Hotărârea nr. 86/2007

HOTARAREnr. 86 din 2007-05-31 DOMNUL POPA GRIGORE IOAN SE ALEGE IN FUNCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 86 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 86 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere procesul-verbal al Comisiei de validare din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor Legii nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare si sectiunea a 2 a din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobata prin Legea nr.673/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si art.art.57 alin.3 si alin.7 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1- Domnul POPA GRIGORE IOAN se alege in functia de viceprimar al Municipiului Bucuresti.

Art.2- Pe durata exercitarii mandatului, persoana prevazuta la art.1 isi pastreaza statutul de consilier general, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.86