Hotărârea nr. 74/2007

HOTARAREnr. 74 din 2007-03-31 PRIVIND COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU FUNDATIA SFANTA IRINA, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "CENTRUL DE INGRIJIRI PALIATIVE-HOSPICE "SFANTA IRINA"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind cooperarea Consiliului Local al sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 cu Fundația Sfânta Irina, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului ” Centrul de îngrijiri Paliative-Hospice “Sfânta Irina”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând Raportul Comisiei Sănătate și Protecție Socială și Avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Legii 47/2006 privind sistemul național de asistentă socială;

In temeiul prevederilor art. 36(1), art. 45(2) și art. 81 alin (2) lit. q și alin 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al sectorului 6 al Municipiului București să hotărască cu privire la cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 cu Fundația Sfânta Irina, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului “Centrul de îngrijiri Paliative-Hospice “Sfânta Irina".

Art. 2 Consiliul Local al sectorului 6 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.


PE ȘEDINȚĂ ăn


SECRETAR GENERAL AL UNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorToma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro