Proces-verbal

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 03 octombrie 2007, orele 15,00

Ședința a avut loc la sediul Primăriei Municipiului București din B-dul. Regina Elisabeta rir.47, sector 5 în sala de consiliu de la etajul III, la care au participat 29 din cei 55 de consilieri generali.

La ședință au participat următorii: domnul Primar General Adriean Videariu, domnul loan Grigore Popa viceprimar al Municipiului București, Doamna Georgiana Zamfir - Director Executiv al Direcției Asistență Tehnică și Juridică a C.G.M.B (în calitate de Secretar General al Municipiului București), din partea Instituției Prefectului Municipiului București domnul Prefect Cătălin Deaconescu și dna Subprefect Cristina Ecaterina Coruț.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Băleanu Dorin Alexandru, Băncilă Mihai, Berbecaru Alin Dumitru, Bergheș Carmen, Botezatu Enescu Petre, Botoș Laurian, Bumbaș Florin, Câmpurean Mariana, Ciucă Maria, Cosma Roxana, Florescu Dragoș, Găletușe Stelian, Gheorghe Victorița, Giugula Mihai Doru, llie Romeo, loan Aurelian, Mărășescu Nicolae Ion Anton, Meran Dan, Oprișan Ion, Paliga Sorin, Paraschiv Lucian, Purcărea Sorin, Stan Ion, Surulescu Aurelian, Tănase Antonel, Tudorache Daniel.

Doamna Director Georgiana Zamfir

înainte de a discuta punctele de pe ordinea de zi doresc să vă anunț că avem o prezență de 29 consilieri generali, deci sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea ședinței.

Supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din 27.09.2007. Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Petrovici O.)

Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a conduce lucrările ședinței.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Bună ziua doamnelor și domnilor. Avem o ședință cu doar două puncte pe ordinea de zi convocată de 22 de consilieri generali, cu temă unică, în sarcina Consiliului General, obligație care derivă din Hotărârea Curții de Apel București nr.1146 din 29 iunie 2007.

Sunt propuneri sau observații la ordinea de zi? Și dacă sunteți de acord cu cele două puncte care au fost anunțate. Nu sunt.

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost ea anunțată. Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct al ordinii de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Turgheniev nr. 11-15-B-dul Aviatorilor nr.110-112, sector 1    ,

Propuneri sau observații?

Domnul consilier Adîr Victor

Bună ziua distinse domne și domnișoare, stimați domni, în

sfârșit astăzi este un moment care a fost atât de mult mediatizat, că

nici nu mai știm ce avem de spus. în țara asta există legi proaste și

bune, hotărâri de instanță drepte sau nedrepte, hotărâri de consiliu

corecte sau incorecte. Asta este în viziunea cetățenilor acestei țări o « 1

viziune pe care o putem respecta. Justiția într-adevăr face justiție, dreptate există doar dreptate divină și justiția este un instrument creat de cetățeni ca și statul să le apere interesele să le impună obligații și drepturi. în 21.06.2007 printr-o decizie irevocabilă, decizia 1146 a Curții de Apel s-a stabilit irevocabil ca acest Consiliu General este obligat să își asume o grea povară, are responsabilității sale, anume de a aproba un PUZ în condițiile stabilite urbanistic de către Curtea de Apel. în 21.06.2007 în opinia mea instanța s-a grăbit deoarece prin acest lucru, iar în opinia mea, a fost suspendat articolul 20 din Legea nr.393 a aleșilor locali care precizează la acest articol aliniatul 2 următoarele:”libertatea de opinie și de acțiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată”. în acest moment când instanța hotărăște cum să votezi nu poți să comentezi, trebuie doar să execuți, deoarece dacă nu execuți intervin articolele 22,23 și 24 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ care precizează “nepunerea în executare a unei decizii irevocabile, executorie a instanței atrage de la sine amendă penală sau închisoare de la 6 luni la 3 ani”. Deci nu este discuție aici, ne place sau nu ne place, ne convine sau nu ne convine, este o obligație pe care astăzi 28 de cetățeni care s-ar putea mâine să fie blamați la mass-media, de ceilalți cetățeni contribuabili ai capitalei trebuie să își asume această povară. Eu personal astăzi am să votez cum mi-a dictat instanța prin decizia 1146, astăzi nu am dreptul la opinie, am doar obligația de a face. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Goncea Liviu

Dat fiind faptul că am primit raportul asupra punctului doi al ordinii de zi acum, în sală, cer Consiliului să facem o pauză de 10 minute să-l studiem.

Domnul consilier Petrovici Octavian

Aș vrea să fac precizarea , pentru a se consemna, că astăzi la punctual 1 , am să votez acest punct deoarece instanța ne obligă, dar sunt împotriva acestei decizii care mie mi se pare nedreaptă pentru bucureșteni.    ,

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Asta o fac și eu în nume propriu, voi vota dat fiind faptul că așa mă obligă decizia instanței nu fiindcă așa era dorința mea ca și consilier ales.

Domnul consilier Preoteasa Doru

Propun vot nominal pentru că este foarte important.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Cine este pentru vot nominal la acest punct? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Vom proceda la vot nominal.

Doamna Director Georgiana Zamfir

Adîr Victor Gabriel

Domnul consilier Adîr Victor

Sunt pentru acest punct, respectând decizia 1146/21.06.2007 a Curții de Apel

Doamna Director Georgiana Zamfir

Constantin Barna Stelică - pentru


Cruceanu Elena - pentru Dumitrescu Vlad - pentru Duță Nicolae - pentru Florescu Dragoș - absent Forăscu Vasile - pentru Goncea Liviu, votati sau nu votati?

Domnul consilier Goncea Liviu

Dacă este reală hotărârea sunt pentru, dar numai dacă este

reală.

Doamna Director Georgiana Zamfir

Goncea Liviu-pentru

lovici Teodor - pentru

Ivașcu Tiberiu - pentru Ivorschi llie - pentru Marinescu loan - pentru Mircea Valentin - pentru

Doamna consilier Moise Alina Pentru, deoarece mă obligă instanța.

Doamna Director Georgiana Zamfir

Moise Alina - pentru

Murg Călin - pentru

Pațica Iu liana - pentru

Petrovici Octavian - pentru Pirpiliu Ștefan - pentru Pîrvu Cosmin Gabriel - pentru Popa Grigore loan - pentru Pop Romeo - pentru Prioteasa Doru - pentru Radu Mioara - pentru Rece Olga - pentru Stan Nicușor - pentru Tudor Popescu Cristian - pentru Tudorache Daniel - absent Țica Horațiu - pentru Untaru Virgil - pentru Voicu Mihai - pentru

Zătreanu Dan - pentru

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Acest proiect a fost adoptat cu 29 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere.

Trecem mai departe, apropos de punctul doi pe ordinea de zi, propun, procedural vorbind să ........ au fost mai multe modificări la

textul deja anunțat, să retragem acest punct așa cum este el anunțat și în schimb să propunem textul care a fost distribuit între timp în sală și bănuiesc că îl are fiecare dintre dumneavoastră și care se intitulează proiect de hotărâre privind încheierea Convenției între Consiliul General al Municipiului București și domnul Constanda Costică și doamna Constanda Maria.

Cine este pentru scoaterea punctului doi de pe ordinea de zi, în forma inițială? 27 voturi, împotrivă? 1 vot ( Petrovici O.), abțineri? ( Goncea L.)    .

Acest proiect în forma inițială a fost scos de pe ordinea de zi.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind încheierea convenției între Consiliul General al Municipiului București și domnul Constanda Costică și doamna Constanda Maria?27 voturi, împotrivă? 1 vot ( Goncea L.),abțineri ( Petrovici O.)

Acest proiect de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul consilier Adîr Victor

Procedură. înțeleg că ați introdus pe ordinea de zi,ce am eu în mână acum, hotărâre privind încheierea Convenției între Consiliul General al Municipiului București și domnul Constanda Costică și doamna Constanda Maria? Deci așa, cum am eu în mână, știu că sau vehiculat mai multe variante. Vin să văd.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Da., domnul consilier Adâr vrea să verifice dacă e același proiect.

Sunt la acest punct înscrieri la cuvânt, propuneri sau

observații?

1

Propun și la acest proiect de hotărâre vot nominal. Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot ( Petrovici O.)

Acest proiect de hotărâre va fi votat prin vot nominal. /

Supun la vot propunerea domnului Goncea de a lua o pauză de 10 minute pentru a analiza acest document. Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Deci pauză de 10 minute.

-pauză-

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

îi rog pe domnii consilieri să revină în sală, ca să vedem dacă

există în continuare cvorumul de ședință, iar presa o rog să treacă în secțiunea rezervată. Facem vot nominal și vom vedea atunci dacă au plecat domnii consilieri fără să anunțe.

Putem relua dezbaterile.

Dacă sunt la acest punct observații, propuneri, modificări.....

Domnul consilier Goncea Liviu

Domnul Primar, am câteva observații făcute acum în cele 10 » «

minute, iertați-mă sunt foarte nervos, la punctul lll.l.c Consiliul General al Municipiului București, adică noi, renunță în mod expres la judecată, stimați colegi, renunțăm în mod expres la toate judecățile pe care le avem cu domnul Constanda, în condițiile în care, conform principiilor de drept, dânsul nu face nimic.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Este vorba de o suspendare nu de o renunțare.

Domnul consilier Goncea Liviu

Noi nu avem, în oglindă, aici, o renunțare a dânsului. Și acum să vă spun, încerc să vă explic de ce renunțăm, pentru că am senzația că ne-au fost blocate conturile. Domnul Primar ne-au fost blocate conturile? Da sau nu.

Dacă ne-au fost blocate conturile îl anunț pe domnul Constanda că eu Liviu Goncea, consilier general al Municipiului București, îl dau pe el în judecată și îi voi cere daune pentru tot ce se întâmplă în zilele următoare. Vă explic și de ce, pentru că acum am aflat de la domnul.., dracul l-a pus pe avocatul lui Constanda să vină în sală, mai bine stătea acasă, acum aflu de la domnul avocat că el a dat în judecată Municipalitatea. El nu a dat în judecată Consiliul General așa cum ni s-a spus patru luni de zile. El a dat în judecată


Municipalitatea. De aici în colo faceți dumneavoastră ce vreți, cu mine nu.

Domnul Primar General Adriean Videanu -

Stimați colegi, trebuie să intervin să clarific toate aspectele

pentru absolut toată lumea. Litigiul în instanță a fost între Consiliul General al Municipiului București și domnul Constanda, cu obligația rezultată din hotărârea rămasă definitivă și irevocabilă pentru Consiliul General de a aproba Planul Urbanistic Zonal, în condițiile rezultate prin hotărârea de instanță și cu plata daunelor interese de 17 milioane și ceva de euro. Deci, vă rog să rețineți litigiul este între C.G.M.B și domnul Constanda. Acesta este și motivul pentru care am apelat și au făcut o muncă grea liderii grupurilor de consilieri încercând să găsească o soluție de a salva zona verde din apropierea Bordeiului. în urma negocierilor multiple s-a ajuns la această tranzacție în care Consiliul General a propus domnului Constanda, pe de o parte renunțarea la daunele interese de 17 milioane și ceea ce ulterior ar urma să devină scadent, având în vedere faptul că daunele interese nu au fost stopate odată cu pronunțarea hotărârii judecătorești rămasă definitivă și irevocabilă. Ele se cumulează pe fiecare zi de întârziere. Doi, de asemenea Consiliul General, propunerea colegilor care au negociat, a fost aceea de a avea disponibilitatea de a salva 28.000 m.p. din zona verde Bordei, sigur noi asumându-ne obligația de a-l amenaja corespunzător pentru că, între paranteze fie vorba, acea zonă verde nu știu cât a fost de utilă pentru bucureșteni în ultimii 17 ani, nu știu cine s-a plimbat pe acolo în ultimii 17 ani la modul cum arată știu domnul Petrovici s-a plimbat. Atunci tratând cu seriozitate acest lucru s-a ajuns în urma negocierii, dar cel care hotărăște, care deliberează este plenul Consiliului General în înțelepciunea lui. Ceea ce s-a întâmplat , ședința de astăzi convocată de un număr de 23 de consilieri generali, cu cele două puncte la ordinea de zi, care de asemenea înseamnă expresia voinței colegilor consilieri generali eu îl consider un act de responsabilitate față de luarea unei decizii, avem o hotărâre judecătorească, repet, care a rămas definitivă și irevocabilă care, din păcate nu-i mai lasă libertatea consilierului general de a hotărî conform propriei conștiințe, consilierul general trebuie să hotărască în conformitate cu prevederile hotărârii judecătorești, dacă nu este infractor, pe cale de consecință Consiliul General trebuie să ia o hotărâre astăzi. Legat de responsabilitatea de


a aproba Planul Urbanistic Zonal, acum avem cealaltă propunere a liderilor grupurilor de consilieri și Consiliul va hotărî și va delibera și ceea ce va hotărî Consiliul eu voi duce la îndeplinire, pentru că această hotărâre de consiliu va deveni obligatorie pentru mine ca Primar General în conformitate cu prevederile legale. Și aici este de discutat și de analizat foarte serios, nu cu tentă politică pentru că nu asta e problema Bucureștiu-lui în momentul de față ci să hotărâm foarte serios. Avem posibilitatea să salvăm 28.000 mp. spune-am din zona verde făcând un schimb de terenuri cu ceea ce urmează să disponibilizăm într-un an, un an și jumătate din punctul de vedere al Executivului eliberarea depoului de tramvaie din spatele Guvernului nu este o problemă pe care să o rezolv în două - trei luni de zile, iar eu am spus și consilierilor generali și domnului Constanda că acest proces poate să dureze un an, un an și jumătate, dar Consiliul are dreptul să hotărască astăzi și să ia o decizie , funcție de cum liderii grupurilor de consilieri au și negociat, cam ăsta e fondul problemei, trebuie să recunosc că într-adevăr conturile Municipalității au fost blocate, am găsit soluții legale de a debloca unele conturi astfel încât să nu fie perturbată activitatea instituției, dacă vreți, la fel de adevărat, și vă recunosc din punctul meu de vedere, plecând de la textul hotărârii judecătorești litigiul fiind între Consiliul Genera! și domnul Constanda mi se pare dincolo de prevederile acestei hotărâri, decizia executorului judecătoresc de a bloca conturile Primăriei Municipiului București, dar probabil a interpretarea că Municipiul București poate fi reprezentat de Consiliu, de Primărie, de Consiliul Local, de Primăria de Sector și probabil mergând pe această succesiune logică a și făcut dispoziția, sau ce emite executorul judecătoresc, trimisă către băncile comerciale, dar în momentul de față într-adevăr așa cum spuneam Consiliul trebuie să ia o decizie, conturile Municipalității nu pot sta blocate la infinit și prin urmare Consiliul trebuie să hotărască. Vă mulțumesc.

t

Domnul consilier Goncea Liviu

Cer în mod expres să scoatem din articolul III punctul 1.c Consiliul General al Municipiului București, adică noi, renunță în mod expres la judecată, rămân la această opinie.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Deci, formulați un amendament, cu alte cuvinte.

Domnul consilier Goncea Liviu

Punctul lll.2.a noi nu știm că încă nu am început să negociem cu domnul Constanda, dar astăzi îl mandatăm pe Primardl General să scoată din domeniul public al Municipiului București Depoul llie Pintilie, dar noi încă nu am făcut negocierea, deci nu știm ce îi dăm, noi nu știm dacă el vrea sau nu vrea, dar scoatem din domeniul public și îl introducem în domeniul privat. Pentru asta ne-ar fi trebuit două treimi din voturi, astăzi în mod voit încălcăm legea și cu jumătate plus unu din voturi îl mandatăm pe Primarul General să facă acest lucru.

Domnul Primar General Adriean Videanu

Domnul consilier general, este adevărat a fost distribuit totuși destul de târziu și într-adevăr pot fi circumstanțe că nu ați apucat să parcurgeți tot materialul, vă rog să rețineți, ceea ce poate aproba Consiliul astăzi este Convenția în întregul ei, Primarul va fi mandatat de Consiliu să semneze Convenția nu să negocieze Convenția, deci, scoaterea sau trecerea din domeniul public în domeniul privat este strict apanajul Consiliului General, Primarul General nu poate face acest lucru și acesta este prevăzut la art. 4 din proiectul hotărârii care spune că după finalizarea procedurilor prevăzute de Convenție în sarcina părților semnatare, aceasta va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului București, cu alte cuvinte schimbul de terenuri, trecerea lui din domeniul public în domeniul privat va fi o nouă hotărâre a Consiliului General, Primarul General, dacă Consiliul votează astăzi, va fi mandatat să semneze Convenția, să urmărească procedurile și anume evaluarea cu evaluator autorizat prevăzut de lege a terenului, să vină să propună Consiliului General pe baza tuturor procedurilor trecerea din domeniul public în domeniul privat și schimbul de terenuri și Consiliul General va fi cel care va hotărî. Consiliul General, vă rog să rețineți, este cel care hotărăște și astăzi și în viitor.

Domnul consilier Goncea Liviu

Să vă traduc în câteva cuvinte dvs., că poate nu ați înțeles, și la momentul respectiv domnul Constanda ne va da iar în judecată pentru că noi nu am făcut trecerea din domeniul public în domeniul privat, și iar va obține milioane de dolari, mergem mai departe, vroiam să vă spun lll.2.b, deci, vă repet, dvs. nu ați negociat cu el dar în schimb direcțiile de specialitate din cadrul P.M.B vor efectuat


operațiunile de cadastru, intabulare a terenului, deci noi deja alergăm pe linie dreaptă, cadastru, intabulare și el nu face nimic pentru noi.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Se face o confuzie, bineînțeles că primind materialul mai târziu și analizându-l în zece minute nici nu aveam pretenția să ne înțelegeți ia virgulă, problema este de fond aici, sigur că pe axa timpului toți acești pași trebuie făcuți împreună cu direcțiile de specialitate, nu o să puteți dvs., consilier general, să faceți operațiunea de cadastru, asta e o chestiune de interpretare, ideea de fond rămâne în picioare, vreți să găsim soluții legale pentru a salva parcul sau nu?

Domnul consilier Goncea Liviu

Legale mergem la lll.2.e, Municipiul București adică domnul Primar se obligă să predea soților Constanda, deci noi nu am luat hotărârea, nu am stabilit ca îl dăm, nu am stabilit că îl negociem,

ternul ILie Pintilie......., lll.2.e, domnul Viceprimar, nu înțelegi că

pentru asta iar ne ducem în judecată cu Constanda și iar ne cere zece milioane, fi deștepte, nu fi..., că ai mai pățit-o o dată

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Din situațiile de genul acesta cum puneți dvs. problema, am ajuns la hotărârea de instanță

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnul Viceprimar, domnul Goncea vă rog să vă rezumați și să propuneți modificări, chestiuni concrete, nu facem discuții de cenaclu.

Domnul consilier Goncea Liviu

Deci aș propune să scoatem și acest punct lll.2.e și lll.2.f, Consiliul General se obligă să aprobe și PUZ-ul.

Domnul consilier Pirpiliu Ștefan

Se pare că zece minute le-am stat degeaba ca să ne fie din nou citit materialul, pe care împreună cu colegii lideri...., cei care până mai ieri protestau în fața grădinii Bordei că vor să salveze acest spațiu verde, s-au implicat cu toată convingerea și cu toată forța lor nu au făcut nimic în sensul acesta, dovadă stă și astăzi că venind cu o soluție viabilă în încercarea de a salva acest spațiu verde ei nu au

ținut să fie prezenți, faptul că ni se citește un material acum și se încearcă a i se găsi tot felul de interpretări este cu atât mai penibil cu cât a fost gestul acela de a protesta doar de imagine și a nu face nimic în mod categoric, deci atât grupul PSD cât și grupul PNL nu sau implicat în rezolvarea acestei probleme decât atunci când a fost vorba de imagine politică câștigată în fața unui spațiu verde. Noi, practic, prin acest material propunem o variantă pe care nu știm de pe acum dacă domnul Constanda va fi de acord cum putem să o și votăm. Aceasta este explicația pe care vroiam să o dau colegului, încă de la PSD. -    .

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

La art. III.1.C aș avea și eu un amendament, o alternativă la cel al domnului Goncea, intenția a fost aici nu de a renunța la litigii ci de a le suspenda, și atunci putem preciza, este modificarea mea, aș adăuga în mod expres să* sisteze, până la finalizarea schimbului

......• și urmează ca în textul inițial „orice litigii existente între ele”.

Este propunerea pe care eu o fac pentru a clarifica acest text. De fapt să suspende, cuvântul sistare are și un înțeles de terminare definitivă, am înțeles de la domnul Popa că intenția aceasta a fost, e o simetrie aici și nu putem să acuzăm pe cineva de rea intenție, nu

renunță Consiliul unilateral.

1

Vom supune la vot amendamentele în ordinea în care au fost formulate.

Supun la vot amendamentul la punctul lll.l.c ăl domnului Goncea care a sugerat eliminarea acestui paragraf. Cine este pentru eliminarea acestui alineat? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 29 voturi

Acest alineat 111.1 .c a rămas în text.

Supun la vot eliminarea alin. III.2.a din textul Convenției? Cine este pentru? 3 voturi ( Mircea V., Tudor-Popescu C., Petrovici O.), împotrivă? 0 voturi, abțineri? 26 voturi

Domnul consilier Adîr Victor

Domnul președinte când spuneți lll.2.a, vă rog frumos să citiți exact acest articol, ca să înțeleagă colegii mei ce votează, pentru că la un moment dat nu ridică mâna pentru că dvs. spuneți III.2.a și atât.


li

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Domnul Adîr materialele au fost distribuite în sală, de acum am să citesc. Domnul Adîr este același text, le-ați comparat mai devreme, este același text.    ?

Domnul Consilier Goncea a propus eliminarea art. Ill.2.e care sună după cum urmează: Municipiul București se obligă să predea soților Constanda terenul ce va face obiectul schimbului pe care se află actualul Depou „llie Pinrtilie” ( Victoria) dezafectat de orice construcții( clădiri, șine de cale ferată, etc).

Domnul consilier Adîr Victor

Sunt câțiva termeni care trebui foarte bine precizați: terenul ce face obiectul schimbului pe care se află actualul depou “llie Pintilie” sar putea înțelege că terenul este tot “llie Pintilie”, nu se precizează suprafață de teren rezultată în urma evaluării, vă rog să mă credeți, păi dacă. Eu întreb pentru că dacă nu sunt lămurit eu vă spun clar, eu mă abțin la acest schimb, deci dacă eu personal, Victor Adîr consilieri general nu sunt lămurit eu nu votez acest lucru.

Domnul Viceprimar General Popa Griqore

Domnul Adîr aveți dreptate și este precizat la punctul lll.2.f. terenul care poate face obiectul schimbului va fi derivat din evaluarea pe care o vor face evaluatorii agreați de ambele părți. Deci nu se subînțelege, sau facem precizarea că nu este vorba de întreg Depoul și de aceea suprafață care în echivalent valoric va putea face obiectul schimbului, și facem precizarea acum în public.

Domnul consilier Goncea Liviu Aș mai vrea să spun și eu ceva,

dacă dvs. îi țineți locul


primarulu^nu mai sunteți destui în sală.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Oricum vom vota nominal și atunci se va vedea și dacă există

prezența necesară. Domnu Adîr nu înțeleg, aveți un amendament, sau nu la acest paragraf?    '

Domnul Viceprimar General Popa Griqore

Nu s-a făcut precizarea.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Atunci supun la vot... domnul Adîr.....

Domnul ViceprimarXjeneral Popa Grigore E corectă precizarea făcută de domnul consilier Adîr și rămâne

așa.    .....

Domnul consilier Adîr Victor

Domnul președinte la punctul 2.f. cum spunea distinsul nostru Viceprimar General precizează așa: Consiliul General al Municipiului București se obligă să aprobe PUZ pentru terenul pe care se află în prezent Depoul “llie Pintilie” conform indicatorilor urbanistici derivați din expertizele tehnice care vor fi corelate și cu parametrii stabiliți de evaluatorul agreat de ambele părți, astfel încât acesta să fie construibil. Dacă ne uităm la niște articole pe aici prin Convenție se precizează, sper să nu greșesc, la art. Ill.l.b. spune așa: evaluarea tenurilor ce face obiectul schimbului se va realiza de către un evaluator agreat de ambele părți. Echivalența valorică a celor două terenuri se va stabili de către expertul evaluator, luând în considerare parametrii urbanistici stabiliți prin decizia nr. 1146, pentru terenul din municipiul București str. Turgheniev și nu parametrii stabiliți prin PUG înainte de pronunțarea deciziei Curții de Apel mai sus menționate. Ce înțeleg eu că pentru terenul de la Depoul Victoria ar trebui să luăm tot un POT 32 și un CUT 3,8?

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Nu el face referire la PUZ-ul aprobat de instanță pe Turgheniev, din el rezultă o evaluare financiară a bunului respective, și o punem deoparte, când facem analiza la Depou trebuie să ținem cont de această valoare derivată din PUZ-ul pe Turgheniev și valoarea terenului și să îi găsim formula echivalentă, dacă formula echivalentă domnul consilier nu vă va conforta din punct de vedere al schimbului rețineți acesta va face obiectul dezbaterii în momentul aprobării schimbului.

Domnul consilier Adîr Victor

Domnul Viceprimar foarte bine mi-ați ridicat mingea la fileu, în momentul în care nu suntem de acord cu indicatorii urbanistici nu votăm schimbul, da?

Domnul Viceprimar General Popa Griqore

Corect.

Domnul consilier Adîr Victor

Intrăm sub incidența a ceea ce zicea distinsul coleg Goncea atunci, dacă nu aprobăm schimbul intrăm sub incidența lui lll.2.e sau III,2.a că ne-am obligat să aprobăm schimbul, în convenție așa scrie, dvs. mi-ați spus foarte bine, nu vă convine nu aprobați schimbul, nu scrie nicăieri că putem sau nu să aprobăm schimbul.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Această Convenție atinge mai multe direcții, aceea de asumare de dorințe de a face schimbul și toate celelalte puncte sunt condiționări ăle acestui schimb, deci nu intrăm în nicio contradicție cu punctul pe care l-ați precizat. E un exercițiu puțin mai delicat,pentru că nici nu ne-am mai confruntat cu o astfel de situație până acum, să fim în situația să aprobăm o hotărâre de instanță într-o parte și pe de altă parte noi să ne chinuim să găsim soluții pentru salvarea zonei verzi. în situația asta ne regăsim, dacă era o situație normală sigur că am fi putut discuta mai relaxat.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Este evident că) la fel, în cazul depoului trebuie luați în calcul,

domnul Adîr opinia mea nu parametrii de urbanism actuali ci cei la care se poate ajunge

Domnul Viceprimar General Popa Griqore La cei care se poate ajunge din expertiză tehnică

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Echivalență valorică înseamnă să se închidă această cheie cu

ce se poate face pe PUZ-ul aprobat în Bordei, pe un PUZ ce de altfel este prevăzut în această Convenție în zona Depoului “llie Pintilie”, deci nu parametrii actuali care sunt de depou.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Dar eu aș mai face o completare ca să fim fără nici un fel de

îngrijorare pe acest punct, precizăm și la punctul lll.2.f că numai terenul care va rezulta din evaluare va face obiectul schimbului și

Domnul Viceprimar General Popa Griqore

Am să repet un pic la punctul lll.2.f din propunerea dvs.

putem reformula articolul în următorul fel: Consiliul General al

Municipiului București se obligă să aprobe PUZ pentru terenul ce va

rezulta din evaluare, teren ce se află în zona Depoului “ llie Pintilie”,

dacă sunteti de acord cu această formulare.

«

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Atunci o să revenim eram la votarea propunerii de eliminare a

articolului lll.2.e din Convenție.

1

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 19 voturi, abțineri? 10 voturi (Adîr V., Petrovici O., Moise A., Stan N., Prioteasa D., lovici V., Tudor-Popescu C., Pațica I., Barna S., Voicu M.)

Acest art. a rămas în proiectul de Convenție.

Supun la vot propunerea domnului lonuț Popa de modificare a art. Ill.2.f. Cine este pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest articol a fost modificat.


Supun la vot amendamentul formulat de mine la art.lll.1c, deci adăugarea formulei „suspendarea până la finalizarea schimbului”.

Cine este pentru? 28 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Petrovici O.)

Acest articol a fost modificat. .

Domnul consilier Adîr Victor

La data semnării prezentei Convenții părțile se obligă expres să suspende , cum a aprobat Consiliul orice litigii existente între ele. întrebarea mea este: dacă este vorba aici de majoritate calificată, asta înseamnă două treimi, majoritate absolută sau majoritate simplă, asta e întrebarea mea. Ca să nu cădem sub incidența aprobării unei hotărâri care poate fi atacată oricând de Prefectură, distinsul domn Prefect prezent aici în sală.

Domnul Vjceprimar General Popa Grigore

Domnul lordache un punct de vedere juridic pentru domnul consilier.

Domnul director Adrian lordache

Este vorba despre sistarea unor litigii și nu de renunțare la anumite drepturi. Consider că e vorba de majoritate simplă. E vorba de sistare.

Domnul Viceprimar General Popa Grigore

Deci nu este vorba de renunțare, este vorba de suspendare

pe perioada analizei unui potențial schimb.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Propun vot nominal și la acest proiect de hotărâre. Cine este

pentru? 29 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Această propunere a fost aprobată. Deci se va vota prin vot nominal

Domnul consilier Goncea Liviu

Vroiam să spun că am găsit acolo unde domnul Constanda spune că renunță la toate, este III.3.C

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Trecem la vot:

Doamna Director Georgiana Zamfir

Adîr Victor Gabriel

Domnul consilier Adîr Victor    .

Sunt pentru aprobarea textului Convenției între Municipiul

București și domnul Constanda Costică și doamna Constanda Maria, art.1 din hotărâre. Sunt pentru această hotărâre.

Doamna Director Georgiana Zamfir

Constantin Barna Stelică - pentru

Domnul Viceprimar General Popa Griqore

Suntem la procedura de vot. Au fost colegi care au votat deja

forma discutată până acum.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Am întrebat în câteva rânduri dacă sunt alte propuneri sau

amendamente.

Doamna Director Georgiana Zamfir

Cruceanu Elena - pentru

Dumitrescu Vlad - pentru

Duță Nicolae - pentru

Forăscu Vasile - pentru

Goncea Liviu, vă exprimați votul, domnul Goncea este absent

lovici Teodor - pentru

Ivașcu Tiberiu - pentru

Ivorschi llie - pentru

Marinescu loan - pentru

Mircea Valentin

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Pentru cu două observații, ca să salvăm acest spațiu verde și

rugăm pe domnul Primar să îl pună pe domnul Constanda să

schimbe toată suprafața nu doar cei 28.000 m.p, poate îl va convinge.

Doamna Director Georgiana Zamfir

Moise Alina - pentru

Murg Călin - pentru

Pațica luliana - pentru

Petrovici Octavian

Domnul consilier Petrovici Octavian

Pentru cu toate că sunt foarte supărat că îi stric jocurile domnului Băsescu care a dat acest teren Bordei domnului Constanda, probabil că o să fie foarte supărat că acum încercăm să îi luăm domnului Constanda Bordeiul. Sunt pentru

Doamna Director Georgiana Zamfir

Pirpiliu Ștefan - pentru Pîrvu Cosmin Gabriel - pentru Popa Grigore loan - pentru Pop Romeo - pentru Prioteasa Doru - pentru Radu Mioara - pentru Rece Olga - pentru Stan Nicușor - pentru Tudor Popescu Cristian - pentru Țica Horațiu - pentru Untaru Virgil - pentru Voicu Mihai - pentru Zătreanu Dan - pentru

Domnul Goncea sunteți prezent, v-am trecut absent.

Domnul președinte de ședință Valentin Mircea

Acest proiect a fost adoptat cu amendamentele formulate, în

integralitatea sa, cu 28 de voturi pentru.

Domnul Viceprimar General Popa Griqore

Stimați colegi, aș vrea să mai fac un scurt comentariu, și aș

vrea să felicit pe toți colegii , de la toate partidele, care și-au dat concursul și votul astăzi, reprezintă ultimul act pe care puteam să-l facem pentru a salva Parcul Bordei, grădina Bordei de la a se construi, și vreau să remarc în mod deosebit pe colegii de la PD, PRM, PC și PLD.

Domnul consilier Goncea Liviu

Aș dori să vă anunț că eu nevotând am toate drepturile să îl dau în judecată pe domnul Constanda.

Domnul președinte de ședință Mircea Valentin

Acestea fiind spuse declar ședința închisă.

Ședința s-a încheiat la orele 16,20.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR/GENtf AL MUNICIPIULUI BUQU

Valentin Mircea


Tudor Toma


CONSILIERI


întocmit M. Perșwiparu


Verificat Șef Birou


Redactare Hotărâri C.G.M.B


Nicoleta Dinu19