CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCESUL-VERBAL încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.09 2006, orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 43 din cei 55 de consilieri municipali.

La ședință au participat următorii: domnul Răzvan Murgeanu -viceprimar al municipiului București - doamna Cristina Coruț subprefect al Instituției Prefectului Municipiului București - domnul Dumitru Stănescu - secretarul general al municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al "Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Băleanu D.,Berbecaru A. Câmpurean M., Gheorghe V., Goncea L., Paraschiv I., Pațica I., Robe P., Stan I., Tudorache D., Zătreanu D., Zlotea M.

Dl.secretar general al Municipiului București, Dumitru Stănescu

Domnilor consilieri generali, stimați invitați, bine ați venit la lucrările Consiliului General de astăzi.

Vă informez că în sală sunt prezenți 40 de consilieri generali, deci sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea ședinței.

Vă informez că a fost redactat procesul verbal al ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 30.08. 2006, a fost afișat pe site-ul Primăriei, nu s-au primit contestații sau completări,a fost verificat cu banda, semnat de cinci consilieri generali. Vi-I supun spre aprobare.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 30.08.06? - 39 voturi , abțineri? - 1 vot (Duță), împotrivă? - 0 voturi.

Vă rog să-mi permiteți să vă aduc la cunoștință că domnul Lazăr Florian solicită revocarea parțială a HCGMB nr.54/2004 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport București a terenului situat în Calea Dudești numărul 184, sector 3, aferent obiectivului de investiții Modernizarea depoului Dudești. Pentru că o suprafață de 170 m.p. s-ar suprapune cu terenul pe care îl are în proprietate. Se va analiza și se va da răspuns. ~    5 ședință pentru a


Dl .președinte Antonel Tănase

Dau cuvântul domnului viceprimar Răzvan Murgeanu, pentru a face propuneri pentru ordinea de zi.

Dl.viceprimar Răzvan Murgeanu

Vă propun introducerea pe ordinea de zi a două proiecte de hotărâri:

1.    Proiect de hotărâre privind unele măsuri temporare privind circulația rutieră necesare desfășurării în bune condiții a Sommet-ului Francofoniei București 23-29.09.2006- este vorba despre acel culoar unic de care ați auzit și care trebuie neapărat votată astăzi și

2.    Proiect de hotărâre privind repartizarea la bugetele sectoarelor a unor sume de la bugetul de stat aprobate municipiului București pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat.

Dl.președinte Antonel Tănase

Cine este pentru propunerea făcută de domnul viceprimar?- 41 voturi (unanimitate).

Dl.consilier llie Romeo

Vă propun să introducem un punct de interpelări.

D.președinte Antonel Tănase

Cine este pentru propunerea făcută de domnul consilier llie?- 39 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?-2 voturi (Enciu, Mircea).

Cine este pentru ordinea de zi cu modificările aprobate?- 41 voturi (unanimitate).

Ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind virarea de către Ministerul Finanțelor Publice în contul municipiului București a unor disponibilități bănești necesare transmiterii cu plată din patrimoniul C.E.C. SA în domeniul public al municipiului București și în administrarea C.G.M.B. a imobilului situat în Calea Victoriei nr.13. sector 3

Dl.consilier loan Aurelian

Având în vedere că în Comisia de specialitate, respectiv Comisia de cultură s-a propus ca destinația acestei clădiri să fie de Muzeu de Istorie și Artă al Municipiului București, vă propun introducerea unui

articol nou-art.3 cu următorul conținut:

»

„clădirea astfel dobândită va avea destinația de sediu al Muzeului de Istorie și Artă al Municipiului BucureștifArticolul 3 va deveni art.4.

-la ora 15,10 a venit dl.consilier Giugula-

Dl.președinte Antonel Tănase

Cine este pentru acest amendament?- 34 voturi, împotrivă? - 3 voturi, abțineri? 5 voturi (Toma, Tudor Popescu, Prioteasa, Giugula, Surulescu)

Acest amendament a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul votat? - 42 voturi (unanimitate).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind unele măsuri temporare privind circulația rutieră necesare desfășurării în bune condiții a Sommet-ului Francofoniei București 23-29.09.2006

Dl.consilier Mircea Valentin

Conform codului rutier, trebuie ridicate și autovehiculele parcate în fața clădirilor necorespunzător. întrebarea este : la o interdicție temporară, care nu știu cât de mult a fost popularizată, a fost și nu a fost în opinia mea acest culoar pe care eu l-am primit pe internet, dacă se aplică acest articol 64 din Ordonanța 195/2002 spune că cei care vor avea acolo autoturismele vor plăti contravaloarea ridicării și transportării. Se aplică sau nu acest articol? Dacă nu, atunci trebuie să precizăm în hotărâre.

Dl.viceprimar Răzvan Murgeanu

Cererea a fost făcută în mod expres de către SPP și faptul că nu s-a dat publicității și nu s-a popularizat, tot la cererea acestora s-a făcut, în altă ordine de idei, sigur că nu vor fi puși să plătească.

Dl .consilier Mircea Valentin

Dacă nu scriem în hotărâre atunci se aplică legea. Alt amendament ar fi ca proprietarii acestor mijloace de transport nu vor fi obligați la plata nici unei sume pentru transportul autoturismelor.

Dl.președinte Antonel Tănase

Acest lucru e prevăzut în ordonanță, iar hotărârile de consiliu nu pot să contravină unei ordonanțe. O să ne-o atace Prefectura.

Dl.consilier Mircea Valentin

Atunci vor plăti. îmi pare rău.

Dl.consilier Giuqula Mihai

Eu sunt de acord să onorăm acest Sommet, dar încălcăm dreptul constituțional al cetățeanului de liberă circulație în orașul București. Nu putem interzice circulația pe Kiseleff, Calea Victoriei și Națiunile Unite. Nici Ceaușescu nu a făcut asta. Interzicem circulația în zona Piața Parlamentului, Piața Izvor, arsenalul Calea 13 Septembrie,Bdul.Libertății, Bdul. Unirii. Nu suntem de acord. Vă solicităm să se interzică într-un anume interval orar.

Suntem de acord să limităm traficul în zonă în momentul delegației. Eu când merg la Paris nu-mi interzice nimeni să circul.

Vă propun să limităm traficul în perioada când circulă delegația.

Dl.viceprimar Răzvan Murgeanu

Asta e o acțiune fără precedent.

Dl.consilier Giugula Mihai

Amendament: Sunt de acord să limităm accesul în zonă, pe momentul deplasării delegației. Limitarea traficului. Direcția de circulație să-și ia măsurile.

Dl.președinte Antonel Tănase

Cine este pentru amendamentul domnului Giugula?- 5 voturi, împotrivă? - 33 voturi, abțineri?- 4 voturi

Acest amendament nu a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată inițial?- 36 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 6 voturi (Adîr, Surulescu, Enciu, Giugula, Găletușe, Botezatu).

Trecem la Proiect de hotărâre privind repartizarea la bugetele sectoarelor a unor sume de la bugetul de stat aprobate municipiului București pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat.

Cine este pentru? 42 voturi (unanimitate).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la interpelări.

-la orele 15,30 a venit domnul consilier Botoș L.-

Dl.consilier llie Romeo

Este o interpelare adresată domnului primar general Adriean Videanu, cu care recunosc că am vorbit în prealabil despre acest subiect.

Deoarece săptămâna viitoare începe la București întâlnirea mondială a francofoniei la care urmează să participe zeci de miniștri din țările francofone. Este o cinste și o onoare pentru țara noastră, fără îndoială să fie aleasă ca țară gazdă a acestei reuniuni acum, în pragul aderării la Uniunea europeană. Este în același timp și un moment de maximă responsabilitate pentru București, pentru cetățenii săi de a se ridica la nivelul unei capitale europene. Ca reprezentant legitim al locuitorilor Bucureștiului doresc să vă atrag atenția asupra unui fenomen care poate afecta imaginea Bucureștiului și a României prin impactul negativ pe care îl poate avea asupra delegațiilor din străinătate. Este vorba despre cerșetoria profesionistă care se practică sub diverse forme în foarte multe zone și intersecții ale Capitalei. De la exploatarea copiilor, folosirea bebelușilor ținuți în brațe, folosirea persoanelor cu handicap și până la furnizarea unor servicii nesolicitate (cum ar fi curățarea parbrizelor) rețeaua cerșetorilor se întinde ca o plagă pe teritoriul Bucureștiului. Pe lângă aspectul de imagine, cerșetoria profesionistă capătă și un caracter de evaziune fiscală. Un calcul simplu ne arată că un cerșetor muncind 4 ore pe zi, poate câștiga până la 4000-5000 de RON fără nici un fel de impozit. Nu aș dori să fiu înțeles greșit, sau să fiu acuzat de lipsă de înțelegere față de o anumită categorie de oameni năpăstuiți, care au toată compasiunea mea și se bucură de tot sprijinul meu. Dar observația mai atentă a fenomenului ne relevă caracterul tot mai profesionist și care descoperă zilnic noi metode de a câștiga barii de pe urma folosirii abuzive a copiilor, femeilor, bătrânilor, handicapaților. Domnule primar general, vă rog să ne informați în următoarea ședință a

reducerii și chiar eliminării acestui fenomen, devenit din ce în ce mai nociv pentru sănătatea morală a bucureștenilor.

Dl.consilier Găletutșe Stelian

Eu am o informare pentru domnul primar general. La ce tertipuri s-au pretat în ultimile 3 luni cei de la APA NOVA? Vin și pun la bloc afișe că opresc apa rece. De exemplu mâine, pe 19 septembrie ora 9,00-21,00 la blocul A1 de pe Aleea Topoloverii nr.2 ne anunță că opresc apa. Nu au oprit apa niciodată. Șmecheria este următoarea: sigur că știind că se oprește apa umpli cada cu apă rece. în felul acesta, fiecare om crește consumul de apă și cresc încasările.

Dl.președinte Antonel Tănase

Vă mulțumesc.

6