Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14 iunie 2007,

orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 50 din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Primar General Adriean Videanu, domnul loan Grigore Popa viceprimar al Municipiului București, domnul Toma Tudor Secretar General al Municipiului București, doamna Cristina Coruț Subprefect al Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru A., Meran D., Mircea V., Paraschiv L.

Dl.Secretar General al municipiului București, Toma Tudor

Vă anunț că în sală sunt prezenți 48 de consilieri generali, înainte de a începe lucrările ședinței de azi aș vrea să vă citesc o

notă a Uniunii Artiștilor Plastici prin care CGMB este informat cu privire la nelegalitatea includerii spațiilor cu altă destinație deținute de artiștii plastici inventariate și avizate conform HG nr. 1280/2003, în lista spațiilor comerciale și de prestări servicii care se vând în baza Legii nr.550/2002 aprobată prin HCGMB nr. 109/2003. Uniunea Artiștilor Plastici solicită CGMB modificarea liste în sensul excluderii acestor spații și clarificarea situației juridice a acestora.

Vă supun spre aprobare procesul verbal al ședinței C.G.M.B. din data de 31.05.2007.    ’

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței C.G.M.B. din data de 31.05.2007 ? - 37 voturi, împotrivă ? -1 vot, abțineri ? -10 voturi.

Vă supun spre aprobare procesul verbal al ședinței C.G.M.B. de îndată din data de 31.05.2007.

Cine este pentru^piobarea procesului verbal al ședinței C.G.M.B. de îndată din data de    - 39 voturi, împotrivă ? - 4 vot, abțineri ? -

5 voturi. f*    ___

Dna.președinte vă dau cuvîntul.

Dna președinte Cosma Roxana

Mulțumesc domnule Secretar General. Dau cuvântul domnului Primar General dacă are amendamente la ordinea de zi

Dl.Primar General Adriean Videanu

Vă mulțumesc doamnă președinte. Aș dori să scoatem de pe ordinea de zi punctele:

8.    Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din municipiul București

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea art. 12, punctul 1 din

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 274/2006    ’

28. Proiect de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv de Drept Public „Clubul Sportiv Municipal București”, instituție publică în subordinea C.G.M.B.    ’

31. Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului între municipiul București și S.C. Faur S.A.

Cu o mențiune expresă pentru punctul numărul 28: în urma discuției de ieri cu consilierii generali, toți au agreat oportunitatea menținerii acestuia, ca proiect important pentru CGMB dar sunt amendamente de adus și am hotărât să amânăm cu o săptămână acest subiect și vă propun introducerea următoarele proiecte de hotărâre:

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCGMB nr.78/2007 referitoare la constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCGMB nr.76/2007 referitoare la abrogarea Hotărârii CGMB nr.63/2007 și înființarea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 9167 mp, proprietatea SC FOKUS INVEST SRL și a Domnului Tănăsescu Virgil Romeo și un teren în suprafață de 7690 mp aparținând domeniului privat al municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al la înființarea Agenției pentru Eficiență


Dl.consilier Goncea Liviu

La punctul 6 al ordinei de zi suplimentare respectiv Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 9167 mp, proprietatea SC FOKUS INVEST SRL și a Domnului Tănăsescu Virgil Romeo și un teren în suprafață de 7690 mp aparținând domeniului privat al municipiului București nu avem punctul de vedere al Legii 10/2001.

Dna.președinte Cosma Roxana

Rog secretariatul CGMB în cazul în care este punctul de vedere pe Legea nr.1O să i se dea colegului nostru.

- Au venit domnul consilier Giugula Doru și dl.consilier Voicu Mihai

Dl.consilier Burnbas Florin

Punctul 26 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanism Zonal - Șos. Pipera nr. 42. sector 2 vă rog să îl scoatem pentru că nu are avizul Comisiei Juridice și nu are nici avizul Autorității Aeronautice pe care trebuia să îl aibă, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr.117/2004.

Dl.consilier Oprișan Ion

Domnule Primar General, domnilor și doamnelor consilier, Legea nr.215/2001 este o lege care trebuie respectată atât de CGMB cât și de către cei din subordinea CGMB. în conformitate cu dispozițiile art.36 alin.7, lit.a din Legea nr.215/2001, republicată, a administrației publice locale, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine. Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară : Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCGMB nr.76/2007 referitoare la abrogarea Hotărârii CGMB nr.63/2007 și înființarea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, solicit scoaterea de pe ordinea de zi. Vă distribui un material în acest sens, pentru dvs. cât și pentru domnul Primar General.

Solicit acest lucru deoarece în termen de 60 de zile Comisia nu a ales nici cel puțin președintele de comisie. Este un punct de vedere al meu personal însușit de 9 consilieri.


sțș^ște lucrările ședinței-Dna.președinte Cosma Roxana

Domnule Oprișan, domnul Primar General retrage propunerea de a introduce acest proiect pe ordinea de zi suplimentară.

Dl.consilier Petrovici Octavian

îi adresez rugămintea domnului Primar General să nu retragă acest proiect de pe ordinea de zi și să lase la latitudinea domnilor consilieri dacă sunt sau nu de acord cu ce se întâmplă la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București. Noi am cerut prelungirea termenului pentru comisia de analiză și verificare a activității acestei administrații datorită faptului că actele au venit cu întârziere, este un volum foarte mare de acte pe care noi trebui să îl studiem și în mod logic, mâine expirând termenul acestei comisii am cerut prelungirea acestuia. Nu înțeleg de ce domnul Oprișan dorește ca lucrurile să se termine aici, înainte de a afla ce se întâmplă totuși la acea administrație. Am să rog consilierii generali să voteze prelungirea acestui termen, deoarece dorim să vedem și noi acele acte care ne-au fost trimise abia ieri. Mulțumesc.

Dl.consilier Oprișan Ion

întrucât a fost menționat numele meu , cred că citind acest material, domnul Primar General trebuie să sesizeze DNA-ul și nicidecum CGMB-ul. Eu mi-am făcut datoria anunțând consilierii generali cu ce se întâmplă acolo. Nu consider că poate analiza acest material CGMB-ul.

Dna.președinte Cosma Roxana

Domnule consilier, domnul Primar General a retras acest proiect de pe ordinea de zi suplimentară și în urma solicitării dvs.

Dl.consilier lovici Teodor

Aș dori ca să retragem ca propunere ordinea de zi suplimentară deoarece avem proiecte pe care nu le-am văzut. Sunt proiecte de două treimi, cumpărări, schimburi de terenuri . Cred că acestea se știau mai de mult, au fost respinse de noi, deci nu avea rost să le introducem. Văd că sa statutat ca la fiecare ședință să avem o ordine de zi suplimentară, lucru care nu este normal. Dacă doriți putem să face o ședință extraordinară la care și consilierii să-și pună propriile proiecte de hotărâri.

Dl. consilier Bumbaș Florin

Se pare că punctul introdus suplimentar este un lucru foarte serios și se pare că avem de ales între a-l retrage de pe listă și a sesiza DNA-ul sau a prelungi termenul comisie pentru a analiza și a ne spune un punct de vedere. Dacă îl retragem atunci trebuie să anunțăm DNA-ul.

Dna.președinte Cosma Roxana

întrucât domnul Primar General a solicitat introducerea acestui punct pe ordinea de zi, vă rog să ne explicați.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Legat de acest proiect vreau să vă spun că este o solicitare a dvs. Tot CGMB a constituit o comisie de analiză a unei instituții aflate în subordinea CGMB.O parte din consilierii generali mi-au cerut prelungirea acestui termen, o altă parte mi-au distribuit astăzi un material solicitând scoaterea lui de pe ordinea de zi. Pe cale de consecință doamnă președinte, vă rog să luați la cunoștință că nu voi propune introducerea pe ordinea de zi astăzi a proiectului de hotărâre până nu voi lectura materialul primit de la colegii mei astfel încât să fiu în cunoștință de cauză.

Legat de punctul 3 pe care l-am propus, el a fost în atenția CGMB de mai multă vreme. Comisia pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 a restituit foștilor proprietari, un teren în suprafață de 9167 mp, teren care face parte din incinta bazei RATB din Nordului. Problema este că, acolo, autobaza trebuie să funcționeze dată fiind logistica pe care RATB-ul o are și politica de transporturi pe care o are. Propunerea noastră este să facem un schimb de terenuri între un teren proprietate privată de 9167 mp dobândit în baza Legii 10 și un alt teren aflat tot în administrarea RATB-ului, dar aflat în zona Barbu Văcărescu, pentru a salva autobaza RATB-ului. Din Nordului. Rugămintea este să îl menținem pe ordinea de zi și luați în calcul: proprietarul are terenul intabulat în cartea funciară și pe 18 iunie este termenul în instanță. Dacă proprietarul câștigă în instanță cu terenul intabulat (ceea ce este extrem de probabil) nu va trebui să facem altceva decât să desființăm o facilitate a autobazei RATB din Nordului și relocarea ei cu costuri suplimentare pentru municipalitate. Vă rog să îl păstrați pe ordinea de zi și dvs.să vă pronunțați ca atare. A fost propus schimbul de terenuri în baza unei expertize efectuată de un evaluator autorizat, vă rog să hotărâți ca atgre. Vi-I supun dezbaterii în ședința de azi.

Dl.consilier Petrovici Qctavian

Aș vrea să precizez, pentru că se pare că nu sunteți în cunoștință de cauză domnule Primar General că aceste cereri ale consilierilor au fost făcute din timp, au fost depuse la secretariatul CGMB și la Secretarul General și am numărul de înregistrare. Nu înțeleg de ce au ajuns pe ordinea de zi suplimentară deoarece au fost depuse din timp și au toate avizele necesare pentru a fi introduse pe ordinea de zi. Există se pare un interes ca aceste comisii să nu-și continue activitatea și nu înțeleg de ce pentru că nimeni nu are un interes ascuns la aceste comisii și eu cred că în acest moment consilierii ar trebui să fie lăsați să voteze aceste proiecte iar dvs. să nu le retrageți de pe ordinea de zi. Mă refer la proiectele de hotărâri privind comisiile de analiză și control.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Vă rog să luați act că eu am propus retragerea. Dvs în calitate de consilier general aveți calitatea să propuneți introducerea pe ordinea de zi. Eu nu pot atâta timp cât colegii îmi pun la dispoziție un material care poate fi corect, poate aduce informații suplimentare să îl las pe ordinea de zi. Domnul Oprișan care a fost membru al comisiei îmi dă aceste informații.

Dl.consilieri Petrovici Qctavian

Domnul Oprișan este un membru al comisiei. Comisia este formată din 5 membri.

Dl.consilier Stan Ion

Este o prdblemă care ne preocupă pe toți cetățenii în ziua de azi. Faptul că se construiește este un lucru bun pentru bucureșteni. Problema este că nimeni nu verifică dacă se lucrează și indicat ar fi să se lucreze și în zilele de weekend pentru că Bucureștiul este mai liber. Bucureștiul este aglomerat 24 din 24 de ore. Ar trebui să scoatem bucureștenii din stresul astă permanent și solicit domnul Primar General ca prin inspectorii din PMB să verifice dacă se respectă calendarul lucrărilor respective și în același timp nu ar fi rău să lucreze și sâmbăta și duminca chiar și noaptea și profitând de faptul că vor pleca în vacanță foarte mulți bucureștenii să mergem într-un ifitm mai alert.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă supun Ila vot propunerea făcută de domnul Primar General de

scoatere de pe Ordinea de zi a

Cine este pentru?- 40 , împotrivă? - o voturi , abțineri? 9 voturi(Botezatu, Câmpurean, Giugula, Goncea, Mărășescu, Stan I., Surulescu, Tudorache , Voicu)

Aceste puncte au fost scoase de pe ordinea de zi.

Cine este pentru propunerea domnului Primar General de introducere a punctelor enunțate ca numerele 1, 2 și 4? - 46 voturi, împotrivă?- 0 voturi, abțineri? 3 voturi (Stan N., lovici, Marinescu)

Aceste puntte au fost introduse pe ordinea de zi.

Cine este pentru propunerea domnului Bumbaș de scoatere de pe ordinea de zi a punctului 26?

Dl.consilier Bumbaș Florin

Motivația este următoarea: nu are avizul comisiei juridice și avizul Autorității Nationăle Aeronautice.

1    I

Dl.consilier Stan Ion

După ce că primim materialele cu o zi înainte și nu avem timp să le studiem pe toate, domnul Bumbaș să ne spună care este motivația de a-l scoate.

Dl.consilier Țica Horațiu

Mă văd obligat să fac niște clarificări la punctul 26 la care domnul Bumbaș a propus o amânare de săptămâna trecută. Acolo există o clădire propusă de comisia tehnică la o înălțime de 16 etaje. Este o înălțime maximă propusă de comisia tehnică, nu știu ce problemă are dl.Bumbaș cu beneficiarul acestei clădiri dar nu este problema noastră, ar trebui să și-o rezolve în altă parte. Referitor la avizul de la Autoritatea Aeronautică nu a fost cerut expres de nici o comisie, nici de cea tehnică nici de comisia noastră.

Dl.consilier Bumbaș Florin

Eu am o întrebare de pus: cam ce să am eu cu beneficiarii acestui proiect? Ce pifoblemă pot să am eu cu acești beneficiari? Eu am o problemă cu lețjea. Știu precis că ordinului Ministrului 117/2005 cere

Dl.consilier Goncea Liviu

Domnul consilier Bumbaș are dreptate, dar acest aviz este necesar la eliberarea autorizației de construire, nu și la PUZ.

Dl.consilier Giugula Doru

înțeleg că domnul Bumbaș are mereu probleme cu respectarea legalității și este corect să fie așa. Dar îl întreb dacă a respectat legea atunci când a blocat strada cu stabilopozi să nu mai treacă nimeni. Când are dreptate?

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat acum 5 ani, nu facem altceva decât să schimbăm niște parametrii de construcție. Nu putem să ne anulăm o hotărâre anterioară printr-o modificare a unei alte hotărâri.

Vă propun să rămână pe ordinea de zi.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru propunerea domnului Bumbaș?- 2 voturi, împotrivă?- 0 voturi, abțineri?- majoritatea.

Acest proiect a rămas pe ordinea de zi.

Propunerea domnului lovici nu mai este valabilă, deoarece s-a votat propunerea domnului Primar General.

- a venit dna. consilier Surulescu Aurelia

Supun la vot propunerea domnului Petrovici de a introduce pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind modificarea art.2 din HCGMB nr.76/2007 referitoare la abrogarea Hotărârii CGMB nr.63/2007 și înființarea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Cine este pentru ? -13 voturi, împotrivă? 19 voturi, abțineri?- 18 voturi.

Această propunerea nu a fost aprobată.

dl.consilier Giugula Doru

Ca procedură, la acest punct noi am fost de acord să îl scoatem de pe ordinea de zi cu condiția ca Primarul General, în baza materialelor primite să sesizeze DNA-ul.    *><

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru ordinea de zi cu amendamentele votate?- 49 voturi, împotrivă?- 0 voturi, abțineri?-1 vot (Stan I.)

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl.consilier Pop Romeo

Aș vrea să cer sfatul Prefecturii și al Secretarului General până ajungem la PUZ-uri dacă avizul de la Autoritate este necesar la autorizație sau la PUZ. Vreau un punct de vedere competent deoarece nu aș vrea să aprobăm PUZ-uri ilegal.

Dl.Secretar General al municipiului București Toma Tudor

Eu sunt avocat, nu sunt arhitect, sunt jurist. Dacă în documentația solicitată de comisia tehnică s-a prevăzut necesitatea obținerii unui asemenea aviz, da, este posibil ca acesta să fie necesar.

Dl.consilier Pop Romeo

Părerea mea este că dacă aprobăm acest PUZ fără avizul Autoritatea Aeronautică este ilegal.

Domnule Secretar General vă rog acea listă cu spațiile protejate prin hotărâre de guvern trebuie să ajungă la domnul lovici, o parte din acele spații sunt incluse în lista de vânzare pe Legea 550 și ele trebuie scoase din listă.

Dl.Secretar General al municipiului București Toma Tudor

Am luat act de propunerea dvs. și am citit-o la începutul ședinței.

Dl.consilier Tica Horatiu

Avizul acestei autorități nu a fost cerut. Un coleg spunea că într-adevăr la autorizația de construire ar putea fi cerut acel aviz. Discutăm de urbanism nu de arhitectură. în cadrul urbanismului se propun niște înălțimi maxime, H maxim este de 40, 50, 60 de metri. Dacă Autoritatea Aeronautică nu este de acord cu acest H maxim va da un aviz în zona respectivă pentru înălțimea de 30 metri chiar dacă înălțimea maximă dată de arhitecți și de comisia tehnică este de 50 de metri.

Dl.consilier Bumbaș Florin

Vreau să îi reamintesc domnului, Tica că în comisia de urbanism a CGMB am cerut în mod expres^Bjjgwj^ițșțe urbanism să ne aducă acest

Ordin și ni s-a adus. Nu știu de ce o hotărâre care a fost respinsă la plenul trecut este trecută pe ordinea de zi azi.

Dl.consilier Giugula Doru

în primul rând CGMB nu a respins acest proiect, l-a scos de pe ordinea de zi, ca să fim exacți. în al doilea rând autoritatea Aeronautică știu că are ceva de spus în zona aeroporturilor, iar la Pipera în mijlocul pădurii nu știu ce avioane sau interese personale âle domnului Bumbaș le încurcă pe acolo. Ceea ce mă bucură este că grupurile de interese s-au coalizat într-un singur partid. Numai că aceste interese sunt divergente. Unii vor să construiască și aflții vor să dărâme. îi rugăm pe cei de la PNL și cei care au intrat în PD să se hotărască dacă vor să dărâme în continuare.

Dl.consilier Tănase Antonel

Dna.președinte , vă rugăm să sistați dezbaterile și să trecem la ordinea de zi.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Vreau să vă aduc la cunoștință că membri comisiei pentru analiză și verificare a activității Administrației Grădina Zoologică București, comisie constituită în baza HCGMB rir.77/2007 au avizat raportul pentru a fi prezentat CGMB. Având în vedere că raportul a fost semnat de majoritatea membrilor comisiei, acesta a fost depus la Direcția Asistență Tehnică și Juridipă a CGMB, la cabinetul Primarului General al municipiului București, precum și la Secretarul General al Municipiului București în vederea prezentării lui în prima ședință de consiliu. De asemenea, așteptăm din partea Executivului să ne comunice măsurile legale care s-au luat în urma acestui raport înaintat de comisie.

Dna.președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 1 aferentă Hotărârii C.G.M.B 235/2005 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București

Cine este pentru? - 44 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 6 voturi (Adîr, Moi^e, Petrovici, lovici JifiâJMarinescu).

Acest proipct a fost aprobab^O M

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr.253/2005 privind completarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Pasaj rutier denivelat superior Basarab”

Dl.consilier Qprișan Ion

Suntem de acord cu modificarea indicatorilor tehnico-economici dar

numai pentru despăgubirea cetățenilor. Pentru orice alt capitol, în zona

respectivă, într-adevăr din cauza modalității de propunere a proiectelor,

care în loc să fie [declarate de utilitate publică și apoi lansat proiectul, ca să

nu se poată vindk pe teritoriul municipiului București, să se facă speculații,

lucru pe care l-ăm cerut de foarte mult timp, domnule Primar General nu

sunt de acord cu mărirea acestor indicatori. Restul indicatorilor, dacă se

mențin nu vom vbta.

1

Dl.consilierl Adîr Victor

Data trecOtă am făcut o interpelare direcției de transporturi și circulație a Primăriei Capitalei, am primit un răspuns detaliat din partea domnului director Udriște căruia îi mulțumesc. Totuși am niște nelămuriri.

în urma materialului pe care l-am primit, destul de bogat în cifre, a reieșit că pentru cele 10 proiecte Primăria Capitalei trebuie să utilizeze 1 miliard 653 de rpilioane de EURO, iar exproprierile sunt în valoare de 695 milioane EURO, însemnând 44,8% din această investiție. Mai mult decât atât, am constatat un lucru îngrijorător. Pe 6.07.2006, CGMB a aprobat exproprierile pentru utilitate publică pentru Pasajul Basarab. Astăzi suntem în 14.06.2007, se împlinesc 12 luni, în care prețul a urcat de 11 ori. De la 2 milioane de EURO, cât era prevăzut la 43 milioane de EURO. în 2.11.2006, CGMB aprobă exproprierile pentru utilitate publică pentru încă 6 proiecte și anume: Splaiul Unirii, racord penetrație Autostrada Soarelui, Ciurel ș.a.m.d.

Au trecut 8 luni și pe 14.06.2007 se vine cu indicatori. Eu am o singură întrebare, poate domnul primar ne lămurește. Art.4 spunea clar .Direcția Transporturi va duce la îndeplinire această hotărâre prin analiza oportunităților și a despăgubirilor. Am așteptat un an de zile pentru a vedea acum că prețurile au urcat de 11 ori, în cazul Basarab, în altele de 38 de ori? în momentul în care am aprobat ceva pe 06.07.2006, în 2,3, 4 luni părerea mea este că se puteau rezolva nu într-un an de zile. Când am

aprobat pe 2.11.2006 ......Se puteau rezolva în 2, 3, 4 luni și nu în 8 luni.

Asta este părerea mea. Nu știu de ce s-a prelungit atât de mult.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Sigur că este util pentru toată lumea să înțelegem exact ce se întâmplă. Cu ocgzia asta îi răspund și domnului consilier Oprișan și îl rog pe domnul diredtor Udriște să dea detalii suplimentare. Nu se modifică nimic din ce înseamnă indicatorii de C+M. Singurul lucru care determină modificarea indicatorilor tehnico-economici, pentru că nu am găsit o soluție legală de scoatere a exproprierilor în afara proiectelor, care nu țin de contractele semnate cu câștigătorii licitațiilor. Exproprierile le realizează municipalitatea, și așa cum prevede legea după o dreaptă, justă și prealabilă despăgubire. în mod normal, municipalitatea nu poate să facă un abuz față de cel care este expropriat, cu alte cuvinte fără voia lui și trebuie să acceptăm că prețurile la terenurile din București au o dinamică pe care nimeni nu o poate anticipa. Indicatorii prevăzuți pentru exproprieri la Pasajul Basarab erau vechi. în momentul în care am intrat în procedura efectivă de negociere a contractelor de cumpărare și eventual de expropriere ulterior, în momentul acela s-a făcut și o evaluare de piață a terenurilor în zoha respectivă și au condus la aceste sume. Practic, este o relație contractuală între municipalitate, între CGMB și cetățean în vederea achiziționării acestor terenuri pentru realizarea acestor investiții extrem de utile. Spunea domnul consilier Adîr și îi înțeleg îngrijorarea, de volumul mare al exproprierilor. Așa se întâmplă peste tot în lume, exproprierile sunt de 2-3 ori mai mari decât valoarea investiției. Cu atât mai mult, cu cât în București, date fiind legile proprietății, atipice pentru tot restul Europei, terenurile pe care municipalitatea le are la dispoziție sunt foarte puține, foarte mici. Știți foarte bine că avem în implementare un program destul de ambițios legat de modernizarea infrastructurii și rezolvarea problemei traficului în București. Dacă principalele penetrații în București pe relația Nord-Sud, pe DN1, dacă pe relația Est - Autostrada Constanța și pe relația Vest - București Pitești nu creăm de pe acum alternative la ceea ce va fi centura Bucureștiului și centura de autostradă astfel încât traficul de tranzit să nu îl mai conducem către mijlocul Bucureștiului și să facem ca Bucureștiul să aibă azi aceste probleme pe care le are, nu vom rezolva nimic. Trebuie să fluidizăm în zonele periferice traficul de tranzit de care are nevoie Bucureștiul și atunci am anticipat, sigur sunt investiții foarte mari pentru București. Dar degeaba facem investiții în infrastructura curentă a orașului dacă nu creăm și premizele fluidizării traficului. De aceea am ajuns la aceste situații, am anticipat pe baî^JSXperientei de la Basarab, ce se va întâmpla cu viitoarele exproprieri și nota bene: atrag atenția CGMB că ceea ce hotărâm astăzi s-ar putea peste 3 luni să nu mai fie valabil. Nu CGMB sau Primăria Capitalei sunt cei care controlează prețurile la terenuri. Nu știm ce se poate întâmpla, ele pot crește, pot scădea, dar mult mai repede pot crește. Nu pot să vin să vă fac o propunere în baza aceea ce anticipez eu că se va întâmpla peste 2 ani de zile, eu pot să vă fac o propunere pe baza valorii de piață de astăzi. îl rog pe domnul director Udriște să ne dea detalii.

Dl.consilier Purcărea Sorin

în principiu sunt de acord cu ceea ce spune domnul Primar General. Pe de altă parte eu sunt unul din cei care a votat acest proiect la Pasajul Basarab. Cu ce nu sunt de acord este faptul că într-o succesiune destul de accelerată prețurile sau costurile acestui proiect au devenit din ce în ce mai mari. Acest proiect s-ar putea să devină atât de costisitor, încât mai bine îl oprim și facem unul subteran, fără să mai facem exproprieri de zeci și sute milioane de EURO.

dl.consilier Oprișan Ion

Domnul primar are dreptate, dar există un caz special care se numește Carrefpur care face parte din proiectul Basarab. în momentul de față avem niște teren acolo pe care i l-am pus la dispoziție într-un anumit moment și context, când nu aveam nevoie de el. De ce trebuie să îi dăm prețul pe care îl cere el astăzi, dacă noi l-am pus la dispoziție cu un alt preț.

Dl.Director Udriște Gheorghe

încep prin a răspunde domnului Oprișan. Carrefour-ul nu primește nimic, el a primit terenul care i se cuvenea conform contractului pe care l-a avut. El nu intră în economia celor 43 milioane suplimentari. Iar costurile generate de continuarea lucrărilor la Pasajul Basarab sunt generate de cumpărarea terenurilor și imobile pentru a duce proiectul la capăt și cheltuieli pentru investiția de bază generate de supralărgirea Podului Grozăvești care nu au fost incluse în proiectul inițial. Se supra-lărgește Podul Grozăvești cu câte 11 metri în aval și amonte și de asemenea crește suma care este necesar a fi suplimentată cu taxa de racord pentru devierea rețelelor electrice.

I

Dl.Primar General Adriean Videanu

Podul care rămâne la sol se supra-lărgește. Datorită studiului de trafic făcut acum este nevoie de supra-lărgirea podului de peste Grozăvești, cel care rămâne. Nu facem investiții pe jumătate. Singurele elemente care nu au fost prevăzute în documentația inițială au fost supra-lărgirea podului actual. Este o valoare de 1,5 milioane.

Dl.consilierlOprișan Ion

Fac 8 benzi la podul Grozăvești când eu cobor cu 2 benzi?

dl.director țldriște Gheorghe

Trebuie să vedeți proiectul.

Dl.consilieiț Adîr Victor

Eu solicit ca la punctele 2 și 7 votul meu: abținere să se precizeze foarte clar în procesul verbal.

dl.consilier Giugula Doru

Acest proiect l-am aprobat în 2004 și avea 60 milioane EURO. în urma modificărilor succesive de buget, acest proiect a ajuns să coste 240 milioane EURO.

Se pare că poziția colegului nostru de a nu mai face acest proiect ar fi cea mai bună soluție. Când s-a făcut acest studiu s-a stabilit că îl facem cu bani de la BEI. Am avut discuții cu actualul președinte al României, domnul Traian Băsescu, care la momentul respectiv era primar general și îi explicam că nu este rentabil să facem acest proiect datorită costurilor .Până la urmă acesta a fost votat. Vrem să știm când am fost mințiți? Atunci când ami aprobat 60 milioane și ni s-a spus că nu costă mai mult și se face cu fonduri de la BEI, sau acum când avem 240 milioane EURO bani de la buget. Nici nu mai contează ce luăm de la BEI în momentul acesta. Eu vă propun să scoatem acest proiect de pe ordinea de zi sau să nu îl votăm.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 26 voturi, împotrivă? - 21 voturi, abțineri? - 3 voturi (Adîr, Moise, loan ).

Mă puteți (ajuta cu prezența din sală?

Dl.Secretar General al municipiului București Toma Tudor

Nu s-a schimbat, sunt tot 50 de consilieri.

Dna.președinte Cosma Roxana

Acest proiect nu a fost aprobat.

Dl.consilier Găletușe Stelian

Pentru a nu se repeta situația vă rog foarte mult să se numere clar cine este pentru, contra și cine se abține.

Dna.președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2,

6 și 7 ale Hotărârii C.G.M.B nr. 268/2006 referitoare la modificarea

H.C.G.M.B. nr. 25/2006 privind aprobarea documentației tehnico-

economice a obiectivului de investiții “Modernizarea unor artere de «

penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale”

Dl.consilier Oprișan Ion

Ca să nu mă mai ridic la fiecare proiect în parte: la punctele 3,4, 5, 6 și 7 îmi mențin amendamentul: fără investiții, fără modificare C+M ci numai pentru exproprieri terenuri.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Nici unul din proiectele menționate nu sunt în execuție. Ele urmează a fi licitate. Ce să nu modificăm?

La Pasajujl Basarab am înțeles, s-au adus argumentele aici. Dar la lucrări pentru care sunt studiile făcute acum 3, 4 ani de zile ele trebuie reactualizate și supuse procedurii de licitație.

Dl.consilier Oprișan Ion

Toți acești indicatori tehnico-economici i-am aprobat în februarie.

Dl.consilier Prioteasa Doru

Mi se pare evident că PSD-ul a crescut prin înscrierea domnilor de la PNL, cei de la PRM. îl rog pe domnul Oprișan : spunea că domnul Udriște este mincinos. Nu este vorba de C+M mărit, este vorba de lărgirea podului. Vă opuneți necesităților de circulație în București clar PNL-ul alături de PSD. Se vede și aduceți tot felul de argumente inventate.

Dl.consilier Purcărea Sorin

Aici vreau să fac o completare.Domnul Prioteasa a făcut aprecieri legate de anumite apropieri legate de grupurile din CGMB. Grupul PNL susține într-o măsura mai moderată, punctul de vedere al colegului Oprișan, suntem de acord că aceste costuri trebuie reduse la minim, asigurând Execdtivul și colegii consilieri de faptul că dacă proiectele sunt în interesul cetățeanului noi le vom vota.

Dl.consilier Stan Ion

Acest lucru doream să îl spun și eu, cu mențiunea că nu este normal ca domnul Prioteasa să nu facă aprecieri și afirmații despre apropierea dintre PNL și PSD. Aici există o problemă care practic coincide ca și abordare atât din partea colegilor de la PNL cât și a noastră. Dacă discutăm despre costuri și ele sunt onorabile, putem să le votăm. în acest sens, nici pe noi nu ne-a interesat apropierea dvs. de PLD. Chiar dacă ar exista o asemenea problemă, nu sunteți în măsură să faceți comentarii. Vă rog să vă cereți și scuze.

Dl.consilier Prioteasa Doru

Cine se scuză se acuză.

Dl.consilier Oprișan Ion

Vreau să îl anunț pe colegul Prioteasa că postul de viceprimar a fost al PNL-ului. Prin alegerea domnului Popa Grigore, PD-ul s-a îndepărtat de PNL și nu noi ne-am apropiat de PSD.

Dl.viceprihriar Popa loan Grigore

Un mic punct de vedere, pentru că am stat de vorbă cu colegii de la PNL în Comisia de transporturi. Este neproductiv și împotriva oricărei atitudini asupra mandatului pe care îl avem noi, să blocăm acest oraș. Știți foarte bine domnule Oprișan că v-ați dat acordul în comisia de transporturi, împreună cu domnul Băncilă de a merge mai departe. Vă înțeleg temerile legate de costurile de construcție, mergem pe ceea ce ne-a spus domnul Primar General, că nu se vor modifica, nici măcar nu s-au licitat. Dar asta nu înseamnă că la votul final să blocăm aceste proiecte, și prin asta vom da o suferință orașului, din care nu știu cum vom ieși.

în raport cu costurile ,ele oricum vor fi analizate de către experți, ați primit în mapele de documentare^tfpnt-asumate de cei care lucrează la ele și nu vă rog să analizați din punct de vedere al funcției pe care o reprezentați aici. Acest oraș suferă din cauza circulației , cauzalitățile sunt vechi și aveți acum posibilitatea să le îndreptăm. Domnule Stan v-am înțeles punctul de vedere, referitor la inițiativa dvs. de a verifica lucrările iar eu vă invit împreună cu membri Comisiei de transporturi pe teren să vedeți că 98% sunt în graficul de execuție.

Dl.consilier Giugula Doru

Este normal ca acest consiliu să aibă totuși o ținută decentă. Așa cum eu în numele grupului de consilieri PSD mă simt dator să cer scuze domnului Primar General pentru atacul la persoană făcut de un coleg de-al nostru, așa este normal să își ceară scuze și domnul Prioteasa pentru afirmațiile făcute la adresa grupului PSD. Vreau să vă reamintesc că deviza PD-ului a fost distrugerea PSD-ului., în campania electorală. Ceea ce s-a întâmplat a fost că PSD-ul a distrus alianța. De asemenea, vreau să îl întreb pe domnul Popa când a fost consecvent: Când a votat împotriva acestui proiect când era membru al PSD-ului, sau acum când încearcă să ne convingă de utilitatea proiectului când este membru al PD-ului? Este cazul să preferăm o atitudine tranșantă, directă cum are domnul Oprișan, și atunci când constată săvârșirea unui abuz sau a unei ilegalități să-și spună punctul de vedere, decât să trecem de la o poziție la alta într-un mod care nu are nimic de-a face cu mandatul care ne-a fost dat și cu poziția și cu investirea pe care am avut-o la numirea în funcție.

Dl.consilier Florescu Dragoș

De acord că se circulă foarte prost, de acord că trebuie să realizăm proiecte, dar să vedem ce se întâmplă cu proiectele în derulare și vă invit să parcurgeți intersecția Răzoare care de curând are o „guguloaie” că șina de tramvai care este mult deasupra carosabilului și abia mai trecem pe acolo, pentru câ sunt lucrări de proastă calitate, haideți să vedem ce se întâmplă cu Pasajul Mărășești care este închis de foarte mult timp, haideți sa facem proiecte dar să le derulăm așa cum trebuie și să le urmărim.

Dl.consilier Prioteasa Doru

Eu cred că mai bine ca să vedem exact ce se întâmplă în CGMB și fiecare partid de ce parte este, să votăm uninominal cu menționarea partidului și o să vadă alegătorii cine cu cine votează.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Stimați colegi, declarații sforăitoare care mai de care! Ori facem treabă, ori nu facem treabă! Domnul Florescu, cum putem să facem aprecieri despre o lucrare care nu este terminată? Luați lucrarea la jumătate și facem aprecieri în CGMB. S-a turnat provizoriu ca să se poată circula, astfel încât să se aducă toată intersecția la nivel. Dacă nici dvs. nu înțelegeți această problemă......

Dl.consilier lovici Teodor

Domnul consilier Florescu a dorit să-și aducă aminte că la nodul Răzoare s-a făcut un proiect și am intrat pe terenul privat al unui cetățean al municipiului București, pe care, după aceea, a trebuit să îl expropriem, să îl plătim.

Cred că proiectantul trebuia să se gândească de la început pe unde trasează acel nod. Avem și alte proiecte care lipsesc de la noi: grădinițe, școli, locuințe. Numai reabilitări, străpungeri și asfaltări, atât facem în București.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Domnul lovici, ați respins achiziția a 4 imobile pentru construirea de locuințe.

Dl.consilier lovici Teodor

Sunt prețurile foarte mari. Cu 5-600 de EURO metrul pătrat. Nu cumpărăm cu 2000.....

Dl.Primar General Adriean Videanu

Asta pentru a da o mână de sprijin primarilor de sector care au această responsabilitate. Eu am venit aici, în fața dvs. când nici o grădiniță nu era în sectorul 3, nici un imobil propus pentru a fi achiziționat. Din păcate CGMB nu a votat acest lucru.

Dl.consilier lovici Teodor

Sunt atâtea terenuri care pot fi transformate în grădinițe și lucrăm la

ele .

Dl.Primar General Ad rieanVidean u

Nu mai comentez.

Dna.președinte Cosma_ Roxana

Trecem la ordinea de zi, la proiectul enunțat anterior. Vă rog să numărați voturile cu atenție atât cele pentru cât și cele împotrivă și abținerile. Rog colegii să-și mențină până la finalul numărării mâinile ridicate. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?-25 voturi, împotrivă? 13 voturi, abțineri? 11 voturi (Purcărea, Adîr, lovici, Stan N., Paliga.....)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 4,

5 și 8 ale Hotărârii C.G.M.B nr. 25/2006 privind aprobarea

documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ■ •

“Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale”

Dl.consilier Oprișan Ion

Eu personal sunt siderat că dvs. nu supuneți la vot amendamentele. Vreți să treacă proiectele dar fără amendamente. Vă garantez că nu va trece nici un proiect fără amendamente.

Dna.președinte Comsa Roxana

Cine este pentru amendamentul formulat de domnul Oprișan de a nu se modifica indicatorii C+M?

Dl.consilier Oprișan Ion

Eu am propus ca indicatorii C+M să rămână cei votați anterior. Modificarea să fie numai la teren.

Dna.președinte Comsa Roxana

Dl. Udriște vă rog ne puteți da lămuririle necesare la amendamentul Dl.-ui Oprișan.

Dl.consilier Giuqula Doru

Nici un director sau alt personal din Executiv nu ia cuvântul fără aprobarea CGMB. Nu facem consultări ad-hoc și dăm soluții fără fundament științific. Noi acum votăm. Dacă au ceva de spus, să vină cu

Dl.consilier Tănase Antonel

Eu îl invit pe domnul Udriște ca înainte de următoarea ședință când o să fie comisia de transporturi să vină și să dea lămuriri.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru ca domnul Udriște să ne dea lămuririle necesare? -23 voturi, împotrivă?-15 voturi, abțineri? - 8 voturi.

Domnii gardieni publici am o rugăminte: să stea cineva lângă ușă ca ușa să fie în permanență închisă.

Dl. Secretar General al Municipiului București Toma Tudor

Secretariatul tehnic, vă rog să comunicați la microfon votul.

Dl. Mănescu Iulian

23 au votat pentru, 15 impotrivă și 8 abțineri.

Cine este pentru aprobarea amendamentului domnului Oprișan ? -11 voturi, împotrivă? -18 voturi, abțineri? - 20 voturi.

Acest amendament nu a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 22 voturi, împotrivă? - 13 voturi, abțineri? - 11 voturi.

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr. 9/2007 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Modernizare și supralărgire B-dul. Expoziției”

Dl.consilier Oprișan Ion

Bd.-ul. Expoziției în momentul de față poate fi lărgit prin demolarea unei unități militare de pompieri. S-a luat acordul unității militare de pompieri pentru demolare sau nu? Vreau să știu dacă există acest acord.

Dna.președinte Cosma Roxana

Există acest acord? Există oricum declararea de utilitate publică pe acest proiect. Este votat de noi.

Trecem la vot.

Dl.consilier Stan Ion

Domnule Oprișan este paradoxal că propuneți să desființăm o unitate de pompieri în condițiile în care București-ul are 2 milioane și ceva de locuitori și sunt doar vreo 8 asemenea unități de pompieri. Dacă am păstra proporția ca și la numărul de mașini în Capitală, ar trebui să ne gândim proiectele.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este) pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 24 voturi, împotrivă? -14 voturi, abțineri? -10 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr. 328/2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehriico-economici aferenți proiectului “ Penetrație Bulevardul Timișoara”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 23 voturi, împotrivă? - 11 voturi, abțineri? -12 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.GLM.B nr. 329/2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Nod Intermodal Răzoare”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 24 voturi, împotrivă? -13 voturi, abțineri? -12 voturi ( Adîr,...........)

Acest proibct nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind notificarea SC APA NOVA BUCUREȘTI SA cu privire la demararea procedurilor de accesare a Garanției de Execuție, în cazul refuzului plății penalităților datorate Concedentului, conform deciziei ARBAC nr. 3/2007

Dl.consilier Goncea Liviu

Sper că ai noștri colegi de la PD au idee despre necesitatea votării acestui proiect de hotărâre.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Vreau să vă rog să rețineți un fapt. Din partea Curții de Conturi a României a sosit un material, prin care suntem atenționați că noi CGMB nu am luat măsuri de încasare a penalităților stabilite de către ARBAC. Dacă nu vom vota aceste proiecte de hotărâri, consecințele vor fi suportate de noi toți. Este extrem de important. Este important votul dvs.

Dl.consilier Pirpiliu Ștefan

în condițiile date, grupul de consilieri PD se retrage din sală.

-grupul părăsește lucrările ședinței CGMB-

Dl.consilier Bumbaș Florin

Grupul PLD anunță că se retrage din sală.

-grupul părăsește lucrările ședinței CGMB-

Dna.președinte Cosma Roxana

îl rog pe domnul Secretar General să facă prezența pentru a vedea dacă ședința poate continua și dacă întrunește cvorumul necesar derulării unei ședințe în continuare.

Dl.consilieț Giuqula Doru

Doamnă președinte, domnilor colegi, vă rog să constatați că ne aflăm într-o situație deosebită. Dar vă atrag atenția și să modificați procesul verbal al ședinței : grupul PLD nu există în CGMB. Există traseiști politici care au plecat de la PSD la PD, sau de la alte partide la PD și acești traseiști politici acum fac jocurile PD-ului. Este prima dată de când sunt consilier, în 7 ani de zile când se arată adevărata față a celor ca doresc să muncească pentru București. Până acum s-a văzut foarte clar că toate proiectele au fost împiedicate de PD și cu traseiștii politici. Acum când e vorba să aplicăm legea, să tragem la răspundere APA NOVA pentru neefectuarea clauzelor contractuale, se vede care sunt oligarhii și care sunt jocurile de interese în București. Când trebuie să ne luăm răspunderea pentru a aplica legea, fugim. De aceea, doamnă președinte, vă rugăm să facem prezențai să vedem dacă această ședință poate continua, dacă nu, cei care au ieșit de la această ședință ordinară, să fie sancționați și să nu li se dea indemnizația și să fie primaaJbsență pentru a fi eliminați din CGMB.

---

Dna.președinte Cosma Roxana

Doar o secundă, o să întrerup ședința pentru 3 minute și o să îl rog pe domnul Secretar General să facă prezența.

Dl.consilier Giugula Doru

Dacă doriți să părăsiți ședința, doamnă președinte, alegem un alt președinte de ședință. Noi nu suntem la cheremul nici unui partid care dorește să facă jpcuri politice în CGMB.

Dl.consilier1 Tănase Antonel

Pentru a suspenda ședința rugați pe domnii consilieri să fie de acord cu aceasta. Trebuie supus la vot dacă luăm pauză sau nu.

Dl.consilier Purcărea Sorin

Vreau să vă spun că îmi pare foarte rău că au părăsit sala colegii noștri de la PD, cel mai mult îmi pare rău că a părăsit sala colegul nostru, actualul viceprimar -domnul Popa, pentru următorul motiv: aș fi vrut să-i dau dreptate, să-i spun că suntem conștienți că București-ul suferă, însă București-ul suferă prin cetățenii săi și sunt unele din proiectele pe care le-am avut pe ordinea de zi care i-ar fi făcut pe cetățenii București-ului să sufere mai mult. Mă refer la unul din proiectele de pe ordinea de zi care se referă la ridicarea mașinilor parcate așa zis ilegal. Referitor la asta, vreau să-i spun domnului Primar General că am avut un viceprimar liberal care a susținut toate aceste proiecte de dezvoltare a infrastructurii București-ului, că am votat o hotărâre de Consiliu care se referă la construirea a 14 parcaje privatei și că ar fi fost bine să lăsăm aceste proiecte să se desfășoare și apoi să luăm o altă hotărâre care să chinuiască cetățenii București-ului.

Dl.consilier Florescu Dragos

Stimați colegi, am impresia că transformăm Consiliul General într-un circ. Nu înțeleg de ce am fost convocați dacă nimeni din Executivul Primăriei nu este aici? Constat că a plecat și Primarul General și viceprimarul.......

Dna.președinte Cosma Roxana

Invit liderii de grup să vină la consultări 3 secunde.

Dl.consilier Florescu Dragos

Nu este normal ce se întâmpla*?*?**^

Dl.consilier Tănase Antonel

Supuneți la vot dacă luăm sau nu pauză. Procedural: supuneți la vot.

Dna.președinte Cosma Roxana

De câte ori s-au cerut aceste consultări alăturate ați participat. Vă rog frumos dacă se poate să participați la consultări.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Doamnă președinte, dacă părăsiți ședința propunem un alt președinte de ședință.

Propun pe domnul Antonel Tănase președinte de ședință.

Dl.Secretar General al Municipiului București Toma Tudor

Aș vrea să facem prezența deoarece dacă nu sunt îndeplinite condițiile, ședința se suspendă de drept.

Dl.consilier Giuqula Doru

Domnule Secretar General, doamnă Subprefect mă ascultați? Este un caz unic în istoria administrației publice din toată România din 1990 și până acum. în această situație având în vedere că a fost abandonată funcția de președinte al CGMB în mijlocul ședinței, vă propun să faceți prezența și după efectuarea prezenței vă propun introducerea pe ordinea de zi a unui punct de alegere a unui nou președinte de ședință. Vă rog să treceți la efectuarea prezenței, domnule Secretar General.

Dl.Secretar General al Municipiului București Toma Tudor

-face prezența nominală-

Vă anunț că în sală, în acest moment sunt prezenți un număr de 28 de consilieri generali.

Dna.președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind notificarea SC APA NOVA BUCUREȘTI SA cu privire la demararea procedurilor de accesare a Garanției de Execuție, în cazul refuzului plății penalităților datorate Concedentului, conform deciziei ARBAC nr. 3/2007

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind notificarea SC APA NOVA BUCUREȘTI SA cu privire la demararea procedurilor de accesare a Garanției de Execuție, în cazul refuzului plății penalităților datorate Concedentului, conform deciziei ARBAC nr. 6/2006

Cine este pentru?- 23 voturi, împotrivă?- 0 voturi, abțineri?- 5 voturi (Adîr, Moise, Petrovici, Cosma, Forăscu)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind notificarea SC APA NOVA BUCUREȘTI SA cu privire la demararea procedurilor de accesare a Garanției de Execuție, în cazul refuzului plății penalităților datorate Concedentului, conform deciziei ARBAC nr. 34/2004

Cine este pentru?- 23 voturi, împotrivă?- 0 voturi, abțineri?- 5 voturi (Adîr Cosma, Petrovici, Moise, Forăscu)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind notificarea SC APA NOVA BUCUREȘTI SA cu privire la demararea procedurilor de accesare a Garanției de Execuție, în cazul refuzului plății penalităților datorate Concedentului, conform deciziei ARBAC nr. 9/2002

Cine este pentru 23 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 5 voturi (Adîr Cosma, Petrovici, Moise, Forăscu)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea către SC PORTLAND RQMANIA INDUSTRIAL ONE SRL, SC PORTLAND ROMANIA INDUSTRIAL TWO SRL, SC GEROLA PRODINVEST SRL și SC POLO OCCIDENTALE SRL a dreptului de a deversa apele uzate rezultate din activitățile proprii în canalul deschis NH Dragomirești -Chitila concesionat către SC Apa Nova București SA

Cine este pentru?- 5 voturi, împotrivă ?-11 voturi, abțineri?- 9 voturi.

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Fraților Maristi ai Școlilor din România, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind funcționarea Centrului „Casa Sfântului Marcellin Champagnat”

Dl.consilier Giugula Doru

La punctul 15 este discriminare între copii pentru că în proiect se spune așa: sunt acceptați copii de la 6 la 14 ani și numai copii sănătoși. Cei cu dizabilități fizice, locomotorii nu sunt acceptați. Are mai multe clauze restrictive și de discriminare între copii.

Dna.președinte Cosma Roxana

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?- 8 voturi, împotrivă? - 6 voturi, abțineri? - 7 voturi.

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind cooperarea Consiliului Local al sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Centrul Comunitar Ghencea”

Cine este pentru? - 27 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? -1 vot.

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind cooperarea Consiliului Local sector 1 al municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Acces la educație al grupurilor dezavantajate”

Cine estei pentru? - 26 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Cosma, Forăscu)

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Andrei Muresami nr. 11-13, sector 1

Cine este pentru? - 18 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 10

voturi.

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Șos. Gh. lonescu Sisești nr. 54-58, sector 1

Cine este pentru? - 6 voturi, împotrivă? - 9 voturi, abțineri? - 10 voturi.

Acest proiect nu a fost aprobat.

Dl.consilier Tănase Antonel

Doamnă președinte, vă propun ca de la punctul 20 la punctul 26 să le retragem de pe ordinea de zi.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru propunerea domnului Tănase? - 26 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 2 voturi (Cosma, Forăscu)

Această propunere a fost aprobată.

Trecem la Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de predare a rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare aflate în patrimoniul Consiliului General al Municipiului București către patrimoniul orașului Voluntari

Cine este pentru? - 26 voturi, împotrivă?- 0 voturi, abțineri? - 2 voturi (Cosma, Forăscu)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului Masca în categpria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituției

Dl.consilier Purcărea Sorin

Doamna președinte, aș fi vrut ca la acest punct să cer niște lămuriri de la domnul consilier Pop Romeo, din păcate dumnealui nu este. Eu am înțeles că Teatrul Masca nu este o instituție culturală în subordinea CGMB propun să retrageți acest punct până la următoarele lămuriri sau să votăm în consecință.

Dna.președinte Cosma Roxana

La art. 2 scrie: se încadrează în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu aflate în subordinea CGMB.

Dl.consilier Purcărea Sorin

Noi acum pe cine credem? Eu solicit scoaterea acestui proiect de pe ordinea de zi până când domnul Pop ne va da lămuriri.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru propunerea domnului Purcărea?-25 voturi, împotrivă? - 1 vot (Băncilă), abțineri? 2 voturi (Cosma, Florescu).

Acest proiect a fost retras.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru realizarea lucrărilor “Modernizare, reamenajare și supraetajare Teatrul de Revistă Constantin Tănase” situat în Calea Victoriei nr.33-35, sector 1

Dl.consilier Oprișan Ion

Vreau să întreb : avem un Executiv serios? Este a 7-a oară când modificăm indicatorii tehnico-economici la acest teatru . Executivul este serios sau își bate joc de CGMB?

Dl.consilier Petrovici Octavian

Am înțeles de la domnul Pop că ar mai dori niște bani la acest teatru, ca să știe și ceilalți consilieri, pentru a face un studio muzical în acest teatru.

Așa mi-a spus dânsul, eu nu cred că aprobă Primăria să construiască studiouri muzicale în teatre. Probabil vrea cineva să-și facă acolo înregistrări muzicale, probabil domnul Arșinel eventual.

Dna.președinte Cosma Roxana

Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? - 1 vot, împotrivă? -18 , abțineri? - 9 voturi

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCGMB nr.78/2007 referitoare la constituirea unei comisii de analiză și verificare a activității Administrației pentru Supravegherea și Protecția Animalelor

Cine este pentru? - 26 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 2 voturi (Florescu, Cosmâ).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 9167 mp proprietatea SC FOKUS INVEST SRL și a domnului Tănăsescu Virgil Romeo și un teren în suprafață de 7690 mp, aparținând domeniului privat al municipiului București.

Nu avem cvorumul necesar în sală pentru acest proiect.

Trecem la Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului.

Dl.consilier Giugula Doru

Trebuie să votăm acest proiect, doamnă președinte pentru că se referă la supravegherea consumului de energie. Dacă nu-l votăm acum, nu sectorul 1 pierde dreptul de a monitoriza consumul de energie ci municipiul București. Sunt fonduri venite de afară cu care facem această monitorizare. Dacă vă trece prin cap să vă abțineți la acest proiect sau să votați împotrivă vă luați răspunderea la tot ce urmează și neîmplinirile din București.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 28 voturi (unanimitate).

Acest proiect a fost aprobat.

Declar lucrările ședinței noastre de azi închise.

Ședința s-a încheiat la orele 17,30.
30