CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCESUL-VERBAL încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.11 2006, orele 15,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei, Municipiului București, la care au participat 44 din cei 55 de consi!ior: municipali.    ;

La ședință au participat următorii: domnul primar general Adriean Videanu, doamna Cristina Coruț subprefect al Instituției Prefectului; Municipiului București, domnul Dumitru Stănescu - secretarul general al municipiului București.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru A, Bergheș C„ Câmpurean M (motivat), Constantin Barna S (motivat), Florescu D, Goncea L, llie R, Pațica A (motivat), Petrovici O, Radu M, Toma T(motivat).    !

Dl .secretar general al Municipiului București, Dumitru Stănescu

Domnilor consilieri generali, stimați invitați, bine ați venit la lucrările Consiliului General de astăzi.

Vă informez că în sală sunt prezenți 41 de consilieri generali, deci sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea ședinței.

Vă informez că a fost redactat procesul verbal al ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 02.11.2006, a fost afișat pe site-ul Primăriei, a fost verificat cu banda. Vi-I supun spre aprobare.    :

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 02.11.2006? - 37 voturi , abțineri? - 4 voturi (Giugula M, Stan I, Găletușe S, Surulescu A), împotrivă? - 0 voturi.

Vă rog să-mi permiteți să fac încă două informări.

Vă informez că s-a înaintat la CNSAS cererea aprobată de CGMB de a

analiza și a ne da un răspuns cu privire la situația directorilor din PMB.

A doua informare : dna. Bozdoc Valeria a formulat plângere

administrativă prealabilă împotriva Hotărârilor CGMB nr. 159/2006, privind aprobarea planului urbanistic zonal „Pasaj denivelat suprateran Basarab” și a Hotărârii 160/2006 privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local „Pasaj denivelat superior Basarab”. în opinia dumneaei s-au încălcat prevederi ale legii vis-a-vis de adoptarea celor 2 hotărâri. Vom supună

comisiei juridice analizarea acestor date și vom formula un răspuns. Vă mulțumesc.

Dau cuvântul doamnei președinte de ședință pentru conducerea lucrărilor ședinței.

Dl .consilier Botezatu Enescu Petre

înainte de începerea ședinței vă rog să-mi permiteți să iau cuvântul.

Dna președinte Cosma Roxana Cine este pentru ? - majoritate de voturi

Dl.consilier Botezatu Enescu Petre

în primul rând doresc să vă mulțumesc și dvs.dră președinte și primarului general, reprezentantului Prefecturii pentru că mi-au creat această posibilitate de a vorbi.

Cuvântul meu se intitulează Protest.

Consilierii PSD protestează față de atitudinea Primarului General exprimată în urma revoltei locatarilor din Ferentari potrivit căreia Primarul General, instituția Primăriei Capitalei nu au responsabilități privitoare la monitorizarea și rezolvarea problemelor cetățenilor care l-au ales din zona mai sus-menționată.

în acest fel, Primarul General nu a respectat Legea nr.215/2001, art.67, 70 privitoare la responsabilitățile care le are față de cetățenii capitalei. în aceeași manieră, protestăm față de atitudinea Prefectului Capitalei care cu același prilej a afirmat: „ce să vă fac măi, dacă l-ați ales primar pe Vanghelie?” Și aducerea de mulțumiri domnului Becali, care cu dare de mână a acoperit restantele cetățenilor fată de Electrica SA, considerând astfel că Prefectul Capitalei s-a detașat de atribuțiile care îi revin în calitate de reprezentant al Guvernului României de soluționare a problemelor cetățenilor și astfel s-a creat imaginea că dacă nu ar fi fost acest domn, Becali, Guvernul, respectiv Prefectura Bucureștiului n-ar fi avut soluții în acest dificil caz de criză care se poate repeta și în alte zone ale Capitalei. în virtutea acestor două atitudini neconforme cu legea nr.215 art.67 la 70 în cazul primarului general al capitalei solicităm demisia primarului general pentru neimplicare în soluționarea crizei din Ferentari si bineînțeles a prefectului capitalei, potrivit legii nr.215 art. 130 -134 care a dat dovadă că nu are mijloacele necesare la dispoziție pentru asemenea situații care se pot repeta o afirm încă odată și în alte zone ale capitalei. Sărăcia, doamnelor și domnilor, nu domină numai sectorul 5 ci toate sectoarele capitalei. De aceea este necesar ca organele alese și numite în funcții din alianța D.A. să-și îndeplinească atribuțiile legale. în caz contrar să-și dea demisia și locul altora mai competenți îl lasă. Mulțumesc.

Vă propun ca din ordinea de zi anunțată să scoatem punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul situat în Sos.Giurgiului nr.58A, sector 4, proprietatea domnului Tudor Mircea Cristian și terenul situat în Sos.Giurgiului nr.126, sector 4, aparținând municipiului București și pct. 16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Str. Heliade între Vii nr.70 - 72, sector 2, București - Proiectul Peninsula și să introducem pe ordinea de zi suplimentară proiecte de hotărâre:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ-Calea Plevnei rir.114-Str.Mircea Vulcănescu sector 1

2.    Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ-Str.Răzoare - Bdul.Geniului sector 6

3.    Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București

4.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Pază și Deservire Generală a Obiectivelor de Protecție Civilă a spațiului cu altă destinație situat în Str. Dristor nr.97-119, sector 3

5.    Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier general

6.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 759 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 1, în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de înot)

7.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 4867,5 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 1, în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de înot)

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul proprietatea domnului Popescu Sergiu Marcel și un teren aparținând municipiului București

9.    Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București situat adiacent imobilului din Splaiul Unirii nr.76, sector 4, de 378 m.p. pentru extindere clădire de birouri

Dl.consilier Giugula Mihai

Am să vă rog să fiți de acord, dacă aprobați ordinea de zi suplimentară propusă de domnul primar general, ca punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentară - proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier general să aibă poziția 1 de pe ordinea de zi generală, având în vedere că este un coleg de-al nostru și trebuie să-i dăm toată considerația.

Nu sunt de acord cu scoatere punctului 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul situat în Sos.Giurgiului rir.58A, sector 4, proprietatea domnului Tudor Mircea Cristian și terenul situat

în Sos.Giurgiului nr.126, sector 4, aparținând municipiului București, de pe ordinea de zi , deoarece am avut această discuție. Propunerea de schimb de teren a fost făcută de către aparatul administrativ al Primăriei - este vorba de un teren al unor cetățeni pe care se va construi pasajul de la Piața Revoluției (din câte am înțeles), iar terenul care a fost dat la schimb a fost propus de către Primărie. Se pare că ...

Dna președinte Cosma Roxana

O să-l rog pe domnul primar general să vă dea lămurirea de ce propune această scoatere.

Dl.consilier Giugula Mihai

Știu de ce domnul primar a făcut această propunere pentru că în ultimul moment, se pare că a apărut o cerere de revendicare, care este o simplă hârtie de acum câțiva ani. Dacă este așa, să ne spună domnul primar cine răspunde pentru cheltuielile făcute de această persoană pentru evaluarea terenului și a tuturor formalităților, PUZ, PUD și altele, înseamnă că este o neglijență la nivelul aparatului administrativ și cineva ar trebui să răspundă și care este soluția.

I

Dl .primar general Adriean Videanu

îi mulțumesc domnului consilier general. Vreau să vă spun că scoaterea proiectului pe care vi l-am propus s-a făcut de comun acord cu proprietarul terenului pentru că avem nevoie de o expertiză cu determinarea vecinătăților pentru a face un lucru temeinic din punct de vedere legal.

Dna președinte Cosma Roxana

Vă retrageți acest amendament și anume de revenire asupra punctului 4? Rămâne.

Dl.consilier Adâr Victor

Solicit scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 6 - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran Gara de Nord”, pentru că nu respectă legea nr.24/2000 privind trimiterea actelor normative în plenul camerei Guvernului sau consiliului local. în expunerea de motive dvs. nu încheiați cu formularea „Propun dezbaterii și aprobării CGMB acest proiect de hotărâre” se încheie pur și simplu „Indicatorii tehnico-economici trebuie actualizați”. Dvs. nu ați respectat art. 28 din legea nr.24/2000 (nu dvs. executivul Primăriei) referitor la trimiterea. Eu consider și mă voi opune că nu este trimis. Dacă nu se respectă legea nr.24 cu trimiterea expresă în dezbaterea consiliului general eu consider că nu este pe ordinea de zi.

Legat de expunerea de motive cred că domnul consilier general are dreptate și putem să facem această corectură acum în plenul CGMB fără a întârzia elaborarea acestui proiect. Necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici la acest parcaj subteran este datorită faptului că în urma unui studiu de zonă s-a ajuns la concluzia că dacă tot facem o investiție publică să nu o facem cu 2 nivele în subteran ci cu 3 pentru a face față necesităților viitoare a zonei respective. Dar domnul consilier general pe fond are dreptate.

Dl.consilier Adâr Victor

Sunt de acord cu opinia dvs. de a modifica expunerea de motive și de a-l introduce în plen însă am o rugăminte ....

Dna președinte Cosma Roxana

Vă retrageți propunerea de scoatere a proiectului sau o discutăm în momentul în care va fi supus votului?

Dl.consilier Adâr Victor

îl respect prea mult pe domnul primar general ca să fiu împotriva acestui lucru cu toate că doamna subprefect este aici de față, poate să confirme sau să infirme dacă este legal, corect acest lucru. Indicatorii tehnico-economici care sunt cuprinși în proiectul de hotărâre în anexa 1 paragraful 2-3 : indicatori tehnic-economici pentru mine înseamnă „nu indicatori constructivi” înseamnă termene, prețuri, valori, iar aici nu se regăsește domnule primar general, în proiectul de hotărâre, așa ceva. Se găsește în raportul de specialitate înaintat dvs. de către domnul director Bogdan Șoșoacă. Nu am văzut așa ceva.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru propunerea domnului primar general de a scoate de pe ordinea de zi următoarele proiecte:

Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul situat în Sos.Giurgiului nr.58A, sector 4, proprietatea domnului Tudor Mircea Cristian și terenul situat în Sos.Giurgiului nr.126, sector 4, aparținând municipiului București

Pct.16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Str. Heliade între Vii nr.70 - 72, sector 2, București - Proiectul Peninsula? -35 voturi, împotrivă? - 4 voturi (Botezatu Enescu P, Tudorache D, Giugula M, Stan I), abțineri ? - 4 voturi (Surulescu A, Găletușe S, Robe P, Gheorghe V)

Aceste proiecte au fost scoase de pe ordinea de zi.

Cine este pentru propunerea domnului primar general de a introduce pe ordinea de zi următoarele proiecte :

1.    Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ-Calea Plevnei nr.114-Str.Mircea Vulcănescu sector 1

2.    Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ-Str.Răzoare - Bdul.Geniului sector 6

3.    Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului București

4.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Pază și Deservire Generală a Obiectivelor de Protecție Civilă a spațiului cu altă destinație situat în Str. Dristor nr.97-119, sector 3

5.    Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier general

6.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 759 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 1, în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de înot)

7.    Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 4867,5 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 1, în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de înot)

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul proprietatea domnului Popescu Sergiu Marcel și un teren aparținând municipiului București

9.    Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București situat adiacent imobilului din Splaiul Unirii nr.76, sector 4, de 378 m.p. pentru extindere clădire de birouri ? - 42 voturi, împotrivă ? - 1 vot, abțineri ? - 1 vot (Adâr V)

UI    Aceste proiecte au fost introduse pe ordinea de zi.

Cine este pentru propunerea domnului consilier Giugula de a vota ca prim proiect validarea mandatului noului consilier general în cadrul CGMB ? -43 voturi

Domnule consilier Giugula, atâta timp cât a fost votată scoaterea

punctului 4 de pe ordinea de zi propunerea dvs. nu mai este valabilă. Vă

mulțumesc.

1

Domnule Adâr nu mai supun la vot scoaterea punctului 6, ci vom discuta la momentul la care va fi supus în dezbatere.

Cine este pentru aprobarea ordinei de zi așa cum a fost modificată și completată ? - 43 voturi

Trecem la Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier general

Dl.consilier Giugula Mihai

Având în vedere faptul că fac parte din Comisia de validare și sunt liderul grupului de consilieri PSD din cadrul CGMB, vă cer permisiunea să fac eu această propunere:

„Având în vedere adresa PSD - organizația Municipiului București nr. 312/2006 prin care se propune domnul Mărășescu în funcția de consilier general;

Văzând procesul-verbal al Comisiei de validare a CGMB;

în temeiul art.34 din legea nr.215/2001 privind administrația publică

locală, modificată și completată prin Legea nr.286/2006;

CGMB hotărăște : Articol unic - Se validează mandatul de consilier general al domnului Mărășescu Nicolaie”.

Vreau să vă aduc la cunoștință că domnul Mărășescu Nicolaie a fost ales în calitate de consilier general pe listele PSD. Domnul Mărășescu nu cred că mai are nevoie de vreo prezentare specială, este un eminent profesor, un eminent formator de valori sportive, o persoană care a îndeplinit funcție de răspundere la nivel guvernamental - ministru secretar de stat în Ministerul Sporturilor. Este cel care a promovat și a adus România în postura de a deține mai multe medalii olimpice, mondiale. Dânsul a fost consilier general și în mandatul 2000, după care a fost promovat în cadrul Guvernului și și-a îndeplinit cu cinste toate atribuțiunile.

Vă mulțumesc.

I

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 42 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 1 vot (Pop R)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Ne bucurăm că ați intrat în rândurile noastre de consilieri generali. Vă rugăm să depuneți jurământul.

Dl. consilier Mărășescu Nicolaie

Eu, MĂRĂȘESCU NICOLAIE,

ales Consilier General al Municipiului București,

în conformitate cu prevederile art.34 alin.(1) din

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și

completată prin Legea nr.286/2006, depun următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

- aplauze -

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului București pe anul 2006

Dl.consilier Adâr Victor

Stimată doamnă subprefect, doamnă președinte, domnule primar general, onorat auditoriu, am analizat și am încercat să studiez cât mai bine proiectul privind rectificarea bugetară și vreau să fac o comunicare dvs. stimați consilieri referitoare la problemele pe care le-am întâmpinat în Comisia de cultură. Ieri am avut Comisia de cultură care a durat de la 15,00 la orele 20,10 cu rectificarea unor indicatori, unor solicitări ale instituțiilor de cultură. Un punct foarte important l-a constituit instituția de artă și cultură Circul Globus - o instituție care se caracterizează prin două aspecte : specificitate și unicitate. Nu este, ca idee al municipiului București. Arta circului este pentru toată lumea. Cererile erau de 63 mld.lei (am să vorbesc în lei vechi ca să înțeleagă toată lumea, cu respectul pe care îl am). La solicitările care au fost am rămas surprins să constat că există unele opere de pus în scenă care costă mai mult decât subvenția pe care o putem acorda unei instituții de cultură din București. De exemplu există 3 spectacole care costă 25 mld.lei care este subvenția pentru 3-4 instituții de cultură din București. în București CGMB prin banii contribuabililor susține prin subvenții 26 de instituții de cultură și de artă. Numai 7 motoare înseamnă 16 mld. lei, numai scena înseamnă 12 ml.dlei, numai animalele - pentru că acolo sunt și personaje animale, nu numai personaje actori și actrițe - costă 7 mld.lei. în această conjunctură Comisia de cultură a reușit să facă o rectificare, însă eu am o propunere pe care o adresez domnului primar general și propunerea mea este următoarea : Circul Globus fiind o unitate care face artă pentru toată lumea, nu neapărat pentru locuitorii municipiului București, aș dori ca domnul primar general, executivul primăriei să înainteze o scrisoare către Ministerul Culturii și Cultelor în care să solicite un punct de vedere ca această instituție emblematică a României, că este unică în România, să treacă și să fie subvenționată de la bugetul de stat - ceea ce ar însemna fonduri mai multe, o categorie de demnitate oficială a acestei instituții și practic bugetul primăriei s-ar bucura de 160 - 200 mld.lei suplimentar, care ar putea fi folosite în alt domeniu. Asta nu înseamnă să eliminăm circul din viata noastră, această artă. Cred că este bine să sondăm prin această scrisoare punctul de vedere al Ministerului Culturii, precedent cred că există - Muzeul George Enescu, care este unic și el și reprezentativ pentru panteonul național și universal, este trecut la Ministerul Culturii. Este o propunere pe care o fac deoarece domnul consilier Pop Romeo ca președinte al Comisie de cultură o să vă spună cu cât se rectifică bugetul acestei instituții de artă și cultură. Aș dori ca domnul primar general să facă aceste demersuri

pentru a ne informa și să aflăm dacă este oportun sau nu acest demers al nostru.

Dna președinte Cosma Roxana

Domnule consilier Pop Romeo vă rog să fiți foarte clar la cifre pentru că se înregistrează și vor fi ulterior trecute în procesul verbal.

Dl.consilier Pop Romeo

în urma ședinței Comisiei de cultură, cu acordul domnului primar general și în prezenta domnului Buzdugă, bugetul la cultură s-a modificat astfel:

Se scoate din anexă - nu se face nici o modificare de buget la Teatrul L.S.Bulandra - la pag.5 Teatrul L.S. Bulandra se scoate. Motivația este următoarea : Teatrul L.S.Bulandra nu și-a făcut planul de reparații și de investiții și încearcă prin această modificare de buget să ia banii de la „reparații și investiții” să îi introducă în capitolul 30 pe proiecte „Cheltuieli din consum”. Al doilea argument este că analiza de la final a parametrilor de conducere trebuie luat în considerare și faptul că dumnealor nu și-au făcut investițiile pe anul acesta.

De asemenea la Circ este o singură modificare la pagina 10, capitolul 20 - 30, în loc de 4990 rămân 2660. în loc de 49 mld.cât a cerut Circul rămân 26 mld. pe capitolul 30 pentru a realiza încă două proiecte până la sfârșitul anului. Noi am discutat și partea de reparații curente, dar în conformitate cu politica generală făcută de noi și de domnul primar general, domnul primar general și în concordanță cu comisia am aprobat toți banii ceruți pe reparații curente - tot ce este investiție, reparație, Circul să-și poată face. S-au aprobat cei 10 mld. ceruți suplimentar și să dea Domnul să-i consume bine și cu efect.

Vreau să vă spun că Circul, în condițiile suplimentării de buget de astăzi ajunge la o sumă totală de 210 mld. din care subvenția este de 193 mld. Bugetul total al municipiului București la capitolul „Cultură”, buget foarte generos de aproximativ 1050 mld. care presupune finanțarea a 28 de instituții: Biblioteca - instituție fără venituri proprii, Muzeul Literaturii - cu toate casele memoriale, Muzeul de istorie cu tot ce înseamnă muzeele din București subordonate și instituțiile de spectacole, care înseamnă 60 mil.de Euro domnule primar general. Pentru acest lucru vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și C.G.M.B. pentru că instituțiile de cultură au o finanțare din care multe capitale ar elimina o parte. Din acest buget de 1050 mld. Circul beneficiază de 210 mld. Deci o singură instituție consumă 210 mld., iar la capitolul 30 „Proiecte culturale” Circul a ajuns la valoroasa sumă de 98 mld., deci în proiecte culturale având doar 3,4 spectacole anul acesta.

Dl.consilier Giugula Mihai

Sunt de acord cu ce a spus colegul nostru domnul Adâr și cu ce a spus domnul consilier Pop. se pare că pe lângă „circul” pe care îl avem în viața de

zi cu zi mai avem nevoie și de celălalt Circ. Constat că acest Circ are de pierdut 1 mii.USD în 30 de zile și nu știu cum va fi în stare să cheltuiască această sumă exorbitantă dacă nu a putut să o facă în 365 de zile pentru investiții și mai are 60 mld. după ce a mai avut 60 rrild. la ultima rectificare -deci 120 mld. a avut pentru programe și 60 mld. le dăm acum pentru programe într-o perioadă de 30 de zile. Dacă cineva crede că acest Circ va putea să „circărească” 2 mii. Euro în programe de 30 zile, probabil că cineva vrea să organizeze un fastuos revelion la Circ. Să vedem cine va profita de această reclamă! Și încă 1 mii. Euro pentru „investiții”. 3 mii. în 30 zile, asta înseamnă 300 mii.Euro săptămânal. Este inadmisibil. Noi ne vom opune acestui proiect de buget care este mincinos.

Dna președinte Cosma Roxana

Doresc să fac următorul amendament, pentru că fac parte din Comisia de cultură. Președintele Comisiei de cultură, domnul Romeo Pop a făcut aceste modificări în urma discuțiilor pe care le-am purtat aseară pe parcursul acelor ore în comisie, inclusiv cu managementul Circului și cu directorii de cultură.

Dna consilier Moise Alina

Aș dori ca suma de la Guvern care se primește pentru organizarea festivităților cu ocazia aderării să nu o cheltuim toată, pentru că mi se pare aberant să facem niște festivități la o asemenea sumă și să nu ne gândim că am avea mult mai multe proiecte de realizat pentru cetățeni. Aș vrea să mergem pe o sumă minimă pentru ziua aderării și restul de bani să-i cheltuim pentru cetățeni.

Dl.primar general Adriean Videariu

Vreau să vă asigur pe fiecare dintre dvs. că se vor cheltui atâția bani cât sunt necesari și nimic mai mult. Cert este că, conform prevederilor legale, ce nu cheltuim îi dăm înapoi. Nu putem să cheltuim banii cu altă destinație, hotărârea de Guvern este clară din acest punct de vedere, este numai pentru organizarea revelionului și vom încerca să-i cheltuim cât mai eficient. Nu putem să-i utilizăm practic în altă parte, restul îi vom restitui.

Dl.consilier Adâr Victor

Problema cred că se pune altfel: deci, până astăzi, de pe 8.11. cred că a trimis hotărârea de guvern Consiliului, astăzi suntem în 17.11, eu cred că era necesar în raportul de specialitate să nu fie doar 3 fraze în care să se spună am primit banii și vom organiza ziua aderării la Uniunea Europeană. Un gest foarte frumos, de demnitate. însă ar fi fost necesar ca astăzi să vedem un draft al acestui program pentru a vedea și noi despre ce este vorba. Dumneavoastră ați spus foarte bine „nu se vor cheltui aiurea”, dacă am reținut,

dar nu este academic spus, dar trebuia totuși ca să aprobăm niște rectificări, chiar dacă banii au venit așa, să avem o motivare - da banii aceștia vor fi folosiți pentru programele ARCUB-ului, etc. în sensul acesta cred ca s-a solicitat. Adică o expunere în mare despre ceea ce ei reprezint. Dacă ne trezim că vom da , cu tot respectul sunt 500 mii Euro, pe artificii atunci sincer..

Dl.primar general Adriean Videanu

Domnule consilier general, explicațiile acestea trebuie să le dăm celui care ne-a dat banii nu CGMB. CGMB nu face altceva decât ia act că Guvernul ne-a dat niște bani, îi utilizăm cu o anumită destinație și vă asigur că vom da explicație Guvernului, Secretariatului General al Guvernului leu cu leu cheltuit. ARCUB-ul va face acest lucru. în urma discuțiilor Guvern - Primăria Capitalei - s-a hotărât ca prin instituția ARCUB care are o mare experiență să se organizeze evenimentul. Acesta este motivul pentru care organizăm noi evenimentul acesta.

Dl.consilier Giugula Mihai

Domnul Adâr a cerut o transparență în cheltuirea banilor publici, de care răspunde CGMB. Nu Primăria! CGMB. Noi acum suntem dați în judecată pentru banii pe care i-au cheltuit alții, pentru că am aprobat în CGMB. Nu răspund cei care au cheltuit banii. Aceasta este solicitarea și este corectă. Vă rugăm să prezentați planul sau modalitatea de cheltuirea a banilor, dacă nu nu-i cheltuiti.

Dna președinte Cosma Roxana

Vă mulțumesc domnule consilier.

1

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Pop R. -35 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Botezatu Enescu P, Tudorache D, Giugula M, Stan I, Surulescu A, Găletușe S, Robe P, Gheorghe V, Cruceanu E)

Aceste modificări au fost aprobate.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 30 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 10 voturi (Adâr V, Moise A, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Giugula M, Stan I, Surulescu A, Găletușe S, Robe P, Gheorghe V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind repartizarea la bugetele sectoarelor a unor sume alocate municipiului București din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat

li

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 44 voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind excluderea spațiilor comerciale din Complexul HALA MATACHE, situat în Str. Haralambie Botescu nr.10A (fost rir.1), sector 1, din lista spațiilor comerciale și de prestări de servicii care se vând în temeiul Legii nr.550/2002

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 37 voturi, împotrivă ? - 5 voturi (Bumbaș F, Băleanu D, Tudorache D, loan A, Oprișan I), abțineri - 2 voturi (Adâr V, Moise A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de “Piața New Delhi”    '

Dl.consilier Giugula Mihai

Cu privire la acest proiect de hotărâre aș propune să-l scoatem de pe ordinea de zi. Am discutat cu primarul sectorului 5 cu privire la această piață, dânsul a zis că are un proiect de dezvoltare a acestei zone cu ocazia manifestărilor zilei de aderare a României la Uniunea Europeană pe care urmează să-l prezinte CGMB într-un context, cu denumire, cu o festivitate întreagă. Dacă dăm acum o denumire vom cere schimbarea denumirii peste 2 săptămâni când primarul sectorului 5, consiliul local al sectorului 5 vor veni cu un proiect pentru denumirea pieții care se află în fața Casei Republicii, inclusiv a acestei intersecții, cu denumiri în cinstea aderării la Uniunea Europeană.

Dna președinte Cosma Roxana

înțeleg că era un proiect ce nu a fost făcut, este un proiect promovat de către colegul nostru pe care îl rog să vină la microfon și să-l susțină.

Dl.consilier Zlotea Marian

Legea nu spune să consultăm primarul sectorului 5, proiectul are raport de specialitate, avem avizul comisiei de patrimoniu si de la comisia juridică, comisia de atribuire și denumiri a municipiului București, inclusiv Prefectura, a dat aviz de legalitate. Ca să-i răspund domnului consilier Giugula, pentru că dânsul a făcut propunerea de validare a unui mandat de consilier general, și pentru a nu îl forța să facă propunerea de

Verificare, din respect pentru domnul Mărășescu, pentru tot ce a făcut în sportul românesc, propun domnului secretar general să ceară CNSAS-ului verificarea dânsului odată cu noi, pentru că este normal. Nu aș putea să-i cer domnului consilier Giugula care a cerut validarea, să facă asta.

Dl.consilier Adâr Victor

Distinsul meu coleg a spus că există tot în acest proiect de hotărâre. Un singur lucru nu există, expunerea de motive a consilierilor generali. Dacă o aveți dumneavoastră spuneți-mi.

Dl.secretar general al municipiului București, Dumitru Stănescu

Vă informez că în dosarul proiectului de hotărâre există planul schiță, avizul secretarului general, expunere de motive semnată de consilierii generali, raportul de specialitate semnat de Cristina Șetran.

Dl.consilier Giugula Mihai

Pentru că am drept la replică, vreau să îl anunț pe colegul meu că am dat o hotărâre de Consiliu prin care toți consilierii vor fi verificați la CNSAS, actuali și viitori. Nu avem nevoie să facem o polemizare proastă pe această temă.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 33 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Stan I), abțineri ? - 10 voturi (Adâr V, Forăscu V, lovici T, Moise A, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Giugula M, Stan I, Surulescu A, Găletușe S).

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran Gara de Nord”

Dl.consilier Adâr Victor

Revin, nu mă mai leg de expunerea de motive, am înțeles argumentația,

dar vreau ca la art.1...... La art.1 spune : se aprobă indicatorii tehnico-

economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Dvs. ce înțelegeți prin indicatori tehnico-economici? Doar indicatorii constructivi, subteran 1, subteran 2, subteran 3? Sau înțelegeți și valori care sunt în raportul de specialitate? Părerea mea este că trebuie extrași din raportul de specialitate acești indicatori tehnico-economici și prinși în anexă. Noi asta votăm, nu votăm subteran 1, subteran 2, subteran 3. Noi votăm niște bani acolo. Vă rog frumos. Deci, amendamentul meu ar fi ca la art.1, anexa să fie completată cu ceea ce este în raportul de specialitate, adică valorile care sunt pentru anul I, anul II, construcții montaj, scrie acolo și nu stau să le citesc acum pentru că le cunoașteți mult mai bine. Acesta ar fi amendamentul: să se introducă în anexă.

Dna .președinte Cosma Roxana

Amendamentul dvs. este pertinent dintr-un motiv foarte clar și vă și explic, pentru că m-am uitat și eu peste documentele fotocopiate. Eu în general la ședință păstrez fotocopii egale cu cele pe care le primiți si dvs. în sală și nu proiecte în original, tocmai pentru a vorbi același limbaj. Recunosc că și mie acum mi s-au adus. Există la proiectul în original și vă arăt a treia pagină care nu a fost fotocopiată, cu exact datele care se află la dispoziția dvs. în raportul de specialitate.

Deci vom vota amendamentul dvs., dar țin să fac această mică precizare că există în proiectul original.

Dl.consilier Adâr Victor

Aici este o chestiune de lege și de regulament, fără supărare. Dvs. când ne înmânați nouă aceste documente, noi luăm de bune exact aceste documente.

Dna.președinte Cosma Roxana

De aceea voi supune la vot amendamentul dvs, dar am ținut să fac această precizare.

Supun la vot amendamentul domnului consilier Adâr. Cine este pentru?-37 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri ? - 7 voturi (Giugula M, Stan I, Mărășescu N, Botezatu Enescu P, Surulescu A, Găletușe S, Tudorache D)

Acest amendament a fost aprobat.

Țin să vă anunț că acest proiect face parte din proiectele mari la nivel de

București.


Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 34 voturi, împotrivă ? - 4 voturi (Stan I, Giugula M, Mărășescu N, Botezatu Enescu P), abțineri ? - 4 voturi (Surulescu A, Găletușe S, Robe P, Gheorghe V).

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr.250/2006 privind achiziționarea de imobile cu destinație de locuințe de la persoane fizice sau juridice

Dl.consilier Adâr Victor

Studiind materialul am constatat că pentru casele expropriate nu se pune problema nu este un termen pentru aceste locuințe sociale. Adică noi le dăm ok., oamenii nu trebuie să stea în stradă, este corect, cinstit, le dăm și un ban pentru ceea ce este despăgubit, dar acești cetățeni cât trebuie să stea în aceste locuințe? 1 an, 5 ani, 10 ani, 25 ani? Știți că fiecare lege arereglementare - ca la legea nr. 112, stai în casa aceea doar 3 ani. Există niște reglementări ca și la hotărârea nr.1999 ca și la ordonanța de urgență care prevedea prelungire contractelor chiriașilor până la 5 ani. Nu am observat în proiectul de hotărâre aceste precizări.

Dl.primar general Adriean Videanu

Mă simt obligat să dau câteva explicații. Știți că predilect cumpărăm aceste case pentru cei care fac obiectul Centrului Istoric și pentru exproprieri. Sunt persoane care doresc să facă schimb de locuință cu municipalitatea și vor sta toată viața acolo, sunt persoane care vor să stea temporar până consolidăm aceste clădiri. Este foarte greu să poți să dai un termen. De aceea, am încercat să reglementăm o prevedere legală. Mie mi se pare un pic super fluă, dar este foarte bine că o facem. Atribuirea locuințelor se face numai prin primăriile 1-6 conform Hotărârii nr.42 a C.G.M.B. și a prevederilor legale. De aceea am ținut să avem acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Stan Ion

Sunt de acord cu ce spuneți domnule primar general dar am o rugăminte la dvs. : s-a făcut un recensământ cu cei care stau în zona Centrului Istoric? Câți au acte legale, câți stau abuziv? Aveți această evidență? Eu nu sunt de acord să cumpărați din piața liberă locuințe pentru că avem foarte multe locuințe ...

Dna președinte Cosma Roxana

Proiectul a fost votat deja.

Dl.consilier Forăscu Vasile

Propun ca la repartiția acestor locuințe să se delege 1 sau 2 consilieri la primăriile de sectoare ca să verifice.

Dl.consilier Giugula Mihai

Am înțeles că acest proiect de hotărâre privind modificare la o hotărâre este făcut special ca să se achiziționeze locuințe pentru persoane care locuiesc în Centrul Istoric. Corect? Din câte știu Centrul Istoric aparține sectorului 3. Este un proiect care este dat pentru finu’? Ca să nu avem impresia că acest proiect este un proiect pentru finu’, rog ca să se completeze acest proiect propun următorul amendament: “Locuințele vor fi repartizate prin ordin de repartiție de către primăriile sectoarelor 1-6. Titularii contractelor de închiriere nu au dreptul să înstrăineze sau să subînchirieze imobilul care face obiectul prezentului contract. Imobilele vor fi achiziționate în mod egal în toate sectoarele".

Dl.consilier Băleanu Dorin

în legătură cu Centrul Istoric aveam astăzi un proiect de hotărâre dar I-am retras. Folosesc acest prilej pentru a vă supune atenției problema cu care se confruntă acești locuitori (sunt peste 1000 de persoane). în Centrul Istoric Distrigaz a întrerupt furnizarea de gaz întrucât marea majoritate a firmelor, cafenele, cârciumi, cooperative (care sunt vreo douăzeci și ceva de unități) chiriașe la Administrația Fondului Imobiliar nu și-au plătit întreținerea în valoare de peste 1 mld. și jumătate, iar cetățenii sunt fără căldură. Rugămintea mea este: ori noi Consiliul garantăm că se vor plăti aceste datorii către Distrigaz, ori dacă nu să se facă o notificare către AFI din dispoziția primarului general și să fie somate aceste firme să elibereze spațiile respective dacă nu își plătesc aceste datorii către Distrigaz. Este o problemă extrem de urgentă.

Dna președinte Cosma Roxana

Avem două propuneri : prima a domnului Forăscu care nu știu dacă întrunește în totalitate condițiile de legalitate atâta timp cât este atributul exclusiv al sectoarelor de a face repartiția, dar o supun la vot.

Cine este pentru amendamentul domnului Forăscu ? - 13 voturi, împotrivă ? - 7 voturi, abțineri ? - 8 voturi

Amendamentul nu a fost aprobat.

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Giugula ? -8 voturi, împotrivă ? - 25 voturi, abțineri ? - 11 voturi

Amendamentul nu a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 37 voturi, abțineri? - 7 voturi (Botezatu Enescu P, Stan I, Surulescu A, Găletușe S, Tudorache D, Giugula M, Mărășescu N), împotrivă ? - 0 voturi.

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din

domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului

local al sectorului 6 în domeniul public al statului și administrarea

Ministerului Administrației și Internelor pentru înființarea unei secții de

Politie

«

Dl.consilier Adâr Victor

în 22.06.2006 în expunerea de motive și în raportul de specialitate se spune astfel: s-a încheiat un protocol de predare-primire între Administrația Școlilor sector 6 și Direcția Generală a Poliției (ceva la genul acesta) pentru predarea acestui teren. Mai sus se spune : „Acest teren este în folosința școlii generale respective și în administrarea Consiliului local al sectorului 6 și în proprietatea municipiului București”. Proprietarul - municipiul București. Avea dreptul Administrația Școlilor sector 6 să predea terenul al cărui proprietar în domeniul public era municipiul București fără să ne întrebe? Aceasta este întrebarea mea.

Dl.consilier Giugula Mihai

Răspuns: nu avea dreptul. Conform legii rir.213 proprietarul își dă acordul pentru orice schimbare. Administratorul numai dacă are mandat. Este inadmisibil să renunțăm la cultură pentru poliție. Este inadmisibil să desființăm o școală și să facem o secție de poliție. Este inadmisibil să nu facem o grădiniță în loc să facem poliție. Dacă ne apropriem de stat polițienesc asta este.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 28 voturi, împotrivă ? - 5 voturi (Giugula M, Mărășescu N, Surulescu A, Botezatu Enescu P, Gheorghe V), abțineri ? - 4 voturi (Adâr V, Tudorache D, Găletușe S, Moise A).

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

îl rog pe domnul secretar general să facă prezență.

Dl.consilier Bumbas Florin

Aș vrea să luați în considerare faptul că domnul care numără poate să greșească. De ce nu luați în considerare acest lucru?

Dna președinte Cosma Roxana

Vom vedea la momentul acesta dacă s-au numărat bine voturile.

Dl.consilier Giugula Mihai

Acest proiect de hotărâre trebuie aprobat cu 2/3 din numărul consilierilor în funcție.

Dl.secretar general al municipiului București, Dumitru Stănescu

Sunt prezenți 41 de consilieri.

Dna președinte Cosma Roxana

Prefectura, s-a numărat greșit votul în sală de către cei din Secretariat.

Dl.consilier Oprișan Ion

Având în vedere că legea prevede să fie consemnați consilierii generali care votează împotrivă sau se abțin și asta doresc și colegii noștri, propun ca acest proiect să se voteze nominal. Vă rog să se consemneze.

Dna președinte Cosma Roxana

Da, domnule consilier Oprișan se va consemna.

Dl.consilier Giugula Mihai

Domnule Oprișan legea se citește integral, nu fragmentar. Nu dezinformați oamenii. Se trece la cerere. Veți constata că la această ședință am solicitat la fiecare proiect supus votului ca grupul de consilieri PSD și am auzit și din partea domnului Adâr că a solicitat să se treacă nominal, poziția și modul în care au votat - la abținere sau împotrivă. Deci, ceea ce spuneți dvs. s-a realizat.

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în Str. Vidin nr.52, sector 2, în suprafață de 45 m.p., pentru extinderea unei clădiri cu destinația de locuință

Dl.consilier Adâr Victor

Propun următorul amendament pentru punctele 9, 10, 11 și 12, pentru a nu apărea niște probleme ulterioare. A apărut o adresă 03.04.2006 (știu că termenul definitiv pentru legea nr.10 era 2003 pentru și pentru legea nr.18 era 28.11.2005). Solicit să se actualizeze aceste documente și pentru acest lucru propun introducerea unui articol nou care să spună : La încheierea contractului de concesionare direcția abilitată din Primăria Capitalei va pune la dispoziție actualizat situația juridică a terenului. Aceasta este și o protecție pentru votul pe care îl dăm în Consiliu și pentru executivul respectiv, pentru că dacă acesta va fi notificat (aceasta este opinia mea) înseamnă că nu mai poate fi încheiat contractul. Este un punct de vedere.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Adâr ? - 34 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 7 voturi (Giugula M, Mărășescu N, Surulescu A, Botezatu Enescu P, Gheorghe V, Tudorache D, Găletușe S)

Amendamentul a fost aprobat.

Acest amendament va fi valabil la toate proiectele care se referă la concesionări.

Cine este pentru proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 33 voturi, împotrivă ? - 3 voturi (Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D), abțineri ? - 5 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A, Mărășescu N)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în Intr. Gheorghe Simionescu nr.3, sector 1, în suprafață de 110 m.p., pentru realizarea extinderii unei clădiri cu destinația de locuință

Cine este pentru proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 33 voturi, împotrivă ? - 4 voturi (Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Mărășescu N), abțineri ? - 4 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat adiacent imobilelor din Șos. Nicolae Titulescu nr.29-31/Str. Dr. lacob Felix nr.48, sector 1, în suprafață de 55 mp., pentru realizarea unei clădiri cu destinația de birouri

Cine este pentru proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 33 voturi, împotrivă ? - 3 voturi (Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D), abțineri ? - 5 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A, Mărășescu N)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de 243,60 m.p., situat în Str. Corcodușului nr.14B, sector 6, pentru realizarea unei clădiri cu destinația de locuință

Cine este pentru proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 33 voturi, împotrivă ? - 4 voturi (Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Mărășescu N), abțineri ? - 4 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Sevastopol nr.30, sector 1

Cine este pentru proiectul de hotărâre? - 32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A, Mărășescu N, Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Adâr V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Henri Coandă nr.36, sector 1

Cine este pentru proiectul de hotărâre? - 32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A, Mărășescu N, Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Adâr V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Sos. Nordului nr.102 -104, sector 1

Cine este pentru proiectul de hotărâre? - 32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A, Mărășescu N, Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Adâr V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ-Calea Plevnei nr.114 - Str.Mircea Vulcănescu sector 1

Cine este pentru proiectul de hotărâre? - 31 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 10 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A, Mărășescu N, Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Adâr V, Moise A)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ-Str.Răzoare -Bdul.Geniului sector 6

Cine este pentru proiectul de hotărâre? - 32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A, Mărășescu N, Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, AdârV)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind trecerea terenului situat în Str. Jules Michelet, sector 1, în suprafață de 201,5 m.p. din domeniul public în domeniul privat al municipiului București

Dl.consilier Adâr Victor

Cu tot respectul eu cred că doamna președinte are un alt proiect de hotărâre decât am eu. Cum sună art.2 la dvs. doamna președintă?

Dna președinte Cosma Roxana

S-a greșit la momentul redactării art.1 și în loc de art.3 s-a trecut art.2. Am înțeles. Să se modifice.

« Art.1- Se aprobă trecerea terenului în suprafață de 201,5 m.p. situat în str.Jules Michelet, sector 1 din domeniul public în domeniul privat al municipiului București.

Art.2- Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. »

Cine este pentru proiectul de hotărâre? - 33 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 8 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A, Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Adâr V)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

|§|    Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea

Serviciului Pază și Deservire Generală a Obiectivelor de Protecție Civilă a spațiului cu altă destinație situat în Str. Dristor nr.97-119, sector 3

Cine este pentru proiectul de hotărâre? - 32 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A, Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Adâr V, Mărășescu N)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 759 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 1, în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de înot)

Cine este pentru proiectul de hotărâre? - 33 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 8 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A, Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Mărășescu N)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 4867,5 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al sectorului 1, în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de înot)

Cine este pentru proiectul de hotărâre? - 33 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 8 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A, Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Mărășescu N)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București situat adiacent imobilului din Splaiul Unirii nr.76, sector 4, de 378 m.p. pentru extindere clădire de birouri

Dl.consilier Adâr Victor

Propun amânarea proiectului de hotărâre.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru amânarea proiectului de hotărâre? - 33 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 8 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A, Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Mărășescu N)

Acest proiect de hotărâre a fost amânat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul proprietatea domnului Popescu Sergiu Marcel și un teren aparținând municipiului București

Propun amânarea proiectului de hotărâre.

Cine este pentru amânarea proiectului de hotărâre? - 33 voturi, împotrivă ? - 1 vot(Adâr V), abțineri ? - 8 voturi (Robe P, Gheorghe V, Găletușe S, Surulescu A, Giugula M, Botezatu Enescu P, Tudorache D, Mărășescu N)

Acest proiect de hotărâre a fost amânat.

Declar închise lucrările ședinței noastre de astăzi. Ședința s-a încheiat la orele 16,45.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Maria Rgxana Cosma


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Dumitru Stănescu


CONSILIERI:23