Hotărârea nr. 24/2007

HOTARAREnr. 24 din 2007-02-20 HOTARIRE 24 din 20/02/2007 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI MARIAN ZLOTEA
HOTARARE nr. 24 din 20/02/2007
HOTARIRE 24 din 20/02/2007

HOTARIRE     24 din 20/02/2007

PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI MARIAN ZLOTEA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind vacantarea  unui post de consilier din cadrul Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a demisiei domnului Marian Zlotea

 

 

In baza referatului Primarului General al Municipiului Bucuresti si al Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

Avand in vedere demisia domnului Marian Zlotea;

In temeiul art. 9 alin.2 lit.”a” si art.12 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, modificata si completata;

In conformitate cu prevederile art.38 alin.1 si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic: Se ia act de vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a demisiei domnului Marian Zlotea.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 24