Hotărârea nr. 17/2007

HOTARAREnr. 17 din 2007-01-18 HOTARIRE 17 din 18/01/2007 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA URMARE A DEMISIEI DOAMNEI ROBE PATRICIA ISABELA
HOTARARE nr. 17 din 18/01/2007
HOTARIRE 17 din 18/01/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a demisiei doamnei Robe Patricia Isabela

 

In baza referatului Primarului General al Municipiului Bucuresti si al Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

Avand in vedere demisia doamnei Robe Patricia Isabela;

In temeiul art. 9 alin.2 lit.”a” si art.12 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, modificata si completata;

In conformitate cu prevederile art.38 alin.1 si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic: Se ia act de vacantarea un post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a demisiei doamnei Robe Patricia Isabela.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18.01.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

p. SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adrian Iordache

 

Bucuresti, 18.01.2007

Nr.17