Proces-verbal

General


încheiat în ședința ordinară a Consiliului al Municipiului București din data de 12 iulie 2007,

orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 44 din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Primar General Adriean Videanu, domnull loan Grigore Popa viceprimar al Municipiului București, doamna Director Georgiana Zamfir , doamna Mioara Mantale Prefect al Instituției Prefectului Municipiului București, doamna Cristina Coruț Subprefect al Municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Conșiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru A, Botoș L., Ciucă M., Găletușe S., Goncea L., Ivorschi I. Praschiv L. Radu M., Rece O., Purcărea S., Tudoir Popescu C.

Dna. Director Georgiana Zamfir

Prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar General al municipiului București cu numărul 2517/2007, S.C AVL BERCENI solicită punerea în executare a sentinței civile numărul 3135/2003 pronunțată în dosarul 6494/2003 și a sentinței civile numărul 2413/2004 pronunțată în dosarul 3166/2004 de către TMB rămase definitive și irevocabile, prin care se dispune emiterea avizului favorabil la documentația necesară emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenul situat în București, Constantin Brâncoveanu nr.97A, sector 4.

Prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr.2531/2007 Fundația EcoCivică solicită suspendarea punerii în aplicare a Deciziei pronunțată de contenciosul administrative a Curții de Apel București în dosarul 48908/2005 cu privire la modificarea PUZ-ului pentru Parcul Bordei. Fundația EcoCivică menționează că subscrisa a formulat o acțiune în anulare a titlului invocat de petentul Costica Costanda dosar j 23886/2007 aflat pe rolul Tribunalului București.


Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Primarul Sectorului 1 și Consiliul Local al sectorului 1au formulat plângere prealabilă împotriva hotărârii CGMB nr.94/2007 privind modificarea și completarea HCGMB nr.6/2001. în opihia contestatatorilor Hotărârea modifică prevederi ale unor acte normative cu forță juridică mai mare ,respectiv Legea nr. 101/2006, HG nr.433/2004 și OG nr.21/2002, prin care s-au atribuit consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București o serie de competențe în domeniul salubirzării, fapt ce contravine principiului ierarhiei actelor normative în opinia contestatatorilor. Pentru cele de mai sus se solicită CG|MB revocarea hotărârii. în conformitate cu prevederile art.4 alini din O.G. nr.80/2003 domnul viceprimar Grigore loan Popa înștiințează CGMB că în perioada 6-17.08.2007 se va afla în concediu de odihnă.

Vă anunț că în sală avem o prezență de 37 de consilieri generali.

Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.06.2007.    ’

Cine este pentru ?-29 voturi, împotrivă? 1 vot (Bumbaș), abțineri? 7 voturi (Tudorache, Giugula, Mărășescu, Surulescu, Câmpurean, Botezatu Enescu, Voicu)

Dau cuvântul doamnei președinte maria Roxana Cosma pentru a începe lucrările ședinței de astăzi.

Pna.presedintQ Cosma Roxana

Permiteți-mi ca înainte de a da cuvântul domnului Primar General, să salut prezența în sală a invitațiilor noștri de astăzi: domnul Tudor Petrov Popa, domnului Adnrei Ivanțoc și domnul Alexandru Leșco care se află alături de noi.

i    -Aplauze-

I

Doresc sâ vă aduc la cunoștință că în conformitate cu prevederile hotărâriiCGMB nr.115/2004 dorim a solicita reprezentanților CGMB în Adunările Generale ale Acționarilor la Societățile și în consilile de administrație la societățile comerciale și la regiile autonome înfiițate de municipalitate, prezentarea unor rapoarte cu privire la activitatea desfășurată. Vă anunț aceasta pentru că urmează a ruga Executivul conform normelor legple și a hotărârilor respective să solicite aceste rapoarte pentru a vă fi prezentate.

Dacu cuvântul domnului Primar General.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Mulțumesc doamnă președinte. în legătură cu ordinea de zi, în urma unor discuții cu avocații domnului Costanda care a depus o solicitare în nume personal prin care solicită amânarea discutării în cadrul CGMB până la redactarea deciziei de către curtea de Apel. Argumentele au fost că o serie întreagă de colegi consilieri generali nu aveau textul redactării hotărârii judecătorești definitive și irevocabile motiv pentru care numai cu acordul domnului Constanda puteam să amânăm discutarea acestui punct, ceea ce s-a și întâmplat și l-a transmis către CGMB și în atentia domnului Primar General.

Vă propun doamnă președinte să supuneți aprobării CGMB scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 75. Mai mult decât atât vă rog să fiți de acord cu socaterea punctelor: 12, 14, 15, 16, 21, 30, 32, 36, 37, 42, 43, 44, 45 și 64.

Dna .președinte Cosma Roxana

Au mai venit câțiva consilieri.

Dna.Georgiana Zamfir

Sunt 42 de consilieri generali.

Dl.consilier Giugula Doru

Cu privire la ordinea de zi, vă solicit doamnă președinte să supuneți aprobării CGMB modificarea ordinei de zi în sensul următor: punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului București domnilor Tudor Petrov -Popa, Andrei Ivanțoc și Alexandru Leșco să devină punctul 1.

dl.consilier Oprișan Ion

în primul rând vă fac un anunț: de astăzi sunt consilier independent. Aceasta se datorează domnului Primar General care își permite ca în fața liderilor de grup să-l considere pe ceilalți consilieri proști. în ședința în care s-a discutat PUZ-ul Constanda eram 4 consilieri de la PNL, liderul de grup de la PSD, liderul de grup de la PD. Domnul primar l-a întrebat pe domnul Antonel Tănase : cum băi Antonele poți să-mi spui că proștii aștia au știut ce votează?

Domnule Primar General vă garantez că eu știu ce votez. Vă rog să scoatem de pe ordinea de zi punctul 5, 7 și 9, deoarece nu am avut materiale până la ora 14,30.

dl.consilier Mircea Valentin

Vă rog să amânăm punctele 69 și 70. Nu sunt complete documentațiile.

4

dl.consilieif Antonel Tănase

Solicit introducerea pe ordinea de zi a unui proiect prin care mandatăm Primarul General în calitate de reprezentant al CGMB să efectueze toate demersurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a următoarelor căi de atac, extraordinare, în speță contestații în anulare și decizii civile nr. 1146/2006 a Curții de Apel București, Secția 8 în dosarul 48908 /3/2005 referitor la afacerea Parcul bordei. Ca să nu mai fim în

situația în care am fost în 21 iunie când CGMB nu a avut nici măcar un

1

reprezentant în acel process vă supun dragi colegi spre aprobare acest proiect de hotărâre.

L-am multiplicat și vi-l pun la dispoziție.

dl.consilier petrovici Qctavian

Sunt foarte fericit că domnul Primar General a afirmat pe toate posturile că este apărătorul legalității în Primăria Capitalei. Vrem ca aceste afirmații sa se concretiezeze și cu fapte. întrucât nu s-a respectat art.40 alin.3 Legea nr. 215/2001 republicată care vă obligă să puneți la dispoziția consilierilor materialele înscrise pe ordinea de zi odată cu notificarea convocării adică de acum 5 zile, propun scoaterea de pe ordinea de zi a următoarelor puncte: de la punctul 1 la punctul 7 inclusiv, 16, 17, 21, 22, de la 25 la 28 inclusiv, punctul 30, 32, 33, 36, 37,39, 40, 48, 49, de la punctul 50 până la punctul 62 inclusiv, de la punctulm 64 la punctual 67 inclusiv, punctul 70 și 71 inclusiv și punctul 74.

Dl.consilier Bumbaș Florin

Am în mână un proiect de hotărâre de consiliu care datează din luna a noua anul trecut, în care se vorbește la art.1 despre demararea procedurilor de declarare de utilitate publică în vederea exproprierilor a terenului în cauza Constanda. De ce până în ziua de astăzi nu a intrat pe ordinea de zi și nu s-a discutat acest lucru? Pe domnul primar îl întreb. De asemenea vă rog să scoatem de pe ordinea de zi 2 PUZ-uri: punctul 51 și punctual 67. (Ele au fost deja respinse de consiliu, este vorba de două clădiri care pe strada respectivă sint cele mai înalte și mai cer un etaj în plus.

Dl.consilieir Stan Ion

Ați făcut afirmația că tot ce avem noi înființat ca și consiliu de administrație și AGA vor prezenta niște rapoarte privind activitatea.

Dna.președinte Cosma Roxana

M-am adresat Executivului să ni le pună la dispoziție.

Dl.consilier Stan Ion

Vreau să vă transmit altceva: dvs.sunteți președintele CGMB, am fost și eu președinte în mandatul trecut și noi am dat o hotărâre vechiul consiliu prin care erau obligați cei din AGA și consiliile de administrație ca la 3 luni să informeze despre ceea ce se întâmplă acolo. Nu ați anulat acea hotărâre. Eu cer destituirea consiliului de administrație și AGA de la Ciclop pentru că între timp Stein de la Autoitalia a câștigat procesul sau nu știu ce a avut acolo un mattrapazlâc și Service-ul Bujoreni suntem pe cale să-l pierdem.

Eu am cerut de un an jumate, știam de acea hotărâre pentru că am semnat-o ca și președinte al Consiliului și puteam să facem demersuri și să trimitem juriștii noștri, care atunci când este vorba de interesul municipalității nu se duc și noi pierdem procese. Acolo era vorba de un spațiu de utilitate publică posesori a peste 1 milion de autoturisme și Dacii și mai ieftine și puteau să și le repare acolo, pentru că nu oricine poate să meargă la reprezentanță. Văd că mai nou am primit răspuns la interpelările pe care le-am formulat. Vă cer să treceți pe ordinea de zi astăzi și vă propun să votați destituirea Consiliului de Administrație și AGA la SERVICE CICLOP S.A. și formarea unei comisii de anchetă și să faceți diligențele necesare pentru a chema și organelle de control ale statului să vedem de ce nu s-a implicat municipalitatea să nu se piardă

această locație.

1

Dl.consilier Elorescu Draqoș

Vă solicit un alt mod de organizare al CGMB. Am tăiat prea mulți copaci, este mai mult de o tonă de hârtie și vă rog ca fiecare consilier să aibe o adresă de E+mail. Haideți să facem un pic economie.

Dl.consilier GiUgula Doru

Vă fac o propunere. Văd că ne întindem cu discuțiile la ordinea de zi, în acest sens doamnă președinte vă propun sistarea discuțiilor la

ordinea de zi pentru moment să supuneți aprobării CGMB punctul numărul 8, care este punctul 1 și după aceea să reluăm discuțiile la ordinea de zi.

Dna.președinte Cosma Roxana

Sunteți de acord cu propunerea domnului consilier Giugula de sistare a discuțiilor și supunerea punctul 8 spre aprobarea CGMB?

Cine este pentru? - 43 voturi (unanimitate).

Trecem la Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului București domnilor Tudor Petrov - Popa, Andrei Ivanțoc și Alexandru Leșco

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? 43 voturi (unanimitate)

-Aplauze-

Domnul Primar General înmânează distincția domnilor Tudor Petrof-Popa, Andrei Ivanțoc și Alexandru Leșco.

Dl.consilier Giugula Doru

Ne aflăm în acest moment într-un moment emoționant și într-un moment de istorie. Tot ce am învățat noi de-a lungul timpului se află în fața noastră, lată că eroii care au dus mai departe numele României se află în fața noastră. Acești oameni care au înfruntat un regim despotic la Tiraspol au avut curaj să-și sacrifice viața și familiile pentru identitatea neamului trebuie să fie un exemplu de urmat pentru toți copiii noștri în primul rând pentru că ei învață un alt fel de istorie, ei învață altceva decât ar trebui să învețe legat de poporul și neamul românesc. Cine crede că spiritual de roman, că spiritual național a dispărut se înșeală. Sarcificiul celor 3 eroi vii (și le mulțumim că au rămas în viață!) este un exemplu și trebuie să ne tratăm neamul și glia așa cum au luptat strămoșii noștri de-a lungul timpului. Nu spun cuvinte mari. Știu că unii din așa zișii istorici mă vor contrazice. Nu este adevărat, faptul că dânșii există și faptul că avem norocul să-i avem în fața noastră și suntem onorați că au acceptat să fie declarați cetățeni de onoare ai municipiului București ne întăreșteconvingerea că genele noastre sănătoase nu au dispărut și nu vor dispărea niciodată. Vă mulțumim că existați!

dl.Alexandru Leșco

Domnule Primar General, onorată asistență, iată ne aflăm în sediul CGMB și văd că aveți un program foarte încărcat și nu o să vă rețin antenția foarte mult. Vă mulțumesc din suflet și Consiliului General și Primarului General pentru onoarea acordată nouă.

Dna.președinte Cosma Roxana

Dacă doriți să rămâneți la ședință puteți, dacă nu....cum doriți.

Vă mulțumesc că ați acceptat să votăm acest punct separat.

Dl.consilier


Oprișan Ion


Domnule material pe care însușiți acest răs^


primar, în ședința din 19.06.2007, am prezentat un vi l-am dat dvs. și Prefecturii Municipiului București. Vă uns la întrebare?

Dna.președinte Cosma Roxana

Domnul primar nu este obligat să vă dea răspunsul pe loc. Vi-I va da, conform legii, ulterior.

Aveți un amendament la ordinea de zi?

i

Dl.consilier Oprișan Ion

îmi rezerv cjreptul de a da presei răspunsul și interpelarea mea. Sunt curios până Unde puteți merge, domnule primar?

dl. Primar Geperal Adriean Videanu

Doamnă președinte, stimați colegi vă propun introducerea pe ordinea de zi a umfătoarelor proiecte:

1.    Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de 243,Ș0 m.p., situat în str. Corcodușului nr.14B, sector 6, pentru realizarea uhui imobil cu destinația de locuință

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân București

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehriico-economici pentru șobiectivul de investții « Refacerea hidroizolației teraselor la 24 pundte termice din programul START »


4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente etapa a II a- Centrala Termică Aleea Trandafirilor»

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente etapa a II a- Centrala Termică Victoriei »

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehriico-economici pentru obiectivul de investiții « Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente etapa a II a- Centrala Termică Baciului »

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente etapa a II a- Centrala Termică 13 Decembrie 18A ’

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții « Modernizare rețele termice

Ansamblul Aviației »

»

9 . Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețele termice aferente Liceului rjr.27 (Octav Onicescu)

Dl.consilier Țănase Antonel

Am de făcut un anunț pentru dvs. stimați colegi: Primăria sectorului 1 formulat plângere prealabilă, conform legii contenciosului administrative împotriva Dispoziției 1324 și 1325/2003, referitor la schimbul de teren.

Dna.președinte Cosma Roxana

Câți consilieri sunt în sală?

« .

Dna.Georgiapa Zamfir

Sunt 44 de consilieri generali.

Dna.președinte Cosma Roxana

Trecem la voi Supun la vot propunerea domnului Primar General de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor pe care le-a enunțat dânsul. Cine este pentru? 43 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 1 vot (Stan I.)

Această propunere a fost aprobată.

Supun la vot propunerea domnului consilier Oprișan de scoatere a punctelor 5, 7 și 9. Cine este pentru? - 21 voturi, împotrivă ? 21 voturi, abțineri ? 2 voturi (Adîr, Moise)

Această propunere nu a fost aprobată.

Supun la vot propunerea domnului consilier Mircea Valentin de scoatere a punctelor 69 și 70 de pe ordinea de zi. Cine este pentru?- 44 voturi (uanimitate).

Aceste puncte au fost scoase.

Trecem la propunerea domnului consilier Tănase de introducere a proiectului de hdtărâre la care dânsul a făcut referire. Cine este pentru?-21 voturi, împotrivă? ? - 11 voturi, abțineri? - 11 voturi.

Această propunere nu a fost aprobată.

Dl.consilier Giugula Doru

Cer vot nominal.

Dna.președinte Cosma Roxana

Nu se poate vota nominal, tocmai s-a votat. Votul nominal se face în urma votului consilierilor generali.

Dl.consilier Tănase Antonel

Dacă un consilier general cere să se treacă nominal votul cum a votat să se consemneze. Grupul consilierilor PNL solicită acest lucru.

Dna .președinte Cosma Roxana

Să se treacă în procesul verbal că grupul PNL și grupul PSD au solicitat acest lucru.

Dl.consilier Giugula Doru

Grupul de consilieri PSD solicită introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre, prin care să se declare recurs extraordinar sau contestație în anulare împotriva hotărârii.

Dl.Primar Geheral Adriean Videanu


Stimați coleg ar trebui să mai citi


, eu vă înțeleg preocuparea și vă respect. în schimb m un picuț legea. Se mandatează Primarul General în


calitate de reprezentant al CGMB. Primarul General nu poate fi niciodată reprezentant al CGMB și cu asta ați terminat acest lucru.

PLconsilieț Giugula Doru

Doresc să fac o mică lecție gratuită de drept. Legea nr.215 spune în mod expres: CGMB este reprezentat în fața instanțelor judecătorești de Primarul General . Nu are drept de opțiune. Faptul că Primarul General delegă această compentență prin mandat special, unui reprezentant din cadrul direcției juridice sau unuia din cei 2 consilieri juridici angajați pe statul CGMB este altceva. Dreptul de reprezentare în fața instanțelor nu se negociază. Ește scris în lege: Primarul General.

Dna.președinte Cosma Roxana

Pot să fac și eu un amendament ca și consilier general. Atâta timp cât la începutul deciziei, pe baza faptului că noi consilierii generali nu am văzut decizia redactată pe baza căreia colegul meu Antonel Tănase aprobă exercitarea căilor de atac extraordinare împotriva deciziei civile pe care noi nu am văzut-o încă, acesta este motivul pentru care eu personal m-am abținut la introducerea acestui proiect de hotărâre.

Dl.consilier Giugula Doru

Mai dau o lecție de drept: căile extraordinare de atac se pot declanșa de la data pronunțării., urmând ca în cazul în care nu a fost redactată să se precizeze acțiunea după redactare.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă mulțumesc, am făcut amendament ca și consilier ce sunt.

Dl.consilier Bumbaș Florin

Să se consemneze votul meu pentru ca domnul primar să ne reprezinte pentru | ca în cazul în care legea interzice, nu o să ne reprezinte. Pentru cazul în care poate mie mi se pare că ar trebui să ne reprezinte.

Dna.președinte Cosma Roxana

Trecem la prbpunerea domnului consilier Petrovici de a scoate de pe ordinea de zi punctele enumerate de dânsul.

Dl.consilier Giugula Doru

o.

în conformitate cu Legea nr.215/2001 ordinea de zi se aprobă cu majoritatea celor prezenți. Câți suntem prezenți?

Dna.Georgiana Zamfir

44.

Dl.consilier Giugula Doru

Câți au votat pentru?

Dna.președuinte Cosma Roxana

21 de consilieri.

Supun la vot propunerea domnului Petrovici de a scoate de pe ordinea de zi a punctelor menționate anterior. Cine este pentru?- 10 voturi, împotrivă? 8 voturi, abțineri? - 20 voturi.

Această propunere nu a fost aprobată.

Dl.consilier Giugula Doru

Procedură : Spuneți-mi si mie cum s-a votat anterior, la votul cu exercitarea căilor de atac.

Dna.Georgiana Zamfir

Vă rog să-mi comunicați și mie ce ați consemnat în procesul verbal. 21 pentru, 1j1 abțineri și 11 împotrivă.

■ ! ■' . ' • ■ ' Dl.consilier Giugula Doru

La Secretariat scrie altfel.

Dna.președimte Cosma Roxana

Voturile sunt cum le-am notat eu, 21 pentru 11 împotrivă și 11 abțineri.

«    I

Dacă nu e așa, banda la momentul respectiv va elucida.

Domnul consilier Giugula Doru

11 și cu 11 șicu 11 fac 33.

Dna.președim

Știți foarte bin am spus că nu a tre


e Cosma Roxana

e că procedura pe care o respectăm cu toții este dacă cut, nu a trecut. Aveți căile de atac.

Dl.consilier Giuqula Doru

21 pentru+11 împotrivă+9 abțineri...faceți socoteala.

Dna.președinte Cosma Roxana

Eu spun o cifră dvs. spuneți alta.

Trecem la propunerea domnului Bumbaș de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 51 și 67..

dl.consilier Bumbaș Florin

Eu l-am întrebat retoric pe domnul Primar General.

Dna.președinte Cosma Roxana

Păi la o întrebare retorică cum vă putea răspunde?

dl.consilier Bumbaș Florin

O introduceți sau nu o introduceți hotărârea asta pe ordinea de zi?

I

Dna.președinte Cosma Roxana

Domnule cionsilier, ați făcut amendamentul de scoatere a^punctelor de mai sus. Imi permiteți să conduc eu ședința. Eu nu introduc? și nu scot nimic, CGMB o face.

Dl.consilier Bumbaș Florin

Exact.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă supun votului propunerea de scoatere a punctelor 51 și 67. Cine este pentru ?- 9 voturi, împotrivă? - 8 voturi, abțineri? - 24 voturi. Această propunere nu a trecut

Trecem la propunerea domnului Bumbaș de declarare de utilitate publică. Cine este pentru? - 1 vot, împotrivă? - 0 voturi, abțineri ? 43 voturi.

Dl.consilier Qprișan Ion

Nu mă dezfc de colegul Bumbaș dar domnule primar, acel act normativ care are un an vechime de când e depus la președinte, cu

semnătura a 15 consilieri erați obligat să-l puneți pe ordinea de zi, conform legii, chiar dacă nu trecea.

Dl.Primar General Adriean Videanu

Stimați colegi, conform Legii nr.33 privind exproprierea pentru cazurile de utilitate publică, articolul 6. Să vedeți care sunt domeniile pentru care municipalitatea poate promova acte normative pentru cazurile de utilitate publică. Stimați colegi, citiți, luați exemplul altor colegi care citesc foarte mult.

Dl.consilier Băleanu Dorin

în legătură cu numărarea voturilor, la hotărârea anterioară. S-au numărat voturile : 22, 11 și 9.

Dna președinte Cosma Roxana

Reveniți la același subiect?

Dl.consilier Băleanu Dorin

Exact. Nu este vorba de dreptul nostru. Ceea ce a spus domnul Oprișan să nu se confirme că și dvs. procedați ca domnul primar. Nu este aici o adunătură de oameni care votează după cum vreți dvs. S-a votat trebuie să se numere.

Dna.președinte Cosma Roxana

Domnule consilier Stan, întrucât ați făcut acea propunere, rugămintea mea este să așteptăm până la ședința următoare și să vedem ce ni se prezintă....

Dl consilier stan Ion

Sunt revoltat de propunerea dvs. Doamnă Prefect, există o hotărâre de pe vremea când eram eu președinte, stăteam în locul doamnei și ședințele erau mai liniștite, în care orice consiliu de administrație sau Adunare Generală avea obligația să ia acordul consiliului privind înstrăinarea, distrugerea indifferent la ce, cu atât mai mult dacă apăreau litigii. Cazul de față de la Bujoreni, secția CICLOP-ului Magheru, au trecut 3 ani și atâta timpi cât nu ați anulat hotărârea, acea hotărâre este în vigoare și vă rog respectuos în calitatea de prefect pe care o aveți și azi propun să destituiifn toate acele consilii de administrație și Adunări

Generale pentru nerespectarea prevederilor hotărârii de la vremea respectivă. Așți văzut stimați colegi vreun document în care se făcea informare legată de acele societăți? Vreau să-l destituim astăzi și numim pe cineva interiiȚiar și cu asta basta.

Dna .președinte Cosma Roxana

Formulați propunerea .

Dl.consilier Stan Ion

Având în vedere nerespectarea prevederilor hotărârii și neaducerea la îndeplinire a acestora începând de azi se destituie din Consiliul de administrație și Adunarea Generală tot ce înseamnă aceste persoane numite de noi, care nu au nici o legătură cu noi. Nu știm ce interese au. De aceea propunem în paralel înființarea unei comisii din Primărie și o să facem adresă să se ocupe PNA-ul, DNA-ul, Poliția etc. A dispărut Bujoreniul.Cei care trebuiau să reprezinte municipalitatea, nu sau dus la procpse și a câștigat un chiriaș 36.000 mp în centrul bucureștiului lân<Jjă Mall. Ne interesează ca măcar în acest an pe care îl avem să îi creărrț posibilitatea următorului primar să mai gestioneze ceva.

I

!

Dna.președinte Cosma Roxana

Destituirea trebuie propusă în baza a ceva.

Dl.consilier Stan Ion

Domnule Pop, vă interesează ce se întâmplă cu patrimoniul în București ? Vă interesează că s-a vândut Bujoreniul? L-a câștigat un chiriaș Autoitalia? Trimiteți pe cineva să scoată hotărârea și în baza acelei hotărâri că nu s-a respectat îi destituim pe ăștia.

Dna.președjnte Cosma Roxana

Proiectul pe care l-ați propus să îl supun la vot sau doriți să consemnăm și pe baza propunerii dvs. să se facă un proiect pentru ședința următoare?

Supun la vdt propunerea domnului consilier de destituire a tuturor. Cine este pentru? - 19 voturi, împotrivă? 10 voturi, abțineri? 1% voturi.

Această propunere nu a fost aprobată.

Dl.consilier Mircea Valentin


Solicit ca pâ prezinte aici în 55


nă la următoarea ședință care va fi pe 6 august să se exemplare, rapoartele acelor CA-uri și AGA.

Dl.consilier Pirpiliu Ștefan

L-aș invita pe colegul meu să participe la ședințe la comisia de transporturi să vadă că acolo se discută acele probleme. De aceea am vrut să aduc aceste amendamente la sfârșitul votului.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă rog sâ consemnați propunerea domnului Florescu de a fi transmisă ordinea de zi celor care o solicită și pe E-mailI.

Vă supun la vot propunerea domnului Primar General de a introduce proiectele de hotărâri pe ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? 26 voturi, împotrivă 0 voturi, abțineri? 14 voturi (Băleanu, Bergheș, Botezatu, Câmpurean, Gheorghe, Oprișan , Giugula, loan, Mărășescu, Palida, Meran, Stan I., Tudorache, Voicu)

Aceste proiecte au fost introduce pe ordinea de zi.

Cine este pentru aprobarea ordinii de zi cu modificările aprobate? -24 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? - 18 voturi (Băleanu, Bergheș, Botezatu, Câmpurean, Gheorghe, Oprișan , Giugula, loan, Mărășescu, Paliga, Meran, Stan I., Tudorache, Voicu, Petrovici, Florescu, Adîr, Moise)

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl.consilier Stan Ion

Vreau să faceți socoteala și să vedeți că acea propunere a domnului Tănase a trecut.

Dna.apreședinte Cosma Roxana

Jumătate plus unul din 44 căți sunt?

Trecem la Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului București pe anul 2007

Dl.consilier Dumitrescu Vlad

Aș vrea să fac un amendament. După depunerea proiectului referitor la rectificarea bugetară. S-a comunicat repartizarea de la bugetul de stat a sumei de 20 milioane lei noi.

Aceste 20 milioane sunt pentru compensarea prețului combustibilului pentru energia termică livrată populației conform Ordonanței 36. Așa că aș dori să modificăm rectificarea : la venituri săadăugăm 20.518,2 mii. Lei la poz.42.02.32. - subvenție pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili.

La cheltuieli să introducem suma de 20.518,2 mii. Lei la poz.-81.02-combustibili și energie , art.40.03.

Dl.consilier Adîr Victor

Am văzut că trebuie să se dea 1.770.000 mii lei pentru Agenția de Dezvoltare Regională București Ilfov . Problema mea este că nu am văzut nici un raport al acestei agenții, acum la rectificare le dăm bani. Nu am nimic împotrivă, dar vreau să știu pentru ce îi dăm banii, ce proiecte implementează ș.a.m.d.

Dna.președinte Cosma Roxana

Am fost informați că Ministerul Internelor și Reformei Administrative a comunicat repartizarea pentru bugetul municipiului București a sumei de 20.518, 2 mii lei de la bugetul de stat ce se alocă prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative pentru compensarea prețului combustibilului pentru energia termică livrată populației conform OG nr.36/2006.    ’

De aceea propunerea este de a fi incluse aceste sume.

I

Dl.consilier Giugula Doru

Aici este o Singură modificare. Care sunt restul?

Dna.președinte Roxana Cosma

Cine este pentru amendamentul domnului Dumitrescu? 30 voturi, împotrivă ? 4 voturi, împotrivă? 5 voturi.

Acest amendament a fost aprobat.

!

i    •

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? 27 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 11 voturi ( Tudorache, Giugula, Mărăsescu, Stan L, Surulescu* Câmpurean, Gheorghe, Voicu, Botezatu, Oprișan.....)

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Ansamblul fântâna Lira Esedra spațiu verde, sistem de irigații, sistem de iluminat”

înainte de a-| supune la vot, rog să se închidă ușa.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? -22 voturi, împăotrivă? - 0 voturi, abțineri? 20 (Băleanu, Băncilă, Bergheș, Borezatu, Câmpunrean, Ghoerghe, Giugula, loan, lovici, Adîr, Marinescu, Mărășescu, Meifan, Moise, Oprișan, Paliga, Petrovici Stan I., Surulescu, Tănase)

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării

indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate «

pentru realizarea lucrării de “Modernizare, reamenajare și supraetajare Teatrul de Revistă Constantin Tănase”, situat în Calea Victoriei rir.33-35, sector 1

Cine este pentru? - 21 voturi, împotrivă? 4 voturi (Stan I., Surulescu, Paliga, Bergheș), abțineri? 16 voturi (Tudorache, Mărășescu, Gheorghe, Voicu, Giugula, Petrovici, Adîr, Moise, Florescu, Oprișan., Botezatu.....)

Acest proiect nu a fost aprobat.

i

Trecem la Proiejct de hotărâre privind consolidarea imobilului Primăriei Municipiului Bugurești și avizarea documentației și a indicatorilor tehnico- economici și abrogarea Hotărârii CGMB nr. 169/1999.

Dl.consilier


Paliga Sorin


Stimați colegi, consolidarea acestui sediu trebuia făcută de mult, deci îl votez cu toată inima. Ar trebui aici menționat în mod expres, că după consolidare și renovare să nu se mai amestece sediul Primăriei cu sediul Prefecturii și al altor instituții guvernamentale, iar acest sediu să aibe destinația exclusiv pentru Primărie. Urmând ca paralele Primăria și Prefectura să demareze o activitate de identificare a unui teren pentru a construi sediul Prefecturii. Acum nu știu dacă este necesar să facem un amendament.

Dna .președinte Cosma Roxana

Vă referiți la indicatorii tehnico-economici.

Se vorbește de


» I    ■    •

consolidarea Primăriei, sediu în care ne aflăm acum.

Dl,consilier paliga Sorin

Aș fi avut rugămintea ca Executivul, nu vreau să propun amendament, pentru că nu îi văd rostul ca paralel să căutăm să mutăm sediul Prefecturii și al altor agenți guvernamentale în alte sedii. Și propun să votăm acest proiect.


Dna.subprefect Corut Cristina

Aș dori să fac o precizare la amendamentul adus de dl.consilier general. Sediul Prefecturii este în această locație întrucât este prevăzut într-o hotărâre de Guvern, drept urmare amendamentul dvs. nu poate fi votat decât dacă se va da o altă hotărâre de Guvern. Și mai mult decât atât, Prefectura nu are patrimoniu. Dacă dvs. ne veți găsi un teren pe care putem să investim și să construim un sediu nu putem decât să fim bucuroși. i

Dna.președinte Cosma Roxana

Nu intrăm într-o polemică. Se va consemna.

Dl.consilier Paliga Sorin

Nu e nici o polemică. Vroiam să-i atrag atenția distinsei doamne că nu am făcut nici un amendament și am propus ca executivul împreună cu Prefectura să identifice căile de a separa cele 2 instituții.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 29 voturi, împotrivă? O vdturi, abțineri? - 10 voturi (Mărășescu, Tudorache, Giugula, Surulescu, Gheorghe, Voicu, Stan I. Botezatu, Petrovici, Oprișan).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției între municipiul București și S.C.Faur S.A.și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 157/2007.

Cine este pentru? - 20 voturi, împotrivă? 1 vot (Stan I.), abțineri? -21 voturi (Mărășpscu, Tudorache, Giugula, Surulescu, Gheorghe, Voicu, Stan I. Botezatu, Petrovici, Câmpurean Adîr, Florescu, Stan N., lovici, Marinescu...)    ,

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României a solicitării de emitere a unui act normativ privind trecerea unor terenuri din domeniul privat al statului în

domeniul public pentru acordare


al municipiului București și în administrarea CGMB, a de măsuri reparatorii prin echivalent persoanelor

îndreptățite potriVit legii.

Dl.consilier Oprișan Ion

Având în vedere că acest proiect de hotărâre este cu modificare de patrimoniu, solicit Secretarului să-și spună cuvânt referitor la cvorum.

Dna.Gerogiana Zamfir

Vorbim de înaintarea cererii către Guvernul României și sunt 28 voturi.

Dl.consilier Giugula Doru

Doresc să nu fiu părtaș la un alt caz Constanda. Să ni se explice clar în expunerea de motive cine sunt persoanele care vor primi aceste terenuri și motivul pentru care le dăm acestora și nu altora. De asemenea, nu vreau să fiu părtaș și să se spună că această hotărâre a trecut cu reprezentantul PSD-ului în locul Primarului General, care oricum aplecat.

Dl.consilier Adîr Victor

Cu multă bunăvoință , am căutat să am toate proiectele de hotărâre. Proiectul nr.6 eu nu îl am, deci nu pot să votez ceea ce nu știu despre ce e vorba, deci eu nu voi vota.

dl.consilier Florescu Dragoș

Dați-ne și nouă proiectul rog consilierii să ridice mâna cine are proiectul ăsta.

Dna.președinte Cosma Roxana

îl găsiți la Secretariat. Este dreptul dvs. de a face astfel de glume pe parcursul ședinței.

Dl.consilier Florescu Dragoș

Am luat materialele la ora 14,45 și nu am acest proiect.

Dl.consilier Adîr Victor

Vă rog să-mi dați cuvântul. Eu sunt dintre cei care citesc proiectele și ma străduiesc le am. Eu personal nu îl am.

Dna.președinte cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 20, împotrivă? 16 voturi (Giugula, Mărășescu, Tudorache, Surulescu, Botezatu, Stan I., Băncilă, Băleanu, Bergheș, Meran, Gheorghe, Tănase, Voicu, Câmpurean, loan.Paliga), abțineri? 4 voturi (Adîr V., Oprișan , Petrovici, Forăsdu)

Acest proiect nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților C.G.M.B. în comisia de cercetare prealabilă în vederea declarării utilității publice a unor lucrări de interes local

Dl.consilier Giugula Doru

Nu sunt de accord cu acest proiect de hotărâre deoarece este un element prin care noi, autorizăm diferite direcții din Primărie să-și facă de cap, să treacă la naționalizări și exproprieri ilegale, nejustificate și veți vedea că mai departe avem un proiect de hotărâre prin care Primăria a intrat deja într-un teren proprietatea oamenilor a constuit drumuri și acum vrea să-l punem îh legalitate. Vă rog să nu votați acest proiect.

Dna.Georgiana Zamfir

Dacă-mi permiteți, este vorba de domnul Tudor Toma care ocupă funcția de Secretar General și se află în incompatibilitate, trebuie numit un alt consilier general.

Dna președihte Cosma Roxana

Printr-o hotărâre de Consiliu anterioară a fost numit domnul Tudor Toma, care era consilier. Există o hotărâre de consiliu deja, dânsul devenind secretarul general nu mai poate îndeplini acest rol, motiv pentru care dacă aveți propuneri din sală pentru a desemna personae care să facă parte din această comisie pentru că dânsul nu mai poate face parte din punct de vederp legal.

Dl.consilier Fjorescu Dragoș

Eu vă rog să supuneți aprobării CGMB numai acele proiecte care se află în mapă, nu cele care se aduc acum de la xerox. Să-mi arate mie un consilier dacă are acest proiect la mapă.

i ’

Dl.consilier Pirpiliu Ștefan

Propunerea FfD este dna.consilier Cruceanu Elena.

Dl.consilier Stan Ion

îl propun pe gardianul de la intrare.

Atâta timp cât cei pe care i-am votat în AGA și CA nu au prezentat nici un material ce mai vorbim?

Dna.președinte Cosma Roxana

Dânsul este coleg cu dvs. ca și consilier?

Dl.consilier lovici Vitor

II propun pe dl.consilier Stan Nicușor.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă supun la vot înscrierea celor 2 propuneri pe buletinele de vot. Cine este pentru? - 22 voturi, împtorivă? -9 voturi, abțineri? 6 voturi. Aceste proopuneri nu pot fi înscrise, mai aveți alte propuneri.

Dl.consilier Giugula Doru

Treceți mai departe la ordinea de zi.

I

i

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă supun la vot înscrierea dnei.Cruceanu Elena pe buletinul de vot. Cine este pentru?

Dl.consilier Tănase Antonel

Am următoarea propunere, dacă acest proiect se votează după aceea putem desemna o persoană. Dacă trece proiectul.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă rog să faceți buletinele de vot cu persoana propusă.

Dl.consilier Tănase Antonel

Am avut o propunere, vă rog să o supuneți la vot.

Dna.președinte Cosma Roxana

Nu există o separare atâta timp cât se desemnează un domn consilier general. Există o propunere, pe baza votului se desemnează sau nu persoana propusă. Buletinele le veți avea, se va vota.

Dl.consilier Tănase Antonel

V-am făcut o propunere, vedeți că se consemnează și la televiuziune.

Dna.președinte Cosma Roxana

Nu pteți să faceți propunerea de a vota ipotetic un proiect și apoi o persoană.

Dl.consilier Mircea Valentin

Noi avem obigația legală de a pune un alt consilier într-o comisie. Noi nu votăm acest lucru. E și legal și logic.

Dl.consilier Giugula Doru

Am înțeles | că nu suntem proști, cum ne-a făcut domnul Primar General. Nu dorițn să fim părtași la hoțiile din comisia de exproprieri. Numiti-vă singur dacă aveți voturile, dacă nu aveți nun e obligați să votăm ce vreți voi. Procedura este în felul următor: se propune și se votează înscrierea pe buletinul de vot. Asta e legea.

Dna.președinte Cosma Roxana

Să se facă buletinele de vot.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferenta proiectului Străpungere Splai Dudescu-Șoseaua Olteniței

Dl.consilier Stan Ion

Am o problemă, vedeți că nu ați pus 3 colegi de-ai noștri, care au votat pentru . O să facem adresă la Prefectură că ne-ați Indus în eroare.

Dl.consilier Pețrovici Octavian

Am un amendament Vreau să vă spun că domnul Primar General a afirmat săptămâna a^ta, atunci când a fost întrebat de costurile bordurilor din București și cât costă străzile din București să fie întrebați consilierii generali.Administrația Străzilor este în subordinea noastră. Dânsul nu știe că noi suntem cei care știm cât cost aceste străzi. Eu am să cer la toate aceste proiecte care înseamnă aprobări de borduri, străzi asfaltări să ne dea conform legii, un plan transversal al lucrării și longitudinal în care să vedem cum se va faqe această lucrare, un deviz estimativ pe cantități de

lucrări al proiectului la fiecare proiect care înseamnă bani publici. Mai ales că am făcut un calcul foarte simplu pe care l-am comandat la o firmă de specialitate în care lucrarea pe care domnul Primar General ne-o înaintează nouă și care costă 29 mil.Euro, de fapt ar costa la un preț corect 4,4 mil.Euro. Deci este o lucrare suplimentată cu 25 milioane fără nici o justificare. Dacă vreți vă pot spune defalca cât costă fiecare lucrare pe metru pătrat de asfalt, de nisip et. O lucrare de 600 mp. lungime nu poate costa 29 mil.Euro indiferent ce calcule am face. Am pus prețurile cele mai mari la materialele care se găsesc pe piață și nu am reușit să trecem de 5 miTeuro. Am vrea ca toate aceste proiecte să fie însoțite de toate aceste acte pe care le-am cerut. Deviz estimatv pe cantități de lucrări al proiectului, pe care sunt obligați să ni-l pună la dispoziție și schița profil transversal și longitudinal al proiectului pentru a știi și noi ce votăm, pentru că noi nu știm ce votăm. Iar domnul Primar General spune că noi dăm banii aceștia și noi suntem responsabili că o bordură ajunge la 100 de dolari bucata.

Propun să scoatem de pe ordinea de zi aceste proiecte privind străpungeri, lărgiri, penetrări, până când primit toate actele necesare.

Dl.consilier Oprișan Ion

Este foarte grav că un domn profesor în momentul de față a ajuns la concluzia de acum o lună în care ați mărit coeficienții la străzi de așa natură încât 1 km. de stradă costă cât un kilometru de metrou? Propunerea mea este ori să-l schimbați pe domnul Udriște, ori să votăm proiectul așa cum este întrucât cred că după domnul Videanu va veni cineva care va câștiga banii ăștia.

Dl.consilier Adîr Victor

în februarie 2006 am aprobat străpungere Nicolae Grigorescu , splai Dudescu-38 mil.euro cu TVA. Acum se cere de acolo la Sos.Oltenitei -72 mii. In total 110 mil.euro. La indicatori este o rubrică unde se spune așa: suprafață exproprieri 61.200 m.p. Câți bani înseamnă estimativ?

Eu cred că toate ar trebui amânate, deoarece rapoartele sunt nesemnificative, nu știm câți bani vor fi dați pentru exproprieri.

Dl.consilier Qiugula Doru

Dl.Prioteasa a băgat 6 buletine de vot. Vă rog să consemnați în procesul verbal. |

Dl.consilier Stan Ion

Dvs. în calitate de președinte vi se pare normal ca unii consilieri de la PD care au frați cu firme și au lucrări de anvergură de zeci și sute de milioane, ia vedăți ce firmă a câștigat această lucrare.

Dna.președinte Cosma Roxana

De unde vreți să știu eu? Există o propunere de amânare a acestui proiect.

Dl.consilier Stan Ion

Iar eu vă propun să facem o anchetă față de consilierii care au frați cu firme și fac afaceri cu banul public.

Dl.consilier Petrovici Qctavian

Vă aduc la cunoștință că la aceste proiecte care vizează exproprieri ar trebui să avem la dosar următoarele documente: procesul verbal

Dna.președinte Cosma Roxana

Nu mă forțați domnule Giugula să evacuez sala . Eu sunt în stare să-mi conduc ședința, nu-mi conduceți dvs.ședința.

dl.consilier lovici Victor

Vă propun să încheiem aici ședința și să facem o ședință extraordinară când o să avem toată documentația la toate proiectele.

dl.consilier Pletrovici Qctavian

Fac această! interpelare fiindcă data viitoare nu o să ne prezentați din nou toată documentația.

Vreau să avem la aceste proiecte, conform art.10 din Legea nr.33/1994, procesul verbal, care spune așa :

Rezultatul cercetării prealabile se va consemna într-un proces verbal ce se va înainta Consiliului General. Acest proces verbal nu există la aceste proiecte, de asemenea în proiect trebuie trecute costurile exproprierilor și valoarea actuală de piață a terenurilor, raport,care trebuie să fie făcut de către un evaluator al ANEVARD.

Dna.președinte Roxana Cosma

Vă supun la vot amendamentul făcut de către dumneavoastră, acela de amânare acestui proiect de hotărâre pentru a se suplimenta cu informațiile pe care solicitate.

Cine este pentru amânare?-13 voturi, împotrivă?- 8 voturi, abțineri? 13 voturi

Această propunere nu a fost aprobată.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? 19 voturi, împotrivă? 18 voturi, abțineri 5 voturi (Adîr , Moise , lovici, Marinescu, Forăscu)

Acest proiect nu a fost aprobat.

Dl.consilier Giugula Doru

Am o problemă de procedură: domnilor! colegi este foarte importantă, în calitate de membru al comisiei de validare, înainte de numărarea voturilor vă rog să faceți prezența să vedem dacă nu avem mai multe voturi în urnă.

Dl.consilier Mircea Valentin

Prezența se face înainte de vot, nu după.

Dl.consilier Florescu Dragoș

A fost făcută o propunere, vă rog să o supuneți la vot. Mă refer la propunerea domnului Giugula.

Susțin propunerea domnului lovici de suspendare a ședinței deoarece domnul Primar General nu mai este în s^lă, deci următoarele proiecte nu mai prezintă interes pentru comunitateg locală, dumnealui a plecat.

Dna.președinte Cosma Roxana

Am rugămintea ca cel care dă microfonul să îl dea numai după ce dau eu cuvântul altfel vorbim toți odată.

Dl.consilier Florescu Dragoș

Dvs.sunteți președinte de ședință și nu aveți voie să mă cenzurați.

Dna.președinte Cosma Roxana

Am dreptul să vă dau cuvântul și nu să vi-l luați dvs. când vreți.

Dl.consilier Florescu Dragoș


25Dvs. cenzurați votul și această ședință. Dați-mi voie să vorbesc!

Vă deranjează ce spun?

Dna.președinte Cosma Roxana

Este dreptul dvs.

!

Dl.consilier Florescu Dragoș

Susțin propunerea domnului lovici.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă rog să nu mai dați microfonul decât celor care solicită cuvântul din respect față de colegii din sală.

Dl.consilier Giugula Doru

Cred ca este bine să susținem propunerea domnului lovici cu mențiunea să fie trecut în procesul verbal că executivul nu și-a făcut datoria, nu a pregătit această ședință, a prezentat în mod superficial materialele numai pentru a putea fura liniștit.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru propunerea domnului consilier lovici?- 14 voturi, împotrivă? 15 voturi, abțineri? 4 voturi.

Această propunere nu a fost aprobată.

Dl.consilier Pirpiliul Ștefan

Grupul consilierilor PD propune convocarea unei ședințe de îndată cu un singur punct pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului București pe anul 2007

Dl.consilier Giugula Doru

Avem o problemă, nu s-a admis suspendarea și

suntem în ședință,


nu ati înțeles?

Dna Georgiana Zamfir

Suntem în timpul ședinței, în plină desfășurare, vom lua îri calcul propunerea dvs.ulterior.

Dna.președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-econornice aferenta proiectului Reabilitare sistem rutier și linie tramvai B-dul Liviu Rebreanu

Dl.consilier Petrovici Octavian

Aceeași problemă ca la proiectul precedent, nemaivorbind că dacă ne uităm la diferența de curs valutar la fiecare proiect se câștigă 3-4 mii. Euro numai din diferența de curs valutar care nu a fost adusă la zi. Sunt prețuri și de 36.000 lei/1 Euro, când Euro e demult 3,12.

fie refăcute toate documentațiile, să fie aduse la zi.

Propun amânarea.

Dna.președinte Cosma Roxana

6 voturi,


Cine este pentru propunerea domnului Petrovici ? împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? 15 voturi.

Această propunere nu a fost aprobată.

Arn rugămintea să vă exercitați votul.

Dl.consilier Stan Ion

Rândul trecut nu ati vrut să reluati votul, acum

de ce o faceți ? «


Dna-președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului? 18 voturi, împotrivă? 8 voturi (Băleanu, Meran, Bergheș, Tănase, Băricilă, loan, Petrovici, Oprișan), abțineri ? 12 voturi (Giugula, Mărășescu, tudorache, Surulescu, Botezatu, Stan I., Gheorghe, Voicu, Câmpurean, Adîr, Florescu, lovici)

Acest proiect nu a trecut.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru ca la punctul 7 comisia de validare să numere buletinele de vot?

Dl.consilier Giugula Doru

Pentru a putea stabili cum se va face numărarea buletinelor de vot, vă rog să faceți prezenta.

Dl.consilier Florescu Dragoș

Procedură.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vreți să vă tai microfonul?

Dl.consilier Florescu Dragoș

Nu aveți dreptul. Conduceți total defectuos această ședință, nu ați reușit să treceți un proiect de hotărâre. Eu zic să respectați dorința consilierilor generali. S-a făcut o propunere, o fac și eu, vă rog să faceți prezența. Dumneavoastră ascundeți votul, aveți o problemă cu buletinele de vot? Eu mă adresez organelor abilitate în cazul bcesta și vă reclam la DNA pentru falsificarea voturilor.

Dl.consilier petrovici Qctavian

Dria.președinte, vă aduc la cunoștință că văd că nu știți art.34 din ROF-ul CGMB care spune: președintele de ședință va permite oricând unui consilier să răspundă în problemă de ordin personal atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor, precum și în cazul în care cere cuvântul în probleme legate de regulament sau de procedură.

Colegul meu avea dreptul să vorbească.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă mulțumesc foarte mult, dar președintele este cel care dă cuvântul.

Vă supun la vot ca numărarea buletinelor dd vot să fie făcută de comisia de validare. Cine este pentru ?

Dl.consilier Giugula Doru

Procedură. Comisia de validare să poată decide în cunoștință de cauză și legal trebuie să știm care este cvorumul în acest moment. Dacă nu știți care e legea cred că o să vă cer schimbarea din funcție, pentru incompetență.

Dna .președinte Cosma Roxana

Cine este pentru ca numărarea să o facă comisia de validare ? - 14 voturi, împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? 9 voturi.

Această propunere nu a fost aprobată.

Faceți prezența vă rog.

Dna.Georgiana Zamfir Adîr Victor Ga briei - prezent Băleanu Dorin - prezent Băncilă Mihai - prezent Berbecaru Alin - absent Bergheș Carmen - prezent Botezatu Enescu Petre - prezent Botoș Dragoș - absent Bumbaș Florin - absent Câmpurean Mariana - prezent Ciucă Maria - absent Constantin Barna Stelică - prezent Cosma Maria Roxana - prezent Cruceanu Elena - prezent Dumitrescu Vlad - prezent Duță Nicolae - prezent Florescu Dragoș - prezent Forăscu Vasile - prezent Găletușe Stelian - absent Gheorghe Victorița - prezent Giugula Doru - prezent Goncea Liviu - absent llie Romeo - prezent loan Aurelian - prezent lovici Teodor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Ivorschi llie - absent Marinescu loan - prezent Mărășescu Nicolae - absent Meran Ștefan Dan - prezent Mircea Valentin - prezent Moise Alina - prezent Murg Călin - prezent Oprișan Ion - prezent Paliga Sorin - prezent Paraschiv Lucian - absent

Pațica lulîana - prezent Petrovici Octavian - prezent Pirpilîu Ștefan - prezent Pîrvu Cosmin Gabriel - prezent Popa Grigore loari - prezent Pop Romeo - absent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - absent Radu Mioara - absent Rece Olga - absent Stări Ion - prezent Stan Nicușor - prezent Surulescu Aurelia - prezent Tănase Antonel - prezent Tudor Popescu Cristian - absent Tudorache Daniel - prezent Țica Horațiu - prezent Untaru Virgil - prezent Voicu Mihai - prezent Zătreanu Dan - prezent

Vă anunț că în urma efectuării prezenței nominale în sală sunt prezenți 40 consilieri generali.

Dna, președinte Cosma Roxana

Vă propun o pauză de 5 minute pănâ se numârăr voturile.

Dl.consilier Gugula Doru

Nu s-a votat nici o comisie.

Dna, președinte Cosma Roxana

vedea dacă întrunim


Vă rog să faceți din nou prezența pentru a

cvorumul necesar.

Dna. Georgiana Zamfir Adîr Victor Gabriel - prezent Băleanu Dorin - prezent Băncilă Mihai - prezent Berbecaru Alin - absent Bergheș Carmen - prezent Botezatu Enescu Petre - prezent

Botoș Dragoș - absent Bumbaș Florin - absent Câmpurean Mariana - prezent Ciucă Maria - absent Constantin Barna Stelică - prezent Cosma Maria Roxana - prezent Cruceanu Elena - prezent Dumitrescu Vlad - prezent Duță Nicolae - prezent Florescu Dragoș - prezent Forăscu Vasile - prezent Găletușe Stelian - absent Gheorghe Victorița - prezent Giugula Doru - prezent Goncea Liviu - absent llie Romeo - prezent loan Aurelian - prezent lovici Teodor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Ivorschi llie - absent Marinescu loan - prezent Mărășescu Nicolae - prezent Meran Ștefan Dan - prezent Mircea Valentin - prezent Moise Alina - prezent Murg Călin - prezent Oprișan Ion - prezent Paliga Sorin - prezent Paraschiv Lucian - absent

Pațica luliana - prezent Petrovici Octavian - prezent Pirpiliu Ștefan - prezent Pîrvu Cosmin Gabriel - prezent Popa Grigore loan - prezent Pop Romeo - absent Prioteasa Doru - prezent Purcărea Sorin - absent Radu Mioara - absent Rece Olga - absent Stan Ion - prezent

Stan Nicușor - prezent Surulescu Aurelia - prezent Tănase Antonel - prezent Tudor Popescu Cristian - absent Tudorache Daniel - prezent Țica Horațiu - prezent Untaru Virgil - prezent Voicu Mihai - prezent Zătreanu Dan - prezent

Vă anunț că în urma efectuării prezenței pominale în sală sunt prezenți 42 consilieri generali.

Dna.președinte Cosma Roxana S-au reîntors doi consilieri pentru că înainte ^u fost 40 de consilieri Revenim la ședință. Propun amânarea proiectu

ui de hotărâre de la este întrunit cvorumul


punctul 7 pentru ședința viitoare, întrucât nu necesar pentru comisie. Cine este pentru? - 42 voturi (unanimitate). Acest proiect a fost amânat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pasajului denivelat inferior Șos. Nordului - str. Elena Văcărescu.

Cine este pentru? - 18 voturi, cine este împotrivă? - 14 voturi, abțineri? - 9 voturi (Adîr, loan, Oprișan , Bergheș, Tănase, Băleanu, Băncilă, Meran, Paliga )

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1, 2 și 9 ale H.C.G.M.B. nr. 22/2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții «Modernizare străzi cu linii de tramvai ».

Cine este pentru? - 20 voturi, cine este împotrivă ? - 12 voturi , abțineri ? - 10 voturi (Adîr, loan, Oprișan , Bergheș, Tănase, Băleanu, Băncilă, Meran, Paliga, Petrovici) .

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenurilor aparținând S.C. INCOM S.A. în suprafață de 4326 mp

afectate de lucrările necesare realizării arterei strada Doamna Ghica -B-dul Chișinău.

Dl.consilier Giugula Doru

Despre acest punct vă pomeneam mai devreme, în care Dl. Udriște a construit un drum intrând pe o proprietate și bănuiesc că a negociat chiar prețul exxproprierii. Nu are nici un document, nu are nici autorizație de construcție, n-are nimic. Cetățeanul și-a blocat strada cu stâlpi și un buldozer.

Dna.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru? - 19 voturi, cine este împotrivă? - 9 voturi, abțineri ? - 13 voturi.

» '

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind achiziționarea de către R.AT.B. a unui nr. de 150 de troleibuze pentru reabilitarea transportului urban de călători în Municipiul București.

Cine este pentru? - 31 voturi, cine este împotrivă ? - 8 voturi (Mărășescu, Tudorache, Giugula, Surulescu, Gheorghe, Voicu, Stan I. Botezatu) abțineri ? - 2 voturi (Mircea, Petrovici).

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Dna.președinte Cosma Roxana

Domnul consilier dacă ridicați vocea la min^ nu rezolvați absolut nimic. Aveți un microfon acolo, în momentul în care vă dau cuvântul vă pot auzi.

Dl. consilier Petrovici Octavian

Doamna Președinte, conform legii trebuie șă întrebați dacă sunt amendamente la fiecare punct de pe ordinea de zi. Am ridicat mâna să fac amendamente. Vă rog frumos respectați-ne. Nu vă mai bateți joc de consiliul ăsta și comportați-vă ca un președinte de consiliu. Dacă vreți să vă schimbăm propunem schimbarea acum și punem un președinte care să respecte legea. Și-așa am înțeles că aveți unele probleme cu legea.

Dl. consilier Stan Ion

Este cineva de la R.A.T.B. ? Vreau să-l întrebăm pe domnul director, bănuiesc că nu se mai întâmplă același lucru ca și cu autobuzele, cele 500 fără aer condiționat pentru că în România s-a

schimbat clima. Ce marcă de troleibuze sunt, dacă au viabilitate și sunt întrunite condițiile tehnice și parametrii respectivi pentru un transport civilizat. Și la troleibuze este aceiași problemă: dacă este foarte cald și n-au aer condiționat. S-a făcut licitație? Avem vreun caiet de sarcini la care să ne uităm și noi?

Dna.președinte Cosma Roxana

Cum putea avea un caiet de sarcini dacă abia am votat ? Caietul de sarcini va fi în urma declanșării licitației.

Dl. consilier Stan Ion

Doamnă președinte așa s-a întâmplat și la Mercedes, am luat mașinile și n-au fost corespunzătoare, la fel am votat.

Dna.președinte Cosma Roxana

Se va consemna în procesul verbal amendamentul dumneavoastră.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind achiziționarea de către R.AT.B. a unor vehicule specializate pentru întreținerea liniilor de tramvai, de troleibuz și pentru depana re/tractare.

Dl. consilier Tănase Antonel

Doamna Președinte, ca și la punctul precedânt unde n-ați supus la vot amendamentele și acest punct 18 va fi contestat din acest motiv, vrem să se consemneze că la punctele 19 și 20 propunejm amendamentul de a aproba caietul de sarcini în ședință de consiliu. Mulțumesc.

Dna.președinte Cosma Roxana

Supun la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? -33 voturi, cine este împotrivă ? 0 voturi, abțineri ? - 4 voturi (Zătreanu, Câmpurean.....).

Acest amendament a fost votat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat? - 32 voturi, cine este împotrivă? - 0 voturi , abțineri ? - 8 voturi (Mărășescu, Tudorache, Giugula, Surulescu, Gheorghe, Voicu, Stan I. Botezatu )

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiectul de hotărâre privind achiziționarea de către R.A.T.B. a 32 cabine cap linie în perioada 2007-2008 cu finanțare din alocații de la bugetul local.

Vă supun la vot același amendament: de aprobare a caietului de sarcini în consiliu. Cine este pentru? - 22 voturi, cine este împotrivă ? -0

voturi, abțineri ? -16 voturi.

» »

Acest amendament a fost votat.

i

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat? - 32 voturi, cine este împotrivă ? -0 voturi, abțineri ? - 6 voturi (Mărășescu, Tudorache, Giugula, Surulescu, Stan I. Botezatu)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind schimbul de proprietăți între terenul în suprafață de 625 m.p., situat în București, la adresele poștale Calea Dudești nr.154, nr.156, nr.158, str. Aristide Pascal nr.41, sector 3, proprietatea dlui Stan Ion si terenul în suprafață de 625 m.p., situat în București, la fostele adrese poștale, str. Vlad Județul nr.52, nr.54 și str. Aristide Pascal nr.371 și nr.39, sector 3, aparținând domeniului privat al municipiului București.

Cine este pentru? - 33 voturi, cine este împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ?-3 voturi (Murg, Duță, Pirpiliu).

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 197,13 mp. proprietatea S.C. DESCOROM CONSTRUCT S.R.L. și un teren în suprafață de 197,13 mp aparținând domeniului privat al municipiului București.

Cine este pentru? - 13 voturi, cine este împotrivă? - 0 voturi, abțineri ?-23 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în str. Romulus nr.30, sector 3, în suprafață de 170 mp, necesar realizării unei clădiri cu destinația de locuință.

V

Cine este pentru? - 13 voturi, cine este împotrivă? - 0 voturi, abțineri ? - 23 voturi.

Acest proiect de hotărâre riu a fost aprobat.

Dl. consilier Duță Nicolae

Suprafața de 170 mp mă face să și râd apropo de destinația de locuință. Amendamentul propriuzis pe care-l fac este ca această concesionare să se facă cu licitație publică. Să le dăm dreptul la toți care au nevoie de locuință să liciteze.

Dna.președinte Cosma Roxana

Supun la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? -7 voturi, cine este împotrivă ? - 4 voturi, abțineri ? - 19 voturi.

Acest amendament nu a fost votat.

Vă supun la vot proiectul în forma lui inițială. Cine este pentru? -27 voturi, cine este împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 6 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de 270 mp, situat în str. Ernest Djuvara nr.7, sector 6, pentru realizarea unei clădiri cu destinația de locuințe.

• ' . ■

Cine este pentru? - 16 voturi, cine este împotrivă? 0 - voturi, abțineri ?-14 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat adiacent imobilului din Calea Victoriei nr.56, sector 1, în suprafață de 375 mp, necesar extinderii unui hotel.

Cine este pentru? - 0 voturi, cine este împotrivă? 15 - voturi, abțineri ?-22 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al

municipiului București, situat în str. Vidin nr

54, sector 2, în


suprafață de 60 mp, pentru extinderea unei construcții cu destinația de servicii medicale.

Cine este pentru? - 9 voturi, cine este împotrivă ? 1 - voturi, abțineri ? - 27 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat adiacent imobilului din Splaiul Unirii nr.76,sector 4, în suprafață de 378 m.p., pentru extindere clădire de birouri

Cine este pentru? - 30 voturi, cine este îrppotrivă ? 0 - voturi,

abțineri ? - 6 voturi.

»

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind j concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în str. Spătarul Milescu Nicolae nr. 53, sector 2, în suprafață de 288 mp, pentru realizarea unui imobil cu

destinația de locuință.

• ' • . ■

Cine este pentru? -1 vot, cine este împotrivă ? 0 - voturi, abțineri ? 30 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str, Nerva Traian, nr. 1, bl. K6, tronson II, sector 3

Cine este pentru? - 8 voturi, cine este împotrivă ? 11 - voturi,

abțineri ? - 13 voturi.

»

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului București - Rețea termoficare Magistrala V și Rețea termoficare Fabrica de lapte Borangicul.

Cine este pentru? - 16 voturi, cine este împotrivă? 7 - voturi, abțineri ?-15 voturi.

«    I

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren, aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în str. Fizicienilor fn (fost B-dul Ion Șulea nr. 92), sector 3, în suprafață de 1.450 mp, pentru edificarea unui ansamblu bisericesc.

Cine este pentru? - 30 voturi, cirie este împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 8 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind atribuirea îri folosință gratuită a unui teren, aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în Str. Valea lalomiței fn (cartier Brâncuși), sector 6, în suprafață de 1.470 mp, pentru edificarea unei biserici ortodoxe.

Cine este pentru? - 31 voturi, cine este împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ?-8 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Fraților Maristi ai Școlilor din România, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind funcționarea Centrului „Casa Sfântului Marcellin Champagnat”

Cine este pentru? - 11 voturi, cine este împotrivă? - 9 voturi, abțineri ? —8 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Sector 3 cu Fundația Dr. Victor Babeș în vederea finanțării și realizării în comun a unui spital privat.

Dl. consilier Pută Nicolae

Dintr-o scăpare acest proiect nu a trecut prirl comisia de sănătate. Cer amânarea proiectului.

Dria.președinte Cosma Roxana

Cine este pentru amânarea proiectului? - 17 voturi, cine este împotrivă ? - 19 voturi, abțineri ? - 5 voturi.

Acest amendament nu a fost aprobat.

Cine este pentru proiectul de hotărâre? -3 voturi, cine este împotrivă ? - 13 voturi, abțineri ? - 16 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Dl. consilier Giugula Doru

Vă rog să se consemneze în procesul verbal că nici membrii P.D. nu au votat.

Dna.președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Biblioteca Publică Dimitrie Cantemir - reabilitare și extindere”

Cine este pentru? - 29 voturi, cine este împotrivă ? - 3 voturi, abțineri ?-5 voturi (Florescu, Câmpurean, Stan I., Surulescu....)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.175/2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în ștr. Știrbei Vodă nr. 17, sector 1

Cine este pentru? - 31 voturi, cine este împotrivă ? - 1 vot (Paliga), abțineri? - 8 voturi (Giugula, Surulescu, Gheoifghe, Voicu, Stan I. Botezatu, Câmpurean, Tudorache)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.83/2007 privind aprobarea statului de funcții, numărului de posturi și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului General.

Cine este pentru? - 18 voturi, cine este împotrivă? - 11 voturi, abțineri ? - 8 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind desființarea Serviciului de Pază și Deservire Generală a Obiectivelor Protecție Civilă -

serviciu public de interes local, fără personalitate juridică, înființat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 140/22.05.2003

Cine este pentru? - 18 voturi, cine este împotrivă ? - 10 voturi, abțineri ? - 9 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Dl. consilier Petrovici Qctavian Am și eu niște amendamente de făcut. La padina 4, capitolul 4, art.

7 pct. B, paragraf 3 ați greșit, ați trecut că noi o să administrăm și parcul Bordei. Vedeți ce faceți ca să-l scoateți. Deocamdată nu-l administrăm. Capitolul 4, după punctul g, paragraf 4 : « crează cu aprobarea C.G.M.B. noi bunuri proprietate publică din categoria celor stabilite ca fiind de interes municipal și după caz dezafectează și aici adăugăm: tot cu aprobarea C.G.M.B., pentru că dacă noi aprobăm să constituim anumite bunuri tot noi trebuie să aprobăm să le dezafectăm. Și urmează fraza : asemenea bunuri cu cu asigurarea resurselor financiare în condițiile legii. La următoarea pagină, pct 8 , același capitol, paragraful 11 : stabilește aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător precum și protecția și securitatea muncii, adăugăm conform legislației în vigoare. Paragraful 15 la același capitol, am trecut tot așa cu respectarea legilației în vigoare și aprobarea C.G.M.B. Este vorba de realizarea de venituri extrabugetare, poate organiza unități de administrare, activități de agrement sau înființează activități de alimentație publică, produse de patiserie. Trebuie să fie și cu aprobarea C.G.M.B. La același art., paragraful 27 : întocmește și înaintează teme, studii și proiecte, analize și sinteze din proprie inițiativă sau la solicitarea compartimentelor de specialitate ale P.M.B., se adaugă C.G.M.B. La Următorul paragraf, 28 raportează compartimentelor de specialitate ale P.M.B. și C.G.M.B. datele operative, indicatorii specifici de activitate. La coifnpartimentul de audit intern exercită următoarele atribuții, la paragraful 3 : informează trimestrial în maxim 5 zile de la incheierea trimestrului Direcția de Audit Public Intern din P.M.B. și C.G.M.B. Tot la audit la paragraful 13 : raporteză trimestrial D.A.P.I. din P.M.B. și C.G.M.B. La paragraful 14 : elaborează raportul anual, informează D.A.P.I. și C.G.M.B. La paragraful 15: în cazul identificării unor iregularități și posibile prejudicii, raporteză imediat conducătorului instituției și C.G.M.B. La capitolul secția prestări servicii și

agrement la paragraful 5: asigură și verifică racordarea băilor și ștrandurilor, aici a uitat să adauge aflate în administrația A.L.P.A.B., pentru că sunt multe ștranduri în București. La paragraful 7 același capitol: asigură dotarea incintelor ștrandurilor și băilor publice la fel adăugăm aflate în administrația A.L.P.A.B. La capitolul 8 la fel, la dușurile și grupurile sanitare aflate în administrația A.L.P.A.B., la paragraful 9 : asigură curățenia zilnică... aflate în administrația A.L.P.A.B.,. La paragrafele 10, 11, 12, 13, 14 și 17 am adăugat: aflate în administrația A.L.P.A.B. La serviciul contracte și agenți economici: întocmește proiectele contractelor de vânzare - cumpărare, concesiuni, închirieri cu terți și le înaintează spre aprobare C.G.M.B. La paragraful 7 : urmărește încasarea chiriilor, taxelor și le raportează și C.G.M.B. în afara de cei ccare mai sunt trecuți că trebuie să le raporteze. La paragraful c, la fel se adaugă și C.G.M.B. Trecem la următorul capitol secția administrativ Sat Francez. Mai am 2 pagini și am terminat. La paragraful 10 : participă la discuții preliminare în vederea încheierii contractelor precum și la încheierea de protocoale de intenții și supune spre aprobare C.G.M.B. La paragraful 11 la fel: supune spre aprobare C.G.M.B., la paragraful 12, raportează conducerii C.G.M.B. Ultimul capitol și cel mai important, capitolul relații comerciale, după art. 25 introducem un nou art. care va fi art. 26 și după aceea renumerotăm, care va spune așa: proiectele contractelor de vânzare - cumpărare, concesiuni, închiriere cu terți sau orice alt tip de asocieri se înaintează spre aprobare C.G.M.B. O să vă pun la dispoziție și materialul că poate ați scăpat ceva. yă mulțumesc.

■    . ■    ■ .    ■ ■    . . • .    .    ,.    i

Dl. consilier Oprișan Ion

Stimați colegi, stimați și onorabili oameni din presă. Oare când vorbește corect Primarul General Adriean Videanu ? Acurn sau atunci când declară că parcul Bordei nu există ? Vă citesc: Parcul Floreasca delimitat de Mirccea Eliade, str. Radu Beller și patinoar Floreasca și zona Bordei delimitat de Mircea Eliade, Turgheniev, și bdt Aviatorilor. Fiți foarte atenți, din punctul meu de vedere dragi colegi vi se pregătește cu totul și cu totul altceva. Zona Bordei nu este o zonă construibilă. Pentru a putea construi în zona Bordei trebuiesc piloți la adâncimea de 50 m. 5 nivele în pământ costă cât 5 nivele deasupra pământului. Primarul Videanu vă pregătește schimburi de terenuri între parcul Bordei și terenul din spatele guvernului pe care Costanda declară sus și tare că nu vrea să-l ia dar și-l dorește foarte mult.

Dna.președinte Cosma Roxana

Vă mulțumesc foarte mult. Vă supun la vot amendamentele făcute de Dl. Consilier Petrovici.

Cine este pentru? - 18 voturi, cine este împotrivă? - 0 voturi,

abțineri ? - 9 voturi.

*

Aceste amendamente nu a fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul inițial propus. Cine este pentru? - 7 voturi, cine este împotrivă ? - 5 voturi, abțineri ? - 15 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Dl. consilier Petrovici Qctavian

Cei care nu au votat aceste amendamente sunt aceia care nu doresc controlul din partea C.G.M.B. față de ce se întâmplă la A.L.P.A.B. fiindcă acele amendamente asta ne dădeau drepțul să controlăm. Cei care au votat împotrivă se pare că au interese acolq.

- ■ ■ ■ ■ ■ . . .

Dna.președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiectul de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea blocurilor V53A și V53B, situate în ansamblul Vitan Bârzești, B-dul Octavian Goganr.28 și 30 din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul privat al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București precum și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 184/2006.

Cine este pentru? - 20 voturi, cine este împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ?-14 voturi.

’    I

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ - str. Sfinții Voievozi nr. 52-54, sector 1    j

Cine este pentru? - 14 voturi, cine este împotrivă? - 0 voturi,

abțineri ? - 22 voturi.

1

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Vă rog frumos să faceți prezența.

Dna.Georgiana Zamfir

42Adîr Victor Ga briei - prezent Băleanu Dorin - prezent Băricilă Mihai - prezent Berbecaru Alin - absent Bergheș Carmen - absent Botezatu Enescu Petre - prezent Botoș Dragoș - absent Bumbaș Florin - absent Câmpurean Mariana - absent Ciucă Maria - absent Constantin Barna Stelică - absent Cosma Maria Roxana - prezent Cruceanu Elena - prezent Dumitrescu Vlad - prezent Duță Nicolae - prezent Florescu Dragoș - prezent Forăscu Vasile - prezent Găletușe Stelian - absent Gheorghe Victorița - absent Giugula Doru - absent Goncea Liviu - absent llie Romeo-prezent loan Aurelian - prezent lovici Teodor-prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Ivorschi llie - absent Marinescu loari - prezent

Mărășescu Nicolae - prezent Meran Ștefan Dan - prezent Mircea Valentin - prezent Moise Alina - prezent Murg Călin - prezent Oprișan Ion - prezent Paliga Sorin - prezent Paraschiv Lucian - absent Pațica luliana - prezent Petrovici Octavian - prezent Pirpiliu Ștefan - prezent Pîrvu Cosmin Gabriel - prezent Popa Grigore loan - prezent

Pop Romeo - absent

Prioteasa Dorn - prezent

Purcărea Sorin - absent

Radu Mioara - absent

Rece Olga - absent

Stan Ion - absent

Stan Nicușor - prezent

Surulescu Aurelia - prezent    ;

Tănase Antonel - prezent

Tudor Popescu Cristian - absent

Tudorache Daniel - prezent

Țica Horațiu - prezent

Untaru Virgil - prezent

Voicu Mihai - prezent

Zătreanu Dan - prezent

în sală sunt prezenți 36 consilieri generali.

Dl. consilier Tănase Antonel

Propun să amânăm proiectele cu două treimi și să parcurgem ordinea de zi pentru cele cu majoritate simplă.

Dna.președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ - str. Emanoil Porumbaru nr. 32, sector 1

Cine este pentru? - 18 voturi, cine este împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ?-10 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

■    i

Trecem la Proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ -Drumul Lunca Cetătii nr. 475, sector 3

Cine este pentru? - 24 voturi, cine este împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 9 voturi.    '

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat

Trecem la Proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ - str. Telescopului nr. 29-31, sector 1

Cine este pentru? - 16 voturi, cine este împotrivă? - 2 voturi, abțineri ? - 14 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat

Trecem la Proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ - Șos. București - Ploiești nr. 170, sector 1

Cine este pentru? - 14 voturi, cine este împotrivă? - 2 voturi, abțineri ? - 16 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat

Trecem la Proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ - str. Opalului nr. 1-43, sector 1

Cine este pentru? - 14 voturi, cine este împotrivă? - 0 voturi, abțineri ? - 13 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Dl, consilier Pută Nicolae

Stimați colegi, haideți că ne este foame la toți. Propun amânarea tuturor P.U.Z.-urilor. Deci de la punctul 56 până la punctul 70 propun amânarea pentru o șediriâă ulterioară.

Dl. consilier Tănase Antonel

Nu înțeleg propunerea colegului pentru că noi avem majoritate în sală. Dar propun suspendarea ședinței.

Dna.președinte Cosma Roxana

Supun la vot întâi propunerea de amânare a P.U.Z.-urilor. Cine este pentru? - 21 voturi, cine este împotrivă ? - 6 voturi, abțineri ? - 8 voturi.

Această propunere a fost aprobată.

Sunt obligată să supun la vot și propunere^ domnului consilier Tănase. Cine este pentru? - 21 voturi, cine este împotrivă ? - 3 voturi, abțineri ? - 10 voturi.

Această propunere a fost aprobată.

Stimați colegi am să vă fac un anunț. Declar suspendată ședința pe baza votului dumneavoastră și în egală măsură am primit din partea domnului Primar General o convocare a unei ședințe de îndată cu ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului București pe anul 2007.

Dna.președinte Cosma Roxana


Dacă întrunim cvorumul vom avea o ședință de îndată.Convocatorul este la Secretariat. îmi cer scuze nu este vorba de convocator este vorba despre prezență, ședința a fost convocată de Primarul General.

Problemele bucureștenilor legate de apa caldă, sunt prinse în buget. Dacă RADET nu face plățile la Termoelectrica noi putem crea o problemă reală.

Deoarece sunt în sală doar 19 consilieri, declar închise lucrările ședinței noastre de azi.

-ședința s-a încheiat la orele 19,00-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL

’ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

întocmit: Ispas C.

Persunarîk'M.

46