Proces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12 octombrie 2007, orele 10,00

Ședința a avut loc la sediul Primăriei Municipiului București din B-dul. Regina Elisabeta nr.47, sector 5 în sala de consiliu de la etajul III, la care au participat 40 din cei 45 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul loan Grigore Popa viceprimar al Municipiului București, Doamna Georgiana Zamfir -Director Executiv al Direcției Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B (în calitate de Secretar General al Municipiului București), Din partea Instituției Prefectului Municipiului București, domnul Prefect Cătălin Deaconescu și dna Subprefect Cristina Ecaterina Coruț.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate în subordihea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii:, Bumbaș Florin, Ciucă Maria, Paraschiv Lucian, Petrovici Octavian, Rece Olga.

Doamna Director Georgiana Zamfir

înainte de a începe lucrările doresc să vă înștiințez că urmează

să îndreptăm eroarea materială survenită la Hotărârea nr.211/2007,

privind concesionarea prin licitație publică, a unui teren aparținând

domeniului privat al Municipiului București, în suprafață de 243,60 mp

situat în Str. Corcodușului nr. 14B, sector 6 pentru realizarea unui

imobil cu destinația de locuințe. La Hotărârea nr. 211/2007 a fost 1 1

anexat, din eroare materială, planul ce constituie anexă la proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de 262 mp., situat în Str. Focșani nr. 26, sector 5, pentru realizarea unei clădiri de birouri.

Având în vedere cele mai sus se impune îndreptarea erorii materiale prin anexarea planului ce face obiectul concesionării din Str. Corcodușului nr. 14 B la Hotărârea nr. 211/2007.

Stimați consilieri vă anunț că în sală avem o prezență de 37 consilieri generali. Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 3 octombrie 2007. Cine este pentru? 32

voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 5 voturi ( Botoș L., Meran D., Purcărea S., Oprișan I., loan A).

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Bună ziua stimați colegi, presă și invitați. Dacă domnul Viceprimar are propuneri de modificări la ordinea de zi deja anunțată?

>    5

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Aș avea, în raport cu ordinea de zi pe care ați primit-o de făcut câteva completări și câteva mici modificări, propunem scoaterea de pe ordinea de zi a punctului nr. 11 datorită unui viciu de procedură, propunem scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 23 - urmare a discuțiilor care au avut loc în comisii trebuie reanalizate suprafețele și propunerea trebuie să fie făcută în conformitate cu PUG - ul actual, propunem scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 57 - pe un viciu de formă vor fi refăcute materialele din cadrul Direcției Evidentă

J    1

Imobiliară și Cadastrală și reanalizată într-o ședință de Consiliu viitoare.    ,    ‘

La ordinea suplimentară, vă propun introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului propriu al municipiului București pe anul 2007 pentru finanțarea Clubului Sportiv Municipal București.

Introducerea pe ordinea de zi suplimentară a punctului 2 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 109/2007 privind plantarea în spațiile verzi aparținând domeniului public al Municipiului București a unui număr de 200.000 arbori din diverse specii - este vorba de o corelare cu punctul de vedere primit de la Ministerul Finanțelor, practic solicit Consiliului aprobarea eșalonării acestei investiții pe durata a trei ani de zile, până în 2010.

Vă propun de asemenea introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectului de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 27167 mp situat în strada Fabrica de Glucoză nr. 6-8, sector 2 în proprietatea doamnei Dumitrescu Tanți-Virginica și a domnului Ciorobea Adrian și terenul în suprafață de 27145 mp, situat în strada Fabrica de Glucoză nr. 6-8, sector 2, proprietatea municipiului București; a proiectului de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 6084mp situat în Fabrica de Glucoză nr. 38 sector 2. Defapt punctele 3, 4 și 5 pe care le-ați primit pe ordinea de zi

suplimentară reprezintă o compensare de terenuri schimbat între Primărie și proprietarii din acea zonă.

La punctul nr. 6 vă solicit atenția prin introducerea unui proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 413 m.p., proprietatea domnului Vasu Demetriade Răzvan llie și un teren în suprafață de 413 m.p., aparținând domeniului privat al municipiului București - este vorba de o solicitare venită din partea Spitalului Cantacuzino pe retrocedarea pe care a fost făcută în această suprafață au fost afectate funcțiuni ale Spitalului Cantacuzino și se încearcă cu acest proiect de hotărâre rezolvarea acestei probleme. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Dacă mai sunt și alte propuneri?

Domnul consilier general Stan Nicușor

De asemenea propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 14.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Totodată vă mai fac o propunere venită din partea

dumneavoastră privind validarea domnului Costel Simion ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București, deci practic punctul numărul 7 pe ordinea de zi suplimentară.

Domnul consilier general Băleanu Dorin

Solicităm și noi Comisia de Utilități Publice retragerea punctului

14 referitor la modificarea și completarea Hotărârii de înființare a Agenției Municipale de Eficientizare și Reglementare în Domeniul Energiei Electrice. Ieri la Comisia de Utilități Publice nu s-a prezentat proiectul de hotărâre, materialele, a fost o dezbatere publică în urmă cu câteva săptămâni, s-au făcut o serie de observații atât de către participanți cât și de către reprezentanții mass - media și nu s-a ținut seama de aceste observații. Rugămintea este ca în urma discuției care am avut-o cu Direcția de Utilităti - statutul care urmează să stea

J    I

la baza înființării acestei Agenții să îl discutăm în ședința următoare cu amendamentele respective, este foarte important pentru a nu avea discuții și cu presa și prin faptul că este o instituție foarte importantă la nivelul Capitalei. Vă mulțumesc.

Domnul consilier general Antone! Tănase

Domnule președinte propun la ordinea de zi primul punct să fie întrebări și interpelări adresate Executivului.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Eu vă solicit să nu introduceți pe ordinea suplimentară schimburi de terenuri având în vedere că am vrea și noi consilierii generali să vedem despre ce terenuri este vorba, nu votăm așa în necunoștință de cauză, cred că acestea nu sunt urgențe și la interpelări mă înscriu și eu.

Domnul consilier general loan Aurelian

Propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 26, este vorba de trecerea unor amplasamente din administrarea consiliilor locale în administrarea ALPAB, este o listă acolo de amplasamente despre care nu se știe dacă au fost sau nu parcuri sunt sau nu sunt spații verzi, când vor fi plantate și de ce Consiliile Locale nu pot să și le administreze singure, nu sunt în stare să întrețină spațiile verzi din București? Situația juridică a terenurilor nu se știe nimic e o listă iar expunerea de motive nu are subiect, nu are predicat.

Domnul consilier general Adîr Victor

Referitor la suplimentare domnule președinte vă rog să aplicați art. 43 din Legea 215/2001, republicată, care spune “suplimentarea ordinii de zi se face pentru proiectele de hotărârii care nu suportă amânare pentru ședința următoare”, în acest spirit Executivul trebuie să motiveze argumentat de ce nu suportă amânare aceste schimburi de terenuri pentru că dacă nu este o motivare nici nu mai are sens să discutăm acest lucru, deci Executivul le-a pus în ordine suplimentară, probabil că este așa de urgent că mâine ne execută. Vă mulțumesc

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnule Viceprimar ne puteți explica de ce este urgența aceasta?

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Ele v-au fost explicate în expunerea de motive, sigur că dacă în înțelepciunea lui Consiliul va hotărî că se poate amâna nu am nici o obiecție, dar pe subiectele pe care v-am spus solicitarea de la spital cu schimbul de 413 mp, pe subiectul legat de plantarea arborilor

avem o licitație în derulare, sigur e ok este în regulă, Consiliul va delibera și va hotărî.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea .

Atunci am să supun la vot propunerile de modificare a ordinii de zi, așa cum au fost formulate. Propunerea domnului Viceprimar de eliminare a punctelor 11, 23 și 57 de pe ordinea de zi. Cine este pentru scoaterea acestor puncte? 27 voturi, împotrivă? 2 voturi,

abțineri?......V-aș ruga să votați toți, sunt consilieri care nu au votat,

domnule Florescu nu ati votat... abțineri? 8 voturi ( Purcărea S., Băncilă M., loan A., Paliga S., Meran D., Tănase A., Bergheș C., Botoș L.)

Aceste puncte au fost scoase de pe ordinea de zi.

Supun la vot suplimentarea ordinii cu cele 7 puncte suplimentare... am rugat să fie distribuit în sală și propunerea de la punctul 7 privind completarea ATOP iar colegii consilieri nu au această propunere, este o procedură formală de a completa ATOP-ul. Am înțeles că este o ședință săptămâna viitoare și atunci trebuie urgent completată structura ATOP-ului.

Cine este pentru ordinea de zi suplimentară? 27 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 10 voturi (Oprișan I., Meran D., Botoș L., loan A., Purcărea S., Bergheș C., Tănase A., Paliga S., Băncilă M., Băleanu D.)

Aceste puncte au fost introduse pe ordinea de zi.

Mai este o propunere de scoatere de pe ordinea de zi a punctului 26. Cine este pentru scoaterea acestui punct de pe ordinea de zi? 12 voturi, împotrivă? 20 voturi, abțineri? 6 voturi ( Mircea V., Radu M., Forăscu V., Zătreanu D.,.....)

Doamna Director Georgiana Zamfir

Vreau să vă anunț că în sală sunt acum prezenți 38 de consilieri generali.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Acest proiect a rămas pe ordinea de zi. A fost o propunere de scoatere de pe ordinea de zi, domnule Antonel Tănase, care a avut 13 voturi pentru.

Domnul Viceprimar General Popa Griqore

Domnule Antonel, este o confuzie, dumneavoastră ați vrut să

scoateți de pe ordinea de zi, nu a întrunit numărul necesar pentru a fi scos, deci, implicit a rămas. Deci a rămas.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi, aveți dreptate,

trebuia să se anunțe totuși numărul de consilieri care au votat, de aici a venit.......Nu mai este pe ordinea de zi.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore V-aș ruga să îl repetați, să repete rezultatul votului.

Doamna Director Georgiana Zamfir Deci 12 împotrivă , 6 abțineri și restul.......

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Majoritatea pentru, 12 împotrivă și 6 abțineri. Rezultă că au fost

20 pentru. Suntem 38 în sală.

Domnul consilier general Purcărea Sorin

Domnule președinte am și eu o întrebare. Cine conduce

ședința? Dacă dumneavoastră ? Doi ați anunțat rezultatul votului, ați anunțat că proiectul a fost scos de pe ordinea de zi treceți vă rog frumos mai departe.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Sunt alte aspecte procedurale, de ce vă implicați dacă nu este

cazul?

Domnul consilier general Antonel Tănase

Domnule președinte deci a fost scos.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Da.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblul ei.

Domnul consilier general Antonel Tănase

A făcut și domnul Băleanu o propunere.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Da corect mai este punctul 14 ca și propunere de eliminare.

Domnul consilier general Antonel Tănase

Domnule președinte dacă nu vă simțiți bine astăzi putem să

alegem un alt președinte de ședință.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Deci, vă oferiți, să înțeleg?

Supun la vot propunerea de scoatere de pe ordinea de zi a punctului 14. Cine este pentru? 10 voturi, împotrivă? 27 voturi, abțineri? 1 vot ( Dumitrescu V.)

Acest proiect de hotărâre a rămas pe ordinea de zi.

Doamna Director Georgiana Zamfir

Vă anunț că avem o prezență de 39 consilieri.

Domnul consilier general Antonel Tănase

Am făcut și eu o propunere domnule președinte. Vreau să se introducă pe ordinea de zi al primul punct întrebări și interpelări.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Nu trebuie să votăm acest aspect

Domnul consilier general Antonel Tănase

Ba da la ordinea de zi, arătati-mi unde este.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Aici există două variante, colegii au propus la finalul ședinței. Voi supune la vot ambele propuneri în acest caz.

Cine este pentru întrebări și interpelări la începutul ședinței? 7 voturi, împotrivă? 27 voturi, abțineri? 5 voturi ( Prioteasa D., Dumitrescu V.............)

Nu s-au introdus la începutul ședinței întrebările și interpelările.

Cine este pentru întrebări și interpelări la finalul ședinței? 31 voturi, împotrivă? 5 voturi ( Botoș L., loan A., Florescu D., Adîr V., Marinescu I.), abțineri? 3 voturi ( Paliga S., Băleanu D., Tănase A.)

Vom avea întrebări și interpelări după ultimul punct după ordinea suplimentară.Domnul consilier general Florescu Dragoș

Domnule președinte eu vă rog să veniți cu un proiect de

hotărâre privind modificarea Regulamentului ședințelor Consiliului General și să-l supuneți la vot.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Suntem aici ca să votăm proiecte sau ca să facem interpelări?

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Dacă dumneavoastră doriți să ne cenzurați pe noi și să

introduceți interpelările la sfârșit și luați modelul de la alții greșiți total. Deci vă rog să păstrați cutuma și interpelările să fie la început de ședință.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Dacă așa au decis colegii dumneavoastră.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Colegii nu pot decide decât dacă veniți cu un proiect de

hotărâre, colegii pot decide legal.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Proiect de hotărâre pentru asta? Mă îndoiesc.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Avem o hotărâre a Consiliului General privind aprobarea

Regulamentului, deci vă rog să respectați Regulamentul.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Vreți să votăm astăzi proiecte pentru oraș sau să facem

declarații în fața camerelor de luat vederi pentru că unii vor să facă expunere mediatică nu să voteze pentru bucureșteni aici.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Eu cred că sunt pentru bucureșteni interpelările și vă rog le

ascultați.

»

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Și de ce la final nu e în regulă, care este problema la final? Nu

rămâneți până la finalul ședinței, să înțeleg.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Așa este normal, pentru că așa scrie în Regulament.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Dacă nu mai sunt și alte luări de cuvânt, trecem la ordinea de zi

în ansamblul său. Cine este pentru ordinea de zi așa cum a fost ea modificată? 28 voturi, împotrivă? 6 voturi ( Oprișan I., Tănase A., Paliga S., Botoș L., Băleanu D., Meran D.,), abțineri? 5 voturi( loan A., Purcărea S., Stan N., Adîr V., Băncilă M.)

Ordinea de zi a fost aprobată cu modificările și adăugirile aprobate.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Nu ați supus aprobării Consiliului ce am cerut eu, trebuia să

scrieți când luăm cuvântul dacă nu sunteti în stare să rețineți.

J    !    :    >

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Ce anume ati cerut?

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Să scoateți de pe ordinea suplimentară schimburile de terenuri.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnule Florescu s-a votat suplimentara în ansamblul ei și ați

votat la acest punct ordinea de zi, vreți să vă arătăm imaginile că ați votat la acest punct?

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Da, am votat împotrivă.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea O să vă arătăm aceste imagini dacă chiar e necesar.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Mă uit singur pe internet nu trebuie să mi le arătați

dumneavoastră, deci vă rog să trecem la interpelări conform Regulamentului Consiliului General.

Domnul consilier general Goncea Liviu

Mă iertați s-a votat dar vroiam să îi atrag atenția colegului nostru mai slăbuț nu știu dacă i-a dat voie Vanghelie să vorbească. Ți-a dat voie Vanghelie să vorbești azi?

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Vă rog fără adresări personale.

Trecem la punctul 1 Proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca urmare a demisiei domnului Tudorache Daniel. Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi ( Tănase A., Meran D., Bergheș C., Botoș L., Paliga S., Purcărea S., loan A., Oprișan I., Băncilă M.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

-Domnul consilier general Băleanu Dorin nu și-a exprimat votul-

Trecem la punctul 2 Proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca urmare a demisiei domnului Botezatu Enescu Petre. Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 1 vot ( Tănase A.), abțineri? 8 voturi (Meran D., Bergheș C., Botoș L., Paliga S., Purcărea S., loan A., Oprișan I., Băncilă M. )

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

-Domnul consilier general Băleanu Dorin nu și-a exprimat votul-

Trecem la punctul 3 Proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca urmare a demisiei domnului Mărășescu Niculae Ion Anton. Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Meran D., Bergheș C., Botoș L., Paliga S., Purcărea S., loan A., Oprișan I., Tănase A. )

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

-Domnul consilier general Băleanu Dorin și domnul consilier general Băncilă M nu și-au exprimat votul-

Trecem la punctul 4 Proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al

10

Municipiului București ca urmare a demisiei domnului Găletușe Stelian. Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 1 vot (Goncea L.), abțineri? 9 voturi (Meran D., Bergheș C., Botoș L., Paliga S., Purcărea S., loan A., Oprișan I., Tănase A., Băncilă M.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

-Domnul consilier general Băleanu Dorin nu și-a exprimat votul-

Trecem la punctul 5 Proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca urmare a demisiei domnului Stan Ion.

Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi (Meran D., Bergheș C., Botoș L., Paliga S., Purcărea S., loan A., Oprișan I., Tănase A., Băncilă M. )

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

-Domnul consilier general Băleanu Dorin nu și-a exprimat votul-

Trecem la punctul 6 Proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca urmare a demisiei domnului Giugula Mihai Doru. Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 1 vot (Goncea L.), abțineri? 9 voturi (Meran D., Bergheș C., Botoș L., Paliga S., Purcărea S., loan A., Oprișan I., Tănase A., Băncilă M. )

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

-Domnul consilier general Băleanu Dorin nu și-a exprimat votul-

Trecem la punctul 7 Proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca urmare a demisiei domnului Berbecaru Alin Dumitru. Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 8 voturi (Meran D., Bergheș C., Botoș L., Paliga S., Purcărea S., loan A., Băncilă M., Tănase A.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

-Domnul consilier general Băleanu Dorin și domnul consilier general Oprișan Ion nu și-au exprimat votul-

Trecem la punctul 8 Proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca urmare a demisiei doamnei Surulescu Aurelia. Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9

//'

li

voturi (Meran D., Bergheș C., Botoș L., Paliga S., Purcărea S., loan A., Oprișan I., Tănase A., Băncilă M.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

-Domnul consilier general Băleanu Dorin nu și-a exprimat votul-

Trecem la punctul 9 Proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca urmare a demisiei doamnei Gheorghe Victorița. Cine este pentru? 32 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi (Meran D., Bergheș C., Paliga S., Purcărea S., loan A., Tănase A., Băncilă M.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

-Domnul consilier general Băleanu Dorin, domnul consilier general Oprișan Ion și domnul consilier general Botoș Laurian nu și-au exprimat votul-

Trecem la punctul 10 Proiect de hotărâre privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca urmare a demisiei doamnei Câmpurean Mariana. Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 1 vot ( Oprișan I.), abțineri? 7 voturi (Meran D., Bergheș C., Paliga S., Purcărea S., loan A., Tănase A., Băncilă M.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

-Domnul consilier general Băleanu Dorin și domnul consilier general Botoș Laurian nu și-au exprimat votul-

în acest moment voi da cuvântul doamnei Georgiana Zamfir pentru a constata cvorumul în acest moment.

Doamna Director Georgiana Zamfir

Vă rog să se consemneze în procesul verbal ca urmare a vacantării celor 10 locuri de consilieri generali că cvorumul se va calcula conform legii raportându-ne la un număr de 45 de consilieri generali în funcție. Mulțumesc. Deci două - treimi: 30 , majoritatea din funcție: 23.

J    '

Domnul consilier general Oprișan Ion

Din ce moment?

Doamna Director Georgiana Zamfir

12i '

/

/

ț*

De acum înainte. De la punctul 12.

Domnul consilier general Oprișan Ion

Domnule președinte vă rog să țineți cont că această Hotărâre a Consiliului General intră în funcțiune după termenul legal și dacă nu este contestată de unul dintre consilieri, un locuitor al municipiului București sau Prefectură, deci vă rog frumos să țineți cont de lucrul acesta.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Da domnule Oprișan dacă vreți în opinia mea este o chestiune de interpretare personală a dumneavoastră este contrară legii și chiar și practicii acestui Consiliu anterioară, au mai fost vacantări și s-a calculat la cei în acel moment. Este vorba de niște demisii, acte de voință unilaterală, pe care doar le constatăm, cine să conteste demisia?

Domnul consilier general Goncea Liviu

Ca orice hotărâre a Consiliului Municipal intră în vigoare după validarea Prefecturii, domnule președinte.

Doamna Director Georgiana Zamfir

Domnule consilier dacă îmi permiteți prin 215, republicată, Prefectura nu mai validează.

Domnul consilier general Tănase Antonel

Stimați colegi, stimați invitați noi am avut astăzi pe ordinea de zi

un punct 11 care a fost retras de Executiv. Vă supun atenției acest punct care a fost retras, vă citesc: Subsemnatul Mihai Voicu începând cu data de 12.09.2007 îmi dau demisia din funcția de consilier general al Consiliului General al Municipiului București, semnătură olografă înregistrată. Asta este scrisă de mână, vine pe 19.09.2007 același consilier general Voicu Mihai care spune: vă informez prin prezenta că am revocat demult, nu știu ce înseamnă demult, orice înscris din care să rezulte că subsemnatul aș fi renunțat în vreun mod la mandatul de consilier general. Avem de a face cu o sfidare la adresa comunității. Dacă aceste zece hotărâri care nu sunt semnate de secretarul municipiului de președintele de ședință și aduse la cunoștința publicului prin publicarea în Monitorul Oficial al

13

Municipiului București, conform Legii nr.215/2001, intră în vigoare instantaneu, asta înseamnă că noi nu ne luăm în serios.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnule consilier, dacă îmi dați voie să vă răspund punctual la

acest aspect, nu știu ce s-a întâmplat cu acești 2 domni consilieri, dvs. invocați demisii, oricum remarc și vreau să se consemneze PNL-ul este avocatul PSD-ului în acest moment în sală. Am dreptul să fac și eu o declarație, dacă vreți politică, în schimb procedural și pe lege în același timp există o demisie retrasă, constatată , înainte de a avea o dată certă, depusă la instituția publică, demisia domnului Voicu, iar în al doilea rând există o adresă de la PSD de excludere. Și atunci ce s-a întâmplat? Au fost excluși cei demisionați? Fără nici un fel de dovadă, fără nici un alt element. Acest proiect este amânat din motive procedurale, nimic altceva. Și nu mai faceți alte speculații, că nu au bază.

Domnul consilier general Tănase Antonel

Domnule președinte, dumneavoastră în ce partid sunteți? Că și

dumneavoastră sunteți în aceeași situație .

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Eu sunt independent în acest Consiliu.

Domnul consilier general Tănase Antonel

Dacă candidați ca independent niciodată nu veți ajunge în

Consiliul General.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Credeți? Poate susținem votul uninominal la consilieri să vadă

J    J

și populația pe cine alege. Asta ar fi o chestie foarte utilă, domnule Tănase. Trecem mai departe pentru că avem totuși de votat proiecte.

-    A plecat doamna Moise Alina-

Trecem la punctul nr.12 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București

Propuneri, discuții?

-    A venit doamna Cruceanu Elena

. >/ ..

Domnul Viceprimar General Popa Grigore O să prezinte și domnul Buzdugă, este o mică modificare la

capitolul 8.1.0.2, subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil, aveți în material influența de plus 92.000 RON, conform adresei primite de la Ministerul Internelor și Reformei, suma exactă livrată către noi este de 96.220.000 lei. Domnul Buzdugă o să vă facă mica precizare, dacă mai este cazul.

Domnul consilier general Tănăse Antonel

Cine a cerut părerea domnului Buzdugă?

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Eu i-am cerut-o, sunt și consilier.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Directorii din Primărie pot veni să dea explicații în fața

Consiliului și este util să o facă.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore Dacă s-au înțeles modificările atunci totul este ok.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Supun la vot modificarea domnului viceprimar Popa. Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 0, abțineri? 10 voturi ( Florescu D., Meran D., Bergheș C., Botoș L., Paliga S., Purcărea S., loan A., Oprișan I., Tănase A., Băncilă M. )

-Domnul consilier general Băleanu Dorin nu și-a exprimat votul-

Constat că sunt colegi care nu votează, e matematică simplă în acest caz.

Acest propunere a fost adoptată.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă 0 voturi, abțineri ? 11 voturi (Meran D., Bergheș C., Botoș L., Paliga S., Purcărea S., loan A., Oprișan I., Tănase A., Băncilă M. Băleanu D., Florescu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr.13 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Restaurarea, reabilitarea și modernizarea sălii de ședință a Consiliului General al Municipiului București, imobil din Bdul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5”

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Stimați colegi, eu nu cred că asta este prioritatea Consiliului

General, să modernizăm această sală, eu propun la prima rectificare de buget, acești bani să îi alocăm unor proiecte importante pentru Municipiul București. Cred că este important ca viitorul Consiliu, noi mai avem câteva luni de mandat, dacă crede că aceasta este prioritatea Capitalei, să modernizeze această sală. Mulțumesc, deci propun ca acest proiect să nu fie adoptat.

Domnul consilier general Antonel Tănase

Eu propun retragerea acestui punct de pe ordinea de zi și

fiindcă domnul președinte ni mi-a dat posibilitatea să iau cuvântul la începutul ședinței, am să și motivez de ce propun retragerea acestuia de pe ordinea de zi. Cu un milion de euro putem construi o grădiniță unde pot învăța, merge la grădiniță 300 și ceva de copii, putem face o școală unde pot învăța în schimburi 1.000 de copii, și acum întrebarea pe care o adresez Executivului, și vă reamintesc domnule viceprimar că mi-ați rămas dator cu măsurile de fluidizare a traficului, avem un program BEI de reabilitare a infrastructurii școlare, 106 unități de învățământ, vă rog să îmi spuneți pentru câte unități de învățământ din cele 106 s-au finalizat lucrările și de ce într-o clădire care are bulină roșie, cu risc seismic noi practic cârpim această clădire cu un milion de euro. Săracului îi lipsește tichia de mărgăritar.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Domnule Antonel, dacă aș fi răutăcios acum aș spune că

pledoaria dvs. miroase a caltaboși. Problema e că nu v-ați referit la acest punct de pe ordinea de zi. Puteți să nu îl votați dacă nu considerați necesar, vă duceți în cu totul și cu totul alte subiecte care vor fi discutate la sfârșit. Ați interpelat Executivul.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnul Tănase la începutul ședinței nu ați propus acest punct,

v-ati revenit acum, ati avut o revelație.

»    ’    J    »

w:

Domnul consilier general Goncea Liviu

Vreau să îi atrag atenția domnului Tănase Antonel, că eu, Liviu Goncea, nu m-am înscris în niciun alt partid, deci nișa Social Democrată încă este prezentă în sală, dacă dânsul vrea să ocupe această parte a PSD-ului nu are decât, dar la guvernare, domnule Antonel, aici sunteți liberal, nu mai povestiți dvs. despre grădinițe care nici nu știți cum arată, dvs. sunteți ocupați cu banii, atât. Mai există un Social-Democrat în sală, eu pot să spun, mai bine construim o grădiniță, mai bine facem un cămin pe care să-l vândă colegul vostru de acolo. Aș putea să spun dar nu spun. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Am și eu o observație de făcut, dincolo de discuția aceasta cu grădinița, care sună puțin populist, în opinia mea, vrem să introducem un sistem modern al acestei ședințe, de vot electronic, PNL-ul a fost împotrivă sau a avut de obiectat ca și atunci când s-a transmis și s-a înregistrat ședința, grupul PNL are obiecțiuni și la votul electronic, eu cred că de fapt este altceva de ascuns, este o rea voință față de progresul în acest sistem de vot. Există deja în multe consilii, există în Parlamentul României, nu se vrea aici, sunteți Gică Contra, în opinia mea.

Domnul consilier general Paliga Sorin

Domnule președinte, vreau să fac o precizare, nu suntem împotriva modernizării acestei săli de Consiliu, de peste 10 ani, de zece ani știu eu, vorbim de consolidarea și renovarea acestui sediu și trei patru primari succesivi au tot amânat, a amânat Ciorbea că a stat șase luni, a amânat Lis că a fost cu două mandate, a amânat și fostul primar, deci, este un ban inutil, aș vota cu dragă inimă renovarea și consolidarea întregului sediu, și cu această ocazie facem și votul electronic. Nu vorbesc prostii. în 1998, când eram primar, a fost prima Primărie din București care a avut vot electronic. Sigur că avem nevoie de vot electronic, dar nu să cheltuim un milion de euro când arată aș;a cum arată sediul, asta este într-adevăr cheltuială inutilă.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Acum două ședințe, domnul Primar General Videariu v-a explicat consolidarea acestui sediu, acestei Primării se va face fără

să fie afectată structura și funcționalitatea, deci, dacă investim un milion de euro nu sunt investiți degeaba, vor rămâne chiar dacă...,Asta pentru că vă opuneți la orice inclusiv la subvenția căldurii pentru populație, chestie care ați făcut-o punctul anterior, vă opuneți pentru că ați aflat că se încălzește clima, nu înțeleg de ce vă opuneți să subvenționăm căldura la populația Bucureștiului. Domnule Antonel, dvs. mi-ați promis data trecută că vă ocupați de centură și de metrou, să le aducem la București să facem mașter planul pentru circulație. Ați găsit cererile municipiului la minister ca să rezolvăm problema asta odată, vă ocupați de altele, de încălzirea globală și alte probleme.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnul Tănase, discutăm la nesfârșit. Nu este o tribună

politică, este o sală de ședințe de Consiliu, vă rog frumos, puțină

decentă.

1

Domnul consilier general Antonel Tănase

în ceea ce privește proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi,

pentru că acum suntem la Consiliul General, dar vă invit la minister să discutăm și de centură și de metrou, și de perspectiva de dezvoltare a metroului, și nu metrou la Otopeni, și să facem metrou și în alte zone ale Municipiului București, se sufocă Drumul Taberei, și am putea să facem acolo, am putea să face o stație de metrou la Răzoare, că oamenii ăia merg pe jos, nu înțelegeți că Executivul are cu totul alte priorități?. Deci, vă invit la minister, acum legat de această sală de ședințe unde vreți să băgați un milion de euro cu votul dvs., nu înțelegeți că este o cârpire a sacului rupt? Sacul este putrezit și noi punem petec de piele.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Domnule președinte, nu ne opunem la votul electronic, chiar vă

rugăm să instalați vot electronic, dar dacă citim ce scrie aici, scrie, pardoseli, grupuri sanitare, faianță, tencuieli, nici un vot electronic. Deci, vă rog să propuneți un proiect de hotărâre pentru votul electronic, pentru instalarea sistemului de vot electronic și nimic mai mult. Sala este foarte bună, când renovăm tot sediul sigur renovăm sala de ședințe.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Deși nu sunt specialist, mă întreb cum se poate instala un sistem de vot electronic, care este ceva destul de complex, pe actualele fotolii.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Domnule consilier, acest proiect a trecut de comisie, dacă vă uitați în materialul care l-ați primit, a trecut de comisie cu avizul de a se suplimenta și cu acest sistem de vot electronic. Este o condiție precizată în materialul pe care l-ați primit.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 26 voturi, împotrivă? 7 voturi (Meran D., Bergheș C., Botoș L., Paliga S.,., loan A., Oprișan I., Băncilă M.,), abțineri? 3 (Tănase A Purcărea S. Florescu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier general Paliga Sorin

Vă rog să se consemneze este cea mai inutilă cheltuială care se face în acest mandat. îl anulăm săptămâna viitoare sau când se mai face și facem un proiect pentru consolidarea întregului sediu și punem și modernizarea.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Vi s-a precizat săptămâna trecută, de către domnul Primar General, consolidarea se face pe un proiect al Ministerului Lucrărilor Publice, este în derulare, vă invit să vedeți tot procesul.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Trecem la punctul 14 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 52/2000 referitoare la înființarea Agenției Municipale pentru Eficientizare și Reglementare în domeniul Energiei București - AMEREB

Domnul consilier general Băleanu Dorin

Stimați colegi, vă spuneam mai devreme că acest proiect de hotărâre a fost discutat, a fost în dezbatere publică, s-au făcut mai

multe observații. Mă refer acum la conținutul Statutului propus de dvs. Avem un amendament la art. 1 în care se spune „AMEREB este o instituție publică autonomă”, acesta este amendamentul, nu este o instituție subordonată Primăriei Municipiului București, pentru că nu există instituții subordonate PMB ci Consiliului, este autonom. în încheierea punctului 1 se adaugă „aflată sub autoritatea unui Consiliu Executiv ai cărui membrii sunt validați de către C.G.M.B, conform art.6.2”. Este dreptul Consiliului General să aibă autoritate asupra acestui consiliu. Alin.2 la art. 1 este următorul: „AMEREB funcționează independent în baza competențelor delegate de către C.G.M.B prin prezentul statut”. La art.1 trebuie scos ultimul aliniat din proiect în care se face referire că scopul principal al AMEREB este crearea de mecanisme de piață și degrevarea pe noi de serviciul subvenționării acestor tipuri de energie, acest aliniat s-a stabilit în dezbaterea publică să fie scos întru-cât nu este necesar, obiectivele sunt mai multe ale agenției și creează probleme agenției dacă rămâne în formularea aceasta. A fost de acord și inițiatorul că nu este necesar acest aliniat. Deoarece, se spune aici, că Agenția urmărește reducerea efortului compensării familiilor defavorizate la consumul de energie. Familiile defavorizate trebuie ajutate de către C.G.M.B. La art.2 alin2 avem nivelele de servicii cuprind indicatori de performanță tehnici și deservire a utilizatorului aprobați de către Consiliul General în baza unui studiu de specialitate. La capitolul 2 - atribuții, art.5 va avea următoarea formulare, AMEREB este delegată de C.G.M.B să exercite următoarele atribuții, art.6.1 va avea următoarea formulare: activitatea AMEREB este condusă de un Consiliu Executiv compus din director general, un director tehnic și un director pentru servicii.

Domnul consilier general Adîr Victor

Domnule președinte de ședință, onorat prezidiu, distinse doamne și domnișoare, stimați domni, în opinia mea acest punct 14, nu are de ce să existe pe ordinea de zi întru-cât el nu respectă Legea nr.24/2000, și prezint acest aspect bazându-mă pe art.57 din Legea nr.24/2000 care prevede următoarele: procedeul de a se menționa generic în finalul unui act normativ că un alt act normativ conex, sau texte din acel act modifică corespunzător, trebuie evitat. în proiectul de hotărâre se precizează clar la art. 2 Hotărârea C.G.M.B nr.52/2000 se modifică și se completează în mod corespunzător, deja am citat art.57 din Legea nr.24/2000, care spune clar că trebuie evitat, deoarece nu se utilizează pentru a exprima o modificare,

redarea doar a unor fragmente, sintagme dintr-un text, modificarea trebuie să cuprindă în întregime textul vizat cuprins în articol, aliniat, sau în elementul marcat al unei enumerări. Fac această precizare deoarece Hotărârea 52/2000 are precizat foarte clar în art. unic că statutul cadru al aceste Agenții face parte din hotărâre. Deci dvs. în momentul în care ați fi elaborat acest proiect de hotărâre erați obligați prin Legea nr.24/2000 să precizați. Art. 1 din anexa, statutul cadru se modifică corespunzător, art.2, art. 3, etc. Deci dvs. nu ați respectat tehnica de elaborare a actelor normative și de aceea vă rog să îl amânăm pentru o ședință următoare. De asemenea, în materialul dvs., se face o mare greșeală, în sensul că în art. 1 din Statut se precizează că AMEREB-ul este o instituție subordonată PMB, de interes și utilitate publică, non profit, cu personalitate juridică, iar în anexa 2, culmea, despre aceeași Agenție se scrie: este o instituție publică autonomă, neguvernamentală de interes și utilitate publică, non profit cu personalitate juridică, păi ce facem, una scriem în anexa 2 și una scriem în statut? Păi ori este așa, ori este așa? Mai departe ... Propunerea este scoaterea de pe ordinea de zi, amânarea acestui proiect de hotărâre, eu personal, vreau să se consemneze voi vota împotrivă pentru că nu corespunde cu ceea ce am spus mai devreme. Multe alte lucruri mai sunt în raportul de specialitate, face referire la art. care se bat cap în cap cu hotărârea, art. 5 și în hotărâre este art. 6, art. 7 și în hotărâre este art. 6, hai să fim serioși ori dovedim seriozitate și responsabilitate în a face un proiect de hotărâre sau plecăm acasă. Deci cer amânarea pentru o ședință ulterioară și punerea de acord cu legea. Vă mulțumesc.

Domnul consilier general Stelică Barna

Aș vrea să propun o modificare în textul statutului în sensul că să treacă din subordinea P.M.B. în subordinea C.G.M.B. cum e de altfel normal, domnul Adîr are dreptate în această privință, însă înființarea Agenției este foarte benefică și dacă vrem să modificăm , Agenția asta stă în așteptare de 3 luni, nu știu dacă într-o săptămână sau două poate fi modificată, să o înființăm și o îmbunătățim pe parcurs. Cine vrea să facă modificări cred că nu cunoaște nici textul de hotărâre.    .

Domnul consilier general Antonel Tănase

Domnule consilier Barna să nu vă jigniți colegii dvs. pentru că și dvs. puteți la rândul domniei voastre să fiți apostrofat. Deci

amendament la statutul de funcționare a AMEREB-ului la art. 10.1 la finanțarea activității care se asigură din venituri extrabugetare obținute într-o cotă fixă egală echivalentă în lei la cursul zilei să fie de minimum de 200.000 euro anual și nu de 380.000, din care pentru cheltuieli proprii de funcționare 100.000 și nu 300.000. Deci fără mangle, ca să citez un clasic în viață.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Puteți să ne argumentați scăderea?

Domnul consilier general Stan Nicușor

Stimați colegi putem face oricâte amendamente dorim noi la acest proiect de hotărâre, problema este următoarea el este utopic, pentru că este ca și cum am considera căruța înaintea cailor. în primul rând trebuie să punem la punct strategia energetică pentru oraș, de aici se pleacă, și apoi vedem de ce alte instituții sau agenții

avem nevoie. în forma aceasta nu facem decât să ne lăsam fraieriti la

!

nivel municipal de aceeași băieții deștepți cu șmecheriile lor care nu vor face decât să ne ia banii noștri și ai. cetățenilor municipiului București.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

închidem dezbaterile la acest subiect, avem deja mai multe

chestiuni de abordat.

Vă spun la vot amendamentele domnului Dorin Băleanu și ale Comisie de Utilității Publice. Cine este pentru? 15 voturi, împotrivă? 5 voturi, abțineri? 14 voturi.

Aceste propuneri nu au fost adoptate.

Supun la vot propunerea domnului Adîr de amânare de pe ordinea de zi a acestui punct. Cine este pentru? 19 voturi, împotrivă? 12 voturi, abțineri? 7 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost amânat.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Câți consilieri suntem în sală?

Doamna Director Georgiana Zamfir

Sunt 38 de consilieri în sală.

Domnul consilier general Prioteasa Doru O hotărâre se adoptă cu jumătate plus unu, nu cu jumătate,

deci cu 20 de voturi, nu cu 19.

Doamna Director Georgiana Zamfir

Această amânare se votează cu majoritatea consilierilor prezenți.

Domnul consilier general Purcărea Sorin

Domnule președinte, am o întrebare, câți președinți de ședință

avem noi aici?

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Fiecare dintre colegii noștri crede că este....

Domnul consilier general Purcărea Sorin

Văd că toți colegii noștri iau cuvântul, țineți în mână ședința și

anunțați dacă un proiect de hotărâre a trecut sau nu a trecut, conform procedurii

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Constatarea votului o face secretariatul general al

municipalității și eu doar vă anunț, de aceea durează poate puțin până se comunică, ca să fiți informat.

Domnul consilier general Constantin Barna Stelică

Vreau să ne explicați, din 38 de voturi cum poate să treacă cu

19.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Nu au votat 38 de consilieri, asta este problema.

Domnul consilier general Constantin Barna Stelică

Suntem 38 și s-a numărat, vă rog să ne explicați care este

situația.

»

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Nu eu decid care e votul, domnul Barna, vă rog să rețineți și

dumneavoastră și domnul de la PNL.

Domnul consilier general Constantin Barna Stelică

Vă rog să transmiteți corect, nu eronat, vă rog frumos.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Vă rog să numărați și să calculați corect, fiecare vot, nu se

poate așa.

Domnul consilier general Adîr Victor

în spiritul regulamentului de organizare și funcționare, vă cer respectuos să faceți apelul nominal, vă rog foarte mult.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Deci, votul a fost egal, deci nu a avut 50% plus 1, e o situație

fără precedent, vot egal și pro și contra.

Conform constatării secretariatului: 19 voturi pentru, 12

împotrivă, 7 abțineri, abținerile se contabilizează ca și vot negativ , înseamnă că sunt pro 19, împotrivă 19. Iar pentru o decizie trebuie să existe plus 1.    .

Facem prezența ca să vedem și câți sunt în sală.

Doamna director Georgiana Zamfir

Adîr Victor Gabriel - prezent .

Băleanu Dorin Alexandru -prezent Băncilă Mihai- prezent Bergheș Carmen-prezent Botoș Laurian Dragoș - prezent Constantin Barna Stelică -prezent Cosma Maria Roxana-prezent Cruceanu Elena-prezent Dumitrescu Vlad Dumitru-prezent Duță Nicolae Lucian-prezent Florescu Dragoș- prezent Forăscu Vasile- prezent

Goncea Gheorghiță Liviu- prezent llie Romeo Dumitru- prezent loan Aurelian- prezent lovici Teodor Victor- prezent Ivașcu Tiberiu - prezent

Ivorschi llie - prezent Marinescu loan - prezent Meran Ștefan Dan - prezent

Mircea Valentin - prezent    .

Murg Călin- prezent Oprișan Ion- prezent Pațica luliana Antoanela- prezent Pirpiliu Ștefan Daniel - prezent Pîrvu Cosmin Gabriel - prezent Popa Grigore loan prezent Pop Romeo Teodor - prezent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - prezent Radu Mioara - prezent Stan Nicușor - prezent Tănase Antonel- prezent Tudor-Popescu Cristian - prezent Țica Horațiu Florin - prezent Untaru Virgil - prezent Voicu Mihai - prezent Zătreanu Dan Radu - prezent

Domnul consilier general Tănase Antonel

Nu l-ați strigat pe domnul președinte

Doamna director Georgiana Zamfir L-am strigat și am precizat că este prezent.

Avem o prezență de 39 de consilieri generali. Dau cuvântul

domnului președinte pentru a continua ședința.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Constat că, în aceste condiții, cererea de amânare nu a trecut,

19 din 39, trebuia să lămurim acest aspect.

Avem colegi indisciplinați care ba sunt în sală, ba nu sunt în

sală, ba votează, nu votează. Și nu este în regulă.

Domnul consilier general Purcărea Sorin

Domnule președinte unii din colegii noștri sunt indisciplinați, dar

prezența s-a făcut după vot, poate că oamenii s-au întors înapoi în

25sală poate că dintr-o oarecare revenire la disciplină întra-adevăr dar asta nu înseamnă că au fost și la vot

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Aceeași prezență rezulta și înainte, tot 39. Ar fi fost în cel mai

bun caz egalitate.

Supun la vot amendamentele domnului Antonel Tănase la acest proiect de hotărâre.

Domnul consilier general Purcărea Sorin

Domnul președinte, v-ați pronunțat, se aude bandă că a fost

amânat.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Și am rectificat aceasta fiindcă nu, domnule Purcărea,

matematică simplă e aici.

Domnul consilier general Băleanu Dorin

Domnul președinte, în momentul votului au fost 38, ulterior

puteau să fie și 40.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnul Bălenu 38 cu 19 voturi pentru amânare, nu însemna că

această amânare a trecut, asta vă spun.

Domnul consilier general Tănase Antonel

Domnule președinte, stimați colegi, domnule Prefect, eu vă

propun, pentru că această ședință s-a transformat într-un haos fie să luăm o pauză de 5 minute fie să schimbăm președintele de ședință care se contrazice singur de când a venit de la ora zece.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin Domnul Tănase aveți ceva personal cu mine, am înțeles.

Domnul consilier general Goncea Liviu

Nu putem să chemăm jandarmii să îl scoată pe domnul Antonel

din sală?

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Din păcate nu se poate.

Domnul consilier general Goncea Liviu

întreb, nu am propus. Păi a plecat domnul Giugula, era cu 30 cm mai înalt, și mai impunător, aveam mustață ca și el. Și acum vine Antonel și nu spune nimic, vă rog nu mai întrerupeți ședința, domnul Antonel.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnul Antonel, ați fost președinte de ședință, știți bine că nu președintele constată numărul de voturi, ci secretariatul general.

Supun la vot propunerea pe care ne-a dat-o domnul Antonel Tănase. Cine este pentru? 8 voturi, împotrivă? 21 voturi, abțineri? 6 voturi.

Această propunere de modificare nu a trecut.

Supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul său., dacă nu mai sunt alte amendamente.

Domnule Constantin Barna, aveți amendament, depus la Secretariat. Verbal. Unde, în ce articol din text?

Domnul viceprimar Popa Grigore

Domnul Barna a făcut amendamentul cu trecerea în subordinea Consiliului General al Municipiului București. Este prins pe bandă și putem să îl supunem la vot.

Domnul consilier general Băleanu Dorin

La ce punct de pe ordinea de zi vă referiți?

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

La punctul 14, domnule Băleanu. Sunteți atent?

Domnul consilier general Băleanu Dorin

Cred că dvs. nu sunteti atent, într-adevăr, sunteti absent din sală. De un sfert de oră discutați această problemă; de ce trebuie să o reluăm?

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Fiindcă dvs. mă hărțuiți cu aspecte procedurale. îmi pare rău,

dar nu aveți o atitudine normală, în ceea ce susțineți dvs.


27

Domnul consilier general Băleanu Dorin

Dumneavoastră cum supuneți la vot acest proiect de hotărâre dacă, după aceea....

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnule Băleanu,nu mai aveți dreptul la cuvânt. Stați în sală și vorbiți la celelalte puncte. Nu se poate. Stăm blocați la acest punct, fiindcă PNL-ul face spectacol în sală în locul PSD-ului. Asta se întâmplă acum în sală - și nu este în regulă.

Supun la vot amendamentul domnul Stelică Barna - în subordinea Consiliului General. Cine este pentru? 31 voturi, împotrivă? 2 voturi (Paliga S., Pop R.), abțineri? 3 voturi (Tănase A. loan A., Purcărea S.,).

Acest amendament a fost adoptat.

Domnul consilier general Adîr Victor

Un singur comentariu: vreau să vă atrag atenția că art.8 din Statut precizează, așa cum a spus colegul meu: minim 480.000 EURO, fără să existe o calculație, fără să existe absolut nimic justificat financiar pentru minim 480.000 EURO. Eu vreau să vă spun că astfel cetățenii vor plăti susținerea grasă a acestei Agenții, pentru că nu am văzut un document care să spună: luăm rechizite de 1.000 EURO. Nimic nu este trecut acolo. Noi ce aprobăm? Un Statut? Mai mult decât atât, Este o persoană juridică; nu poate să fie în subordinea primarului general. Este o instituție înființată de Consiliul General.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

A fost amendament; s-a schimbat.

Domnul consilier general Adîr Victor

Vă atrag atenția că dacă votați acest proiect de hotărâre, votați și Statutul cu art.8. Eu voi vota, repet, împotriva acestui proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Supun la vot acest proiect de hotărâre, în ansamblul său. Cine

este pentru? 23 voturi, împotrivă? 11 voturi ( Adîr V., Băncilă M., Botoș L., loan A., Meran D., Oprișan I., Paliga S., Tănase A.,

Bergheș C., Stan N., Forăscu V.), abțineri? 2 voturi (lovici T., Purcărea S.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de transport și distribuție a energiei termice furnizate prin sistemul centralizat de încălzire de către RADET București și a prețului local de facturare a energiei termice la populație.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Dacă am venit la microfon, este grav. Eu vă solicit să nu adoptați acest proiect de hotărâre, deoarece creșterile de tarife sunt exagerate. Aici mă refer la creșterea transportului și distribuției energiei pentru populație - creșterea este de 40 procente, ceea ce este foarte mult. Nu mai continui. Pentru puncte termice urbane, 35 procente, pentru cei care au puncte proprii, 9 procente - ceea ce este rezonabil. Vă propun să nu votați acest proiect de hotărâre. De asemenea, ponderea salariilor depășește 35 procente. Dacă ne uităm la raportul TESA, personal de execuție, raportul este mult prea mare la RADET. Dacă raportăm personalul de conducere la personal TESA și execuție, este jale. De aceea, vă propun să trimitem acest proiect de hotărâre înapoi la RADET, să vină cu un proiect de restructurare a regiei - micșorarea numărului personalului TESA, scăderea ponderii salariilor în cuantumul plății energiei către populație. Nu mi se pare normal ca populația capitalei să suporte niște creștereri salariale aberante, niște creșteri de transport aberante, iar, de asemenea, procentul cu care APA NOVA a crescut prețul apei pentru RADET este exagerat - și aici RADET-ul are absolut, dreptate.Ce treabă are RADET-ul cu apa de canal și mai știu eu ce costuri pe care le impune APA NOVA RADET-ului? Cred că este cazul: Consiliul General să intervină la APA NOVA și aceste prețuri să fie ținute într-un anumit domeniu. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Gneneral Popa Grigore

Domnule consilier, în primul rând, aveți o contradicție.


29Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnule Antonel, puteți să stați liniștit la un punct, sau faceți

scandal - ca să știm și noi o chestie. Scandal, până la capăt.

Domnul viceprimar dă replica la acest punct de vedere. Va

urma și la dumneavoastră aceeași procedură din partea Executivului.

Domnul Viceprimar General Popa Griqore

Dumneavoastră o să vă dau separat, după ședință. Problema

este următoarea: domnul consilier, ați făcut precizarea, corectă de altfel, că s-au scumpit tarifele. Cu ce nu aș fi de acord: cu aceea frază populistă „de ce să plătească populația” - sigur că ne preocupă ca populația să plătească cât mai puțin. Tocmai de aceea, dintr-o creștere propusă de 29 %, subvenționăm 19 procente, în așa fel încât, pentru populație, să rămână 10,7 % creșterea, adică o creștere suportabilă în raport cu aceste creșteri de 40 % la apă și de 39 % la energie. Din toată expunerea dumneavoastră, mi s-a părut mie - dar poate că este numai o părere - că ați dori să rămână înregistrat pe bandă preocuparea dumneavoastră pentru cetățeni și în rest, argumentația, nu a avut nimic consistent. Ar fi bine să citiți întreg materialul ca să vă lămuriți asupra efortului pe care îl face Primăria capitalei de a subvenționa pentru populație acest tarif.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Să înțeleg că această subvenție vine de la personalul Primăriei

capitalei? Sau, vine tot din banii cetățenilor? Subvențiile se suportă tot din banii cetățenilor. Haideți să nu acoperim risipa cu bani. Haideți să reducem risipa, pentru că este mult mai bine. Eu nu am de ce să fiu populist, pentru că nu vorbesc în numele unui partid politic. Eu vorbesc în numele meu, personal. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar General Popa Griqore

Domnule consilier, ați votat o suplimentare tocmai pentru acest

punct. Nu puteți să spuneți că nu știți de unde vin banii.

Domnul consilier general Tănase Antonel

Domnule viceprimar, înțeleg că după ședință aveți o explicație

între patru ochi țcu mine. Eu vă cer să retractați chestiunea asta și să vă cereți scuze. Noi, consilierii generali PNL ne opunem majorării de tarif. Singura strategie a RADET-ului, de 17 ani încoace, de câte ori

se reorganizează, apare câte o agenție, sau se discută de o strategie energetică a municipiului București, este majorarea de tarif. Domnule, dacă aceasta este strategia dânșilor, poate că peste un an de zile o să vină cu altă majorare de tarif. Dacă nu sunt în stare, dați-vă demisia, domnule și faceți o strategie prin care puteți să arătați în câți ani putem noi să reducem tarifele. Dacă vreți să discutăm populist problema, domnule viceprimar, fiți serioși. Faceți întâi o agenție, faceți o strategie și spuneți ce aveți de gând cu RADET-ul ăsta și cu populația Municipiului București.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Domnul Antonel vorbește de PNL. PNL are ministrul Industriilor,

domnul Varujan. Domnul Varujan coordonează Agenția Națională de Reglementare a Prețurilor, care a făcut aceasta mărire, la care s-a opus Primăria. Și o discuție clară, pe care o știți din mass-media, visa - vis de această mărire. Domnul Antonel, coleg cu acest ministru al Industriilor vine aici și ne face nouă populisme. Noi ne omoram să acoperim, pentru că suntem obligați prin subvenție - se opune și acelei subvenții - și face teatru pe la microfon că el are grijă de populație. Domnule, nu mai vorbiți prostii. Ce comisie? Cheamă-I pe Varujan și spune-i să nu mai mărească Gcal. Ce comisie să mai faci? Este clar că el a mărit-o. Și este membru PNL, coleg cu dvs, consilierii PNL, care aveți grijă de populație! V-a apucat grija!

Domnul consilier general Dumitrescu Vlad

Aș vrea să fac câteva precizări apropo de cele spuse de colegii

mei. Domnul Florescu, foarte bine intenționat nu a citit întreg proiectul. Dânsul vorbește de tarifele care au fost propuse, nu de cele pe care le vom aproba noi - într-adevăr 40 %, dar noi vom aproba 29%, din care populația va plăti doar 10 % și noi 19%. Puțină rigoare când facem declarații de la tribună. Și pentru domnul Tănase: eu susțin punctul de vedere al colegului meu anterior. Mi se pare cel puțin ipocrizie să blamăm Consiliul General și Primăria pentru creșterea unui Gcal pentru care noi avem oarecum mâinile legate. Noi nu putem decât să susținem prin subvenție acest cost. însă, Gcal este în grădina dvs. Mai puțină ipocrizie de aici, de la tribună și mai multe soluții. Că așa, să vorbim în gol, este foarte ușor.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnule Tănase, nu mai interveriiți peste un coleg.

31

Domnul consilier general Dumitrescu Vlad

Este foarte simplu, pentru că acuma este venită de la Ministerul Industriilor mărirea de tarif, astăzi, în prag de iarnă. O parte din subvenție este venită de la Guvernul României, guvern PNL. De abia acuma ne-au venit banii. Noi așteptăm banii de șase luni. Deci, puțină ipocrizie aici strică, zic eu.

Domnul consilier general Oprișan Ion

Există un studiu pe care Primăria Municipiului București a plătit foarte mu Iți bani, în momentul de față. Studiul care spunea în felul următor: odată cu trecerea în subordinea CGMB a centralelor termoelectrice, o susținere totală făcută pentru trecerea acestora în subordinea CGMB, care sunt producători de energie termică, este o energie secundară, dacă nu cunoașteți lucrul acesta. Domnul viceprimar Murgeanu spunea, împreună cu domnul Popescu - este prezent aici - micșorarea prețului energiei termice către populație. Veniți în momentul de față și sunt perfect de acord - nu am nimic cu consilierii PD, dar Executivul vine astăzi, după ce această strategie și această trecere se face către municipalitate, cu înființarea unei agenții și cu creșterea prețurilor, în loc de micșorarea prețurilor, cum ar fi normal. în condițiile acestea, nu s-a făcut nicio restructurare a RADET-ului, cu toate că studiile pe care noi le-am votat și le-am plătit, nu au fost duse la îndeplinire. De ce facem studii? De ce votăm proiecte, dragi colegi? De ce le votăm? Vă fac un paralelism: în momentul de față, ca să înțelegeți, între acel studiu și un alt studiu făcut de municipalitate privind introducerea fibrei optice - îmi pare rău că nu este domnul primar aici, nu mi-a răspuns la interpelare - ar trebui să se sesizeze din oficiu DNA-ul că proiectul de introducere a fibrei optice, este pe net, iar municipalitatea introduce astăzi conducte pentru cablurile de fibră optică, fără să se fi licitat proiectul. Eu am crezut că domnul primar chiar îmi va răspunde la această întrebare. Eu cred că este cel mai grav lucru atâta timp cât nu s-a licitat. Aici este vorba nu de caltaboș; aici este vorba de garnituri de tren de caltaboși.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Eu vă garantez că nici dvs. dacă vă uitați acasă ce ați spus, nu o să reușiți să înțelegeți ce ați vrut să spuneți ați baleat așa vreo zece subiecte doar cu jumătate de ochi către camerele de luat vederi doar

- doar vă va filma cineva. Eram la punctul de discuție despre energia termică toate celelalte subiecte le vom dezbate după parcurgerea ședinței ca să nu mai părem interesanți așa dar de fapt nu cunoaștem subiectele.

Domnul consilier general Constantin Barna Stelică

Referitor la Kcal, agenția care tocmai s-a înființat la punctul anterior, tocmai asta va face: va constatata că prețul Kcal este mare și va încerca să îl micșoreze. în acest circuit al Kcal, vorbim de următorii actori: CET-urile, producătorul adică și unde sunt CET-urile? La Ministerul Economiei și Industriilor. RADET-ul, care este un transportator, trebuie să își regleze problema transporturilor, pierderile pe traseu. Despre ce vorbim? Vorbim despre CET-uri, care impun un preț al Kcal.

Domnul consilier general Pirpiliu Ștefan

Domnul Oprișan are perfectă dreptate, însă problema nu este a Consiliului că nu a vrut să preia CET-urile. Problema este a celor care le dețin și nu au vrut să le dea.

Domnul consilier general Goncea Liviu

Eu am avut atâtea luări de cuvânt înaintea mea, încât nu mai știu cui să îi răspund. Vreau să îi spun domnului Florescu: am putea să reducem salariile personalului TESA, însă eu cred că ar trebui să mergem, atenție, pe principiul voluntariatului. Oamenii să vină voluntari la serviciu. Ar trebui să nu ia salariu. Unu. Doi: îi atrag atenția colegului meu că acel credit a fost de fapt un grand, șmig. Acel credit de care dânsul vorbea și a fost întra-adevăr un studiu efectuat acum mulți ani pe timpul guvernării Văcăroiu. Și mai vreau să spun ceva Micului-Giugula: RADET-ul a fost în grădina voastră până acum două luni.

Domnul consilier general Băleanu Dorin

Aș vrea să spun că întra-adevăr s-a trecut la aplicarea hotărârii anterioare, de la nr. 14, la care v-am atras atenția că ce ați aprobat dumneavoastră, că scopul Agenției, deci și al nostru, este degrevarea Primăriei capitalei de serviciul subvenționării energiei termice și reducerea efortului compensării familiilor defavorizate la consumul de energie. Acesta este scopul Agenției și deja îl aplicați aici. Dar, pentru a contracara această măsură, eu vă propun ca în această hotărâre,

art.4 să fie modificat și să spunem: se aprobă prețul local de facturare al energiei termice către populației la un nivel de 112 lei pe Kcal, inclusiv TVA. De ce? Să se reducă de la borduri, de la suma de 480.000, care ați aprobat-o în mod gratuit pentru cele 3-4 persoane care vor fi numite de primarul general la această Agenție și în această iarnă populația să aibă tariful de numai 112 lei. Propun acest amendament la hotărâre.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Supun la vot amendamentul domnului Băleanu. Cine este pentru? 12 voturi (Adîr V., Băncilă M., Botoș L., loan A., Meran D., Oprișan I., Paliga S., Purcărea S., Bergheș C., Stan N., Băleanu D., Tănase A.), împotrivă? 19 voturi, abțineri? 6 voturi ( lovici T., Pațica

l.    , Forăscu V., Cosma R., Cruceanu E.,........)

Această propunere nu a fost adoptată.

Supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul său. Cine este pentru? 23 voturi, împotrivă? 8 voturi (Băncilă M., Botoș L., loan A., Meran D., Oprișan I., PaligaS., Tănase A., Stan N.,) abțineri? 5 voturi (Adîr V., lovici T., Bergheș C., Purcărea S., Florescu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 - Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat adiacent imobilului din Calea Victoriei nr. 56, sector 1, în suprafață de 375

m.    p., necesar extinderii unui hotel.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

îmi pare rău, dar la proiectul de hotărâre nu am văzut o copie a

titlului de proprietate a acestui teren. Noi nu putem concesiona terenuri dacă nu avem titlu de proprietate.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Este pentru a patra oară pe ordinea de zi, dacă nu mă înșel.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Vă rog, la proiectele de hotărâre să vedem că există și titluri de

proprietate. Altfel, transformăm Consiliul General într-o agenție de concesionat terenuri. Și asta văd că se întâmplă în ultimii ani.

34

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Văd că aveți grijă de veniturile Primăriei, sunteți înnebunit.

Acest teren este o curte interioară, care nu folosește la nimic. Și pe care putem să încasăm taxă de concesiune, care se transformă în venit la bugetul Primăriei și îl putem folosi pentru populația acestui București de care aveți grijă. Da aveți o grijă nebună să opriți orice venit la buget!

Domnul consilier general Tănase Antonel

Am de făcut un amendament: această concesiune să se facă

prin licitație publică.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Dacă este curte interioară, cine mai vine acolo la licitație

publică?


Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Supun la vot amendamentul domnului Antonel Tănase. Cine este pentru? 10 voturi ( Adîr V., Stan N., lovici T., Băncilă M., Botoș L., Tănase A., Bergheș C., Meran D., Purcărea S., Paliga S.) împotrivă? 28 voturi, abțineri? 1 vot ( Goncea L.)

Acest amendament nu a fost aprobat.

Supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul său. Cine este pentru? 24 voturi, împotrivă? 1 vot ( Florescu D.), abțineri? 9 voturi ( Adîr V., Stan N., Băncilă M., Meran D., Bergheș C., Purcărea S., Paliga S., Botoș L., Oprișan I.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

-Domnul consilier general Băleanu Dorin și domnul consilier general Tănase A nu și-au exprimat votul-

Trecem la punctul 17 - Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în str. Izvor nr. 90 A, sector 5, în suprafață de 375 mp, pentru realizarea unui imobil cu destinația de locuințe și birouri

I    »    ’

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Eu am o întrebare: pentru acest teren, există titlu de proprietate? Dacă este, să ni se prezinte acest titlu de proprietate.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Legea spune clar: orice teren din perimetrul municipiului care nu are proprietar, aparține municipiului. Deci, nu trebuie titlu de proprietate pentru că îl deține comunitatea, în proprietate privată. Primăria nu a reușit încă să le inventarieze pe toate. Le iau unul câte unul și le verifică situația juridică.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Nu este nevoie de titlu, deoarece este prin licitație publică -este prevăzut în raport.

Trecem la vot. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? -31 voturi, împotrivă? 1 vot ( Oprișan I.), abțineri? 3 voturi ( Adîr V., Forăscu, loan A.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. .

Constat că nu votează toți colegii prezenți în sală. Sau nu sunt în sală și nu anunță acest fapt.

-Domnul consilier general Băleanu Dorin și domnul consilier general Tănase A nu și-au exprimat votul-

Trecem la punctul 18 - Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de 288 mp situat în str. Cernăuți nr. 24, sector 2, pentru realizarea unei clădiri cu destinația de locuință.

Cine este pentru? 32 voturi, împotrivă? 1 vot ( Oprișan I.), abțineri? 2 voturi ( Adîr V., Florescu D.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr.19 - Proiect de hotărâre privind schimbul de proprietăți între terenul situat în București, sector 3, Calea Dudești, actual nr.154(afectat parțial de schimb), nr.156(afectat parțial de schimb); nr.158 și str. Aristide Pascal nr.41 (afectat parțial de schimb), în suprafață de 625 m.p, proprietatea dlui Stan Ion si terenul situat în București,sector 3, str. Vlad Județul foste nr. 52, nr.54 A, nr. 54, str. Aristide Pascal

fost nr.39(parțial)și fost nr. 37(parțial), în suprafață de 625 m.p, aparținând domeniului privat al municipiului București

Cine este pentru? 38 voturi, împotrivă? 1 vot ( Oprișan I.), abțineri? 0 voturi.    .

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Rog colegii care ies din sală să anunțe, ca să verificăm de

fiecare dată cvorumul.

Trecem la punctul nr.20 - Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 320,00 mp proprietatea domnilor Al Ash - HAB Husam și Al Ash -Hab Marcelica și un teren în suprafață de 251,00 mp aparținând domeniului privat al municipiului București

Domnul consilier general Adîr Victor

încă odată este, în opinia mea, o greșeală a Executivului, de data asta, a celor de la sectorul 3. Am avut Ghermănești, Mărășești, Răzoare, Bordei și mai avem și asta acuma. De ce spun aceasta? Pentru că Primăria sectorului 3, prin adresele care sunt, s-a gpucat să amenajeze o parcare, cel puțin așa scrie în adrese, pe proprietatea unui cetățean. Iar acuma, ca să rezolve problema, vine tot la Consiliu și zice: să rezolvăm problema pentru că i-am tulburat posesia și proprietatea, trebuie ca voi să aprobați un schimb de terenuri. Nimeni nu este vinovat, toată lumea stă liniștită, pentru că acest Consiliu trebuie chemat să rezolve această problemă. Eu, personal, mă voi abține, deoarece ei trebuiau să verifice foarte bine proprietatea, nu ca la Mărășești și în alte părți și pe urmă să facă locuri de parcare. Vă mulțumesc.

Domnul consilier general Tănase Antonel

Domnule președinte, în aceste condiții prezentate de colegul nostru, domnul Adîr, aș propune un amendament, prin care cei vinovați de această tulburare de posesie să răspundă în fața legii.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnule consilier, opinia mea: legea oricum îi pedepsește. Trebuie să scriem noi acest fapt în hotărâre, în opinia dumneavoastră? Este un amendament, un articol suplimentar?

Supun la vot acest amendament al domnului Tănase, ca să fie pedepsiți cei vinovați. Cine este pentru? - 8 voturi

37

V'

<■

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Mie mi se pare că ajungem în ridicol. Bineînțeles că pentru

greșelile care s-au făcut, există legislație în vigoare.

Domnul consilier general Tănase Antonel

închipuiți-vă că, în curtea dumneavoastră, sau pe terenul

dumneavoastră, domnule viceprimar general, vine Primăria Capitalei sau primăria de sector și construiește o parcare sau își face un trust acolo. Deci, dacă dumneavoastră sunteți pentru tulburare de posesie, înseamnă că faceți niște afirmații care vizează Codul penal.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

PNL-ul are acuma o tendință să fie puțin pe lângă lege. Există

legislație în vigoare și nu amendamentele lui Antonel Tănase rezolvă problemele de ilegalități. Că ne-am duce... în altă parte. Sigur, orice eroare care s-a făcut, este reglementare legală și vor fi făcute lucrurile.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Domnule Tănase, întra-adevăr sunteti ridicol.

Eram la votul acestui amendament al domnului Tănase. Cine este împotrivă? 20 voturi, abțineri? 5 voturi (Bergheș C., lovici T., Stan N., Ivorschi I., Forăscu D.)

Acest amendament nu a fost adoptat.

Domnul consilier general Goncea Liviu

De data aceasta, domnul Tănase are dreptate. Nu suntem noi puși aici să îndreptăm greșelile.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Dar, nu trebuie să scriem asta în hotărâre. Măsuri trebuie să se ia, sunt și eu de acord cu dumneavoastră, dar nu ca să o scriem în hotărâre. Este redundant acest lucru. Vă rog să nu mai interveniți în procedura de vot. Altfel nu mai facem niciun fel de ședință; haideți, mai bine, să mergem acasă.

Supun proiectul de hotărâre, în ansamblul său. Cine este pentru? 23 voturi, împotrivă? 2 voturi ( Paliga S., Bergheș C.), abțineri? 8 voturi ( Stan N., Adîr V., loan A., Goncea L., Băncilă M., Purcărea S., Tănase A., Meran D. )

38

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul nr.21 - Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCGMB nr.35/2007 privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat adiacent imobilului din Str. Matei Millo nr.10, sector 1, în suprafață de 712,77 mp., pentru realizarea extinderii unei clădiri de birouri (garaje subterane)

Este o rectificare, este vorba de o diferență de suprafață de măsurători. Ea deja este votată de noi.

Domnul consilier general Adîr Victor

în expunerea de motive și raportul de specialitate se face referire la eroare materială. Dacă distinsa noastră reprezentantă a Executivului, doamna Georgiana, la început a spus că este o eroare materială, la un alt caz, tot de un plan, de ce aici, tot pentru un plan, nu se execută acest lucru, prin Secretarul General, nu neapărat prin Consiliu, domnule președinte. Vreau să vă întreb: de ce acest lucru trece prin Consiliu și celălalt, nu.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Hotărârea a fost deja comunicată în acest caz.

Domnul consilier general Adîr Victor

Cine răspunde pentru eroarea asta materială, domnule președinte? Tot Consiliul trebuie să modifice asta?

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Și în plus, ea rezultă din măsurătorile pe teren. Este cu totul altceva. Deci, răspund cei care nu au făcut atunci măsurătorile.

Doamna director Georgiana Zamfir

Nu s-a făcut delimitarea corect și din acest motiv se supune din nou la vot. Nu este o eroare materială, în acest proiect. S-a invocat greșit.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Supun la vot acest proiect de hotărâre , în ansamblul său. Cine este pentru? 23 voturi, împotrivă? 4 voturi ( Oprișan I., Tănase A., Paliga S., Bergheș C.), abțineri? 8 voturi ( Adîr V., Zătreanu D., Purcărea S., loan A., Băncilă M., Botoș L., Meran D., Radu M. )

39
Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul nr.22 - Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în B-dul Hristo-Botev nr.29-31, sector 3 din administrarea Consiliul Local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar

9

Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? 26 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 9 voturi( Paliga S., Purcărea S., Meran D., Băncilă M., Bergheș C., Tănase A., Oprișan l.,loan A., Florescu D.,)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul nr.24 - Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren, aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în Str. Valea lalomiței f.n (cartier Brâncuși), sector 6, în suprafață de 1.470 mp, pentru edificarea unei biserici ortodoxe

Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? 37 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Zătreanu D., Adîr V.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul rir.25 - Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren, aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în str. Fizicienilor fn (fost B-dul Ion Șulea nr. 92), sector 3, în suprafață de 1.450 mp, pentru edificarea unui ansamblu bisericesc

Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? - 37 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (Zătreanu D., Adîr V.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr.27 - Proiect de hotărâre privind componența nominală a Comisiei de validare din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Propuneri pentru completarea Comisiei de validare.

Domnul consilier general Meran Dan

Din partea grupului PNL, o propun pe doamna Carmen Bergheș.


40


Domnul consilier general lovici Teodor

îl propun pe domnul Stan Nicușor.

Domnul consilier general Goncea Liviu

Din partea independenților, îl propun pe domnul Voicu Mihai.

Domnul consilier general Pirpiliu Ștefan

Grupul PD îl propune pe domnul Dan Zătreanu.

Domnul consilier general Tănase Antonel

Noi îl propunem pe domnul loan Aurelian.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Aveți deja două propuneri, domnule. Constat că grupul PNL este divizat aici, sau scindat. Orice propunere va fi supusă la vot. Rămân ambele persoane de la grupul PNL? Deci, rămâne doar doamna Bergheș. Domnul loan Aurelian nu dorește să fie candidat.

Fiind două locuri în Comisie și patru candidaturi, voi supune la vot fiecare dintre propunerile formulate până acum, în ordinea în care au fost formulate.

Domnul consilier general Pop Romeo

Vreau să vă spun un lucru: Legea nr.215/2001, inclusiv cea republicată spune că la persoane este vot secret, cu excepția Comisei de validare. Este text de lege. La Comisia de validare, este vot deschis.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Supun la vot completarea Comisiei de validare cu doamna Carmen Bergheș. Cine este pentru? 25 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 2 voturi ( Bergheș C., Radu M.)

Supun la vot completarea Comisiei de validare cu domnul Stan Nicușor. Cine este pentru? 6 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 25 voturi.

Supun la vot completarea Comisiei de validare cu domnul Voicu Mihai. Cine este pentru? 8 voturi, împotrivă? 1 vot ( Tănase A.), abțineri? 21 voturi.

Supun la vot completarea Comisiei de validare cu domnul Dan Zătreanu. Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă..

în ordinea voturilor obținute, Comisia de validare se completează cu domnul Dan Zătreanu și cu doamna Carmen Bergheș.

Domnul consilier general Goncea Liviu

Dacă îmi aduc eu bine aminte, din Legea nr.215/2001, spune că trebuie respectat întocmai situația din sală a votului. Pentru că, în momentul ăsta...

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Este o prevedere generică referitoare la comisiile Consiliului

General, dar nu înțeleg: aici, care este problema? Comisiile de specialitate ale CGMB, cele care dau avize.

Domnul consilier general Goncea Liviu

în acest moment, în Comisia de validare sunt trei membrii PD și doi membrii PNL.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Asta au votat domnii consilieri și domnule consilier.

Domnul consilier general Goncea Liviu

Să ne uităm pe Legea nr.215/2001, să nu cumva să facem o greșeală.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Votul oricum rămâne, pentru că nu putem schimba acest vot.

Va fi, sau nu, validată hotărârea, este un alt aspect.

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Domnule Goncea, am o propunere, pentru că PSD-ul trebuie să

fie reprezentat, să intre în toate comisiile. Domnul Goncea a rămas singurul de la PSD!

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Deci, punctul 27 l-am închis.


42


Vz    L

x    //V-V-®*

Z \    /    i

/

Trecem la punctul nr.28 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.57/2006 privind desemnarea reprezentanților C.G.M.B. în Comisia de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice a unor lucrări de interes local.

Propuneri.

Domnul consilier general Zătreanu Dan

îl propun pe domnul Stelică Barna, din partea grupului PD.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Alte propuneri? Nu mai sunt, înțeleg. Oricum, legea prevede vot secret. Chiar dacă este un singur candidat, o să facem buletinele de vot. Dacă sunteți de acord cu acest aspect, vom reveni la constatarea votului după celelalte puncte.

Sunt discuții pe tema: câte locuri sunt vacante în această comisie. Este un loc vacant și o propunere. înțeleg că domnul Stelică Barna se retrage și se propune doamna Elena Cruceanu. Se reface buletinul.

Trecem la punctul rir.29 - Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al C.G.M.B. în Comisia Municipiului București pentru aplicarea Legilor fondului funciar

Acest proiect de hotărâre se votează cu vot deschis, spre deosebire de celălalt.

Domnul consilier general Adîr Victor

Am o singură întrebare. Văd că la art. 1 se desemnează precis domnul Alexandru Marian. Perfect, nu am nimic împotrivă. Dar, oricum, așa se procedează?

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

înțeleg că așa a fost desemnată comisia întotdeauna. Asta este

procedura de desemnare, într-adevăr.

Domnul consilier general Adîr Victor

Este desemnarea unui reprezentant al Consiliului General. Deci, dvs. îl propuneți pe domnul Alexandru Marian să reprezinte Consiliul General. Așa înțeleg. Nu? Dumneavoastră, sau cine propune? Se spune: se desemnează domnul Alexandru Marian, sau


43expunerea de motive a domnului primar. Putem să propunem pe altcineva în această comisie pentru aplicarea Legii fondului funciar. Un reprezentant al nostru, aș fi solicitat de bună credință un curriculum vitae al acestui domn, perfect valabil, în sensul acesta , este o persoană care reprezintă consiliul.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Și atunci ce propuneri aveți domnul consilier Adîr? Concret.

Domnul consilier general Adîr Victor

Nu de data asta eu am să votez, pentru că văd că deja este articolul 1, dar pe viitor rog pe cei care fac acestea, de principiu......

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Este un principiu corect, domnul consilier Adîr, supunem la vot, stimați colegi vreau să fiți în sală și să votați, suntem la punctul 29. Numărați voturile vă rog. Colegii care au ieșit din sală vă rog să se întoarcă. Se votează. Cine este pentru? 27 voturi, împotrivă? 1 vot (Tănase A.), abțineri? 2 voturi (loan A., Meran D.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor .tehnico-economici aferenți proiectului de investiții „ Linie de metrou Piața Victoriei - Aeroportul Internațional Henri Coandă” și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 150/2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectul linie de metrou Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coandă.

s

Aveți un cuvânt de spus? Domnul consilier general Adîr? Spuneți.

Domnul consilier general Adîr Victor

Referitor la acest proiect de hotărâre el depășește aria teritorial - administrativă a municipiului București, normal pentru că acest Aeroport Internațional Henri Coandă nu este în zona administrativă a municipiului București. Noi aprobăm acum o linie de metrou Piața Victoriei - Aeroportul Internațional Henri Coandă, care se găsește teritorial în zona Otopeni care nu ține, cel puțin astăzi când vorbim, nu este o lege a capitalei sau o zonă metropolitană să țină de

44

București. De asemenea, se precizează finanțarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al municipiului București și credite externe. Sunt în derulare o discuție cu credite externe. întrebarea mea era cât din bugetul Primăriei Municipiului București va fi alocat pentru acesta și cât din credite externe? Altă întrebare care o am de ce la proiectul numărul 30 nu este atașată și HCGMB nr. 150/2006 ca să vedem ce indicatori s-au modificat, din câte mai tin eu minte era vorba de o sumă de vreo 900 milioane de euro și acum văd un miliard 55 milioane de euro fără TVA din câte mai tin eu minte, s-ar putea să mă înșel și îmi cer scuze, mai departe nu văd cât costă exproprierile pentru că vor fi exproprieri masive aici pentru a lucra așa ceva. De ce se adoptă o linie de metrou când s-ar putea adopta atât metrou cât și aerian, deci sunt foarte multe probleme care le are acest proiect de hotărâre. Eu am să mă abțin la proiectul de hotărâre numărul 30.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Da. Domnul consilie general Florescu și trecem la vot.

Domnul consilier general Florescu Dragoș

Da am o întrebare cumva metroul a trecut la Consiliul General sau la Primăria Municipiului București? S-au construim noi încă o stație de metrou Calea Victoriei? Pentru că nu putem folosi stația de metrou Piața Victoriei, actuala statie de metrou.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnul consilier general Țica.

Domnul consilier general Țica Horațiu

Stimați colegi cu toții v-ați deplasat în Otopeni la aeroport și ați văzut că durata de deplasare de la Piața Unirii la aeroport este undeva în jur de 1 oră jumătate 2 ore în funcție de densitatea traficului. întrebări de genul Otopeni-ul este în altă zonă administrativ-teritorială decât București-ul, părerea mea este că își au rostul. în orice capitală din Europa și din lume există o legătura de metrou între centrul orașului și aeroport, este absolut normal ca aeroportul să fie în afara orașului, nu cred că sunteți de acord că aeroportul ar trebui să fie în centrul. Normal că trebuie să existe o legătură de metrou. Este firesc, este ordinea firească a lucrurilor. Nu mai puneți dragi mei colegi întrebări de genul: Da ce facem sunt banii noștri? Da sunt banii noștri și facem o rută de metrou până la Otopeni pentru cetățenii Bucureștiu-lui. Ce este așa greu?

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Trecem la vot. Iar facem scandal domnule consilier general

Tănase, am înțeles ați fost pus pe scandal astăzi. Da. Nu avem cum să vă oprim.

Domnul consilier general Antonel Tănase

Haideți să facem dezbatere. Asta este scandal dacă facem

1

dezbatere? Vreți să aprobăm proiectul în câteva minute? Puteți să publicați ordinea de zi și ce doriți dumneavoastră și ne luați voturile prin telefon. Dar ascultați un pic despre ce este vorba. Da, absolut de acord cu dumneavoastră, așa cum a spus și domnul Horațiu mai devreme. Este o linie de metrou care leagă Palatul Victoria sau ce centru al Bucureștiu-lui cu aeroportul Otopeni, dar nu numai cetățenii Bucureștiu-lui merg cu linia asta de metrou, dacă este un proiect național haideți să vedem facem o dezbatere: cât pune guvernul, cât pune Bucureștiul, cât sunt din credite externe așa cum spuneți.....

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Comisie, da

Domnul consilier general Antonel Tănase

Păi nu vreți să avem dezbaterea asta înainte de a face un proiect de hotărâre? De ce să grevăm noi bugetul municipalității București pentru un proiect de interes național? Asta era întrebarea. Poate cineva să ne răspundă la întrebarea aceasta domnule viceprimar?

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnule consilier general Goncea vreți cuvântul, să înțeleg?

Domnul consilier general Goncea Liviu

Haideți că-i răspund eu domnului Tănase. în primul rând este necesar pentru bucureșteni, pentru noi domnule Tănase, de 6 ani se tot discută despre această linie de metrou care va ajunge la Otopeni. Mie mi se pare extraordinar de important să votăm astăzi. Nu mâine, nu poimâine, dar, dar aștept de la executiv și propunerea pentru metroul din Drumul Taberei, la fel de repede. Eu știu că acolo nu avem interes, dar avem o mulțime de cetățeni care vin pe jos la serviciu. Deci vă rog mult de tot aștept la urgență o propunere și pentru metroul din Drumul Taberei.


46Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Domnule președinte, am o rugăminte. Trebuie să răspund la

această interpelare. Nu vreau să spun mai mult decât constatarea mea în raport cu halucinanta lipsă de informare. Ați aprobat acest proiect cu Otopeni-ul și vedeți că aveți în material și ziua și ședința când s-a aprobat acest proiect, discutăm astăzi de modificarea unor indicatori tehnico-economici pe de-o parte, deci avem un proiect deja aprobat de consiliu și domnul Antonel ne ține teoria oportunității acestui proiect la momentul acesta, asta ca să înțelegem de ce nu se fac lucrări în București că nu ne interesează să citim; doi la mână avem finanțare externă, deci există deja un parteneriat cu guvernul asta indirect răspund și domnului consilier general Adîr. în limita de administrare a București-ului am primit și competențe pentru a intra peste limita administrativă pentru că am făcut acest parteneriat, dar este hotărâre pe care vă rog s-o luați de la secretariat. Noi astăzi modificam indicatori pe acest proiect. Domnule consilier, până la exproprierile despre care vorbeați, haideți să ne rezumăm la proiectul de astăzi. Deci hotărârea 150/9.06.2006 aprobată de către Consiliul General în raport cu acest proiect, la ea se face referire nu discutăm astăzi de oportunitate. A fost votată odată.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 24 voturi,

împotrivă? 2 voturi ( Oprișan I., Tănase A.), abțineri? 7 voturi( Adîr V., Bergheș C., loan A., Purcărea S., Băncilă M., Paliga S., Meran D. )

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Mai am un singur comentariu domnule consilier general

Goncea licitația pentru pasaj care înseamnă și startarea liniei de metrou către Drumul Taberei este în derulare. Da .

- A plecat domnul consilier general llie Romeo -

47

t/

l!

\ ! "A /


Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Trecem la punctul 31 proiect de hotărâre privind modificarea

Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din București.

Cine este pentru? 35 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi (loan A., Oprișan I., Adîr V.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Vă rog să votați, să se vadă clar când votați.

Trecem la punctul 32 proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Str. Sutașului nr.30, sector 1, aparținând domeniului privat al Municipiului București, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Teatrului L.S. Bulandra. Cine este pentru? 36 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi( loan A., Oprișan I.)

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Restaurare Muzeul Dr. Minovici.

Cine este pentru? 38 voturi. împotrivă? 0 voturi. abțineri?0 voturi. Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Consolidare și restaurare parțială imobil Str. Domnița Anastasia nr.7, sector 5, Casa Gheorghe Tătărescu. Cine este pentru? 38 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 35 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Consolidare și Restaurare imobil Calea Victoriei nr.151, sector 1, Casa Cesianu. Cine este pentru? 38 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Străzilor a Pasajului pietonal din Piața Universității. Cine este pentru? 31 voturi. împotrivă? 3 voturi ( Tănase A., Meran D., Oprișan I.). abțineri? 4 voturi ( Purcărea S., loan A., Florescu D., Bergheș C.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Trecem la punctul 37 proiect privind achiziționarea unui teren pentru cimitirul de cult musulman a populației de naționalitate turcă . Cine este pentru? Numărați vă rog - 4 voturi, împotrivă? 1 vot ( Oprișan I.). abțineri? 19 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. București Măgurele nr. 47B, sector 5. Cine este pentru? 38 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Sfinții Voievozi nr. 52-54, sector

t    1

1. Cine este pentru? 0 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 38 voturi. Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Poiana Narciselor nr. 9, sector 1.

Cine este pentru? 28 voturi. Cine este împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (AdîrV.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Constat că sunt colegi care sunt înregistrați prezenți și nu

votează, pentru că altfel nu se explică matematic cum de iese așa.

Trecem la punctul 41 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Str. Sfinții Voievozi nr. 20-24, sector 1.

r    1

Cine este pentru? 1 vot. Cine este împotrivă? 0 voturi, abțineri? 25 voturi.    .

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Și revin cu rugămintea de a se vota.

Trecem la punctul 42 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Dante Aligheri nr. 6-10, sector 1.

Cine este pentru? 36 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? - 2 voturi (Adîr V., Oprișan I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 43 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. București-Măgurele nr. 51C, nr.53, nr. 53A, nr. 53C, nr. 53D, sector 5. Cine este pentru? 38 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

’ Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Str. Barbu Delavrancea nr. 4, sector 1. Cine este pentru? 38 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Șos. Sălaj nr. 349-351, sector 5. Cine este pentru? 38 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - B-dul.Poligrafiei nr.1, sector 1. Cine este pentru? 37 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot ( Adîr V.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 47 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str.Cobălcescu nr.25 - Gh.Lazăr nr. 5A, sector 1. Cine este pentru? 36 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi ( Băncilă M., Adîr V.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 48 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str.Vasile Lascăr nr.14, sector 2.

Cine este pentru? 36 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi (AdîrV., Oprișan I.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 49 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - PUD - Str. Aura Buzescu nr.43, sector 2. Cine este pentru? 37 voturi. împotrivă? 0 voturi abțineri? 1 vot (Adîr V.).

■ Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 50 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator PUZ - Str. Ion Neculce nr. 38, sector 1. Cine este pentru? 37 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (AdîrV.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 51 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Polonă nr. 68 - 72, sector 1. Cine este pentru? - 37voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Adîr V.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 52 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ cu elemente de PUD - Str. Bihor nr. 8, sector 1. Cine este pentru? - 37 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Adîr V.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 53 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Ansamblul Rezidențial Șos. Străulești nr. 93-199, sector 1. Cine este pentru? - 1 vot. împotrivă? 2 voturi, abțineri? - 36 voturi.

7    J

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 54 proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Splaiul Independenței nr. 332B -332C, sector 6. Cine este pentru? 4 voturi. împotrivă? 1 vot ( Tudor -Popescu C.). abțineri? - 33 voturi

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 55 proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 340/2006 și transmiterea terenului în suprafață 278 mp, situat în strada Paroșeni nr.26, sector 2, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 , în scopul realizării unei secții a Politiei Comunitare sector 2.

»    9

O luare de cuvânt? Domnul consilier general Forăscu

Domnul consilier general Forăscu Vasile

Dacă timp de 24 de luni nu încep lucrările, să revină terenul înapoi la Primăria Capitalei.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Deci amendament formulat în acest sens. Supun la vot amendamentul domnului consilier general Forăscu.

Cine este pentru? - Numărați vă rog, suntem la vot. Cine este pentru? - majoritatea. Numărați. Stați cu mâna sus ca să se numere câte voturi, nu majoritatea pentru amendamentul dlui. consilier general Forăscu. 25 voturi. Cine este împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot ( Cruceariu E.).

Acest amendament nu a fost adoptat. Dar nu știu de ce nu votează toți colegii noștri.

Supun la vot acest proiect de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru? 31 voturi. împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Cu amendamentul formulat.


52Trecem la punctul 56 proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafață de 1642 mp, situat în Intrarea Casmalei nr.3, sector 2, aparținând domeniului privat al municipiului București, din administrarea C.G.M.B. în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, în vederea construirii unui sediu al Politiei Comunitare a Sectorului 2.

9

Formulați-I la microfon domnule consilier general Forăscu.

Domnul consilier general Forăscu Vasile

Amendament, dacă în 24 de luni lucrarea nu este începută, să revină la Consiliul General.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Supun la vot amendamentul dlui. consilier general Forăscu.

Cine este pentru? 24 voturi. Cine este împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot ( Oprișan I.).

Acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot acest proiect de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru proiectul de la numărul 56? 23 voturi. Cine este împotrivă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi ( Adîr V., lovici T., Stan N.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trebuiau 30 de voturi pentru și au fost 23 pentru.

Trecem la punctul 58 proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a unui teren în vederea realizării obiectivului de investiții „Pasaj suprateran Șoseaua Petricani-București Nord”.

Cine este pentru? - 28 voturi, Consilieri au avut acest proiect de hotărâre distribuit la mapă?

Se pare că este o problemă cu ...

Doamna Director Georgiana Zamfir

Dacă îmi permiteți acest proiect nu a fost distribuit pentru că nu a fost finalizat, deci îl amânăm.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Deci am o rugăminte eram în procedură de vot și a votat pentru, deci ca să păstrăm o linie de seriozitate în tot ce facem aici.

53

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Da eram într-adevăr în procedură de vot, trebuie să lămurim

acest aspect dacă există sau nu textul de proiect? Bun. Cine este pentru?- Vă rog să numărați. Punctul 58, domnul Tănase. Da, dar acum am aflat că nu avem de fapt proiect.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore Deci aveți de votat abținerile și votul împotriva. Da?

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Cine este împotrivă atunci? 4 voturi, abțineri? 6 voturi ( lovici

T, Stan N., Paliga S., Meran D., Purcărea S., Băncilă M.).

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Proiectele de pe ordinea de zi suplimentară

Trecem la punctul rir. 1 proiect de hotărâre privind alocarea

unor sume din fondul de rezervă al bugetului propriu al municipiului București pe anul 2007 pentru fmanțarea Clubului Sportiv Municipal București. Cine este pentru? 30 voturi. Cine este împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot ( Adîr V.).

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 109/2007 privind plantarea în spațiile verzi aparținând domeniului public al Municipiului București a unui număr de 200.000 arbori din diverse specii. Cine este pentru? 33 voturi. Cine este împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Vă rog să votați să vă exprimați votul.

Trecem la punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 27167 mp situat în strada Fabrica de Glucoză nr. 6-8, sector 2 în proprietatea doamnei Dumitrescu Tanți-Virginica și a domnului Ciorobea Adrian și terenul în suprafață de 27145 mp, situat în strada Fabrica de Glucoză nr. 6-8, sector 2, proprietatea municipiului București.


54Sunt discuții?. Domnul consilier general lovici?

Domnul consilier general lovici Teodor

Am impresia că au mai părăsit sala colegi de-ai noștri și propun să le amânăm că nu îndeplinim cvorumul pentru 2/3.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Vom vedea la vot și numărăm fiecare vot și dacă riu......

Vom face prezența și rog totuși colegii care au ieșit din sală cu

diverse treburi să revină.

Doamna Director Georgiana Zamfir

Adîr Victor Gabriel - prezent

Băleanu Dorin - absent

Băncilă Mihai - prezent

Bergheș Carmen - prezent

Botoș Laurian - absent

Constantin Barna Stelică - prezent

Cosma Maria Roxana - prezent    .

Cruceanu Elena - prezent Dumitrescu Vlad - prezent Dută Nicolae - absent

t

Florescu Dragoș - prezent Forăscu Vasile - prezent Goncea Liviu - prezent llie Romeo - absent loan Aurelian - prezent lovici Teodor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Ivorschi llie - prezent Marinescu loan - prezent Meran Ștefan Dan - prezent Mircea Valentin - prezent Murg Călin - prezent Oprișan Ion - prezent Paliga Sorin - prezent Pațica luliana - prezent Pirpiliu Ștefan - prezent Pîrvu Cosmin Gabriel - prezent Popa Grigore loan - prezent

Pop Romeo - absent

Prioteasa Doru - prezent

Purcărea Sorin - absent

Radu Mioara - prezent    .

Stan Nicușor - prezent

Tănase Antonel - prezent

Tudor Popescu Cristian - prezent

Țica Horațiu - prezent

Untaru Virgil - prezent

Voicu Mihai - absent

Zătreanu Dan - prezent

Domnul consilier general Țica Horațiu

Stimați colegi, v-am adus aici o coroană din partea Domnului Decebal Traian Remeș pentru Partidul Național Liberal și aș propune să păstrăm un moment de reculegere în memoria Partidului Național Liberal, vă rog mult, nu zâmbiți, nu în fiecare zi un partid tradițional se duce la vale. Vă rog să păstrăm un moment de reculegere.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnul Tănase în replică. Dar totuși, suntem în cadrul ședinței de Consiliu, vă atrag atenția, și nu este pauză.

Domnul consilier general Antonel Tănase

Domnule președinte, stimați colegi. înțeleg că momentul de reculegere s-a terminat dar nu vă bucurați. Această piatră de temelie este piatra de temelie a corupției Municipiului București și în următoarea perioadă vom veni și vom arăta ce se întâmplă cu aceste borduri. Această coroană de flori este pentru mormântul corupției.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Vă rog să ne oprim. Domnule Goncea, nu suntem în acest cadru.

Domnul consilier general Goncea Liviu

Vreau să vă aduc și eu aminte celebrele cuvinte din campania electorală domnilor....., dați-mi un consiliu și am să vă arăt eu


56


Doamna Director Georgiana Zamfir

Urmare a efectuării votului nominal avem o prezență de 33 de consilieri generali.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Avem încă cvorum. Vă rog să ridicați aceste obiecte de aici. Rugăm Poliția Comunitară să ridice aceste obiecte de aici să le pună într-un alt spațiu. Nu pe prezidiu unde vorbesc colegii noștri. Suntem la punctul 3 al ordinii de zi suplimentare. Vom supune la vot proiectul numărul 3. Colegii care au plecat să revină în sală, dacă mai au de gând, dacă nu să ne spună măcar acest lucru. Cred că nu mai avem cvorum dar ar trebui să vedem asta la vot, la numărat. Deci 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 27167 mp situat în strada Fabrica de Glucoză nr. 6-8, sector 2 în proprietatea doamnei Dumitrescu Tanți-Virginica și a domnului Ciorobea Adrian și terenul în suprafață de 27145 mp, situat în strada Fabrica de Glucoză nr. 68, sector 2, proprietatea municipiului București. Cine este pentru? Vă rog să numărați. 21 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (AdîrV.).    ’    ’

Rog Comisia de validare dacă a numărat voturile la proiectul de pe ordinea de zi.

Deci, mai avem cvorum doar pentru ultimul punct.

Trecem la punctul nr. 7 de pe suplimentară proiect de hotărâre privind validarea Domnului Costel Simion ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a municipiului București. Cine este pentru? 18 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat cu majoritatea celor prezenți.

Va trebui să mai anunțăm rezultatul votului la Comisia de

J

validare. Rog Comisia să treacă la numărarea voturilor pentru Comisia de validare. Nu părăsiți sala. Trebuie să anunțăm cine a fost votat după care vom închide această ședință.


57
.....


Domnul consilier general Murg Călin

Proces-verbal încheiat astăzi 12 Octombrie 2007 în urma numărării votului secret pentru desemnarea unui consilier general ca reprezentant al Consiliului general în Comisia de Cercetare Prealabilă în vederea declarării de utilități publice a unor lucrări de interes local. Număr de voturi valabil exprimate 39, voturi anulate 2, pentru doamna Cruceariu Elena, voturi pentru 30, voturi împotrivă 7.

Ca urmare, se declară Doamna Cruceanu Elena reprezentantul C.G.M.B. în Comisia de Cercetare Prealabilă în vederea declarării de utilități publice a unor lucrări de interes local.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Acestea fiind spuse declar ședința închisă. Ședința s-a încheiat la ora 13,30.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENEF AL MUNICIPIULUI BUCU >TI
CONSILIERI

întocmit


Perșunaru f Țicleanu CȘef Birou Redactare Hotărâri Dinu Nicoleta58