Hotărârea nr. 173/2007

HOTARAREnr. 173 din 2007-07-16 PRIVIND SOLICITAREA DE INFORMARI SI RAPOARTE
HOTARARE nr. 173 din 16/07/2007
PRIVIND SOLICITAREA DE INFORMARI SI RAPOARTE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind solicitarea de informari si rapoarte

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierului general Octavian Petrovici;

In temeiul art.36, alin.6 lit.”d” din legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Intocmirea unui raport de specialitate conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Prezentarea acestui raport de specialitate, in temen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotarari , Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

Art.3 Primarul General va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 16.07.2007

Nr.173ANEXA 1 t'r HCC}M    /Z-^/ fe-Of /

Nr.

Firmele de Consultanță care au avut contracte cu Primăria în perioada 1 ian. 2004-1 iul. 2007

Denumirea

•proiectului

Suma plătită de primărie pentru consultată, pe fiecare proiect în parte

Stadiul în care se află fiecare proiect

■ (în faza de aprobare a proiectului,

derulare,

finalizare)

Suma rezultată din studiul de fezabilitate al consultantului pentru fiecare proiectîn parte

Sumele alocate suplimentar față de studiul de fezabilitate inițial pentru fiecare proiect

1 ■ 1    t*țp

TTT IJill IV

1.

2. -

3.

, -

4.