Proces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19 iunie 2007, orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 49 din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Primar General Adriean Videanu, domnul loan Grigore Popa viceprimar al Municipiului București, domnul Toma Tudor Secretar General al Municipiului București, doamna Mioara Mantale Prefect al Instituției Prefectului Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru A., Florescu D., Gheorghe V., Goncea L., Ivorschi I. Tănase A.

Dl.Secretar General al municipiului București, Toma Tudor

Vă anunț că în sală sunt prezenți 48 de consilieri generali.

Vă supun spre aprobare procesul verbal al ședinței C.G.M.B. din data de 14.06.2007.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței C.G.M.B. din data de 14.06.2007 ? - 37 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 11 voturi (Adîr, Petrovici, Giugula, Stan I., Botezatu, Câmpurean, Găletușe, Tudorache, Surulescu, Voicu).

Prin nota Inspectoratului de Stat în Constucții nr.4914/2007 se menționează că dispozițiile legale privind procedura aprobării tacite a documentației de urbanism PUZ- Str.Splaiul Unirii - Bdul.Mircea Vodă sector 3, sediul instituției în zona Bibliotecii Naționale a României se consideră a fi fost aprobat tacit, Inspectoratul de Stat în Construcții precizând că avizul de urbanism nefavorabil nr. 16/1/1/25.04.2007, al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului transmis de Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul PMB, nu poate ține locul unei Hotărâri a CGMB, cu privire la aprobarea sau respingerea documentației de urbanism menționate mai sus și solicită eliberarea documentului oficial.

în sală sunt 49 de consilieri generali.

Dna.președinte vă dau cuvîntul.


Dna președinte Cosma Roxana

Dau cuvântul domnului Primar General, dacă are de făcut propuneri sau amendamente la ordinea de zi deja propusă.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Mulțumesc doamnă președinte, doamnelor și domnilor colegi aș propune să retragem punctul 53 de pe ordinea de zi ca fiind incomplet și introducerea pe ordinea de zi suplimentară a următoarelor proiecte de hotărâri:

1.    Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Municipal, instituție publică în subordinea CGMB

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției între municipiul București și SC FAUR SA

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru realizarea lucrărilor de „Modernizare, reamenajarea și supraetajare Teatrul de Revistă Constantin Tănase” situat în Calea Victoriei nr.33-35, sector 1.

Dl.consilier Stan Ion

Doresc să îl întreb pe domnul Primar General dacă a circulat zilele acestea prin București cu RATB-ul în autobuzele pe care le-a adus municipalitatea? Proiectul era de pe vremea noastră, dar le-ați luat fără aer condiționat. Oamenii mor în aceste autobuze și vreau să vă întreb dacă o pot folosi pentru la iarnă când va fi frig?

încercați totuși să mergeți în costum și cu cravată într-un

autobuz din acesta fără aer condiționat.

»

Dl.consilier Botezatu Enescu Petre

Propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 8 datorită faptului că noi considerăm ca fiind inoportună o asemenea hotărâre, întrucât nu sunt create condițiile necesare pentru ca cetățenii capitalei să poată parca. Asta e prima problemă și este, după părerea mea, foarte importantă. A doua: nu este realizată infrastructura necesară pentru această problemă, adică stațiile amenajate, programe pe calculator, pază. 3: costurile operatorilor, care sunt? Nu răspunde hotărârea la o asemenea întrebare. Taxa de eliberare a autovehiculelor este prea mare pentru cetățeni, cei 900.000 de posesori de autovehicule.

în condițiile reamenajării intersecțiilor și a bulevardelor în fiecare vară, câte 3 la 4 luni de zile pe an unde vor parca cetățenii Capitalei autovehiculele personale?

Cine coordonează această activitate? Nu rezultă. Și ultima problemă pe care vreau să v-o propun pentru-ca. să fie viabila această hotărâre să facem un experiment într-o zonă a Capitalei și în condițiile în care vom constata că acest experiment funcționează să generalizăm la nivelul fiecărui sector în parte și bineînțeles atunci toate beneficiile vor fi în favoarea CGMB.Dl.consilier Bumbaș Florin

Doamnă președinte, vreau să scoateți de pe ordinea de zi punctele 21-22 sunt puncte care nu îndeplinesc criteriul de legalitate și nici nu au avizul Comisiei juridice.

Dl.consilier Botoș Laurian

Eu aș propune amânarea ordinei de zi suplimentare întrucât nu ne-a parvenit documentația și așa ședința extraordinară este foarte mare și stufoasă.

Dl.consilier Oprișan Ion

Doamnă președinte, vă rog să propuneți scoaterea de pe ordinea de zi întrucât nu întrunește amendamentul care a fost votat data trecută, punctele de la 2 la 7, toate proiectele de hotărâri cu indicatori tehnico-economici, care sunt amestecați în momentul de față cu exproprieri, bani necesari exproprierilor cu C+M.

Dl.consilieri Petrovici Octavian

Am rugămintea de a introduce pe ordinea de zi a unui punct de interpelări la începutul ședinței.

Dl.consilier Adîr Victor

în conformitate cu art.43, ordinea de zi suplimentară se supune aprobării dacă aceste proiecte de hotărâri sunt absolut urgente de a fi trecute și nu pot fi soluționate la o ședință viitoare. Eu vreau să am răspunsul Executivului a PMB în sensul că, sunt atât de urgente? Dar atât de urgente încât este imposibil să le discutăm pe 12 iulie? Art.43 precizează foarte clar suplimentarea ordinei de zi. Dacă supuneți la vot și majoritatea consilierilor prezenți votează este perfect democratic și perfect legal.

Dna.președinte Cosma Roxana

Dl. consilier Botoș a propus neadoptarea ordinei de zi suplimentare. Dl. Primar General a propus introducerea. Eu le supun pe rând la vot și pe parcurs dacă doriți să adresați aceeași întrebare cu dragă inimă vă voi da cuvântul.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Dacă îmi permiteți, legat de solicitarea colegilor pentru ordinea suplimentară. Cel puțin 2 proiecte au urgență deosebită: este vorba de Stadionul Național, pe care îl știți inclusiv Guvernul a luat decizia să aloce sumele necesare din fondul de dezvoltare aproape 800 miliarde de lei vechi și după cum bine știți Calea Victoriei este vitregită de refacerea Sălii Teatrului de Revistă Constantin Tănase, deci au urgența necesară. Legat de cel de-al treilea proiect dat fiind inițiativa unor colegi din CGMB și procedurile care urmează pentru înființarea clubului Sportiv, am înțeles de la dânșii că se impune de asemenea urgența pentru acest proiect. Mulțumesc.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă supun la vot propunerea Primarului General de retragere a punctului 53 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? - 40 voturi , împotrivă? - o voturi, abțineri? -8 voturi (Adîr, Giugula, Stan I., Botezatu, Câmpurean, Găletușe, Tudorache, Bergheș)

Acest proiect a fost scos.

Trecem la următoarea propunere a domnului Primar General de introducere a proiectelor de hotărâri. Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă?-11 voturi ( Giugula, Stan I., Botezatu, Câmpurean, Găletușe, Tudorache, Surulescu, Voicu, Oprișan, Botoș, Mărășescu), abțineri? 10 voturi (Adîr, Petrovici, Moise, Botoș, Meran, Purcărea, Bergheș, loan, Băncilă, Băleanu)

Aceste proiecte au fost introduse.

Cine este pentru propunerea domnului Petrovici de introducere a unui punct de interpelări?- 21 voturi, împotrivă? - 13 voturi, abțineri? 5 voturi.

Acest punct nu a fost introdus.

Dl.consilier Adîr Victor

Procedură: pentru respectarea legalității întru totul rog să se numere pentru fiecare punct de pe ordinea de zi cei care sunt pentru, împotrivă, abțineri. Așa este legal, este și reprezentantul Guvernului în persoana dnei. Prefect aici de față. Ca să nu mai

apară: majoritatea, minoritatea......Suntem oameni serioși aici,

indiferent că trece sau nu trece, trebuie să respectăm legea, chiar dacă le convine sau nu.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Domnilor consilieri am de făcut un anunț care durează un minut și este adresat domnului Primar General Videanu. Vă anunț că sunt probleme de ordin penal care trebuie neapărat aduse la cunoștința consilierilor. în ultima ședință, domnule Primar General, joi 14 iunie 2007, v-am solicitat să ne comunicați măsurile pe care le dispuneți la Grădina Zoologică în urma raportului consilierilor generali. Vă atrag atenția că ați încălcat deja regulamentul CGMB conform căruia trebuia să-mi dați în 48 de ore un răspuns scris, prin care să-mi comunicați în cât timp îmi veți răspunde la interpelare. Tot conform legii...

Dna.președinte Cosma Roxana

La care interpelare domnule consilier? Este totuși o disciplină a consiliului. Dvs.ați venit și ați luat cuvântul

Dl.consilier Petrovici Octavian

Termenul nu trebuie să depășească 10 zile. Prin urmare luni, 25 iunie, aștept un răspuns de la dvs. De asemenea vă aduc la cunoștință că raportul semnalează câteva posibile fapte încadrate în Codul Penal dacă încă nu ați înștiințat organele judiciare în legătură cu aceste aspecte, vă anunț atât pe dvs. cât și pe ceilalți membri ai Executivului Primăriei care au primit acest raport că vă aflați sub incidența art.263 Cod Penal. Conform acestui articol omisiunea

J

înștiințării de îndată a organelor judiciare se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Deci, eu zic să aveți un bagaj pregătit deocamdată. Iar, în legătură cu ce a apărut azi în presă. Domnule Primar în data de 21 iunie 2006 ați semnat o dispoziție de primar în care ați aprobat deplasare domnului viceprimar Murgeanu în 5 capitale europene. în această dispoziție i-ați aprobat inclusiv acordarea de 100% a diurnei precum și plata cărții verzi și a asigurării medicale. în dispoziția de primar pe care ați semnat-o scopul deplasării oficiale a domnului viceprimar este vizitarea unor Grădini Zoologice europene și citez din dispoziția semnată de dvs.: „având în vedere iminenta integrare a României în Uniunea Europeană la 01 ianuarie 2007 și necesitatea modernizării Grădinii Zoologice în vederea respectării normelor europene în vigoare”. Am aflat cu stupoare din presa de azi că domnul viceprimar Murgeanu a declarat că dânsul a fost de fapt în concediu nereușind să viziteze

decât o singură Grădină zoologică din cele 5 pentru că dânsul a fost de fapt în concediu. în acest caz cum se justifică această delegare oficială din partea dvs., cum se justifică acordarea diurnei și a celorlalte sume și așteptăm un raport din partea dvs. care să cuprindă și raportul de deplasare a domnului viceprimar în cele 5 capitale europene, conform legii.

Dna.președinte Cosma Roxana

Din respect față de cei 55 de consilieri...

Dl.consilier Petrovici Qctavian

Mă lăsați să termin, că nu sunt la grădiniță.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vreți să vă tai microfonul?

>

Dl.consilier Petrovici Qctavian

Codul penal ....și întrebați-o pe doamna Prefect mă obligă în

exercițiul funcțiunii să aduc la cunoștință faptele de natură penală.

Dvs. nu mi-ati dat cuvântul.

>

Dna.președinte Cosma Roxana

Dar din respect față de colegi așteptați până la momentul când puteți lua cuvântul.

Domnule consilier vă anunț....Este o atitudine din partea dvs. lipsită de orice fundament și neelegantă.

Dl.consilier Petrovici Qctavian

Sunteti avocatul domnului Primar?

f

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă anunț, când veți mai lua cuvântul fără să vi-l dau mă veți obliga să vătaUmiccofonul. Nu este o atitudine civilizată și respectuoasă față de colegii dvs. Indiferent de reacția unora dintre ei.

Domnule Primar General, dacă doriți să răspundeți vă rog frumos.

dl.Primar General Adirean Videanu

Doamnă președinte, stimați colegi, din păcate domnul Petrovici ar trebui să știe că raportul unei comisii constituită de CGMB este pentru CGMB. Pentru mine sunt obligatorii numai hotărârile CGMB. Dacă CGMB va aproba raportul comisie de control făcut de 5 consilieri Primarul General nu se supune deciziei a 5 consilieri, ci hotărârilor CGMB. Dacă CGMB va aproba raportul comisiei de control at Grădinii Zoologice, sigur că el devine obligatoriu pentru Primarul General, ceea ce domnul Petrovici ar trebui să mai citească puțin. Conform legii administrației publice locale, pentru Primarul General sunt obligatorii hotărârile CGMB pe care le voi duce la îndeplinire așa cum le aprobă CGMB.Dacă CGMB aprobă raportul comisiei voi dispune măsurile ce se impun.

Dl.consilier Stan Ion

Domnule Prioteasa, ne obosiți cu Mardea la, asta proastă. Aveți înălțimea corespunzătoare dar aveți ocardeală tare proastă.

Domnule Primar.....adică vrăjeală proastă. Am și eu o întrebare

pentru dvs. de fapt o nelămurire și cred că sunteți cel mai în măsură să ne răspundeți. Am intrat în posesia unei note de fundamentare de la Direcția de Cultură unde apare o ipoteză că Circul de Stat vrea să se plimbe prin țară și vrea 48 de autotracuri. Ideea este că din moment ce aparține de municipalitate și noi finanțăm nu știu dacă este în interesul municipalității să dotăm circul de Stat cu 48 de tiruri care costă suficient de mulți bani, dacă vreți o să vă arăt și dvs. nota de fundamentare, care este semnată de doamna Brândușa Novac. Am dat-o la un ziarist aici în sală, iar textul este destul de discutabil cum este redactat. Și este semnată și de doamna contabilă. Bănuiesc că nu treceți pe ordinea de zi în ședințele viitoare pentru că avem o problemă.

Dl.Primar General Adirean Videanu

Circul de Stat nu se va transforma în companie de transport internațional. Cert este că, singura instituție de cultură din acest domeniul din România este Circul de Stat Globus și trebuie să îi creăm condițiile pentru desfășurarea de spectacole în întreaga țară. Sunt solicitări de peste tot, de la administrațiile publice locale are nevoie de dotarea necesară.

Dl.consilier Stan Ion

Domnule Primar, răspunsul dvs. nu mă satisface, eu sunt un om pretențios. Atâta timp cât este al municipalității primește subvenție de la CGMB nu putem să facem pentru toată țara. Dacă mergem la Mamaia Mazăre ne ia taxă că trecem în Mamaia. Fiecare să-și facă circ. De la Brașov, de la Galați să-și facă circ.


Dl.consilier Prioteasa Doru

Eu nu am înțeles interpelarea domnului Stan se referă la mașini, câte mașini ce marcă, sau la cultură? Care e legătura dânsului cu cultura?

Dl.consilier Găletușe Stelian

Vă rog frumos și dle. Primar să vă gândiți puțin la art.49 din regulament privind întrebări, interpelări, petiții și informarea CGMB. Consilierii pot adresa întrebări, interpelări Primarului General, viceprimarilor, secretarului general și conducătorilor instituțiilor subordonate CGMB. Prin întrebare, se solicită informații? Cu privire la un fapt necunoscut de interes public. Cei întrebați vor răspunde de regulă imediat sau dacă nu e posibil la următoarea ședință a CGMB. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat poate răspunde pe loc, în scris până la următoarea ședință a consiliului sau oral la proxima ședință. Atunci când răspunsul este formulat oral, cel interpelat este obligat să depună răspunsul și în scris în cel mult 48 de ore la secretariatul tehnic al CGMB. Regulamentul nostru aprobat.

Dna.președinte Cosma Roxana

Nu vă supărați, există două diferențe clare: am dat cuvântul fiecărui coleg care a solicitat motiv pentru care dacă au avut vreo întrebare de adresat Primarului General sau Executivului au putut-o adresa, am supus-o la vot. în momentul în care s-a solicitat introducerea ca și punct pe ordinea de zi separat....

Dl.consilier Găletușe Stelian

în regulament nu există nici un punct în care se spune că aceste interpelări se supun la vot.

Dna.președinte Cosma Roxana

Dvs. ați solicitat introducerea unui punct pe ordinea de zi.

DI.Găletușe Stelian

Dvs. din bun simț, primul punct primarul general propune pe ordinea de zi interpelări. Dvs. la fel. Este dreptul nostru nu trebuie să îl propuneți la vot.

Dna.președinte Cosma Roxana

Eu răspund solicitărilor colegilor din sală.

Dl.consilier Stan Ion

DÎ.Prioteasa m-a proyocat. Sunt convins că știți ce înseamnă cprdeală /sunteți mai brunet decât mine, eu m-am referit la auto tractoare, dar dacă vrețtsă discutăm despre cultură pot să am o discuție cu dvs. Eu am fost marinar ca și președintele Băsescu, am citit foarte mult și dacă vreți putem avea o discuție și abisală și filosofică și cum vreți.

Dl.consilier Oprișan Ion

în ședința trecută, cu toate că a fost o ședință ordinară, datorită lipsei de funcționare a comisiei numită de CGMB am depus atât la reprezentantul Prefecturii la secretarul general, domnului Primar și colegilor mei consilieri, un punct de vedere despre modul cum respectă legalitatea în București directorul de Lacuri, Parcuri și Grădini Publice. Nu aș fi luat cuvântul azi dacă domnul Primar nu ar fi spus că Stadionul național care urmează să intre în reparații I-am cedat tot la Parcuri, Lacuri și Grădini Publice pentru o cât mai mare amestecare a investițiilor în municipiul București de așa natură încât să cumpărăm arbuști cu 100-200 milioane să-i plantăm în stradă unde nu-i păzește nimeni. Domnule Primar, v-am rugat și la punctul meu de vedere trebuia să aveți un răspuns. Mă consider total absolvit de legea colegialității și voi face o plângere la DNA inclusiv împotriva dvs.

//

i


Dna.președinte Cosma Roxana

Rog să se închidă ușa la sala de ședință și să rămână închisă în permanență pe parcursul ședinței.

Dl.consilier Giugula Doru

Așa cum am spus și la ședința trecută, când numai o parte din noi eram în sală, a avut loc un eveniment deosebit în care puterea a părăsit puterea. Adică grupul de consilieri PD și PLD au ieșit din sală. Vreau să vă aduc la cunoștință că a fost numit la corpul de control un director adjunct. Acest director adjunct a fost numit la propunerea PRM-ului. lată domnule președinte Băsescu cum se face alianța netransparentă prin spate și cum se cumpără voturile. Vă anunț că de astăzi așa cum s-a votat la votarea viceprimarului, de acum încolo PRM-ul va vota toate hotărârile PD-ului. Există o alianță netransparentă și împotriva voinței președintelui Băsescu.


Dna.președinte Cosma Roxana

Vă supun la vot solicitarea domnului Botezatu de a scoate punctul 8 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? 21 voturi, împotrivă? - 22 voturi, abțineri? 5 voturi.

Acest proiect a rămas pe ordinea de zi.

Dl.consilier Adîr Victor


Acum am constatat, îmi cer scuze, acest proiect de hotărâre din punctul de vedere al Legii nr.24/2000 nu are trimitere expresă în dezbaterea consiliului. Eu vreau să vă atrag atenția, când veți supune la vot că se încalcă Legea 24/2000 privind tehnica administrativă care spune. Se trimite spre dezbatere și aprobare camerelor sau consiliului. în consecință se încheie această Expunere de motive :în consecință în vederea creșterea fluenței și siguranței traficului rutier și pietonal, precum și în scopul eliminării cauzelor blocării circulației în anumite zone, este necesară demararea activității de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul

București. Și propun spre dezbatere și aprobare.....Există o tehnică

legislativă, conform Legii nr.24/2000. Nu se poate așa ceva. Ce dezbatem? Ceva ce nu este supus spre dezbatere și aprobare CGMB?

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru scoaterea punctelor 21 și 22 de pe ordinea de zi?-1 vot, împotrivă? - 23 voturi, abțineri? 23 voturi.

Aceste proiecte au rămas pe ordinea de zi.

Propunerea dlui. Botoș este de scoatere a punctelor suplimentare, iar domnul Oprișan a propus scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor de la 2 la 7. Cine este pentru? - 17 voturi, împotrivă?- 29 voturi, abțineri? 2 voturi (Adîr, Petrovici)

Aceste puncte au rămas pe ordinea de zi.

Cine este pentru ordinea de zi cu propunerile votate? - 34, împotrivă? 0 voturi, abțineri? - 15 voturi.

Ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la Proiect de hotărâre privind acordarea către SC PORTLAND ROMANIA INDUSTRIAL ONE SRL, SC PORTLAND ROMANIA INDUSTRIAL TWO SRL, SC GEROLA PRODINVEST SRL și SC POLO OCCIDENTALE SRL a dreptului de a deversa apele uzate rezultate din activitățile proprii în canalul deschis

NH Dragomirești - Chitila concesionat către SC Apa Nova București SA

Dl.consilier Giuqla Doru

Această hotărâre am mai respins-o de vreo 4 ori până acum.

Nu înțeleg de ce o punem de fiecare dată pe ordinea de zi? Dacă

într-adevăr doresc să treacă această hotărâre Direcția Utilităti să ia 1 1

legătura cu cei în cauză care au nevoie de această hotărâre și să se facă mențiunea expresă că nu se deversează apele industriale ci apele ce au fost filtrate și epurate prin stația proprie de epurare. în condițiile astea putem să fim de acord să trecem această hotărâre. Nu pot să propun amendament pentru că eu nu știu dacă au stație de epurare. Să prezinte documente din care să rezulte că au stație de epurare și apele reziduale vor fi epurate. Atunci da.

Dl.consileir Paliga Sorin

Vă propun un amendament care ar putea să rezolve problema: la art.2 în loc de punctul final, să trecem conform legislație de mediu în vigoare.

Dna .președinte Cosma Roxana

Există în proiect la art.2 : deversarea apelor uzate, ape uzate epurate și ape meteorice. Și la art.3 este aceeași specificație.

Dl.consilier Oprișan Ion

Conform legislației de mediu și normelor europene. în momentul de fată silicatii, cei care sunt deversați sunt foarte dăunători. Toate stafiile de betoane au în momentul de fată stafii de

1    9.1

decantare și atât. Stafia de decantare nu face în momentul de fată 5 1 1

filtrarea apei. Epurarea o face și atât că este material greu. Dacă dvs.considerați că în momentul de față puteți să îl treceți îl treceți fără nici un fel de probleme că aveți majoritatea, dar vă atragem atenția că vom contesta acest proiect.

Dl.consilier Găletușe Stelian

Este necesară și aprobarea Agenției Naționale de Mediu. în documentația de aici nu e precizată.

Dna.președinte Cosma Roxana

Acceptul pe care îl dăm noi de a deversa este un accept de deversare. Ei au obligația oricum de respectare a legilor și a normelor în vigoare în ceea ce privește obligațiile de mediu.

liDl.consilier Paliga Sorin

Legislația de mediu este suficientă, care include evident și normele europene dar colegul Oprișan vorbește fără să mă întrebe și pe mine.

Dna .președinte Cosma Roxana

Oricum la dosar aveți și autorizația de mediu de la Ministerul Mediului.

Cine este pentru amendamentul formulat de domnul Paliga cumulat cu amendamentul domnului Oprișan?-38 voturi, împotrivă? - 0 abțineri? - 11 voturi (Giugula, Stan I., Botezatu, Câmpurean, Găletușe, Tudorache, Surulescu, Mărășescu, llie, Mircea, Radu)-^

Cine este pentru proiectul de hotărâre cu amendamentul votat? - 35 voturi, împotrivă? 9 voturi (Giugula, Stan I., Botezatu, Câmpurean, Găletușe, Tudorache, Surulescu, Voicu, Mărășescu), abțineri? - 5 voturi (Adîr Stan N., lovici, Marinescu, Petrovici)

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr. 253/2005 privind completarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții

9    9

“Pasaj rutier denivelat superior Basarab”

Dl.consilier Adîr Victor

Doamnă președinte, revin cu rugămintea legală : cel care numără voturile trebuie să numere clar voturile pentru, împotrivă și abținerile. Vă atrag atenția că legea este valabilă pentru tot onoratul prezidiu, pentru cei din sală, pentru orice cetățean al României.

dl.consilier Stan Ion

Să ne explice și nouă de la direcție/ domnul Udriște de ce suplimentarea de la 67 la 178?    /

Nu suntem atât de inteligenți ca domnul Prioteasa, de ce de la 67 milioane Euro s-a ajuns la 178 milioane Euro și după aia la 225 milioane Euro.Ori proiectarea nu a luat în calcul anumite elemente privind devalorizare, exproprierea. Dacă nu am fost de acord cu 67 milioane, nici cu 178 nu suntem de acord nici cu 225. Dacă ne convinge domnul Udriște care răspunde pentru acest program de ce este nevoie de această suplimentare poate ne mai gândim.

Dna.președinte Cosma Roxana

îi dau cuvântul domnului Zătreanu, poate ne oferă și lămuririle necesare.

Dl.consilier Zătreanu Dan

Vreau să informez colegii, având în vedere că fac parte din comisia de rezolvare a întâmpinărilor că cele 47 milioane Euro cu care se suplimentează acum 90% reprezintă diferența la exproprieri, în 2000 și în 2001 era prevăzut metrul pătrat la 20 de dolari. în 2005 când s-a făcut evaluarea a fost între 700 și 800, iar acum prețul pieței este între 1200 și 1500. Diferența aceasta de la 30 de dolari la 1300 se regăsește în banii ăștia. 10% sunt pentru utilitățile și pentru lărgirea podului Grozăvești.

Dl.consilier Oprișan Ion

Domnule primar, ori vă certați directorul ori vă spun clar că nu putem amesteca mere cu pere și să cumpărăm varză. Investiția Pod Pasaj Basarab nu are nimic de-a face cu investiția de lărgire a Podului Grozăvești . Sunt 2 investiții separate și sunt obiecte de inventar separate pe teritoriul Municipiului București. Toate aceste lucruri sunt lucruri separate. Vă rog, de asemenea având în vedere transparența, v-am rugat și data trecută. Vreți să vă treceți niște proiecte? Vrem și noi să le trecem dar în deplină legalitate. Domnule Secretar, vă rog să se menționeze clar și vă rog pe dvs.să fiți atentă doamnă Prefect că dacă nu se menționează clar: atât este pentru cumpărarea de terenuri, atât pentru C+M, pentru că sunt capitole separate și nimeni nu înțelege acest lucru. Eu nu am spus că nu votez, eu am spus cum trebuie făcut un proiect. Dacă în momentul de față dvs. pe capitole separate mi le dați global eu din nou vă atrag atenția că voi contesta acest proiect prima dată la Prefectură. Din acest motiv și nu din altele.

Dl.consilier Giugula Doru

La fiecare ședință se introduc aceste proiecte pe ordinea de zi și facem aceleași argumentare. Reiau argumentarea: proiectul Pod Basarab a fost planificat în perioada 2001, 2002, 2003, 2004, cu finanțare BEI, aprobată în prima ședință din 2006 ca urmare a trădării unui consilier de la PSD și a plecării lui la PD se referea la suma de 60 milioane Euro. Având în vedere că azi proiectul a ajuns de 4 ori mai scump nici nu mai contează că am avut finanțarea BEI. Vă atenționez că este o bătaie de joc la adresa banului public. Vă atenționez că acești bani sunt folosiți în alte scopuri decât sunt destinați. Acest lucru se întâmplă și în zona de expropriere a lui Tudor Vladimirescu în care CGMB a aprobat exproprierea pentru o parte a străzii T.Vladimirescu și s-au expropriat case din altă zonă. Probabil că acest lucru se întâmplă și cu aceste proiecte de ajung

de 4 ori mai scumpe decât proiectul inițial. Este inadmisibil. Ajungem la concluzia că acest proiect nu se merită a fi efectuat ne costa mai scump dacă îl săpam decât să îl construim. Noi nu vom vota acest proiect.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 28 voturi, împotrivă? - 10 voturi (Giugula, Stan I., Botezatu, Câmpurean, Găletușe, Tudorache, Surulescu, Voicu, Mărășescu, Oprișan), abțineri?- 9 voturi (Adîr, Petrovici, Moise, Meran, Băleanu, Botoș, Purcărea, loan).

Acest proiect a fost aprobat.


-a plecat dna.consilier Bergheș-

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2, 6 și 7 ale Hotărârii C.G.M.B nr. 268/2006 referitoare la modificarea H.C.G.M.B. nr. 25/2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții

9    9

“Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale”

Dl.consilier Oprișan Ion

îmi mențin același amendament că nu se separă mere cu pere și se cumpără varză și eu vă garantez că nu îl veți trece domnule Primar,întrucât va fi contestat. Dvs. nu înțelegeți binele municipalității dvs.vreți să faceți politică.

Dl.consilier lovici Teodor

Propun ca să nu mai avem probleme din comisia de p ” exproprieri să facă parte mai mulți consilieri. Aș ruga ca la J următoarea ședință....Eventual câte un consilier din fiecare grup.

Există un singur consilier. Să propunem mai mulți consilieri ca să nu mai fie probleme.

Dl.consilier Giugula Doru

în primul rând domnule lovici nu este nevoie să facem comisie de expropriere. Nu ai voie să iei proprietatea cuiva. Ceea ce se întâmplă nu este de utilitate publică, este bătaie de joc. De asemenea fac aceleași mențiuni și ia punctul 3-acest proiect este o bătaie de joc la adresa banului public . Proiecte care au costat o anumită sumă au fost modificate de 4-5 ori. Nu vom vota acest proiect.    _

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 31 voturi, împotrivă? 1 vot (Oprișan ), abțineri? 15 voturi (Giugula, Stan I., Botezatu, Câmpurean, Găletușe, Tudorache, Surulescu, Voicu, Mărășescu, Oprișan, Băleanu, Meran, Purcărea, Botoș, loanjf1-^^

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 4, 5 și 8 ale Hotărârii C.G.M.B nr. 25/2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții

I    *

“Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale”

Dl.consilier Oprișan Ion

Am același amendament cu obiective separate : cumpărarea de terenuri, C+M, toate trebuie să fie separate într-un proiect. Observ că nu se dorește lucrul acesta.

Dl.consilier Giugula Doru

Am același amendament.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru?- 30 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? - 16 voturi (Giugula, Stan I., Botezatu, Câmpurean, Găletușe, Tudorache, Surulescu, Voicu, Mărășescu, Oprișan, Băleanu, Meran, Purcărea, Botoș, loan, Adîr)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr. 9/2007 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Modernizare și supralărgire B-dul. Expoziției”

Cine este pentru? - 30 voturi, împotrivă? 4 voturi (Câmpurean, Meran, loan, Botoș), abțineri? 12 voturi (Giugula, Stan I., Botezatu, Găletușe, Tudorache, Surulescu, Voicu, Mărășescu, Oprișan, Băleanu, Purcărea, Adîr)

Acest proiect a fost aprobat.Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr. 328/2006 privind aprobarea documentației tehnico-econornice și indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “ Penetrație Bulevardul Timișoara”

Dl.consilier Oprișan Ion

Vreau să îl întreb pe domnul director Udriște dacă procedura de licitație care a fost afișată pe site și caietele de sarcini achiziționate este pe acești indicatori sau pe alții?

Dl.director Udriște Gheorghe

Pe site a fost publicat numai anunțul de intenție pentru organizarea licitației.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru? - 30 voturi, împotrivă ? 5 voturi (Surulescu, Botoș, Purcărea, Meran, loan) abțineri? - 11 ( Giugula, Stan I., Botezatu, Găletușe, Tudorache.Voicu, Mărășescu, Oprișan, Băleanu, Băncilă, Adîr)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr. 329/2006 privind aprobarea documentației tehnioico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Nod Intermodal Răzoare”

Dl.consilier Giugula Doru

Vreau să vă aduc la cunoștință cu privire la acest proiect că sunt mai multe plângeri la CGMB din partea locuitorilor din zonă care nu doresc să fie expropriați. Acest proiect mărește sumele nu din punctul de vedere al valorilor aprobate pentru expropriere ci pentru a mări zona de expropiere.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului? - 30 voturi, împotrivă? 11 voturi (Giugula, Stan I., Botezatu, Găletușe, Tudorache.Voicu, Mărășescu, Câmpurean, Meran, Surulescu), abțineri? 5 voturi (Băncilă, Purcărea, Băleanu, Botoș, loan)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din municipiul București

r I'"'

dl.consilier Adîr Victor    p ?

Așa cum am preciza eu consider că nu este trimis în ,    ,

dezbaterea CGMB conform normelor de tehnică legislativă, conform^ , legii nr.24/2000. Dvs. dacă îl supuneți aprobării, în opinia meaz -' încălcați legea nr.24/2000. Aș dori un punct de vedere al doamnei Prefect dacă se poate referitor la Expunerea de Motive care nu face trimitere expresă a proiectului de hotărâre în dezbaterea CGMB.    -,j

Dacă această formulare este absolut necesară, conform Legii nr.24/2000 de a sesiza CGMB referitor la acest punct, deoarece nu Ț se încheie cu această formulă. Practic nu este înaintat conform legii.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Doamnă președinte, stimați colegi, dat fiind apelul la acuratețe corect al domnului consilier Adîr și îmi asum faptul că Expunerea de Motive nu este încheiată așa cum prevede legea cu supunerea spre dezbatere și aprobare, vă rog să supuneți aprobării amânarea acestui proiect de pe ordinea de zi.

Dna.președinte Cosma Roxana

Supun la vot amânarea proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? - 45 voturi, împotrivă? 2 voturi (Oprișan,

Bumbaș), abțineri? 1 vot (Băleanu).

Acest proiect a fost amânat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind cooperarea Consiliului Local al sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Centrul Comunitar Ghencea”

Dl.consilier Giugula Doru

Am spus și data trecută că la acest proiect se face o discriminare între cei care se doresc a fi asistați, în sensul că nu sunt acceptați decât copii de la 6 la 14 ani, sănătoși tun și fără dizabilități. Copii cu dizabilități fizice sau psihice sunt respinși, copii mai mari de 14 ani nu sunt admiși. Nu înțeleg care este rolul acestei hotărâri.

Vă propun să votați împotrivă.

Dna.președinte Cosma Roxana

Știți că acela este segmentul care este definit pe această cooperare, există proiecte care se adresează exclusiv acestor copii și nu înseamnă că aceia sunt discriminați.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 28 voturi, împotrivă? - 7 voturi (Giugula, Stan I., Botezatu, Găletușe, Voicu, Câmpurean, Surulescu), abțineri? 6 voturi (Băncilă, Purcărea, Băleanu, Botoș, loan, Tudorache).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind cooperarea Consiliului Local al sectorului 1 cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Acces la educație al grupurilor dezavantajate”

Cine este pentru? - 48 voturi (unanimitate)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 197,13 mp proprietatea S.C. DESCOROM CONSTRUCT S.R.L. și un teren în suprafață de 197,13 mp aparținând domeniului privat al municipiului București

Cine este pentru? - 28 voturi, împotrivă? - 8 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Voicu, Câmpurean, Surulescu, Stan I), abțineri? 4 voturi (Oprișan, Adîr, loan, Băleanu)

Acest proiect nu a fost aprobat.

-dl.consilier Stan Ion părăsește sala-

Dna. președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind schimbul de proprietăți între terenul în suprafață de 625 m.p., situat în București, la adresele poștale Calea Dudești nr.154, nr.156, nr.158, str. Aristide Pascal nr.39 si nr.41, sector 3, proprietatea dlui Stan Ion si terenul în suprafață de 625 m.p., situat în București, la fostele adrese poștale, str. Vlad Județul nr.52, nr.54 și str. Aristide Pascal nr.37 și nr.39, sector 3, aparținând domeniului privat al municipiului București

Dl.consilier Giuqula Doru

Doamnă președinte vă rog să faceți ordinea în sala de ședință și să rugați personalul Executiv al Primăriei să ia loc după grupul de consilieri. Domnul Zlotea vă rog să treceți în spatele sălii de ședință.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului ?-33 voturi, împotrivă? 8 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Ciucă, Câmpurean, Surulescu, Mărășescu), abțineri ? 4 voturi, (Stan N., Adîr, Marinescu, Petrovici)

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 9167 mp proprietatea SC FOKUS INVEST SRL și a d-lu’i.TĂNASESCU VIRGIL ROMEO și un teren în suprafață de 7690 mp aparținând domeniului privat al municipiului București

Dl. Primar General Adriean Videanu

S-a reglementat, se face un schimb valoric strict între terenuri fără nici un fel de compensare ulterioară și vreau să reiterez ideea, este un interes municipal deosebit în ceea ce însemnă păstrarea autobazei R.A.T.B. din Nordului. Vă rog să decelați acest lucru.

Dna, președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 37 voturi, împotrivă? - 8 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu,Voicu ), abțineri? - 0 voturi.

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Andrei Mureșanu nr. 11-13, sector 1

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 30 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 12 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Câmpurean, Mărășescu, Surulescu, Voicu, loan, Băleanu, Oprișan, Paliga).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. Gh. lonescu Sisești nr. 54-58, sector 1

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 11 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Băleanu, Adîr, Mărășescu, Petrovici, Câmpurean, Surulescu, Voicu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Carol Knappe nr. 22-24, sector 1

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 33 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 8 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Strada Docenților nr. 5B, sector 1

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 11 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu Adîr, Petrovici, Oprișan).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Business Parc - B-dul luliu Maniu - B-dul Vasile Milea, sector 6

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 33 voturi, împotrivă? - 2 voturi (Surulescu, Găletușe), abțineri? - 6 voturi (Giugula, Botezatu, Tudorache, Câmpurean,loan, Voicu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Căruței nr. 54-56, sector 5

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 33 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 1 vot (Botezatu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Jiului nr. 143. sector 1

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 38 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 3 voturi (Adîr, Botezatu, Băncilă).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. Pipera nr. 42. sector 2

Dl. consilier Bumbaș Florin

Am rugat consiliul să-l scoată de pe ordinea de zi pentru că el ca și proiectul nf. 21 și 22 de pe ordinea de zi contravin legii, anume Ordinului Ministrului Transporturilor rir. 118/20august 2003 unde se stipulează foarte clar la art. 123 pct. 2 că planul de urbanism are nevoie de avizul Autorității Aeronautice care împarte București-ul în mai multe zone, iar zona 2 și 3, mă refer la zona 3 care este cea mai clară din punct de vedere al Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 118/20august 2003, care înseamnă 8500m de aeroport, înălțimea maximă este admisă până la 30 m adică 7 etaje. în ambele proiecte se cer în unul 18 etaje și în altul 23 etaje. Deci aceste proiecte contravin clar ordinului respectiv.

Dl. consilier Oprișan Ion

Cred că îfeșelăm opinia publică cu niște lucruri care nu sunt corecte. Corect feste să spunem oamenilor următorul lucru, Domnul Primar: comisia tehnică pe care dumneavoastră o numiți a cerut unuia dintre cele două PUZ-uri, nu menționez care, un punct înalt. Oamenii nu și-aili dorit așa ceva. Acum colegul nostru Bumbaș vine și spune ca nu mai este de acord cu PUZ-ul că nu se încadrează. Sunt oare niște interese comune între comisia tehnică și ceilalți? Din punct de vedere tehnic și corect, un PUZ fixează elemente de ocupare a terenului și de înălțime maxime. Nu este obligatoriu să respecte nimeni un PUZ. Prin Autorizația de Construcție peste maxim nu se trece. Mai puțin se poate face prin proiect și Autorizația de Construcție. Astea sunt regulile jocului în momentul acesta. Așa că vă rog să nu ne mai invitați la comisia tehnică că aflăm fel de fel de lucruri. Comisia tehnică fixează ceva, noi trebuie să votăm altceva, noi nu dorim să votăm, probabil că nu există un interes. Părerea mea că Domnul Bumbaș introduce râcă între PLD și PD.

Dl. consilier Bumbaș Florin

Vreau să răspund Domnului Oprișan că este liber să cerceteze relațiile subterane existente între persoana mea și comisia tehnică, în rest întrebareâ este retorică: ce interes au cei care vor să se voteze un PUZ îhnpotriva legii? Când se pune problema de șpagă?

Despre asta vorbim. Dacă un PUZ ajunge în consiliu împotriva legii, a ajuns din cauza acestui cuvânt care se numește șpagă și eu știu cu precizie că este o chestie de preț prin care noi să dărâmăm Arcul de Triumf și să facem în locul lui un w.c. public. E doar o chestie de preț, așa cum se tratează lucrurile până azi.

Dl. consilier Oprișan Ion

Domnule Primar General, din punctul meu de vedere, Domnul consilier Bumbaș, și atrag atenția și presei, are interese majore în Pipera unde deține terenuri, o serie întreagă de lucruri. Deci este foarte interesat să nu se construiască în București, să se păstreze prețul terenurilor în Pipera foarte ridicat. Dacă crește aglomerația la intrarea în București, scade prețul terenului în Pipera.

Dl. consilier Giugula Doru

Din câte înțeleg Domnule Primar General și Doamna Prefect, oriunde te-ai afla, s-au făcut niște afirmații grave. Toată comisia care a promovat aceste PUZ-uri este coruptă. Vă rog să sesizați Parchetul, iar Domnul Bumbaș s-aducă dovezi în acest sens. Din punctul meu de vedere orice hotărâre pe care o atacă Domnul Bumbaș trebuie votată pentru că este perfect legală. înseamnă că are interese directe și dânsul n-ar trebui să voteze așa cum și-a votat PUZ-ul când și-a făcut casa.

Dl. consilier Bumbaș Florin

Domnul Giugula, îmi pare foarte rău, am acest Ordin al Ministrului în mână, puteți să-l consultați. Sunteți și avocați. Eu vreau s-aplic legea. Atât.

Dl. consilier Giugula Doru

Ați afirmat că s-a luat șpagă. Spuneți, numiți-i, cine a luat șpagă?

Dl. consilier Adîr Victor

V-am rugat respectuos, vreți să vă implor?! Să respectăm legea. în halul acesta ajungem? Numărați voturile.

Dna, președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 31 voturi, împotrivă? - 1vot (Bumbaș), abțineri? - 11 voturi (Băncilă, Ciucă, Adîr, Surulescu, Forăscu, Voicu , Radu, Petrovici, Mircea, loan..).

Acest proiect a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 34 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 8 voturi (Botoș, Ciucă, Forăscu, Adîr, Radu, Petrovici, Mircea....).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Modificare PUZ Drumul Crețeștilor, sector 4

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 30 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 10 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu, Adîr, Petrovici).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Coltei nr. 44. sector 3

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 27 voturi, împotrivă? - 14 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu, Purcărea, Meran, Botoș, Băleanu, Băncilă,....), abțineri? - 3 voturi (Adîr, loan, Petrovici).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Dr. Sergiu nr. 5, sector 1

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 9 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu, Oprișan).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Calea Rahovei nr. 255, sector 5

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 32 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 9 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu, loan).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Bd. Metalurgiei nr. 31 - 45, sector 4

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 33 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 9 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu, loan).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Str. W. A. Mozart nr. 18 D, sector 2

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 38 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 3 voturi (Mircea, Botezatu, Ciucă).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Coralilor nr. 89 - 91 (Extindere PUZ - Str. Coralilor nr. 75 - 77, 81 - 89), sector 1

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 23 voturi, împotrivă? - 4 voturi (Meran, Oprișan....), abțineri? - 13 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu, loan, Adîr, Botoș, Băncilă...).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Constantin Sandu Aldea nr. 24, sector 1

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 33 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 1 voturi (Botezatu).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Petrom City” - Străulești - Șos. Străulești nr. 69 -71, sector 1

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 29 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 7 voturi ( Botezatu, loan, Băncilă Oprișan....).

Acest proiect a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 36 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 4 voturi (Botezatu, Petrovici. loan Meran).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - cu elemente de PUD - Str. Nandru - Drumul Cooperativei, sector 5

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 36 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 5 voturi (Mircea, Zătreanu, Botoș, Petrovici, loan.

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Baltagului - Aleea Botorani, sector 5

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 35 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 3 voturi (Botezatu, Zătreanu, Mircea).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Cameliei nr. 29, sector 1

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 33 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 3 voturi (Botezatu, loan, Petrovici).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. George Călinescu nr. 4. sector 1

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 36 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 3 voturi (Botezatu, Petrovici, Câmpurean).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului Masca în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituției.

9    V

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 28 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 9 voturi (Botezatu, Surulescu, Tudorache, Giugula, Meran, Petrovici.......).

Acest proiect a fost aprobat.

-    a plecat dl.consilier Băleanu -

-    a plecat dna.consilier Pațica-

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului București cu Județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor proiecte privind extinderea rețelei de apă și canalizare, cât și a unor proiecte de mediu, finanțate din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene în cadrul Programului Operațional de Mediu.

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 33 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 1 voturf(Petrovici).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în str. Ion Brezoianu nr. 38, sectorl

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 35 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 1 voturi (Surulescu).

Acest proiect a fost aprobat.

Dl. consilier Băncilă Mihai

Este o activitate extraordinară consolidarea asta și treaba merge mizerabil, nu prost. Părerea noastră, această activitate de consolidare a acestor imobile este de bază. De când ne chinuim la ea am făcut două studii de fezabilitate. Cunosc această problemă că lucrezTrî ea și vă spun că merge treaba foarte prost. Dacă nu luăm măsuri, pe lângă faptul că se pierd bani anul acesta, nu se pot contracta proiectele.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Știm acest lucru domnule consilier. De când s-a modificat legislația a trebuit s-apară normele la aplicarea legii pe care Domnul Ministru Borbely a promovat-o. în momentul de față nu mai este nevoie de acordul tuturor proprietarilor din imobil și vreau să vă spun din informația pe care o am și nu vreau să greșesc, am să verific, sunt în lucru pentru studii de fezabilitate în jur de 40 și ceva de imobile. Ritmul s-a accelerat destul de mult.

Dl. consilier Băncilă Mihai

Sunt imobile care au toate acordurile dar nu apare studiul de fezabilitate.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Numai să mă informez și eu.

Dna, președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 București în vederea înființării unui serviciu public de interes local sub denumirea de Centrul Cultural European Sector 6

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 26 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 14 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu, loan, Adîr, loan, Stan N., Pop...).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Ansamblul fântâna Lira Esedra spațiu verde, sistem de irigații, sistem de iluminat”

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 25 voturi, împotrivă? - 8 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu,), abțineri? - 7 voturi (Adîr, Petrovici, Moise, Botoș, Băncilă, Băleanu, Purcărea).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al hotărârii C.G.M.B. nr. 163/2006 privind transmiterea unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în B-dul Vasile Milea f.n., sector 6 în administrarea Consiliului

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 27 voturi, împotrivă? - 7 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Câmpurean, Surulescu, Voicu), abțineri? - 1 vot (Adîr).

Acest proiect nu a fost aprobat.

-s-a întors dna.consilier Patica-

Trecem la Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Patriarhia Română a unui teren în suprafață de 1050 mp. situat în Str. Olteni f.n. sector 3 în vederea reconstituirii Bisericii “Sfânta Vineri” și a casei parohiale “General Constantin Herăscu Năsturel”.

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 38 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 2 voturi (Adîr, Petrovici).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Nerva

9    9

Traian, nr. 1, bl. K6, tronson II, sector 3

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 25 voturi, împotrivă? - 9 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu, Meran), abțineri? - 5 voturi (Paliga, Adîr, loan, Băncilă....).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren, aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în str. Fizicienilor fn (fost B-dul Ion Șulea nr. 92), sector 3, în suprafață de 1.450 mp, pentru edificarea unui ansamblu bisericesc.

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 35 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 2 voturi (Adîr, Stan).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 25 voturi, împotrivă? - 9 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu, Paliga), abțineri? - 0 voturi.

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului din str. Radu Calomfirescu nr. 10, sector 3, cu destinația de grădiniță.

Dl. consilier Prioteasa Doru

Vreau să atrag atenția membrilor consiliului că acest imobil este cu destinația grădiniță.

Dl. consilier Adîr Victor

Referitor la faptul că este scris grădiniță vreau să atrag atenția că există niște norme obligatorii pentru a înființa o grădiniță. Foarte multe din aceste locații numite grădinițe au ieșirea direct în stradă, nu este o curte prevăzută în față, sunt niște imobile care nu pot să-și însușească calitatea de grădiniță. Prețul acestor imobile de la poziția 46 până la poziția 52 este în valoare de 18.500.000 EURO iar, recent, Primăria Capitalei a achiziționat 189 de apartamente de pe piața liberă în tronsonul București - Târgoviște cu suma de ... în jur de 20.000.000 EURO. Dumneavoastră trebuie să vă gândiți foarte serios în momentul în care 20 de milioane EURO înseamnă 189 de apartamente achiziționate pentru cei expropriați, situații speciale și de necesitate și la aceste clădiri. Vreau să vă dau un exemplu: din fișa imobilului rezultă că 2 milioane de EURO se cere și mai trebuie consolidare de 233.000 EURO La toate aceste poziții se cere consolidare de la 300.000 la 600.000 EURO. Vă rog să citiți cu foarte multă atenție aceste lucruri care sunt în proiectele de hotărâri. Eu mă voi abține la toate aceste proiecte de hotărâri.

Dl. consilier Prioteasa Doru

Acest proiect de hotărâre la care se referă Domnul Adîr are ieșirea din casă în curte și din curte în stradă, normal, că n-are unde să mai iasă. Ce interes am?! Este o problemă care se tot discută la televizor și în mass-media. Votați cum vreți. Eu vreau să vă spun ce se întâmplă. Primăria generală va achiziționa aceste imobile, vor fi

Dl. consilier Giugula Doru

Mi s-a rostit numele. Vreau să-l întreb pe domnul nu știu cum îl cheamă, că-i mai negru decât Domnul Stan, unde era când s-a vrut să se ia o grădiniță din sectorul 6 să se dea la Ministerul de Interne de ce nu sărit atunci cu gura și am sărit numai eu, de ce nu ați protestat atunci, când era o grădiniță gata construită, funcțională vroia să se dea la Ministerul de Interne.

Dl.consilier Prioteasa Doru

Dorule, te rog să nu te mai iei de culoarea mea că te acuz de altele. Și te bag chiar în pușcărie sau îți iau despăgubiri. Ai bani?

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 22 voturi, împotrivă? - 7 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu), abțineri? 8 voturi (Tudorache, Adîr, loan, Petrovici, Paliga, Pop, Meran, Ciucă)

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului din str. Doamnei nr.2 și nr.4-6, sector 3 cu destinația de birouri care să regrupeze direcțiile și administrațiile din subordinea C.G.M.B. care au diverse locații în oraș sau pentru birouri/bănci sau cu destinația de locuintă/hotel

*    9

Cine este pentru? - 19 voturi, împotrivă? - 9 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu, Paliga ...), abțineri? 9 voturi (Adîr, loan, Meran, Forăscu, Țica, Ciucă, Pop......)

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în str. George Enescu nr.2-4, sector 1, compus din construcție (subsol, parter, etaj, mansardă, un garaj și spălătorie) și un teren în suprafață de 520 mp, cu destinația de clădire administrativă

Cine este pentru? - 19 voturi, împotrivă?- 8 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Mărășescu, Câmpurean, Surulescu, Voicu,

Trecem la Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului din Bd.Regina Elisabeta nr.45, sector 5 cu destinația administrativă

Dl.consilier Prioteasa Doru

Este clădirea de pe colț cu Anghel Saligny și vreau să fac un amendament care sună cam așa: destinația pentru desfășurarea activității CGMB precum și alte activități ale Executivului Primăriei. Ca să avem și noi un spațiu unde să ne facem birouri.

Dna,președinte Cosma Roxana

Dl.Prioteasa, vă mai susțineți amendamentul sau supunem la

vot?

Dl.consilier Pop Romeo

Este vorba de un drept de preemțiune aici, nu e vorba de cumpărarea imediată a imobilului.

Dl.consilier Giugula Doru

Nu mai era cazul să vorbim pentru că oricum nu se votează. Dar pentru informarea dvs. este vorba de imobilul de pe colț care este în litigiu cu Asociația Generală a Sindicatelor din România, Nova Bank dreptul de proprietate cu statul român. Ce e acolo nici dracul nu îi descurcă.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea amendamentului dlui.Prioteasa?-25 voturi, împotrivă?- 7 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Câmpurean, Surulescu, Voicu, Tudorache), abțineri? - 7 voturi (Paliga, Adîr, loan, Ciucă, Petrovici.......)

Acest amendament a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat?- 25 voturi , împotrivă?- 7 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Câmpurean, Surulescu, Tudorache, Mărășescu)

, abțineri?- 8 voturi (Meran, Voicu, Adîr, Petrovici, loan...).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului din str.Coltei nr.44, sector 3 cu destinația de grădiniță

Dl.consilier Adîr Victor

Doamnă președinte, am văzut personal locațiile, 50 și 44 și vreau să se consemneze că sunt improprii pentru grădiniță, cu tot respectul vă spun acest lucru. Nu putem să le asigurăm copiilor o anumită securitate deoarece ușa la amândouă dă în stradă, în str.Colței care este foarte aglomerată. Pe copii nu poți să-i ții numai în casă, trebuie să îi scoți și afară. Eu din punctul meu de vedere mă voi abține pentru că sunt improprii, repet, după opinia mea, pentru grădiniță.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 21 voturi, împotrivă? - 9 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Câmpurean, Surulescu, Tudorache, Mărășescu...), abțineri? 8 voturi (Adîr, Paliga, Petrovici, loan, Meran, Mircea, Forăscu.)

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului din str.Coltei nr.50, sector 3, cu destinația de grădiniță

Cine este pentru? - 20 voturi, împotrivă?- 9 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Câmpurean, Surulescu, Tudorache, Mărășescu...)abțineri? - 8 voturi (Adîr, Mircea, Pop, Forăscu, Petrovici, loan, Băncilă..)

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Municipal, instituție publică în subordinea CGMB

Dl.consilier Giugula Doru

Credeam că măcar la aceste proiecte de pe ordinea de zi domnul Primar General va fi de față ca să poată să le susțină, să ne explice ce se întâmplă cu aceste puncte, am fi vrut să le votăm. în situația în care Executivul nu e de fată nu le vom vota.

>    J

Dl.consilier Adîr Victor

Doamnă președinte, eu aș ruga respectuos pe inițiator sau pe cel care a făcut Expunerea de Motive să îl retragă. Eu propun amânarea acestui punct deoarece în opinia mea ridică probleme juridice la unele articole. Am să vă spun la care: la art.6.5 spune

așa: CSMB administrează baza materială pentru activitatea sportivă aflată în patrimoniul CGMB a Primăriei Municipiului București, altor

unității aflate în subordinea PMB. Care sunt bazele considerate

>

patrimoniu sportiv, rețineți patrimoniu sportiv? Aș fi dorit să văd o listă cu bazele care sunt necesare de a fi administrate, iar acest articol ar fi trebuit să sune juridic CSMB va administra baza materială și celelalte baze date în administrare prin hotărâre CGMB. Se specifică că vor fi în consiliul administrativ 3 consilieri generali. Legea nr.161 a incompatibilităților, în opinia mea atrage atenția că la instituțiile înființate de CGMB nu pot să facă parte din consiliul de administrație consilieri. Alt aspect: la art.9.1-activitatea CSMB este condusă de un director general numit de către CGMB. Conform Legii nr.215/2001 republicată Primarul General numește directorul general. Mai sunt foarte multe. De exemplu, la un alt capitol foarte interesant este o contradicție în termeni în sensul că consiliul

J

administrativ se întrunește în ședință    ordinară

trimestrial.....dezbaterile consiliului administrativ se concretizează în

hotărâri care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare, acestea au caracter obligatoriu pentru conducerea clubului. înainte la un alt articol se spune: consiliul administrativ este un organ deliberativ și consultativ. Păi dacă este consultativ, hotărârile lui cum să fie obligatorii pentru conducerea executivă, din punct de vedere juridic? Dacă este deliberativ fără consultativ atunci intrăm în altă premisă juridică. Alt aspect care este de semnalat. Mai este unul: hotărârile consiliului administrativ sunt valabile dacă se întrunește numărul de jumătate plus unul din voturi. în lipsa cvorumului de jumătate plus unul consiliul administrativ se întrunește în ședință. Votul președintelui, la balotaj este decisiv. La ce este decisiv? Dacă hotărârile sunt valide numai la jumătate plus unul? Iar dacă nu există jumătate plus unul consiliul administrativ se întrunește în ședință. Nu sunt împotriva unui club sportiv municipal, dar hai să-l facem în conformitate cu legislația.

Dl.consilier Giugula Doru

Vreau să consemnați că s-a întors în sală domnul Primar

1

General.

Dl.consilier Zătreanu Dan

Din păcate, colegul nostru Adîr nu a înțeles, nu a citit varianta de regulament. Avizul comisiei care există, al comisiei juridice și al Direcției juridice. Acestea le-au văzut juriștii. Dvs. sunteți jurist? Nu vă jignesc, v-am spus că nu ați citit atent. Toate problemele ridicate de dânsul nu sunt reale. Consiliul, că sunteti împotrivă asta e treaba

dvs. dle.Adîr dar nu trebuie să ne spuneți niște motive nereale. Regulamentul de Organizare și funcționare a fost aprobat și avizat de Comisia juridică și de direcția juridică. împreună cu delegatul PSD-ului, am verificat ROFul și este legal și corect.

Dna.președinte Cosma Roxana

Aveți vreun răspuns la amendamentele făcute de domnul consilier acum?

Dl.consilier Zătreanu

Dânsul nu a făcut amendamente, a ridicat niște probleme, care repet nu sunt reale.

Dl.consilier Petrovici Octavian

îmi pare rău domnule coleg în primul rând intervenția dvs. a fost tendențioasă, deși domnul Adîr a făcut niște remarci de bună credință și chiar nu le-a făcut cu vreun interes anume, dacă dvs. considerați așa să ne băgați pumnul în gură la anumite proiecte. Vreau să vă spun că de multe ori Direcția juridică a Primăriei a greșit și am găsit legi care sunt trecute greșit în aceste hotărâri de consiliu pe care noi le votăm și nu este în regulă dacă juriștii s-au uitat peste acest regulament nu înseamnă că este foarte bine făcut. Oricând se poate completa și perfecționa acest proiect. Ar trebui să o luați ca o propunere și dvs. ați avut o intervenție tendențioasă.

Deci noi ne abținem la acest proiect. Mulțumesc.

Dl.consilier Adîr Victor

Am discutat cu domnul Primar General această problemă din punct de vedere juridic. Să zicem că trece peste afirmația domnului coleg că nu am pregătire juridică. Vreau să îi spun că stau până la 3-4 dimineața cu tratatul de drept administrativ ca să nu cad în păcatul de a greși aici, pentru că în fond și până la urma urmei sunt banii cetățenilor care trebui să susțină 105 posturi și 7 posturi de conducere cum scrie în organigramă. Vreau să îi spun că ceea ce am spus aici este conform cu proiectul de hotărâre, nu am inventat absolut nimic. Vreau să spun că acest club sportiv municipal are niște drepturi destul de mari în acest ROF, chiar spune că se subordonează CGMB dar în același timp își aprobă tot felul de lucruri și informează CGMB asupra unor aspecte, există un articol aici. în opinia mea e bine să se retragă de pe ordinea de zi, iar la următoarea ședință să ne întâlnim, și să fie conform unor articole juridice foarte clare. îmi pare foarte rău că am ajuns la această discuție cu domnul consilier Zătreanu, nu îmi doream acest lucru,

dar vreau să spun că nu are dreptate, eu m-am referit strict la ce este scris în acest material. Nu m-am referit nici la pregătirea domniei sale, poate să aibă o pregătire superioară mie. Eu voi vota împotriva acestui proiect.

Dl.consilier Zătreanu Dan

Eu vreau să rămână proiectul pe ordinea de zi, să îl votăm.

dl.consilier Pop Romeo

Am și eu un punct de vedere. Nimeni nu e împotriva înființării primului club sportiv în București. Utilitatea acestui proiect este de necontestat. Aș vrea să vă spun că bugetul acestui club, domnul Adîr se aprobă de noi, iar bugetul are o structură de buget. Iar acest buget noi îl vedem ca la orice altă instituție. Adică transparent. Acțiunile sunt în baza bugetului aprobat de noi. Este în lege și rugămintea mea este să îl supunem aprobării.

Dl.consilier Adîr Victor

Doamnă președinte domnul consilier Pop spune de buget. Vreau să vă spun ce aprobăm noi aici. în anul 2007, subvenția de la bugetul CGMB se asigură prin redistribuire pe seama cheltuielilor aprobate. Atunci dacă avem acest text înseamnă că Direcția de buget trebuie să prezinte pozițiile foarte clare: 10, 1, 2....Doamnă președinte....

Dna.președinte Cosma Roxana

Voi supune la vot propunerea dvs. de amânare a acestui proiect.

Cine este pentru? - 5 voturi, împotrivă? - 19 voturi, abțineri? -12 voturi.

Amânarea nu a fost aprobată.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 33 voturi, împotrivă? - 2 voturi (Adîr, Meran), abțineri? - 5 voturi (loan, Paliga, Petrovici, Băncilă, Ciucă)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției între municipiul București și SC FAUR SA

Dna, președinte Cosma Roxana

Numai puțin vă rog frumos, Domnul Mircea Valentin are de făcut un amendament.

Dl. consilier Mircea Valentin

Solicit din partea comisiei juridice amânarea acestui proiect. Acum l-am citit în timpul ședinței; nu par să fie probleme deosebite, totuși o amânare până la proxima ședință, dacă nu dăunează, noi o solicităm.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Stimați colegi, rugămintea mea este să rămână pe ordinea de zi pentru că nu vom reuși să utilizăm resursele financiare date de guvern în acest an în acest proiect comun pe care noi îl avem cu guvernul. Sigur, este adevărat că a fost distribuit destul de târziu, în schimb negocierea între municipalitate și Faur a fost sub auspiciile unei case de avocatură și nu cred că sunt probleme cu nuanțe juridice în acest protocol. Esența acestui protocol este următoarea: Faur în calitate de continuator al drepturilor fostului proprietar care între timp a fost despăgubit de statul român, a făcut o cerere în instanță pentru revendicarea unui teren în parcul Lia Manoliu. Din această cerere de revendicare se suprapune cu stadionul vreo 2800 mp și ceva. Pentru a nu bloca demararea investiției pe care noi o avem, am făcut această minută cu Faur în ciuda procesului în instanță la care ei n-au vrut să renunțe, dându-ne posibilitatea să demarăm investiția și, în situația în care Faur va câștiga în instanță procesul, noi ne angajăm fie să-i dăm în compensare, valoric, așa cum prevede legea un teren în altă parte, fie să-l despăgubim la valoarea unei expertize pe care a depus-o la dosar. Este un angajament care mie mi se pare corect din partea noastră și față de pretențiile solicitate.

Dl. consilier Mircea Valentin

Există vreun termen în instanță până în 12 iulie?

Dl. Primar General Adriean Videanu

Nu, nu cred.

Dl. consilier Mircea Valentin

Atunci înseamnă că nu este nici un risc dacă îl amânăm până la ședința următoare.

Dna, președinte Cosma Roxana

Domnul Mircea Valentin vă mai susțineți amendamentul de a

J    J

cere amânarea?

Dl. consilier Mircea Valentin

Da.

Dna, președinte Cosma Roxana

Cine este pentru amendamentul colegului nostru de amânare a proiectului? - 4 voturi, împotrivă? - 23 voturi, abțineri? - 11 voturi

Acest amendament nu a fost aprobat.

Trecem la votarea proiectului. Cine este pentru acest proiect? - 34 voturi , împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 6 voturi (Adîr, Meran, Mircea, Ciucă, Petrovici, Paliga).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea

modificării indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de

>

fezabilitate pentru realizarea lucrărilor de modernizare, reamenajare și supraetajare Teatrul de revistă Constantin Tănase situat în Calea Victoriei nr. 33-35, sector 1.

Dl. consilier Giugula Doru

Cu tot respectul pe care-l port consilierilor, cu banii alocați Teatrului Tănase făceam vreo 4 grădinițe.

Dl. consilier Petrovici Octavian

Din ce am înțeles în discuția pe care am avut-o cu Domnul Pop, la Teatrul Tănase se vrea construirea unui studio muzical. N-are nici o legătură cu construcția propriu-zisă a teatrului. în aceste sume pe care dumneavoastră vreți să le suplimentăm am înțeles că intră și aparatură tehnică, ș.a.m.d. Așa am auzit la comisie. Dacă m-a mințit Domnul Pop, să-și asume.... Dar a auzit mai multă lume atunci când a afirmat acest lucru. Să ne explice exact dacă noi cerem bani pentru construcția Teatrului Tănase sau pentru studioul muzical al unui anumit domn pe care-l știți și dumneavoastră.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Stimați colegi, vreau să vă învederez faptul că teatrul de revistă Tănase, așa cum îi spune numele trebuie să aibă și funcțiunile necesare pentru a se putea manifesta.

Dl. consilier Petrovici Octavian

Eu sunt de specialitate. Am lucrat ani de zile în studioul muzical în televiziunea română. Nu este adevărat că un teatru de revistă trebuie să aibă studio muzical de înregistrări.    z X?

Dl. consilier Pop Romeo

Vreau să vă spun că este vorba despre un studio foarte mic. V-am spus că este vorba de mărirea de putere în general; n-ați reținut lucrurile importante! Este vorba despre mărirea forței electrice, de a face o clădire în spate unde să punem instalațiile. Acest studio costa 200 - 400 milioane, o nimic toată. Vă rog din suflet să aprobăm acești indicatori pentru că la 1 ianuarie teatrul va fi dat afară din sala de pe ...

Dna, președinte Cosma Roxana

Domnul Pop vă rog nu intrați în polemică cu colegii din sală.

Dl. consilier Pop Romeo

Dumneavoastră vreți ca teatrul să apeleze la o firmă ca să-și facă înregistrările? Este un teatru muzical, nu este un teatru de proză.

Dl. consilier Petrovici Octavian

Domnul Primar General, aici chiar sunteti indus în eroare. Acest teatru are o cabină de sunet unde există un mixer, unde are un casetofon unde poate înregistra acele spectacole. Domnul Pop vorbește de un studio muzical profesional. Nu contează că are 5 sau 10m. Un studio muzical să știți că nu este foarte mare. Dânșii au tot ce le trebuie acolo. Acel spațiu tehnic conține mixer, aparate de înregistrare. N-au nevoie de mai mult. Un studio muzical separat este cu totul altceva. Asta înseamnă producție. Oamenii aceia pot să producă c.d.-uri, casete etc. Eu înțeleg să vină să spună sincer, să nu ne păcălească că mai suntem și oameni de specialitate printre consilierii generali.

Dl. Primar General Adriean Videanu

Măi oameni buni, am băgat teatrul acesta în reabilitare cred că de pe vremea lui Burebista și nu mai reușim să-l terminăm. Nu vreau să intru în detalii de funcționare a instituției. Dacă vrem niște relații, eu v-aș propune să facem o pauză de 5 minute să-l chemăm pe Domnul Arșinel, pentru că nimeni nu știe care este programul pe care directorul și l-a făcut cu instituția de cultură pe care o are și în momentul de față facem speculații. Eu nu cred că teatrul de revistă Constantin Tănase se gândește să-și facă un studio să înregistreze c.d.-uri, casete și să comercializeze pe piață. Părerea mea este că mergem mult prea departe cu imaginația. Este o instituție căreia, din punctul meu de vedere, trebuie să-i dăm un credit pentru


Dl. consilier Petrovici Octavian

Vreau să fac un anunț consilierilor referitor la ce am spus la începutul ședinței: Aș vrea să informez consilierii generali că Domnul Primar General nu a avut dreptate în legătură cu acel raport al comisiei privind Grădina Zoologică. Nu mai este în competența consiliului să ia măsuri cu privire la directori. Noua lege ne-a luat aceste competențe. Dumneavoastră puteți să demiteți și să numiți. Eu am adus la cunoștința consiliului acest raport, mai departe este în curtea dumneavoastră.

Dna, președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea acestui proiect? - 26 voturi, împotrivă? - 7 voturi (Giugula, Botezatu, Găletușe, Tudorache, Câmpurean, Surulescu, Voicu) , abțineri? - 2 voturi (Adîr, Petrovici).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Declar lucrările ședinței noastre de azi închise.

Ședința s-a încheiat la orele 18,00.

39