Hotărârea nr. 329/2007

HOTARAREnr. 329 din 2007-11-15 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 01.12.2007 - 01.03.2008


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada 01.12.2007 - 01.03.2008

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art.9 alin.(1) și art. 10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002 și art.8 alin.(1) din Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului General al Municipiului București; ........

în temeiul art.35 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se alege doamna consilier general Maria Roxana Cosma în funcția de președinte de ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada 01.12.2007 - 01.03.2008.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.11.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Valentin Mt^ea

București, 15.H.2007 Nr.329B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro