Hotărârea nr. 177/2007

HOTARAREnr. 177 din 2007-08-30 PRIVIND COMPONENTA NOMINALA A COMISIEI PENTRU INTEGRARE EUROPEANA SI A COMISIEI INVATAMANT, CULTURA, CULTE DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI.
HOTARARE nr. 177 din 30/08/2007
HOTARARE nr. 177 din 30/08/2007

 

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind componenta nominala a Comisiei pentru integrare europeana si a Comisiei invatamant, cultura, culte din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere cererile Domnilor consilieri generali Sorin Purcarea si Ioan Aurelian;

Luand in considerare raportul Comisiei de validare;

In conformitate cu prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si completata prin Legea nr.673/2003 si ale Hotararii C.G.M.B. nr.137/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.54 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se ia act de renuntarea Domnului consilier general SORIN PURCAREA la calitatea de membru in Comisia pentru integrare europeana.

Art.2 Se ia act de renuntarea Domnului consilier general IOAN AURELIAN la calitatea de membru in Comisia invatamant, cultura, culte.

Art.3 Se modifica componenta nominala a Comisiei pentru integrare europeana, prin includerea Domnului consilier general IOAN AURELIAN, pe locul ramas vacant potrivit art.1.

Art.4 Se modifica componenta nominala a Comisiei invatamant, cultura, culte prin includerea Domnului consilier general SORIN PURCAREA, pe locul ramas vacant potrivit art.2.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 30.08.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Mircea Valentin

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 30.08.2007

Nr.177