Hotărârea nr. 333/2007

HOTARAREnr. 333 din 2007-11-15 PENTRU MODIFICAREA ANEXELOR NR. 4, 6, SI 8 ALE HOTARARII C.G.M.B. NR. 26/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTETIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU "UNELE OBIECTIVE DE INVESTITII ALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr.4, 6 și 8 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 26/2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru “Unele obiective de investiții ale Regiei Autonome de Transport București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Generale de Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei Economice, Buget, Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Cap. III, secțiunea 3, art.44, din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) și art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 4, 6 și 8 ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 26/2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Modernizare linii de tramvai” și indicatorii tehnico-economici aferenți, prevăzuți în anexele nr.1, 2, și 3.

Art.2. Anexele nr.1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 26/2006 își păstrează aplicabilitatea.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.11.2007.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.roANEXA

LA H.C.G.M.B. NR.


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

“MODERNIZAREA REȚELEI DE TRAMVAI PE ȘOS. MIHAIBRAVU ȘI CALEA VĂCĂREȘTI, DE LA VITAN LA BIG BERCENI”


1. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA)


137.987.919 RON 37.636.832 EURO


din care:

lucrări de construcții montaj


89.321.432 RON 24.362.827 EURO


in prețuri (curs valutar : 1 euro = 3,6663 RON la data 22.11.2005)


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI


RON


EURO


ANULI

din care C + M


137.987.919

89.321.432


37.636.832

24.362.827


3. CAPACITĂȚI

lungimea liniei de modernizat lungimea rețelei de contact noi substații electrice peroane

stâlpi metalici

durata de realizare a investiției

-    6,18 km cale simplă

-    6,49 km cale simplă

-    2 buc

-13 buc.

-    8 luni

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

“MODERNIZAREA REȚELEI DE TRAMVAI PE B-DUL ION MIHALACHE, STR. BUZEȘTI, STR. POLIZU, CALEA GRIVIȚEI, B-DUL GHE. DUCA, B-DUL ALEXANDRU IOAN CUZA, ȘOS. N. TITULESCU, B-DUL BANU MANTA”


1. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA)


57.038.833 RON 15.557.601 EURO


din care :

lucrări de construcții montaj


38.462.883 RON 10.490.926 EURO


in prețuri (curs valutar : 1 euro = 3,6663 RON la data 22.11.2005)


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI


RON


EURO


ANULI din care C + M


57.038.833

38.462.883


15.557.601

10.490.926


3. CAPACITĂȚI

lungimea liniei de tramvai

- 3,70 km cale simplă

lungimea rețelei de contact

- 5,18 km cale simplă

peroane

- 7 buc

cabină cap linie

-1 buc.

stâlpi metalici

durata de realizare a investiției

- 8 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Ai proiectului

“LINIE DE TROLEIBUZ PE CALEA VĂCĂREȘTI, B-DUL TINERETULUI, B-DUL DIMITRIE CANTEMIR ÎNTRE P-ȚA SUDULUI ȘI STR. HALELOR”


1. VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA)


28.691.104 RON 7.825.630 EURO


din care :

lucrări de construcții montaj


18.048.650 RON 4.922.852 EURO


in prețuri (curs valutar : 1 euro = 3,6663 RON la data 22.11.2005)


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI


RON


EURO


ANULI din care C + M


28.691.104

18.048.650


7.825.630

4.922.852


3. CAPACITĂȚI

lungimea liniei de troleibuz

-10,80 km cale simplă

stații de troleibuz

-17 buc

cabluri de curent continuu

- 9 km

stâlpi metalici

durata de realizare a investiției

-12 luni