Hotărârea nr. 19/2007

HOTARAREnr. 19 din 2007-01-18 HOTARIRE 19 din 18/01/2007 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 01.02.2007 - 30.04.2007
HOTARARE nr. 19 din 18/01/2007
HOTARIRE 19 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 01.02.2007 - 30.04.2007

 

Avand in vedere Referatul Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.9(1) si 10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.673/2002 si art.8(1) din Hotararea C.G.M.B. nr.137/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.37(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic - Se alege domnul consilier general TANASE ANTONEL in functia de presedinte de sedinta al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 01.02.2007 - 30.04.2007.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr. 19