Hotărârea nr. 22/2007

HOTARAREnr. 22 din 2007-02-20 HOTARIRE 22 din 20/02/2007 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI TUDOR TOMA
HOTARARE nr. 22 din 20/02/2007
HOTARIRE 22 din 20/02/2007

HOTARIRE     22 din 20/02/2007

PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI TUDOR TOMA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

 

privind vacantarea  unui post de consilier din cadrul Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a demisiei domnului Tudor Toma

 

 

In baza referatului Primarului General al Municipiului Bucuresti si al Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

Avand in vedere demisia domnului Tudor Toma;

In temeiul art. 9 alin.2 lit.”a” si art.12 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, modificata si completata;

In conformitate cu prevederile art.38 alin.1 si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic: Se ia act de vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a demisiei domnului Tudor Toma.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 20.02.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 20.02.2007

Nr. 22