Hotărârea nr. 197/2007

HOTARAREnr. 197 din 2007-09-13 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI ETAPEI II A PROIECTULUI " REABILITAREA INFRASTUCTURII EDUCATIONALE IN BUCURESTI" - 78 DE UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
HOTARARE nr. 197 din 13/09/2007
HOTARARE nr. 197 din 13/09/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti etapei II a Proiectului „Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Bucuresti”  - 78 de unitati de invatamant preuniversitar de stat

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana – Unitatea de implementare a Proiectului;       

Vazand raportul Comisiei  Economica, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina a  Consiliului General al municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Cap. III, sectiunea a 3-a, art. 44 din  Legea nr. 273/2006 privind  finantele publice locale;  

            In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. d),  si art. 45 alin. 2 din Legea administratiei   publice locale nr. 215/2001,republicata

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti Proiectului „Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Bucuresti”- 7 unitati de invatamant preuniversitar de stat conform anexei 1.

 

Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati aferenti Proiectului „Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Bucuresti” - 71 unitati de invatamant preuniversitar de stat conform anexei 2.

 

Art.3 Finantarea investitiei, in valoare de 217,2 milioane de euro, se face astfel:

§         112,2 milioane euro fonduri rambursabile alocate de catre Banca Europeana de Investitii;

§         105 milioane euro fonduri din bugetul propriu al Primariei Municipiului Bucuresti.

 

Art. 4 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.09.2007

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Valentin  Mircea

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 13.09.2007

Nr.197Indicatori tehnico-economici

Anexai

DENUMIRE ȘCOALA

VALORI DEVIZE SCOLI EURO

INVESTIȚIE

C+M    ,.

1.COLEGIUL HARNAJ

4.273.703

3.546.720

2.COLEGIUL MIHAI VITEAZUL

7.517.343

5.950.477

3.COLEGIUL EDMOND NICOLAU

7.504.476

6.267.932

4.ȘCOALA 144

1.257.109

800.243

5.SCOALA SPECIALA 2

1.480.542

1.027.712

6.ȘCOALA 156

3.757.038

2.926.792

7. ȘCOALA 108

3.362.596

2.653.423

[TOTAL

29.152.807

23.173.299
Indicatori tehnico-economici actualizați

Nr.

Denumire Școala

Valoare aprobata    ,Euro

/ Valoare actualizata Euro

Coeficient/

Actualizare

%

Valoare Inv

Valoare C+M '

Valoare Inv

Valoare C+M

1

Școala gen. 13

1.440.339,00

921.783,00

2.006.712,00

1.409.075,00

39%

2

Școala Centrala

2.817.397,00

2.301.210,00

4.432.292,00

3.772.758,00

57%

3

Gr.Sc.Nichita Stanescu

3.542.130,00

2.728.304,00

4.887.200,00

3.946.676,00

38%

4

Școala gen. 190

1.341.742,00

906.384,00

1.904.272,00

1.391.948,00

41%

5

Școala gen. 17

1.348.402,00

951.715,00

1.942.959,00

1.485.876,00

44%

6

Școala Prof.Spec.2

4.342.865,00

3.560.477,00

614.192,00

5.205.422,00

41%

7

Școala gen.23

869.193,00

519.112,00

1.263.525,00

843.824,00

45%

8

Școala spec.5

1.153.013,00

742.807,00

1.545.443,00

1.067.246,00

34%

9

Colegiul Ec.Viilor

2.553.692,00

1.874.447,00

3.409.390,00

2.663.074,00

33%

10

Școala spec.8

2.046.591,00

1.500.165,00

2.093.656,00

1.500.165,00

2%

11

Școala spec.1

1.109.582,00

755.738,00

1.587.606,00

1.121.933,00

43%

12

Școala spec.10

1.046.029,00

706.423,00

1.465.548,00

1.039.574,00

40%

13

Școala gen.31

1.607.541,00

1.231.756,00

2.203.074,00

1.754.722,00

37%

14

Sc.Prof. Spec. 3

853.032,00

467.554,00

1.182.752,00

708.737,00

38%

15

Centrul Corabia

983.168,00

570.604,00

1.533.227,00

1.058.878,00

55%

16

Școala gen. 136

2.110.530,00

1.605.942,00

2.157.595,00

1.605.942,00

2%

17

Școala gen.23

1.049.528,00

707.993,00

1.410.087,00

1.003.370,00

34%

18

Școala gen.79

1.379.089,00

1.024.053,00

1.988.939,00

1.559.971,00

44%

19

Școala spec.6

1.323.835,00

941.923,00

1.806.446,00

1.350.450,00

36%

20

Școala gen.148

1.349.167,00

925.330,00

1.835.340,00

1.332.208,00

36%

21

Colegiul Energetic

2.551.034,00

1.805.448,00

3.315.085,00

2.476.514,00

30%

22

Școala gen. 141

653.338,00

489.294,00

916.772,00

783.441,00

40%

23

Școala gen.194

2.359.468,00

1.774.077,00

3.223.945,00

2.414.127,00

36%

24

Școala gen.120

952.676,00

558.005,00

1.262.273,00

817.233,00

32%

25

Școala gen.102

2.989.329,00

2.238.454,00

4.092.730,00

3.242.490,00

37%

26

Școala gen.165

1.767.893,00

1.243.287,00

2.460.084,00

1.811.421,00

39%

27

Școala gen.36

2.048.715,00

1.535.722,00

2.733.901,00

2.136.816,00

33%

28

Școala gen.74

2.574.361,00

1.949.343,00

3.361.658,00

2.607.907,00

30%

29

Școala gen. 149

2.280.252,00

1.727.386,00

3.031.448,00

2.350.736,00

32%

30

Grup Școlar D Guști

4.877.251,00

3.748.571,00

6.303.869,00

5.048.077,00

29%

31

Colegiul Motoc

3.839.245,00

3.091.107,00

4.929.966,00

4.070.421,00

28%

32

Școala gen.30

2.138.401,00

1.598.349,00

2.859.311,00

2.231.208,00

33%

33

Școala gen.66

1.394.000,00

1.016.858,00

1.807.056,00

1.361.612,00

29%

34

Colegiul Traian

4.491.959,00

3.602.989,00

5.696.406,00

4.627.796,00

27%

35

Școala gen.41

1.150.590,00

714.832,00

1.669.315,00

1.172.361,00

45%

36

Colegiul Spiru Haret

2.598.970,00

1.899.998,00

3.401.655,00

2.645.921,00

31%

37

Școala gen.50

2.494.704,00

1.889.793,00

3.223.471,00

2.494.896,00

29%

38

Școala gen.145

1.577.845,00

1.287.654,00

2.111.444,00

1.745.957,00

33%

39

Școala gen.16

2.395.992,00

1.850.431,00

3.044.261,00

2.363.048,00

27%

40

Grup Școlar Republica

2.911.914,00

2.238.176,00

3.684.073,00

2.919.166,00

26%

41

Școala gen.81

2.026.225,00

1.506.052,00

2.709.972,00

2.034.362,00

33%

42

Școala Spec.7

1.154.831,00

774.879,00

1.395.068,00

947.711,00

20%

43

Centrul special nr.1

6.237.369,00

4.884.979,00

7.878.460,00

6.238.607,00

26%

44

Școala gen.308

1.343.190,00

998.918,00

1.761.588,00

1.348.705,00

31%

45

Școala Speciala 3

1.996.453,00

1.477.493,00

2.559.231,00

1.978.274,00

28%

46

Școala Speciala 9

1.376.874,00

1.000.138,00

1.881.127,00

1.429.404,00

36%

47

Grup Școlar Dna Stanca

3.083.151,00

2.257.657,00

4.174.546,00

3.224.463,00

35%

48

Școala gen. 153

1.858.042,00

1.343.145,00

2.299.548,00

1.679.061,00

23%

49

Școala gen.161

1.530.866,00

1.086.969,00

2.005.708,00

1.482.841,00

31%

50

Grădiniță nr.250

1.497.469,00

1.000.585,00

1.849.404,00

1.263.546,00

23%

51

Școala gen.310

1.382.504,00

1.016.968,00

1.743.437,00

1.312.624,00

52

Școala gen.49

1.281.013,00

843.668,00

1.640.465,00

1.118.593,00

53

Școala gen.20

1.815.170,00

1.385.208,00

2.244.031,00

1.744.851,00

54

Școala gen.119

1.342.407,00

1.001.127,00

1.673.350,00

1.268.533,00 f*

55

Școala gen.111

1.519.262,00

1.118.243,00

1.992.692,00

1.518.560,00 /

\S88

56

Școala gen.113

1.699.089,00

1.274.222,00

2.336.806,00

1.832.751,00

57

Școala gen. 133

1.382.554,00

1.096.314,00"

1.755.941,00

1.403.701,00 \

\ Hi
HÂfXe-o Z-e-<^\


c^4.


«rc-v^,51 2j£^

58

Școala gen.129

1.440.706,00

1.057.834,00

1.887.854,00

1.434.702,00

30%

59

Școala gen. 115.............

847.402,00 .....

524.712,00......

1.230.933,00------

813.904,00

---------45%

60

Școala de surzi nr.1

1.100.025,00

816.680,00

1.428.418,00

1.082.664,00

29%

61

Centrul Special 3

2.023.541,00

1.451.222,00

2.700.663,00

2.024.785,00

33%

62

Școala gen.40

1.700.995,00

1.225.754,00

2.220.441,00

1.657.277,00

30%

63

Școala gen.98

1.522.224,00

1.124.445,00

1.947.183,00

1.480.412,00

27%

64

Grădiniță 73

1.289.685,00

947.971,00

1.814.975,00

1.386.867,00

40%

65

Școala de surzi nr.2

1.398.700,00

997.803,00

1.812.129,00

1.313.365,00

29%

66

Școala speciala 11

2.210.160,00

1.650.841,00

2.815.155,00

2.170.513,00

27%

67

scoal gen.97

2.640.591,00

2.097.124,00

3.353.959,00

2.722.348,00

27%

68

Grădiniță nr.205

1.356.314,00

861.355,00

1.769.084,00

1.176.788,00

30%

69

Școala gen.202

1.381.126,00

919.562,00

1.843.949,00

1.277.765,00

33%

70

Școala gen.142

1.858.914,00

1.393.017,00

2.399.940,00

1.858.189,00

29%

71

Școala gen. 193

1.936.430,00

1.404.605,00

2.471.196,00

1.825.159,00

27%

TOTAL

137.548.084

101.742.984

175.996.231

139.194.322

30%