Hotărârea nr. 64/2007

HOTARAREnr. 64 din 2007-03-31 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI VOICU MIHAI IN FUNCTIA DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


(OConsiliul General al Municipiului


BucureștiHOTĂRÂRE

privind validarea domnului Voicu Mihai în funcția de consilier în cadrul Consiliul General al Municipiului București

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 169/30.03.2007 prin care se propune domnul Voicu Mihai pentru funcția de consilier general;

Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art.6 alin.2 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.32 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se validează mandatul de consilier general al domnului VOICU MIHAI, pe locul rămas vacant în urma demisiei doamnei Robe Patricia Isabela.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2007.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro