Hotărârea nr. 107/2007

HOTARAREnr. 107 din 2007-05-31 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCALAL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI PRIMARIA ORASULUI TIBERIAS (ISRAEL)
HOTARIRE nr. 107 din 31/05/2007
HOTARIRE nr. 107 din 31/05/2007

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea incheierii Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti (Romania) si Primaria Orasului Tiberias (Israel)

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Relatii Internationale;

            Vazand raportul Comisiei pentru Relatii Internationale si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare avizul Ministerului Afacerilor Externe nr.H2-1/756/14.03.2007 si avizul Ministerului Administratiei si Internelor nr.73446/26.03.2007;

            In temeiul prevederilor art.36 alin.1, art.45 alin.2 lit.”f” si art.81alin.2 lit.”p”si alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1-Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti din Romania sa hotarasca cu privire la incheierea Acordului de cooperare cu Primaria Orasului Tiberias din Israel.

            Cooperarea va consta in schimb de experienta in sectoarele administratiei publice locale, pentru dezvoltarea tehnologiei informatiei si comunicarii, al formarii profesionale a angajatilor si pentru dezvoltarea relatiilor la nivel cultural, al cercetarii stiintifice, mediului inconjurator, al energiei, inovatiei tehnologice si turismului.

 

Art.2- Consiliul Local al Sectorului 2 va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 31.05.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor Toma

 

Bucuresti, 31.05.2007

Nr.107