Hotărârea nr. 85/2007

HOTARAREnr. 85 din 2007-05-31 SE IA ACT DE VACANTAREA UNUI POST DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DOMNULUI LUDOVIC ORBAN
HOTARARE nr. 85 din 31/05/2007
HOTARARE nr. 85 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind vacantarea unui post de viceprimar al Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere cererea Domnului LUDOVIC ORBAN de renuntare la functia de viceprimar al Municipiului Bucuresti, inregistrata sub nr.949/13.04.2007;

Luand in considerare referatul Primarului General si Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 87 lit.”j” si art.91 alin.3 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, precum si Legii nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic - Se ia act de vacantarea unui post de viceprimar al Municipiului Bucuresti, ca urmare a incetarii de drept a mandatului Domnului LUDOVIC ORBAN.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.85