Hotărârea nr. 25/2007

HOTARAREnr. 25 din 2007-02-20 HOTARIRE 25 din 20/02/2007 PRIVIND VALIDAREA DOAMNEI RECE OLGA IN FUNCTIA DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 25 20/02/2007
HOTARIRE 25 din 20/02/2007

HOTARIRE     25 din 20/02/2007

PRIVIND VALIDAREA DOAMNEI RECE OLGA IN FUNCTIA DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

H O T A R A R E

privind validarea  doamnei Rece Olga in functia de consilier in cadrul Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere adresa Aliantei “Dreptate si Adevar”  prin care se propune Doamna Rece Olga pentru functia de consilier general;

Vazand procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.34 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Articol unic: Se valideaza mandatul de consilier general al doamnei RECE OLGA, pe locul ramas vacant in urma demisiei domnului Marian Zlotea.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 25