Hotărârea nr. 204/2007

HOTARAREnr. 204 din 2007-09-13 PRIVIND ALOCAREA DIN FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMEI DE 500.000 RON PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR MUNICIPIULUI TECUCI, JUDETUL GALATI
HOTARARE nr. 204 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 204 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind alocarea din fondul de rezerva al bugetului propriu al municipiului Bucuresti a sumei de 500.000 RON pentru acordarea unui ajutor Municipiului Tecuci, judetul Galati

 

Avand in vedere Raportul Primarului General;

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget-Finante si avizul Comisiei Juridice si de disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul art.36 alin. 4 lit. „a” si art.45 alin.2 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba alocarea din fondul de rezerva al bugetului propriu al municipiului Bucuresti a sumei de 500.000 RON pentru acordarea unui ajutor Municipiului Tecuci, judetul Galati, pentru inlaturarea urmarilor inundatiilor din luna septembrie 2007. 

 

Art.2 Primarul General va introduce modificarile aprobate prin prezenta hotarare in nivelul si structura bugetului pe anul 2007

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.204