Hotărârea nr. 112/2007

HOTARAREnr. 112 din 2007-06-14 ANULATA PARTIAL PRIN SENTINTA CIVILA NR. 1492/ 12.05.2008 A TRIBUNALULUI BUCURESTI, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA PRIN RESPINGEREA RECURSULUI PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 1 A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 235/ 2005 PRIVIND ADMINISTRAREA RETELEI STRADALE PRINCIPALE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN BUCURESTI ABROGATA PRIN HCGMB NR. 293/2007


Consiliul (fcreneral al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii Consiliului General ai Municipiului București nr. 235/2005 privind administrarea rețelei strâdale principale și a lucrărilor de artă din București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General ai municipiului București si Raportul Direcției Transporturi, Drumuri •Sistematizarea Circulației;

Văzând Raportul Comisiei Transporturi și infrastructură urbană și Avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București ;

în conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. ,,c”, alin. (5) lit ,,a”, si art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 puvind administrația pyfeyfi^-'dcală, republicată;...,,    ...    . .~.a.    ... .

CONSILÎUu GENERAL AL MuNICiPiULUi HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr.235/ 2005 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din București, cu rețelele stradale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale H,C.G.M.B. nr. 235/2005 cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Art.3. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a! P imarului General, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14 iunie 2007 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ^«^SECRETAR GENERAL AL ^^J^Tf^lCIPIULUI BUCUREȘTI /</ / f    Tudor Toma


București, 14.06.2007    l

Nr. 112    1

E-dul Regina tHsacera 47, sector 5, București, România;ANEXA 1

/'ev //W#

NR.

CRT.

FELUL

ARTEREI

DENUMIREA

LIMITE

LUNG.

ml

SECTOR

DE LA.....

PANA LA.....

1

Str.

Aeroportului

Sos. Chitiiei

Sos. București - Targoviste

2520

1

2

Bd.

Agronomiei

Piața horticultorilor

Piața Aurel Popoviciu

210

1

3

Str.

Avionului    .

Sos.Pipera

CF Bucuresti-Constanta

960

1

4

Str.

Biharia

Bd. Aerogării

Str.Zapada Mieilor    '

600

1

5

Str.

Pana Buescu

Calea 'on Zăvoi

Str.Viorel Ciurea

510

1

6

Str.

Lascar Buruiana

Calea Radu Vladescu

Piața Aurel Popoviciu

260

1

7

Bd.

Câmpul Pipera

Ale fia Privighetorilor

1.200

1

8

Str.

Viorel Ciurea

Str. ’ana Buescu

Bd.Neculai Stamatin

725

1

9

Str.

Gherasim Constantine

Piața Aurel Popoviciu

Str.Mihai Levente

615

1

10

Str.

Drumul Nisipoasa

Sir.Cam "‘.ti Pipera

CF București.-Constanta

1200

1

11

Str.

16 Februarie

Str. C-tii Godeanu

Str. Acordului

720

1

12

Bd.

Nicolae Filip

Pd.Paui i^iegler

Piața Aurel Popoviciu

963

1

13

Bd.

Alexandru Furtunescu

Ed.Paul iZiegler

Str.Mihai Levente

1.580

1

14

Str.

Gârlei

Ic n lonescu de la Brad

Dobrogeanu - Gherea

1680

1

15

Str.

Vasiie Ghetie

Piața / ui al Popoviciu

Bd.Neculai Stamatin

342

1

16

Str.

C-tin Godeanu

Sos. O.'i’liei

Pod Straulesti

1800

1

17

Str.

Mihai Levente

Bd.Qjn irasim Constantinescu

Aleea Privighetorilor

103

1

18

Str.

Madrigalului

Ion lonbs.eu de la Brad

Str. Gârlei

720

1

19

Str.

Teodor Martin

Bd.Alexapdru Furtunescu

Str.Campul Pipera

95

1

20

Str.

Vlad Munteanu

Calea RcȚtu Vladescu

Calea Radu Vladescu

316

1

21

Bd.

Alexandru Nasta

Str.Viotei Ciurea

Aleea Privighetorilor

615

1

22

Sos.

Nordului

Bd. Aviatorilor

Str. Grigore Gafencu

1500

1

23

Str.

Padina

Sos. București - Ploiești

Str. Vadul Moldovei

2520

1


KJ

73

Q


p‘


.îTISa.

W

y' ' 24

Drumul

Padurea Pustnicu

Aleea 'ebani

Str. Vadul Moldovei

1600

1

25

Bd.

Paul Riegler

Cale a , b Zăvoi

Bd.Alexandru Furtunescu

151

1

26

Str.

Corneliu Roman

Str.Lauc.: Buruiana

Bd.Agronomiei

410

1

27

Bd.

Teodo'r Saidel

Bd.Nicois . Filip

Bd.Alexandru Furtunescu

616

1

28

Bd.

Neculai Stamatin

Str.Viorel Ciurea

Piața Horticultorilor

53C

1

29

Alesă

Teisani

Pasaj Otopeni

Str. Vadul Moldovei

2900

1

30

Str.

Elena Vacarescu

Sos. București - Ploiești

Sos. Nordului

600

1

31

Str.

Vadu Moldovei

Aleea Privighetorilor

Limita administrativa

2700

1

32

Calea

Radu Vladescu

Calea Ion Zăvoi

Str.Viorel Ciurea

1.475

1

33

Calea

Ion Zăvoi

Str.Pana Zluescu

Str.Campul Pipera

1.815

1

34

Calea

Apeductului

Str. Fspridi

Str. Drenajului

1.620

6

35

Str.

Dealu Tugulea

Bd.luliii Maniu

Str. Dambovita

1200

6

36

Str.

Dambovita

Sos. Virtuții

Str. Boja

900

6

37

Str.

Orșova

Sos. Virtuții

Str. Ajustorului

1020

6

38

Str.

Targu Neamț

Drumul T?berei

Drumul Taberei

660

6

39

Drum

Valea Doftanei

Valea Oltului

Limita administrativa

1080

. 6

40

Bd.

Anul 1864

Str.Piscul Crasani

Limita administrativa

750

6

41

Plata

Horticultorilor

Bd.Agronomiei

Aleea Privighetorilor

1

42

Piața

Aurel Popoviciu

Bd.Agrorsomiei

Bd.Gherasim Constantinescu

1

43

Piața

Ion Maier

Bd.Necula; Stamatin

Alexandru Nasta

1