Hotărârea nr. 23/2007

HOTARAREnr. 23 din 2007-02-20 HOTARIRE 23 din 20/02/2007 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI IVORSCHI ILIE IN FUNCTIA DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 23 20/02/2007
HOTARIRE 23 din 20/02/2007

HOTARIRE     23 din 20/02/2007

PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI IVORSCHI ILIE IN FUNCTIA DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

H O T A R A R E

privind validarea  domnului Ivorschi Ilie in functia de consilier in cadrul Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere adresa Aliantei “Dreptate si Adevar”  prin care se propune domnul Ivorschi  Ilie pentru functia de consilier general;

Vazand procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.34 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Articol unic: Se valideaza mandatul de consilier general al domnului IVORSCHI ILIE, pe locul ramas vacant in urma demisiei domnului Tudor Toma.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr.Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 23