Hotărârea nr. 290/2007

HOTARAREnr. 290 din 2007-10-12 PRIVIND COMPONENTA NOMINALA A COMISIEI DE VALIDARE DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind componența nominală a Comisiei de Validare din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în conformitate cu prevederile art.4 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere demisia doamnei Câmpurean Mariana și demisia domnului Giugula Mihai Doru din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul art. 54 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se modifică componența nominală a Comisiei de Validare, prin includerea domnului consilier general Zătreanu Dan Radu și a doamnei consilier general Bergheș Carmen, pe locurile rămase vacante în urma demisiilor doamnei Câmpurean Mariana și a domnului Giugula Mihai Doru din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.10.2007.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro