Proces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 16 iulie 2007,

,    orele 10,00

Ședința a avut loc la sediul Primăriei Municipiului București din B-dul. Regina Eflisabeta nr.47, sector 5 în sala de consiliu de la etajul III, la care au participat 38 din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Primar General Adriean Videanu, domnul loan Grigore Popa viceprimar al Municipiului București, domnul Secretar General Tudor Toma, doamna Cristina Coruț Subprefect al Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședințăl au fost absenți următorii: Băncilă M., Berbecaru A., Berrgheș C., Botezatu E., Botoș L., Bumbaș F., Gheorghe V., Giugula D., Meran D., Paliga S., Pațica A., Purcărea S., Rece O., Stan N. Tudor P^pescu C, Tudorache D, Țica H.)

Dl.Secretar


General Toma Tudor


în sală sunt 33 de consilieri generali. Supun la vot procesul verbal al ședinței din data de 12.07.2007.

Cine este pentru? - 20 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?- 10

voturi

Dau cuvântul doamnei președinte pentru a conduce lucrările ședinței de azi.

Dna.președinte Cosma Roxana Dau cuvântul domnului Primar General. Dl.Primar General Adriean Videanu

Doamnelor și domnilor consilieri generali, aș vrea să fac câteva aprecieri legate de ordinea de zi de astăzi. Am încercat să elimin de pe ordinea de zi toate proiectele care ar fi putut să nască polemici politice.

Vă rog să-mi permiteți să explic în câteva cuvinte proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi.

Legat de rectificarea bugetului CGMB, stimați colegi, din fericire, avem venituri suplimentare pe veniturile proprii și în general din impozitul pe venit. Pe bugetul aprobat până acum avem o serie întreagă de proiecte pe care trebuie să le finanțăm din bugetul împrumuturilor. Nu are sens pentru municipalitate, și aici vorbim de salvarea unor bani ai municipalității, să stricăm depozitele pentru a achita contravaloarea lucrărilor care sunt pe bugetul împrumuturilor, și să nu cheltuim acești bani din veniturile proprii, care conform legii stau pe trezorere. Cu alte cuvinte, am impieta, am crea un deficit de venituri municipalității dacă am sparge acele depozite pe care le avem în momehtul de față și am sta pe contul de trezorerie al municipalității cu aceste venituri suplimentare. Acesta este fondul problemei și rugămintea este, fac apel la toți consilierii generali să privim cu responsabilitate resursele municipalității.

Legat de Tieatrul de Revistă Constantin Tănase, stimați colegi va trebui să luăm o decizie. Ori desființăm Teatrul Tănase, ori îi dăm șansa să funcționeze. Cartel ALFA ne-a adus la cunoștință faptul că Sala Rapsodia nu va mai sta la dispoziția Teatrului Tănase, de la sfârșitul acestui an. Prin urmare, dacă nu reușim să finalizăm până la sfârșitul acestui 0n sala din Calea Victoriei a Teatrului Constantin Tănase va fi foarte greu. Este teatrul care din punctul de vedere al patrimoniului a fost cel mai vitregit în ultimii 16 ani.

Punctul 4- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției între municipiul București și SC FAUR SA. Am reușit cu proprietarii să încheiem această convenție prin care să lase libertatea municipalității să-și desfășoare nestingherită activitatea în ceea ce înseamnă modernizarea stadionului Lia Manoliu și, în situația în care ar câștiga eventual procesul, municipalitatea ori să-i recompenseze cu un schimb de terenuri echivalent valoric, așa cum spune legea, ori să-l despăgubească la valoarea de piață al terenului pe care îl vom ocupa. Cu alte cuvinte, avem acordul prin această convenție al SC FAUR SA să putem desfășura nestingheriți lucrările de modernizare.

Punctul 5 de pe ordinea de zi, avem două obiective importante : este vorba de Catedrala Mântuirii Neamului și de acel proiect prin care CGMB a aprobat PUZ-ul între Academia Română și Palatul Parlamentului, unde este aprobat un PUZ pentru construirea de imobile guvernamentale. Atunci, împreună cu Primul Ministru, pentru că municipalitatea nu ar fi avut resursele suficiente să exproprieze pentru cauză de utilitate publică sau să-i despăgubească pe foștii proprietari am (convenit să dea municipalității un teren în zona de nord a București-ului de la Administrația Domeniilor Statului pentru aceste schimburi de terenuri valorice, schimburile de terenuri, conform legii, niu se fac pe unitatea de suprafață ci pe valoarea terenului, astfel încât să putem demara Catedrala Mântuirii Neamului și Guvernul să poată să-și construiască spațiile de care are nevoie pentru funcționarea instituțiilor din subordine.

Pe urmă mai sunt proiectele privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici pentru proiecte pe care noi le considerăm de interes municipali cât și modificarea unor indicatori tehnico-economici și în fine, sunt prpiectele de la RADET care înseamnă utilizarea unor bani care sunt transferați de la bugetul de stat pentru modernizarea infrastructurii de transport și de distribuție ai RADET-ului. Vă rog să luați în calcul faptul că anul 2007 este ultimul an când municipalitățile mai primesc de la bugetul de stat aceste sume. Ar fi păcat să nu putem să demarăm aceste investiții cu bani care nu grevează bugetul CGMB ci sunt transferuri de la bugetul de stat pentru modernizarea infrastructurii RAdET-ului.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat și mizez pe discernământul CGMB pentru a putea trece aceste proiecte.

Dl.Secretar General Toma Tudor Sunt prezenți 35 de consilieri în sală.

Dl.consilier Tănase Antonel

Doamnă președinte, domnule Primar General, pentru corecta informare a opiniei publice, cu privire la cine trebuia să ne reprezinte pe noi în instanță îh cazul Bordei și în alte cazuri vă citesc din Legea nr.215, actualizat^ art.21, alin.2: în justiție, unități administrativ teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de președintele consiliului județean. Cum CGMB nu este echivalent cu consiliul județean înseamnă că este consiliul local. în acest caz Primarul General are obligația să ne reprezinte corect și fără vre-o însărcinare prealabilă în instanță. Dacă domnia sa nu poate, aliniatul următor spune că poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Sau un avocat. Pentru că începând cu data de 1 mai eu nu mai sunt președinte de ședință, vă atrag atenția domnule Primar General că dvs. la mai multe emisiuni spuneți că eu sunt responsabil pentru faptul că juristul Primăriei nu se prezintă la acest proces, care este în aparatul de specialitate al dvs. La orice termen se prezintă juristul care este în aparatul de specialitate al dvs., ia mandatul de la președintele de ședință. Eu până la data de 30 aprilie, mai corect pană la 30 mai când s-a ales președintele de ședință, am semnat toate mandatele de reprezentare. în instanță. Nu fug de responsabilitate dar vreau să fim obiectivi și fiecare să-și cunoască obligațiile.

Revin la solicitarea făcută în ședința trecută, cu acel proiect de hotărâre prin care mandatăm Primarul General în calitate de reprezentant al CGMB să efectueze toate demersurile necesare în vederea introducerii celor 2 căi de atac în cazul Bordei, și vă rog să supuneți la vot doamnă președinte acest proiect de hotărâre.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Stimați colegi, îmi pare rău că trebuie să spun încă o dată,

Legea 215 a administrației publice locale trebuie citită și înțeleasă.

Articolul la care face referire domnul Tănase se referă la unitățile 1

administrativ teritoriale, în sensul legii, Bucureștiul fiind aparte și are un capitol separat Bucureștiul față de celelalte unități administrativ-teritoriale din această țară. Municipiul București, conform Constituției este singura unitate administrativ teritorială reprezentată de CGMB și Primarul General. Dacă vă veți uita la dispozițiile specifice municipiului București, veți vedea că Primarul General nu poate sub nici o formă reprezenta CGMB.Această polemică, eu am toată disponibilitatea să stau de vorbă cu toți cei care poate nu au avut timpul necesar să se aplece asupra Legii nr.215 foarte atent, care probabil nu au înțeles-o, pentru că nu aș fi avut calitatea să pot să fac acest lucru. Vă rog să mă înțelegeți. Dacă aș fi putut aș fi făcut-o din proprie inițiativă și nu aș fi așteptat sfaturi de la nimeni. Motiv pentru care am și negociat în prezența liderilor din CGMB împreună cu domnul Constanda încercarea de a găsi o soluție pentru a salva Parcul Bordei. Sunt oricând la dispoziția oricărui consilier general care, în față cu Legea nr.215 republicată să putem discuta asupra aceste aspecte.

Dl.consilief Goncea Liviu

L-aș ruga jpe domnul Primar General ca într-o după amiază să stăm împreună să studiem legea.

Domnule Primar General, președintele de ședință în aceeași lege pe care ați specificat-o dvs. nu este asimilat cu președintele Consiliului județăan. Doamna Cosma nu are calitatea de a semna decât documentele privitoare la ședință. Punct. Dvs. sunteți singurul care aveți drept de semnătură din această sală, în afară de ziariști.

Dl.consilier Stan Ion

Domnule Primar, știu că o să vă plictisiți repede și o să plecați. Am o întrebare pentru dvs.: acum câteva zile pe un post de televiziune ați fost întrebat care este valoarea bordurilor ca și volum, ați spus că asta nu este responsabilitatea dvs. ci a Consiliului. Ar fi trebuit să fim consultați de Administrația Străzilor sau să vină aici și să ne propună aici tot ce înseamnă proiecte ce trebuie abordate în perioada imediat următoare, cu atât mai mult cu cât știți poziția noastră întrucât ați abordat foarte multe lucrări într-o perioadă în care Bucureștiul este foarte sufocat cu lucrări pe care, se pare că nu o să le terminați i nici în decembrie, probabil anul viitor. întrebarea mea directă este i: vă asumați cele spuse la acea emisiune pentru că în funcție de răspunsul dvs. vă mai întreb ceva.

Dl.primar General Adriean Videanu

Am să vă răspund foarte deschis, întrebarea se referea la cu totul și cu totul altă problemă. Evident că CGMB nu are treabă cu demararea acestor investiții. Atât am spus: Administrația Străzilor este o structură în subordinea CGMB și nu a Primarului General. Problema era, de ce nu se implică Primarul General în activitatea Administrației Străzilor? Am spus că sunt situații în care sunt unități economice care sunt în subordinea CGMB unele fiind în subordinea Executivului. Dacă vreți, din punctul meu de vedere această situație anacronică care se manifestă la nivelul municipiului București nu mai trebuie să continue cu unități economice în subordinea CGMB și practic a nimănui, acestea ar trebui să fie în subordinea Executivului iar Executivul să fie cenzurat de către CGMB prin hotărârile pe care le adoptă.

Dl.consilieiț' Stan Ion

Domnule Primar, vreau să vă spun pentru buna cunoaștere a

dvs. că sunteți mai nou primar, de câțiva ani, știți care este istoria cu

Administrația Străzilor și cu firmele care lucrau în București? Vă spun

eu că nu o știți ți poate trebuie să știe și presa. în 1999-2000 erau

300 și ceva de firme care activau pe raza municipiului București și

care făceau diferite lucrări cu Administrația Străzilor. Printr-o *

conjunctură pe care o știți foarte bine a ajuns în momentul de față să fie un nucleu de 5 firme care participă la licitație iau tot ce înseamnă pachete și le distribuie cum doresc ei, fac regii, și au și întreținerea unor bulevarde, pe 5 ani, pe 7 ani. Ideea este una singură, pe noi ne interesează eficiența acestor firme și ea nu se vede. Vă spun eu că nu se vede. Sunt lucrări care s-au început deja din primăvară, din martie și uitați-vă că nu sunt gata. Pe de altă parte să știți că nu suntem toți fraierii în CGMB. Mai înțelegem și noi cum stau lucrurile, întrebarea mea era, dacă tot vreți să vă rectificăm bugetul și am văzut că ați mai băgat aici proiectul cu FAUR dar nu ați făcut nici o referire că este vorba despre Stadionul Național. Faceți referirea asta.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Este trecută în Convenție. Acolo se face mențiunea.

1 «

Vreau să fac o singură apreciere. Toate proiectele de infrastructură începute în 2006 de către municipalitate, fie prin Administrația Străzilor, fie de direcția de specialitate, actuala direcție generală, au fost terminate înainte de termen. Toate, toate cele 40 și ceva de anul trecut. De asemenea anul acesta toate proiectele începute anul trecut și anul acesta într-o proiecție multianuală vor fi terminate înainte de termen. Vă rog să rețineți că față de prevederile legale, sau față deicutuma de până acum și anume garanția de 2 ani așa cum prevede legea, am impus, prin caietul de sarcini termenul de 4 ani la străzile reabilitate și 5 ani minim la străzile cu tramvai. Foarte important, pentru ceea ce înseamnă intervenția în infrastructura Bucureștiului, la liniă de tramvai este garantată de la caz la caz 30-40 de ani. S-au reabilitat inclusiv rețelele de sub această infrastructură, astfel încât, chiar dacă peste 3,4, 5 ani de zile se va mai face o intervenție, în stratul de uzură al drumurilor nu se va mai face intervenția în infrastructura drumurilor. Am adoptat o altă politică în ceea ce privește calitatea lucrărilor în București și acest lucru începe să se vadă și o să se vadă din ce în ce mai mult.

Dl.consilieff Stan Ion

Am cerut în ședința trecută destituirea tuturor consiliilor de administrație și a adunărilor generale a acționarilor unde CGMB este reprezentat peniru nerespectarea hotărârii. Am solicitat hotărârea care a fost adoptată în mandatul trecut și care nu a fost abrogată deci este în vigoare.

Conform acestei hotărâri aveau obligația să prezinte informări și să ia avizul CGMB când este vorba de închiriere, vânzare sau orice altă problemă cane ar fi ținut de importanța și interesul CGMB.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Am cerut și o să primesc de la Secretarul General rapoartele pe care le-au prezentat în CA și în AGA reprezentanții noștri la toate aceste societăți. “Ifrimit cu prioritate misiuni de audit la toate instituțiile din subordinea CGMB și sper ca în timp rezonabil, o lună jumătate, am să prezint CGMB un raport în acest sens.

Dl.consilier Qprișan Ion

Domnule Primar, întâi ar trebui să ne comunicați și nouă cum se recepționează o stradă, având în vedere că are 50 de ani vechime, mă refer la calea de tramvai Giurgiului care nu a fost niciodată finalizată și pe care se produc o serie întreagă de accidente datorită (faptului că o parte din dalele de protecție ale șinei nu au fost montate niciodată. Revenim la Parcul Bordei. Domnule Primar, nu înțeleg de ce dvs.aveți în momentul de față decizii contradictorii. O dată susțineți că Parcul Bordei este domeniu privat și altădată domnul^ Primar, că este domeniul public.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Domnule consilier să ne lămurim, nu a fost niciodată domeniu.....vă referiți la cel de vis-a-vis.

Dl.consilier Qprișan Ion

Eliade Turgheniev, mărginit de Eliade și Turgheniev de la podul Bordei, vă rog eu frumos este unul singur.

în ROF-ul ALPAB-ului la pagina 3 vă rog să citiți Parcul Floreasca, Zona bordei mărginită de Podul Bordei, Mircea Eliade și Turgheniev. Vă rog să citiți dvs. ce ați semnat, nu eu. în condițiile astea, domnule Primar, apărarea domeniului public este într-adevăr o problemă și a CGMB, dar este și o problemă a Primarului General. Nu este numai o problemă a CGMB. Din punctul meu de vedere, nu v-am cerut întotdeauna decât respectarea legalității. Acum 4 ședințe am dat un material domnule Primar prin care vă aduceam la cunoștință că Al|.PAB semnează contracte de asociere pe domeniu public, lucru care nu are nici o legalitate, absolut nici una. Asociere pe domeniul public poate face CGMB nici măcar dvs. personal. Nu v-am cerut niciodată dar vă cer astăzi, în condițiile în care nu intrați în legalitate prin destituirea celui care a avut acest curaj și știu de ce nu intrați în legalitate. Pentru că aveți posibilitatea, domnule Primar să șantajați o serie întreagă de consilieri. Șantajul acesta se face inclusiv prin transjmisiuni la adresa mea de către personalul Primăriei cum că eu aș proteja sau aș avea un interes privind unele contracte de asociere sau de livrări semnate între ALPAB și consilieri. Domnule Primar, vă rog frumos să le faceți publice. în condițiile în care până săptămâna viitoare nu le faceți publice, până la prima ședință, toate

aceste contracte aceste contracte.


care contravin legii eu personal voi face publice

Dl.consilier Băleanu Dorin

Domnule Primar, aș vrea să mă refer la emisiunea de la un post de televiziune în care ați fost întrebat despre borduri și răspunsul dvs. a fost edificator sau edificabil. Dvs. nu cunoașteți prețul acestor borduri întrucât costurile lucrările se referă pe ansamblul proiectelor respective și insistând reporterul respectiv a subliniat că Administrația Străzilor este în subordinea CGMB și CGMB cunoaște problema bordurilor. Din păcate, trebuie totuși să faceți o rectificare. Consilierii chiar că nu au nici o legătură cu costurile acestor borduri. Aveți dvs. posibilitatea uriui control sau mijloace de control, de a ține sub control costurile acelor lucrări, inclusiv bordurile. Este păcat că faceți acest transfer de responsabilitate.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Am spus și la acel post de televiziune cât și aici în fața CGMB că atât dvs. cât și eu vedem și aprobăm indicatori tehnico-economici. Noi nu vedem nici nisipul, nici cimentul , nici fierul beton, nici bordurile, nici asfaltul, care intră în execuția unui drum. Se licitează un drum, noi aprobăm indicatorii tehnico-economici pe baza unui studiu de fezabilitate, făcut de către o societate specializată. Nu există, și vă rog Să-mi dați un exemplu dacă există vre-o lucrare dată prin încredințare directă. Totul se face prin licitație publică. Sigur, legat de prețul final, acesta rezultă in urma licitației. Se fac documentațiile tehnico-economice, noi aprobăm aici în cadrul CGMB după ce Executivpl își însușește punctul de vedere al specialistului, noi aprobăm aici oportunitatea demarării acelei investiții într-un anumit cadru, după care se procedează conform legii, la licitație publică. Sunt licitațiile publice, în mod transparent, în mod predictibil, pe site-ul municipalității. Acolo nici dvs. dacă ați dori și nici eu nu putem interveni.

Dl.consilier Țănase Antonel

Noi aprobăm indicatorii tehnico-economici după care caietul de sarcini și modul cpm se câștigă la licitație nu mai e responsabilitatea noastră. Precizările astea trebuie să le faceți dvs. la toate emisiunile să nu mai spuneți că idioții de consilieri au aprobat. Doi: noi avem societăți în subordine, dar așa cum ați dat exemplul cu Administrația Străzilor, Monitorul Oficial, Grădina Zoologică. Și de la aceste administrații aștebtăm rapoarte până la următoarea ședință, să vedem și noi modu|l cum a fost gestionat banul public.

Dl.Primar Geperal Adriean Videanu

Este foarte corect. Eu o să vă propun mai mult decât atât, ca toate aceste societăți să fie în subordinea Executivului și nu a CGMB, pentru a np mai exista nici un fel de discuții și dispute. Și atunci într-adevăr Primarul General ca șef al Executivului are întreaga responsabilitate pentru tot ceea ce se întâmplă.

Dl.consilier PQtrovici Octavian

Am rugămintea să introducem pe ordinea de zi o hotărâre care cere întocmirea unui raport de specialitate din partea domnului Primar General care să ne pună la dispoziție următoarele lucruri: firmele de consultanță care au avut contracte cu Primăria în perioada 1 ianuarie 2004-1 iulie 2007, denumirea proiectului, suma plătită de

Primărie pentru consultanță pentru fiecare proiect în parte, stadiul în care se află fiecare proiect în faza de aprobare, derulare, sau finalizare a proiectului, suma rezultată din studiul de fezabilitate al consultantului pentru fiecare proiect în parte și sumele alocate suplimentar față de studiul de fezabilitate pentru fiecare proiect în parte. De asemenea aș mai vrea să îl întreb pe domnul Primar dacă știe ce conține pdnctul 1 de pe ordinea de zi, mă refer la rectificarea bugetară. Aceasta este o interpelare și am dreptul să o pun. Știți de ce ? Pentru că ati declarat în România Liberă că noi consilierii generali, datorită faptului că nu am votat data trecută rectificarea bugetară nu a putut RADET-ul să plătească sumele datorate societății Termoelectrica. Credeți-mă pe acest proiect numărul 1 nu există nici o sumă pe care o dăm noi RADET-ului pentru plata sumelor la Termoelectrica. Luăm bani de la RADET .

Dl.Primar General Adriean Videanu

Mai bine mă întrebați pe mine ce am declarat.

Dl.consilier Retrovici Octavian

Asta ați declârat.

Dl.Primar Gdneral Adriean Videanu

De unde știți ce am declarat?

Dl.consilier Petrovici Octavian

Asta ati declarat.

» r

Dl.Primar General Adriean Videanu

Vedeți ce dezinformat sunteti?

Dl.consilier Petrovici Octavian

Atunci să cereți drept la replică acelui ziar.

Dl.consilier Gpncea Liviu

Domnul Primar General are dreptate, domnule Tănase. Administrația Străzilor este în subordinea domnului Udriște. Avem pe ordinea de zi....ne-a venit un material de la LIRTRAC, care este o societate a noastră a CGMB, care de 7 ani nu primește nici o lucrare

de la RATB pentru că este căpușat de 4, 5 firme . Este a Consiliului General

Dna.președinte Cosma Roxana

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre propus de domnul Tănase, privind parcul Bordei, terenurile situate.............

Dl.consilier Mircea Valentin

Vreau să vă spun altceva. Creăm o hotărâre pentru un sigur caz și anume acesta al parcului Bordei. Poate că sunt și altele care merită atenția Primarului General. Să le dăm Primarului General pe toate sau vă reamintesc că există o hotărâre de consiliu, mai multe de fapt, prin care câțiva consilieri, eu, dl.Giugula și era și Tudor Toma eram împuterniciți să reprezentăm doar CGMB în instanță. O putem suplimenta, domnule Tănase acea hotărâre sub aspectul de a iniția acțiuni sau de a formula recursuri, pentru că acesta nu îl avem. Suntem într-un cadru și legal și de procedură normală în consiliul

Dna .președinte Cosma Roxana

Obligația mea este să supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi.

Dl.consilier Găletușe Stelian

Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Biblioteca Publică Octavian Goga”. Vă rog să o introducem pe ordinea de zi.

Dna.președinte Cosma Roxana

Domnule Secretar General câți consilieri sunt în sală în momentul acesta?

Dl.Secterar General al municipiului.București Tudor Toma

37 de consilieri.

I

Dna.președinte Qosma Roxana

Cine este pentru introducerea proiectului depus de domnul consilier Tănase privind Parcul Bordei pentru terenurile situate în București, str. Turgheniev nr.11- 15 și Bdul. Aviatorilor nr. 110-112, sectorul 1? - 14 voturi, împotrivă? - 2 voturi, abțineri?-21 voturi. Acest proiect nu a fost introdus pe ordinea de zi.

Trecem la următorul proiect propus de domnul Petrovici de a fi introdus pe ordinea de zi, privind solicitarea de informări și rapoarte. Cine este pentru? - 21 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 15 voturi.

Această propunere a fost aprobată.

Trecem la propunerea domnului Găletușe. Cine este pentru?-29 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi.

Supun la vot ordinea de zi cu modificările votate. Cine este

pentru? - 37 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 0 voturi.

Trecem la Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului

CGMB pe anul 2007.

Dl consilier Stan Ion

Privind acest punct, consilierii PSD nu vor vota din mai multe motive. în primul rând nu ne-ați explicat corect cum vreți sau cât înseamnă....

Dna,președinte Cosma Roxana

Prezența în sală.

Dl.Secretar General al Municipiului București Toma Tudor

Sunt 38 de consilieri prezenți.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Directorii acestor instituții care primesc fonduri pentru salarii de merit aș vrea ca atunci când le acordă să prezinte CGMB notă de fundamentare pentru aceste sume.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 28 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Câmpurean, Găletușe, Goncea, Mărășescu, Stan I., Voicu, loan,...)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Ansamblul Fântâna Lira Esedra spațiu verde, sistem de irigații, sistem de iluminat”.

Dl.consilier Adîr Victor

întrucât au fost atâtea discuții referitoare la Administrația Lacuri, Parcuri și Agreițient și acest proiect ține exclusiv de această administrație, eu tonsider că ar trebui să nu-l votăm întrucât nu avem noul ROF aprobat. în momentul când o să îl avem aprobat atunci eu personal voi lua în discuție această investiție. Altfel, să știți cu vechiul ROF nu-mi permit să aprob acest proiect de hotărâre. Eu personal voi vota împotrivă^ până când ROF-ul va fi pus pe ordinea de zi. Noul Regulament ar induce puțin mai multă responsabilizare, seriozitate, asocieri în participațiune pe care să le știe CGMB ș.a.m.d. Administrația aceasta este în subordinea CGMB, păi atunci să fie.

Dl.consilier petrovici Octavian

Lucrurile suht mult mai simple. în avzul de urbanism dat de PMB scrie că beneficiarul este Primăria sectorului 3, care are și acest teren în administrare. De ce plătește CGMB o lucrare al cărui beneficiar este domnul Negoiță și ce treabă are ALPAB-ul cu această investiție deoarece ALPAB-ul nu se ocupă decât de terenurile aflate în administrarea ALPAB? în mod normal această hotărâre nu are ce căuta pe ordinea de zi și eu vă cer să o scoateți. Să se ocupe de această investiție primarul sectorului 3, el este beneficiar și are în administrare acest teren, conform actelor depuse la dosar.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Am să vă explic eu. Pe lângă parcurile pe care ALPAB-ul le are el mai are și unele pastile. Pastila de la Teatrul Național, pastila de la Universitate, zona verde de pe Lascăr Catargiu. Pentru a realiza o lucrare unitară la nivelul Pieței Universității acesta este motivul pentru care ALPAB-ul ia integral inclusiv modernizarea pastilei din fața Teatrului Național. Trebuie un concept unitar și acesta a fost motivul. Pe baza unui protocol între Primăria sectorului 3 și ALPAB, ALPAB-ul și-a asumat acest lucru iar beneficiarii vor fi bucureștenii, nici măcar vreun primar indiferent din ce sector face el parte.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 23 voturi, împotrivă? 6 voturi (Adîr, Stan I., Surulescu, Câmpurean, Petrovici...) abțineri? - 7 voturi (Băleanu, Florescu loan , Oprișan, Voicu, Găletușe Tănase)

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Prdiect de hotărâre privind aprobarea modificării

indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate ■

pentru realizarea lucrărilor de „Modernizare, reamanejarea și supraetajare Teatrul de Revistă Constantin Tănase, situat în Calea Victoriei nr.33-35, sector 1”

Dl.consilier Pețrovici Octavian

Referitor la adest punct, domnule primar expunerea dvs. de motive este eronatăj faceți referire la hotărârea de consiliu 95/2005, când de fapt trebuiâ să faceți referire la hotărârea 33/2006 când a fost ultima rectificare la Constantin Tănase. Sau le puneați pe amândouă, ca să știrtn și noi de câte ori ați mai dat bani acolo. Nu are avizul comisiei juridice care este obligatoriu prin lege. Este un aviz de amânare. S-a amângt darea avizului. Nu are aviz favorabil.

Pe de altă pațte, am primit un răspuns la interpelarea mea

semnat de directoru acestui teatru care spune astfel: cu privire la

dotarea studioului laudio al Teatrului Constantin Tănase, vă

transmitem că achiziționarea studioului audio a fost aprobată în

bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului pe anul 2007, nemaifiind

necesară includerea acestuia în hotărârea de aprobare a modificării

indicatorilor tehnico-economici, procedura de achiziție fiind în curs de

finalizare. Incredibil, dvs. în expunerea de motive spuneți și în

raportul de specialitate al Direcției de Investiții : modificarea

indicatorilor tehnico-economici se datorează unor schimbări de soluții «

și cuprinderea aparaturii pentru studioul de înregistrări. Cine minte domnul primar, dvs. și direcția de specialitate sau domnul Arșinel care spune că nu sunt cuprinși în acești indicatori pe care noi trebuie să-i votăm. E semnătura dvs.

Conform legii nu conducerea teatrului trebuie să-și dea acordul pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ci CGMB.

Banii alocați de CGMB timp de 3 ani pentru lucrările de construcții montaj, începând cu hotărârea 66/2004 și terminând cu 33/2006 au fost folosiți pentru achiziționarea de aparatură pentru studioul muzical așa cum transmite dl.director conform adresei 771/11.07.2007. Dl. Arșinel ne spune că deja a luat-o înaintea aprobării noastre și procedura de achiziții a aparaturii pentru studioul muzical este în cdrs de finalizare.

Fără ca noi CGMB să fi aprobat acest lucru. De asemenea, la acest proiect mali avem atașată o notă de fundamentare privind suplimentarea (da exact, deturnare de fonduri), privind suplimentarea indicatorilor tehniCo-economici în care apare studioul muzical. Avizul Inspectoratului de Stat în Construcții spune: avizul este valabil cu condiția însușirii și acceptării de către PMB a lucrărilor suplimentare propuse a se executa în etapa a doua costurilor aferente , etapa a doua noi abia acufn o aprobăm. Ca să nu mai vorbim că în hotărârea 95/2005 termenul de finalizare al investiției era de 24 de luni, adică în mai anul acesta această lucrare trebuia să fie terminată. E adevărat că domnul Arșinel a tot schimbat soluțiile aprobate de noi inițial și din această cauză nu s-a finalizat lucrarea. Ținând cont de aceste constatări, vă rugăm să sesizați Curtea de Conturi pentru deturnare de fonduri și abuz în funcție al directorului acestei instituții. Recomand respingerea acestui proiect.

Dl.consilier Pop Romeo

Aș vrea să vă informez că eu cred că este vorba de o confuzie.

Nu au mai fost schimbați indicatorii tehnico-economici la această

lucrare, domnul consilier se referă la cei de la Grădina Herăstrău care

au fost modificați, aici este prima modificare de indicatori. în ceea ce

privește achiziționarea unor scule pentru acest studio domnul Arșinel

a avut pe capitolul 70 la bugetul instituției aprobat de dvs. bani pentru

acest studio. Există pe capitolul 70 domnul consilier, nu este nici o

deturnare de fonduri. Acești indicatori stau de 4 luni la noi și cred că

ar trebui să-i trecem vă rog pentru că acest teatru va fi dat afară la 31

decembrie va fi tot mobilierul în stradă.

Noi am discutat cu cei de la investiții foarte mult în comisia de 1

cultură. Am convenit ca începând din septembrie să mergem și să vedem toate situațiile de lucrări care se semnează acolo, domnul Adîr și membri comisiei sunt aici de față și pot confirma. La aceste ședințe vă invităm și pe dvs- dl.Petrovici.

Dl.consilier Petrovici Qctavian

Sunteți în necunoștință de cauză domnule consilier. Tot ce am spus am spus din actele pe care ni le-ați pus la dispoziție, adică Executivul. Toate! modificările fată de studiul de fezabilitate deci s-au modificat, ca și sdluțiile adoptate de proiectant au acordul conducerii teatrului, și nu al CGMB. Sunt prezentate pe larg în nota justificativă întocmită de proiectant ce se anexează. Atunci înseamnă că minte domnul Primar Gdneral?

Dl.consilier Găletușe Stelian

Nu înțeleg (tle ce nu ni se spune clar, aceste modificări dacă sunt legale sau nu. în momentul în care s-a ținut licitația pe o sumă ai voie să o mărești cu maxim 50% dacă în timpul executării au apărut niște lucruri pe care nu le știai. S-a spart un zid etc. Sigur că știm și noi, se face licitația pe sumă mică să câștige cine trebuie după care o suplimentez.

Dna.președinte Cosma Roxana

Aveți semnătura și avizul de legalitate al Secretarului General.

Dl.consilier Găletușe Stelian

întotdeauna Secretarul General și în legislatura trecută spune că în lege consilierii generali au dreptul, dar nu spune dacă e legală sau nu, niciodată. !

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? 26 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Petrovici, Băleanu, Câmpurean, Găletușe, Goncea, loan, Mărășescu, Surulescu Voicu Tănase, Stan I.).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției între municipiul București și SC FAUR SA și abrogarea HCGMB| nr.157/2007.

Dl.consilier Adîr Victor

M-aș fi așteptat ca la acest proiect, Executivul să ne pună la dispoziție și anexa 1, care se referă la terenul efectiv solicitat și


16înregistrat de firma S.C TOPKATEX , care am înțeles a făcut acest plan topo, ca să vedem și noi suprapunerea terenului care este Lia Manoliu peste cerințele celor de la FAUR pe 2500 mp. Deoarece din convenție se înțelege că în joc sunt 49.418 m.p. Se mai spune că Primăria în funcțid de rezultatul procesului poate să dea la schimb compensator, sau poate să cumpere cu 1000 Euro / m.p. Dacă pierdem și trebuie să dăm 50 mil.Euro/m.p. face cât jumătate din investiția la Lia Manoliu.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Se referă la |2500 m.p. exact suprafața care se suprapune cu stadionul. Terenul solicitat de FAUR în instanță nu este la noi

Dl.consilier Adîr Victor

în discuție ar fi să înțeleg domnule Primar General dacă pierdem acel proces, înseamnă că pentru 2500 mp. ori dăm la schimb ori îl cumpăirăm.

Dl.consilier Mârășescu Ion

Eu nu înțeleg de ce ne grăbim așa de tare cu această

convenție, au trecut deja 2 ani și jumătate și nu am făcut nici un pas.

Problema este că dâcă FAUR ne-au dat judecată ar trebui ca avocații

Primăriei dacă doresc să câștige acest proces să ia legătura cu

avocații Agenției Naționale pentru Sport. în primul rând dacă se

dorește ca FAUR să-și ia 2500 mp. asta nu înseamnă că îi și ia.

Apelăm la Legea 69, legea sportului care spune că schimbarea

destinației bazelor sportive indiferent care e proprietarul nu se poate

face decât dacă cel care îl solicită face altă bază în loc. Orice

hotărâre de tribunal! nu poate să treacă peste lege. Pe de altă parte

dacă juriștii se vor opupa vor vedea că Decretul lege 29/1967 în care

scrie. Parcul și complexul sportiv 23 August care a fost luat de către

stat și dat complexului sportiv, care se chema 23 August. în

expunerea de motive prezentată azi, lucrurile nu mai sunt de

actualitate, noi vorbim aici că se va face în așa fel încât finala cupei

UEFA în 2009 să se desfășoare la București, nu mai e valabil așa

ceva. Acest lucru eră valabil acum 2 ani când inițiativa foarte buna 1

avută și convenția încheiată cu Agenția Națională pentru Sport și cu Federația Română dp Atletism și cu Primarul General sub semnătură prevedea că în primăvara anului 2006 să înceapă lucrările, proiectarea. Nu a început nici în toamna lui 2006, iar în toamnă se prevăzuse să înceapă în primăvara lui 2007. Nu au început nici atunci, nu vor începe nici acum pentru că sunt concerte. Dinamo a investit 900 mii euro să modernizeze stadionul și va juca acolo. Prin urmare acest lucru nu se poate începe mai devreme de un an. Este exclus ce dorește Federația să se întâmple în 2009, nici în 2010 chiar dacă ar începe ăcum nu poate fi gata în doi ani . îl luați, cine se pricepe la sport știe, că poate să îl construiască și să faceți Stadionul de Atletism pe locul gol. Numai că au trecut 2 arii și 4 luni și acolo nici proiectul nu a îndeput pentru Stadionul de Atletism, nu s-a dărâmat nici turnul de parașutism, nu e proces cu societatea comercială FAUR și nu s-a rfiișcat 1 cm.pătrat. Dați-mi voie să cred că pe de o parte juriștii trebijie să meargă să se documenteze, FAUR nu sunt buricul pământului și nici 2500 metri. Buricul pământului sunt 50.000 metri care reprezintă stadionul și anexele.


17Dl.primar General Adriean Videanu

Aș vrea să vă dau informațiile corecte. Proiectul a început de proiectarea integrală va fi predată în jurul datei de licitația a fost adjudecată de un consorțiu german, început, s-a demarat. Am câștiga inclusiv în primă

câteva luni de zile 10-15 septembrie, Lucrarea a instanță cu


FAUR dar știți foarte bine că orice proces pe rol suspendă executarea lucrărilor. Tocmai asta dorim prin această convenție, să riu suspendăm lucrările, suntem în grafic. Puteți corecta în expunerea de rrjotive, nu e vorba de 2009 este vorba de 2010 cred că este o eroare materială acolo. Din fondul de dezvoltare Guvernul României care este partenerul municipalității a alocat 800 miliarde lei vechi, pentru anul acesta. Fără această convenție nu putem intra în posesia banilor. Ca să putem să demarăm acest proiect am beneficiat inclusiv de disponibilitatea SC FAUR a avocaților lor am discutat de multe ori și am negociat această convenție și am ajuns la

concluzia că dacă câștige în instanță dincolo de direcția


și avocații noștri spun că 0,0001% au șanse să pentru că aici am angajat o societate de avocați juridică, procesul este multe prea important din punctul meu de vedere și municipalitatea are responsabilitatea în acest proiect. Avem toate condițiile să putem să demarăm proiectul. îl întârziem nu o să prim banii de la Guvern. Guvernul nu așteaptă să repartizeze banii din fondul de dezvoltare după cum vrem noi.

Dl. consilier Băleanu Dorin

Aș dori să îl întreb pe domnul Primar General dacă această societate de avocați nu se poate ocupa și de Parcul Bordei.

Dl.Primar Gjeneral Adriean Videanu

Dacă îi angăjați am convingerea că ar putea să vină.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 26 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 12 voturi (Băleanu, Câmpurean, Găletușe, Goncea, loan, Mărășescu, Surulescu, Voicu, Tănase, Stan I. Adîr, Florescu).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul Româhiei de emitere a unui act normativ privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București și în administrarea CGMB pentru abordarea de măsuri reparatorii prin echivalent persoanelor îndreptățite potrivit legii.

Dl. consilier Petrovici Octavian

Propun amânarea acestui punct din următoarele motive: domnul primar al sectorului 1 Andrei Chiliman afirmă că acest teren este revendicat deja în baza Legii 18 și acest teren nu poate fi dat în compensare în ba|za Legii nr.10. Aș dori ca la următoarea ședință când o să introduceți acest punct pe ordinea de zi să avem un răspuns oficial din bartea primăriei sectorului 1.

Dl.primar General Adriean Videanu

Noi cerem Guvernului un teren.

Guvernul are Iresponsabilitatea să verifice dacă este revendicat. Agenția Domeniilor Statului verifică nu eu trebuie să verific acest lucru. Eu cer Guvernului un teren.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Și dacă există adresa primăriei sectorului 1?

Dl.consilier Qprișan Ion

Eu aș dori da nu în expunerea dvs.de motive și în raportul de specialitate să se treacă terenul solicitat pentru domeniul public ci în cuprinsul hotărârii. Datorită faptului ca el să fie înregistrat clar ca domeniu public.

Dna.președinte Cosma Roxana

Susțineți același punct de vedere de a-l amâna?

Dl. consilier Qprișan Ion

Nu. Doresc treceți în articol acest lucru, exact terenul pe care îl solicităm săfie în domeniul public.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Nu poate fi solicitat un teren în domeniul public, terenul este pentru utilitatea pe ca v-am spus-o: construirea Catedralei Mântuirii Neamului și complexului Guvernamental dintre Academia Română și Palatul Parlamentului, necesită niște schimburi de terenuri cu proprietari privați. Eu nu pot să-i dau terenul în domeniul public cuiva la schimb trebuie să fie teren privat al municipalității dacă ni-l dă Guvernul. El este din domeniul public. Dacă guvernul ni-l dă și noi din domeniul public îl trecem în domeniul privat este etapa următoare. Terenlul, conform Hotărârii de Guvern se va da cu destinație. Nu-I vorfi putea utiliza pentru nimic altceva decât pentru destinația pentru care este dat.

Dl.consilier Adîr Victor

Ce este interesant este faptul că domnul primar de la sectorul 1 deja s-a pronunțat asupra unor terenuri ceea ce este și mai interesant este că noi nu cunoaștem unde sunt aceste terenuri, dar se pare că unii știu unde sunt, ăsta mă îngrijorează mai mult decât altceva. Noi vorbim aici despre unele terenuri care să treacă din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București. Eu personal aș fi vrut să știu concret ce suprafață și ce solicităm. Dvs. în scrisoarea pe care o veți face onor conducerea primăriei o să solicitați niște terenuri. Probabil că veți solicita expres niște terenuri.

Dl.Primar Genpral Adriean Videanu

Nu, niște terenuri. Noi în momentul de față avem niște obiective de interes aș putea spune național. E vorba de Catedrala Mântuirii Neamului și de acel Complex guvernamental care urmează să se construiască în București . Legat de terenul acela nu facem altceva decât să cerem Guvernului niște terenuri, undeva și prin Agenția Domeniilor Statului evaluează unde sunt terenurile. Se rezolvă și problema pe cârd a spus-o domnul Petrovici. Nu eu trebuie să verific dacă acele terenuri sunt revendicate pe Legea 18 sau nu. Mie enția Domeniilor Statului trebuie să ni se dea niște sarcini, singura sarcină să fie destinația .Guvernul

Guvernul, prin Ac terenuri libere de


ne va impune cu o destinație precisă utilizarea acestor terenuri.

Dl.consilier Mircea Valentin

Nu există un teren identificat, deci eu nu văd ce anume să vedem ca situației juridică, nici eu nu am o asemenea informație, nu știu unde este acel teren identificat, vecinătăți, număr cadastral ca să se poată verifica acest aspect. Ca luare de poziție, eu ca și colegii mei din PLD avem următoarea cerere dacă s-a ajuns până la poziția de a se cere Guvernului teren pentru compensare este clar că trebuie să oprim concesiunile. Cu excepția unor cazuri unde se impune justificat bine fundamentat. Dăm terenuri zilnic, bucăți bucăți care se adună în suprafețe mai mari, dar nu avem teren pentru Legea 10. Este o problemăl haide-ți să le cumpănim, să punem înainte prioritățile. Pe primul loc este restituirea pe Legea 10 după aceea orice alte priorități.

Dna.președinte Cosma Roxana

Domnul Petrpvici vă susțineți punctul de vedere de amânare? -nu

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 27 voturi, împotrivă? - 0 voturi , abțineri? 10 voturi (loan,. Băleanu, Florescu , Tănase, Goncea, Clâmpurean, Găletușe, Mărășescu, Stan I. Voicu)

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului Străpungere Splai Dudescu - Sos.OltenițeiLa ultima ședință am cerut executivului ca la aceste proiecte care privesc indicatori economici să ne pună la dispoziție și actele necesare pentru a vota în cunoștință de cauză. Și am cerut: un deviz estimativ pe cantități de lucrări, și am și precizat expres doamnă președinte, schița planului transversal și longitudinal al sistemului rutier proiectat. De asemenea, fiindcă apare și o suprafață de 61.200 mp. expropriată sunteți obligat, conform art. 10 al Legii 33/1994 să înaintați CGMB procesul verbal al comisiei de cercetare prealabilă, în aceeași măsură este necesar un raport de evaluare întocmit de evaluator autorizatlANEVAR în care să se precizeze prețul de piață al terenurilor expropriate. Domnul Primar se ține cu mâna de cap dar este vorba de un proiect de 70 mil.Euro pe care noi l-am calculat tot prin niște persoane care lucrează în construcții și le-a dat proiectul acesta cam la 6 mil.Euro. E cam mult 600%. în același timp numai din cursul de euro neactualizat al acestui proiect se câștigă cam 3 mil.Euro la acest proiect. Dacă era Euro mai mare vreau să vă întreb domnule Primar, ați fi actualizat cursul Euro? în mod sigur că da. Nu am cerut niște lucruri extraordinare, am cerut ca la această ședință să reactualizați cursul de Euro. Am cerut niște lucruri conform legii domnule primar, văd că dvs. când apăreți la emisiuni spuneți că sunteți apărătorul legii universale. Haide-ți să respectăm legea în CGMB și după aceea puteți să apărați legea și în Univers, și pe Marte și unde vreți cțvs.

Să ne puneți la dispoziție aceste acte care sunt absolut necesare pentru că noi nu votăm niște indicatori, votăm niște sume. 70 mil.Euro la un proiect care costă cu indulgență jumătate din cât ați trecut dvs. a ici.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Respectăm legea, dacă o și înțelegeți. Legea 33 privind exproprierea pentru! cazuri de utilitate publică prevede acel lucru: constituirea comisiei CGMB privind constatarea, dar acesta este un act ulterior. Dvs. în momentul de față aprobați oportunitatea realizării investiției pe baza unui studiu de fezabilitate. Nu știu ce specialiști aveți dvs. dar Primăria municipiului București a comandat un studiu de fezabilitate care vă stă permanent la dispoziție, cu condiția să treceți pe la comisiile de specialitate. Directorii executivi au obligația, conform criteriilor de performanță pe care le-am introdus, să vina obligatoriu la comisiile de specialitate să vă dea toate detaliile pe care le doriți. Dacă vreți în mod populist, de fiecare dată să veniți înaintea

ședinței cu 2 ore să aflați toate aceste informații este imposibil să le puteți afla. Aveți la dispoziție tot executivul primăriei să vă dea toate informațiile de care aveți nevoie. Iar legat de aplicarea legii, legat de exproprieri este un demers ulterior aprobării oportunității demarării acestei investiții.

I

Sunt etape care sunt separate în demararea unei investiții.

Dl.consilier Goncea Liviu

Comisia de Credite externe. Ați auzit de ea? Știți că există? Doamna președintei nu a venit niciodată la această comisie, de 6 luni de zile, dat prin ordinul președintelui executiv al partidului dvs. Nu am primit niciodată nici un document, nu rii s-a pus la dispoziție nici un act pe care l-am cerut.

Dl.consilier Pefrovici Octavian

Domnule Primar, dacă ați consultat procesul verbal al ședinței de săptămâna trecută ați vedea foarte clar că am cerut ca aceste informații să ne fie p^use la dispoziție tuturor consilierilor. Eu am făcut o cerere când am luât aceste materiale, care oricum sunt incomplete, și am depus la secretariatul general cu număr de înregistrare, iar asta am primit vineri, nu astăzi cu 2 ore înainte. Și am cerut și dl.Udriște era în sală, când am spus că vreau să primesc aceste informații, aceste informații trebuia să-mi fie puse la dispoziție, conform legii, nu să mă duc eu la direcție să mă rog să mi le dea. Le-am cerut public. S-a consemnat în acpl proces verbal.

i

Dl.consilier Adîr Victor

Am fost la direcția de transporturi să cer niște informații referitor la acești indicatori tehnico-economici. Directorul direcției mi-a arătat la fiecare proiect mi-a arătat un fel de studiu de fezabilitate , consultanță referitor la acești indicatori. Acolo sunt trecute foarte multe aspecte legat^ de fiecare construcție în parte. Am văzut semnături, ștampile, obligații pe care și le asumă cel care face consultanța. Este pasibil, dacă ce scrie acolo 71 mil.euro de exemplu și se dovedește că sunt 40 mil.euro, e pasibil să facă și pușcărie. Acum noi nu ne transformăm într-un organ de anchetă. Avem conform Legii nr.215, republicată expunere de motive, raport de specialitate , alte documente pe care le putem studia oricând alte documente și l-am rugat pe domnul director Udriște să pună la dispoziția DATJ cel ppțin un exemplar ca cei care doresc să vadă

acel material gros să-l studieze. Referitor la problema cu exproprierea de 60.120 mp. și eu am aici o obiecție deoarece 71 mil.euro, dacă exproprierile 60.000 m.p., 30 mil.Euro nu se justifică. Jumătate de investiție, pentru că noi acum discutăm de traseul N.Grigorescu, Splai Dudescu se încearcă acum străpungerea Vitan Sos.Olteniței. Se vrea să se închidă acest cerc. Eu știu despre ce e vorba, acolo e vbrba de 39 mil.euro pe care le-am aprobat într-o ședință anterioară. Rugămintea mea este acolo când s-a făcut exproprierea 60.000 m.p. nu înseamnă nimic. Dacă vedeam în lei prețul zonei poat^ să fie 300 Euro/m p., adică 500 Euro/mp. putem să ajungem să nu renteze. Să încercăm să dăm cât mai mult din informație pentru ca oamenii să fie în cunoștință de cauză. Dacă e 500 Euro / m.p. eu riu votez așa ceva, jumătate din exproprieri să fie cât este pasajul, ajdică exproprierile să fie jumătate din investiție.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Legat de rezolvarea infrastructurii orașului va trebui la un moment dat să luăm niște decizii foarte importante împreună cu dvs. Fără exproprieri i anumite artere care rezolvă infrastructura de transport a orașului nu se pot face. Prețul terenului nu-l stabilim nici noi, Executivul, nici dvs., îl stabilește piața .Noi nu avem cum să controlăm prețul terenului. Legea distinge după o dreaptă, justă și prealabilă despăgubire a proprietarilor. Problema este și aici sunt de acord cu dvs. dacg este oportun asupra acestui lucru noi trebuie să ne pronunțăm. Acest lucru trebuie anticipat, nu trebuie stat cu acest oraș cu care din picate s-a stat 16 ani de zile, s-a ajuns în situația în care suntem astăzi și într-un efort destul de mare sunt conștient de faptul că forțăm dlar nu avem altă soluție. Trebuie să luăm soluții impopulare, decizii care nu aduc fericire nimănui dar nu putem să asistăm neputincioși la blocarea orașului. De aceea toate aceste proiecte pe care vi le propunem, și tare fericit aș fi vă rog să mă credeți....La comisia tehnică de urbanism se discută fiecare proiect municipal cu prioritate în fiecare ședință a comisiei tehnice de urbanism. Acolo puteți vedea ansamblul general al proiectelor mari de infrastructura, ce se vrea din punct de vedere strategic, care sunt soluțiile găsite de către specialiști pentru rezolvarea acestor probleme. Problema Bucureștiului de azi se referă la cele 2 milioane și ceva de locuitori, ce facem peste 7-10 ani când vom fi aproape 4 milioane? Aceasta este marea problemă a Bucureștiului. Sectorul privat a luat-o mult înaintea administrației fie că vorbim de dezvoltarea imobiliară, industrială, servicii, și o să ajungem ca infrastructura orașului să nu facă față dezvoltării urbanistice a orașului din perioada următoare. Aici va trebui să hotărâm cu toții. Eu vă propun,. Sunt alături de dvs. să vă explic, așa cum îmi explică și mie specialiștii dar împreună luăm decizii. Vă rog doamnă președinte când găsim un moment 10 min.cu liderii de grupuri de consilieri să vorbim pe cele 2 proiecte: stadionul Lia Manoliu și pe terenurile care trebuie date municipalității. Dacă nu le rezolvăm acum, riscăm pe de o parte să nu luărti banii din fondul de dezvoltare. Poate facem o ședință de îndată. Este în interesul municipalității, nu o rezolvăm acum, riscăm să nu o rezolvăm niciodată

Dl.consilier Oprișan Ion

Domnule Primar, odată cu schimbarea traseului inelului de circulație închiderii Celui de-al doilea inel, CGMB în momentul de față a aprobat Planul Urbanistic General în care nu această stradă este pentru închiderea inelului de circulație, este prevăzut prin Parcul Tineretului.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Cine își mai asumă riscul să distrugă 6-8 hectare în parcul Tineretului?

Dl.consilier Oprișan Ion

Să aprobăm |PUZ-ul și abia după să aprobăm închiderea inelului.

Dl.consilier Stain Ion

Domnule Primar, referitor la cele spuse de dv.eu sunt conștient că peste câțiva ani de zile nu vă va mai interesa foarte mult ce se va întâmpla cu Bucureștiul sau cu sufocarea orașului. Problema este alta, cum vreți să vă votăm aceste sume când dvs. nu ne arătati concret cum se cheltuiesc acești bani. Știți despre oligarhia celor care se ocupă de Administrația Străzilor, a celor 5 firme? Acești bani vin tot la aceste firme, ele se ocupă de tot ce înseamnă lucrări în București, întreținere. Nu suntem chiar veniți cu pluta. Oligarhia firmelor din București care au monopolizat activitatea în ultimii 7 ani este una despre care nu se face niciodată referire aici. De ce nu vin și alte firme cu prețuri mai mici să facă lucrări?

Dl-consilier Goncea Liviu

îi mulțumesc Primarului General pentru declarația politică pe care tocmai a făcut-o, în ultimii 16 ani nu au făcut nimic. A fost un primar liberal în primii 4 ani, un primar țărănist cu un viceprimar PD Nistor și singurul care a făcut ceva a fost dl.Băsescu.

Dl.consilier Mircea Valentin

Legat de acest proiect domnule Adîr și eu am avut aceeași întrebare, dar mdam liniștit. Pe Internet există ofertele imobiliare, prețul mediu al zoției este de 250 Euro/m.p. ceea ce înseamnă 12-13 mil.euro numai exproprierile. Nu sunt motive de îngrijorare.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Vreau să fiu corect fată de dvs. La un moment dat când vom aproba oportunitatea unui proiect și aprobăm exproprieri, vă rog să rețineri un lucru nlimeni nu poate garanta că prețul terenului rămâne același pentru că piața terenurilor în București este într-o continuă mișcare. Din păcate pentru noi, în sus, pentru că noi expropriem. Iar procedura, până ajungi să faci exproprierea pentru utilitate publică poate să dureze un an sau 3 luni. în toată această perioadă prețurile nu pot fi controlate de administrație și nu putem face acest lucru.

Dna.consilier


Moise Alina


Dragi colegi, aș vrea să fac un apel la noi toți. Deja mai avem mai puțin de 1 an (țJin mandatul acesta și din nefericire nu am făcut mai nimic pentru drașul și pentru cetățenii acestui oraș. Din cauza aceasta nu o să mai candidez niciodată la postul de consilier pentru că nu se poate așa ceva. Ne batem joc și de cetățeni, și de noi și de tot. Săptămâna trecută în ședință nu am votat biserici, pentru că aveam noi probleme de reglat, nu am votat nimic pentru cultură pentru că nu este rentabilă cultura. Nu ne interesează, nu ne mai interesează nici locuințele cetățenilor. Ne certăm pe PUZ-ul de la Bordei, dar oamenii care cer PUZ-uri pentru locuințele lor nu au nici un drept. Ne baterii joc pur și simplu pentru că facem așa zisă politică. Fac un apdl la dvs.să încercăm ca măcar în aceste luni pe care le mai avem ae mandat să terminăm cu circul și haideți să încercăm să ne punem de acord și să oprim nebunia asta dintre noi. Atât vă rog.

Dna .președinte Cosma Roxana

Cine este pentru propunerea domnului consilier Oprișan?- 13 voturi, împotrivă? - 19 voturi, abțineri? - 7 voturi.

Această propunere nu a fost aprobată.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?23 voturi, împotrivă ? 6 voturi (Câmpurean; Goncea; Mărășescu, Surulescu, Găletușe, Stan I.) abțineri? 8 voturi (Adîr, (Băleanu, loan, Petrovici, Florescu.....)

Acest proiebt nu a fost aprobat.

Vă propun să facem o pauză de cinci minute.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente proiectului reabilitare sistem rutier și linie de tramvai Bdul.Liviu Rebreanu.

Dl.consilier Adîr Victor

Am fost chiâr ieri să văd această zonă. Pot să vă spun despre calea de rulare că este ok. Trebuie reabilitată. Dar vreau să întreb pe directorul Direcției de Transporturi de ce trebuie să reabilităm și sistemul rutier, pentru că eu știu că acum 1 an doi ani s-a turnat bandă asfaltică apolo și este foarte bun, chiar în zona Parcului IOR asta vreau să știu.

Calea de riilare este ok., nu ar mai trebui reabilitată după părerea mea.

Dl.Director executiv Udriste Gheorqhe

Am să vă spun că de regulă, supunem spre aprobare niște indicatori rezultați ca urmare a unor analize făcute de către specialiști în drumuri.    i

Str.Liviu Rebreanu nu a fost reabilitată niciodată în ultimii 10 ani. S-au făcut numai lucrări de întreținere curentă a străzii. Sunt

t

porțiuni și porțiuni de drum. Noi luăm în calcul întregul bulevard de la intersecția cu bduil. Camil Ressu până la intersecția cu actualul bulevard 1918. Pot să fie porțiuni de drum care nu necesită nici săpături, necesită numai frezare. Fiecare porțiune de drum este atent analizată prin studiul de fezabilitate care se face. Studiile de fezabilitate sunt angajamente juridice cu firmele care știu să facă aceste lucrări. Nu le fac oamenii din Primărie sau de la Administrația Străzilor.

Dl. consilier Adîr Victor

Am o singură rugăminte domnul Primar General să meargă și să vadă că este perfect drumul acolo, din punctul meu de vedere al unui conducător auto care a trecut pe acolo. Ce fac cei care au făcut studiile de fezabilitate? Foarte bine că îl fac. Dar în opinia mea nu trebuie să dăm 30-410 mil.Euro să reabilităm ce? Ceva care este ca în palmă. Hai să nu ne batem joc, că sunt banii tuturor, nu sunt nici bani dvs. domnule director nici ai domnului Primar General. Dacă domnul Primar General spune că nu am dreptate, nu am .

! ■

Dl.consilier Gdncea Liviu

Doream să știu dacă domnul Primar General știe că nu are nici un specialist în drumuri în Primăria Capitalei. Domnul Udriște vine de la metrou, domnul Iile nu a fost niciodată drumar.Doamna Ghineraru este singura specialistă, mi se pare că nu mai este ați dat-o afară. Dvs. aveți la coordonare un inginer mecanic și vă întrebați de ce nu se pupă rețelele , dramurile.

Dl.consilier Tăbase Antonel

Valoarea totală este de 68 mil.euro cu TVA din care lucrări de construcții montaj 2^,6 mil.euro. De ce nu ați pus dvs. în calitate de specialist ce reprezintă diferența ? Celelalte lucrări: amenajare lucrări, șantier, exproprieri ș.a.m.d. 45 mil.euro, pentru ce sunt acești bani?

Dl.director exequtiv Udriște Gheorqhe


In anexa la indi la proiecte, se găses La Secretariat găsiți


catorii tehnico-economici care au fost prezentați c toate detaliile. E greu să dau explicații acum. întreg materialul și devizul lucrării.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Și la acest proiect doresc același lucru actualizarea cursului valutar pentru că este o diferență foarte mare.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Studiile se fac la un anumit moment. Noi nu putem să actualizăm studiile în funcție de cum CGMB ia în discuție proiectele. Dar vă rog să rețineți, licitațiile se fac în lei, în Roni. Nu există nici un fel de problemă ca la momentul la care se întocmește caietul de sarcini să se regularizeze această diferență potențială. Se face studiul de fezabilitate la un anumit curs, noi aprobăm în CGMB la alt curs și în caietul de sarcini se regularizează acest lucru. în momentul în care se face caietul de sarcini suma stabilită istoric se înmulțește cu rata la ziua respectivă și s-a dat drumul la caietul de sarcini și se face licitația.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Să le punem în regulă., să punem doar prețul în lei. Sunt 10 mil.diferență num^i din cursul de Euro. Dacă sunt 200 mii.pe care îi folosim......

Dl.consilier goncea Liviu

Să vă spun unde se echilibrează . Noi am contractat aceste împrumuturi în condiția în care euriliborul era 2,19. Astăzi este 4, 30 . Cine va plăti diferența de 2%? De aceea nu s-a făcut niciodată comisia de credite externe.

Dna.președihte Cosma Roxana

Cine este peptru aprobarea proiectului de hotărâre? - 23 voturi, împotrivă? 6 votbri ( Surulescu Stan I. Mărășescu, Florescu, Câmpurean Goncea), abțineri? 6 voturi (Adîr, Tănase, Voicu,


Găletușe, Băleanu Acest proiect


Petrovici). nu a fost aprobat, proiect de hotărâre


Trecem

documentației tehnico-economice aferentă proiectului denivelat inferior Sos.Nordului Str.Elena Văcărescu.


la


privind aprobarea pasaj


Cine este peritru? - 24 voturi, împotrivă? - 4 voturi (Surulescu, Stan, Mărășescu, Câmpurean) , abțineri? - 8 voturi ( Tănase, Petrovici, Voicu, Găiletușe, Florescu, Băleanu......)

Acest proiect hu a fost aprobat.

!

Trecem la proiect de hotărâre privind modificarea anexelor

nr.1,    2 și 9 afle HCGMB nr.22/2006 pentru aprobarea

documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții « •

„Modernizare străzi cu linii de tramvai”

Dl.consilier Petrovici Octavian

Am același amendament plus încă unul. în acest proiect sunt de fapt 3 indicatori tehnico-economici și aș vrea să fie prezentați separat.

Această hotărâre am votat-o anul trecut erau 9 indicatori, dintre care unul din ele anexa 6, a fost finalizat și ați participat dvs. la inaugurare. De ce acel indicator a putut fi finalizat în termenul prevăzut iar acestea au venit din nou la vot dublându-se suma inițială. în mod nprmal luna viitoare ar fi trebuit să se finalizeze acești indicatori.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Fiecare lucrare avea termenul ei, dar toate inclusiv 1,2,9 sunt în termen chiar în avans față de termenul contractat. Și am să vă dau un exemplu din acele anexe, pe care îl știu foarte bine.: Pasajul de la Colentina. Stimați colegi, în documentația veche era prevăzut un pasaj la intersecția Colentina cu Doamna Ghica superior în lungul Doamnei Ghica. Acest lucru era imposibil de realizat în urma fundamentării și a studiului de trafic pe care l-am făcut acolo, cu atât mai mult cu cât dincolo de Colentina sunt blocuri stânga, dreapta. Nu puteam să respectăm exigențele de mediu, de data asta. Experiența de la Pasajul Basarab ne-a condus aici, cu retragerea a 15 metri de limita blocului. Și din studiul de trafic și mergând la fața locului specialiștii au ajuns la concluzia că se poate face un pasaj pe axul principal de trafic în lungul Colentinei, ceea ce s-a și întâmplat. S-au făcut studiile de țigoare și am avut posibilitatea să adiționăm la proiectul Colentin^ realizarea pasajului. Ce ar fi gândit bucureștenii despre noi, dacă finalizam Colentina și veneam apoi să spargem și să facem pasajul. Am considerat că este absolut corect, chiar dacă nu s-a prevăzut inițial să facem pasajul suprateran pentru a rezolva o mare arteră de conflict de circulație. Acesta a fost motivul pentru care s-a fundamentat 8 luni și s-a găsit soluția, de aceea propunem suplimentarea cu acest pasaj suprateran.

Dl.consilier Petrovici Qctavian

De aceea am și eu rugămintea să le discutăm separat și să avem și noi această istorie în documentație. Despre asta spuneam, dacă acea firmă dle consultanță nu a prevăzut că nu aveam voie conform autorizației de mediu să facă soluția pe care a propus-o aceste firme nu răspund că ne-au întârziat cu 18 luni?

Dl.primar Generali Adriean Videanu

Noi am licitat Colentina. Pasajul denivelat Doamna Ghica cu Colentina nu a fost licitat de municipalitate. în schimb ele erau un proiect potențial, conform studiilor de urbanism. El nu a fost un studiu aprofundat. în momentul în care am evaluat ce se întâmplă în acea intersecție am simțit nevoia să dau drumul la un studiu aprofundat. A reieșit această oportunitate, având Colentina deja licitată și în execuție. Atunci am adiționat acel pasaj pentru a nu termina Colentina în decembrie și în martie să spargem din nou.

Dl.consileir Petroyici Qctavian

Avem nevoie de âceste informații la ședința viitoare. Sunt de acord cu dvs. Propun amânarea acestui proiect.

Dl.consilier Oprișan Ion

Sunt de acord cu domnul Udriște că au fost cuprinși separat. Dar nu sunt de acord cu domnul Primar General care în momentul de față susține că Pasajul denivelat Doamna Ghica suprateran peste Colentina a fost aprobat de către CGMB s-a făcut un studiu de fezabilitate s-a plătit acel studiu și revin și spun: întâi PUZ-uri care cuprind studii de circulație în ele, pe urmă studii de fezabilitate datorită faptului că cheltuim banii bucureștenilor aiurea. Pasajul acela denivelat a fost aprobat de CGMB suprateran.

Dl.primar General Adriean Videanu

Este vorba de Doamna Ghica -Chișinău care este în execuție și o să-l finalizăm.

Dna.președinte CoSma Roxana

Vă spun la vot propunerea domnului Petrovici de amânare a proiectului. Cine este pentru? 9 voturi, împotrivă? 13 voturi, abțineri? 11 voturi.

Această propunere nu a fost aprobată.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? 24 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi (Surulescu, Câmpurean, Voicu, Găletușe , Petrovici, Tănase, Băleanu, Florescu,. Mărășescu Stan I.Oprișan).

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacerea hidroizolației teraselor la 24 puncte termice din programul START”.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Am o rugăminte ca aceste proiecte de hotărâri care se referă la lucrări de reparâții termoficare să fie aprobate întrucât sunt foarte importante și se va apropia și iarna. Deși ele nu au fost prezentate și comisiei de specialitate, rugăm să le aprobăm.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? 38 voturi (unanimitate)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente etapa a II a Centrala Termică Aleea Trandafirilor”.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? 38 voturi (unanimitate)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente etapa a II a Centrala Termică Victoriei”.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? 38 voturi (unanimitate)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente etapa a II a Centrala Termică Baciului”.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? 38 voturi (unanimitate)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente etapa a II a Centrala Termică 13 Decembrie (18A)”.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? 38 voturi (unanimitate)

Acest proiept a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehpico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețele termice Ansamblul Aviației

Cine este pc (unanimitate)

Acest proiec


întru


aprobarea proiectului de hotărâre ? 38 voturi


a fost aprobat.


Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehhico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețele termice aferente Liceului nr.27 (Octav Onicescu)”.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? 38 voturi (unanimitate) ,

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind solicitarea de informări și rapoarte.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ?20 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 17 voturi.

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Biblioteca Publică Octavian Goga.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? 38 voturi (unanimitate)

Acest proiedt a fost aprobat.

Declar închise lucrările ședinței de azi.

PREȘEDIN


TE DE ȘEDINȚA, SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Maria Roxana Cosma    Toma Tudorîntocmit: Ispas

PerșunawȚ/l. \

34