Hotărârea nr. 293/2007

HOTARAREnr. 293 din 2007-10-12 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CGMB NR. 235/2005 PRIVIND ADMINISTRAREA RETELEI STRADALE PRINCIPALE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN BUCURESTI ABROGA HOTARAREA CGMB NR. 112/2007


Consiliul General al Municipiului București

.........    ........ ...... ..... HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B nr. 235/2005 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului București și raportul Direcției Generale de Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei Transporturi și Infrastructură Urbană și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul art. 36 alin (2) lit. ,,c”, alin. (5) lit. „a” și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea anexei 1 la Hotărârea CGMB nr. 235/2005 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din București cu străzile cuprinse în anexa 1.

Art.2 Se aprobă transmiterea în administrarea Primăriei sectorului 1 a unui număr de 22 străzi și piețe prevăzute în anexa 2.

Art.3 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii CGMB nr. 235/2005 își păstrează aplicabilitatea, iar Hotărârea CGMB nr. 112/2007 se abrogă.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERALANEXAI
Nr. crt.

FELUL

ARTEREI

DENUMIREA

LIMITE

DE LA....    PÂNĂ LA.....

LUNG.

ml.

SECTOR

1.

Str.

Avionului

Sos. Pipera

CF București - Constanta

960

1

2.

Str.

Biharia

Bd. Aerogării

Str. Zapada Mieilor

600

1

3.

Str.

Câmpul Pipera

Aleea Privighetorilor

1200

1

4.

Str.

Drumul Nisipoasa

Str Câmpul Pipera

CF București - Constanta

1200

1

5.

Str.

16 Februarie

Str C-tin Godeanu

Str. Acordului

720

1

6.

Str.

Gârlei

Ion lonescu de la Brad

Dobrogeanu - Gherea

1680

1

7.

Str.

C-tin Godeanu

Sos. Chitilei

Pod Strau Iești

1800

1

8.

Str.

Madrigalului

Ion lonescu de la Brad

Str. Gârlei

720

1

9.

Sos.

Nordului

Bd. Aviatorilor

Str. Grigore Gafencu

1500

1

10.

Str.

Padina

Sos. Bucuresti-Pitesti

Str. Vadul Moldovei

2520

1

11.

Drumul.

Padurea Pustincu

Aleea Teisani

Str Vadul Moldovei

1600

1

12.

Aleea.

Teisani

Pasaj Otopeni

Str Vadul Moldovei

2900

1

13.

Str.

Elena Vacarescu

Sos. București - Ploiești

Sos. Nordului

600

1

14.

Str.

Vadu Moldovei

Aleea Privighetorilor

Limita administrativa

2700

1

15.

Str.

Apeductului

Str Fabricii

Str. Dreanjului

1620

6

16.

Str.

Dealul Tugulea

Bd. luliu Maniu

Str. Dambovita

1200

6

17.

Str.

Dambovita

Sos. Virtuții

Str. Boja

900

6

18.

Str.

Orșova

Sos. Virtuții

Str. Ajustorului

1020

6

19.

Str.

Targu Neamț

Drumul Taberei

Drumul Taberei

660

6

20.

Drum.

Valea Doftanei

Valea Oltului

Limita administrtaiva

1080

6

21.

Bd.

Anul 1864

Str. Piscul Crasani

Limita administrtaiva

750

6
ANEXA 2
Nr. crt.

FELUL

ARTEREI

DENUMIREA

LIMITE

LUNG.

ml.

SECTOR

DE LA....

PANA LA.....

1.

Str.

Aeroportului

Șos. Chitilei

Șos. București-Târgoviște

2520

1

2.

Bd.

Agronomiei

P-ța Horticultorilor

P-ța Aurel Popoviciu

210

1

3.

Str.

Pană Buescu

Calea Ion Zăvoi

Str.Viorel Ciurea

510

1

4.

Str.

Lascăr Buruiană

Calea Radu Vlădescu

P-ța Aurel Popoviciu

260

1

5.

Str.

Viorel Ciurea

Str. Pană Buescu

Bd. Neculai Stamatin

725

1

6.

Bd.

Gherasim Constantinescu

P-ța Aurel Popoviciu

Str. Mihai Levente

.    615

1

7.

Bd.

Nicolae Filip

Bd. Paul Riegler

P-ța Aurel Popoviciu

963

1

8.

Bd.

Alexandru Furtunescu

Bd. Paul Riegler

Str. Mihai Levente

1580

1

9.

Str.

Vasile Gheție

P-ța Aurel Popoviciu

Bd. Neculai Stamatin

342

1

10.

Str.

Mihai Levente

Str. Gherasim Constantinescu

Aleea Privighetorilor

103

1

11.

Str.

Teodor Martin

Bd.Alexandru Furtunescu

Str. Câmpul Pipera

95

1

12.

Str.

Vlad Munteanu

Calea Radu Vlădescu

Calea Radu Vlădescu

316

1

13.

Bd.

Alexandru Nasta

Str. Viorel Ciurea

Aleea Privighetorilor

615

1

14.

Bd.

Paul Riegler

Calea Ion Zăvoi

Bd.Alexandru Furtunescu

151

1

15.

Str.

Corneliu Roman

Str. Lascăr Buruiană

Bd. Agronomiei

410

1

16.

Bd.

Teodor Saidel

Bd. Nicolae Filip

Bd. Alexandru Furtunescu

616

1

17.

Bd.

Neculai Stamatin

Str. Viorel Ciurea

P-ța Horticultorilor

595

1

18.

Calea

Radu Vlădescu

Calea Ion Zăvoi

Str. Viorel Ciurea

1475

1

19.

Calea

Ion Zăvoi

Str. Pană Buescu

Str. Câmpul Pipera

1815

1

20.

Piața

Horticultorilor

Bd. Agronomiei

Aleea Privighetorilor

1

21.

Piața

Aurel Popoviciu

Bd. Agronomiei

Bd. Gherasim Constantinescu

1

22.

Piața

Ion Maier

Bd. Neculai Stamatin

Alexandru Nasta

1