CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCESUL-VERBAL ‘ încheiat în ședința extraordinară a

Consiliului Gonoral aI Municipiului București Hin rtoto rlo "i A 19 OOOC r>roio "IC "3C

XX l . I    XX X, . i .    ■ _ <_ XX xx xx , XX i x. I xx . xx , XX Xx

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 49 din cei 55 de consilieri! municipali.    J

La ședință au participat următorii: domnul primar general Adrieanl Videanu, doamna Cristina Coruț subprefect al Instituției Prefectului! Municipiului București, domnul Dumitru Stănescu, secretar general al Municipiului București.    :

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu aii Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Găletușe S, lovici V, Purcărea S, Radu M, Robe P, Tudorache D.

Dl .secretar general al Municipiului București, Dumitru Stănescu

Domnule primar general,Doamnelor și domnilor consilieri generali, stimați invitați, vă spun pentru ultima dată din această postură bună ziua și

bine ati venit la lucrările Consiliului General de astăzi.

1 .

Vreau să vă spun câteva cuvinte. Am zis că vă spun pentru ultima dată buna ziua din această postură, pentru că, începând de mâine raporturile mele de serviciu cu Primăria Capitalei încetează. Motive medicale m-au determinat să solicit și să mi se aprobe încetarea raporturilor de serviciu prin acorcL-părților. Deci, motive medicale. Este vorba de afecțiuni hepatice, nervi ș.a.m.d. Vreau să vă spun că sunt mândru că am lucrat în Primăria Capitalei și că v-am cunoscut și am colaborat pentru îndeplinirea sarcinilor Primăriei. Țin să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și pentru efortul depus de a mă accepta șî de a mă suporta în această funcție atâția ani de zile. Altfel spus, resursele sau terminat, am înțeles lucrul acesta și ne vedem de sănătate și de celelalte activități. Vă mulțumesc și vă urez sănătate și succes și vă doresc sărbători fericite!

Vă informez că în sală sunt prezenți 41 de consilieri generali, deci sunt îndeplinite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor ședinței/ Pentru început vă informez că a fost redactat procesul verbal al ședinței Consiliului General al Municipiului București din data;S5d^**^<L2..2OO6, a fost verificat, afișat pe site-ul Primăriei. Vi-I supun spre a


Dl. consilier Adîr Victor

în procesul verbal este o greșeală. Eu când am făcut intrerpelareaj referitor la primul punct pe ordinea de zi, referitor la schimbul de terenuri din Giurgiului am spus așa: 53.000 ROL, nu RON, pentru că altfel nu avea sens; intervenția mea din consiliu si a doua era referitor la Casa Onrea Soare când om cpiic oco' nirec+ia de 'nspect!e și Contre! să verifice dace construcțiile făcute la Casa Bucur sunt abuzive. Atâta tot. Pentru că acolo vine: punct sunt abuzive. Nu are nici un înțeles. Vă rog frumos. Asta e tot.    J

Dl.secretar general al municipiului București Dumitru Stănescu

Secretariatul va ține cont de completarea dvs. și se va modifica procesul verbal.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 07.12.2006? - 37 voturi, abțineri? - 3 voturi, împotrivă? - 0 voturi.    ,

Vă rog să-mi permiteți să fac câteva informări. Vă aducem la cunoștință; că în anexă la Hotărârea CGMB nr.225/2006, la poz.2 conducta termoficare UMEB la numărul de inventar a fost specificat din eroare 92 în loc de 29.Deci > este o eroare materială, vă rugăm să permiteți Secretarului General împreună,’ cu președintele de ședință să facă corectura respectivă.    J

încă o notă de informare: Uniunea Teatrală din România UNITER a.| formulat plângere prealabilă, solicitând anularea Hotărârii CGMB nr. 152/2006' privind atribuirea denumirii de Strada Orlando și prezintă câteva motive.J Solicită, repet anularea hotărârii respective. De asemenea va fi analizată de!

CGMB în comisia de cultură și vi se va prezenta un punct de vedere.

Și încă o notă de informare: doamna Belu Maria domiciliată în Sos.Orhideelor 52 și doamna Enache Aneta au formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii nr.159/2006 privind aprobarea PUZ-ului pasaj denivelat suprateran Basarab și Hotărârea nr. 160/2006 privind declararea de utilitate publică a lucrării de interes local pasaj denivelat superior Basarab. în opinia dumnealor, hotărârile au fost adoptate fără respectarea prevederilor legale în materie și solicită CGMB abrogarea acestora. La fel, vor fi analizate și se va formula un punct de vedere. Vă mulțumesc, dau cuvântul doamnei președinte de ședință pentru conducerea lucrărilor ședinței.    /

Dna.președinte Roxana Cosma    i

Vă mulțumesc domnule secretar general. Stimați colegi trecem ia, ordinea de zi de astăzi. Dau cuvântul domnului primar general dacă arel amendamente de făcut referitor la ordinea de zi.    ’i

Dl.primar general Adriean Videanu Mulțumesc doamna președinte. Stimați colegi v-<

țA A A/

^.^■op'une.^âhide pe'


ordinea de zi să scoatem punctele:


6.Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, în suprafață de 137 m.p., situat adiacent imobilului din Str. Docenților nr.1, sector 1, pentru realizarea extinderii unui imobil de locuințe

*1 D r<\    /Mo k* /-v + o F-o    fi /"J /-*/>»■»*■• ! f->' ■ ’    1

i    • f ■ • x |    •    i...: r*» . . _ . .    x ‘ _ 'x. . —. x    o»x' t — — • • ■— L. — -- — — * —* F"

uGiTi£riiuiui piTvcu cu iTiuniCipiuiut Duuuicțni, ouucu. iii Oii. vaoiic onciyiici iii.u^j,

sector 1, în suprafață de 145 m.p., pentru realizarea extinderii unei clădiri cu destinația de locuință

11. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui

teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în Str.

Vasile Gherghel nr.55 (lotul 2), sector 1, în suprafață de 444,28 m.p., pentru

realizarea unui imobil cu destinația de locuințe , »

Vă mulțumesc mult.

1

Dl.consilier Stan Ion

Având în vedere că este o ședință extraordinară, mi se pare aberant să primim cu 5 minute înainte aceste materiale să și votăm, votăm în necunoștință de cauză; nu am apucat să ne uităm pe ele. Deci, încă o dată, nu e normal. Am un amendament: să se respecte procedurile ședințelor doamna președinte. în sensul, să intrăm în posesia materialelor cu 5 zile înainte de ședințe, să afișați la avizier ordinea de zi și proiectele. E același

lucru.....ordine de zi suplimentară etc. Credeți ca are cineva timp să parcurgă

aceste materiale înainte cu 5 minute de începerea ședinței.

Dl.consilier Tănase Antonel

Bună ziua, onorat prezidiu, stimați colegi, în urma dezbaterilor care au avut loc azi la comisii, cer introducerea pe ordinea de zi suplimentară a următoarelor proiecte:

1.    Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al municipiului București situat în str.Segarcea nr.1, Drumul Taberei, sector 6, sector 1 în suprafață de 390 m.p. pentru realizarea unei construcții cu destinația de spațiu comercial și prestări servicii

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ-ului Sos.Giurgiului Drumul Bercenarilor sector 4

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ-ului Calea 13 Septembrie nr.231-233, sector 5

4.    Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafață de 200 m.p. situat în str.Steaua Roșie nr.5, aparținând domeniului privat al municipiului București, în administrarea consiliului Local al sgj&onjlui 2, în scopul realizării unei secții a Poliției Comunitare sector 2


5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării

Asistență Socială a Municipiului București ca partener îi pentru derularea proiectului „ASK-IT@BUCHAREST” la nivelul municipiului București

Dl.consilier Băleanu Dorin    ~

ci oii r*i i    «I    o    ic o»    I »-*    >**'■* o

refer !S SorOySreS apiGuaiii LinGi pionuii uiuaiuou^G ^unai6. iii iiiuG op^isicai 11 iq

refer la building-ul de lângă Catedrala romano-catolică. După cum știți acest caz a ajuns să fie reclamat și la Uniunea Europeană. Cred că este cazul dacă încă nu v-ați hotărât să reflectați și să revenim asupra acestei decizii. Vreau să-i informez și pe consilierii PSD că anul trecut dumnealor au votat acest proiect. Deci, sunt în greșeală. Trebuie să verifice procesul verbal și să vadă că au fost de acord. Este o greșeală. Vă rog să ne asumăm cu toții această responsabilitate și să se revină asupra deciziei respective. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Goncea Liviu

Este o rușine ceea ce susține colegul nostru că noi am fi votat un PUZ de asemenea dimensiuni în centrul orașului București. Vă rog mult de tot să vă retrageți cuvintele.

Dl.consilier Stan Ion

Așa cum am făcut-o și data trecută, noi nu am votat și am avut și o luare de poziție atunci și am spus că nu este normal. O clădire cu 20 de etaje lângă catedrala catolică, pe de o parte. La ședința de data trecută v-âm spus că puteți să confruntați stenogramele și procesele verbale, noi ne-am opus și ne opunem și acum. Ați votat-o domnilor de la PNL-PD suportați consecințele pentru că acea hotărâre își produce, efectele și o să vedeți ce belele aveți după scandalul internațional care l-ați făcut și cu cel care s-a apucat să construiască. Deci o să vă suportați consecințele.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Acest PUZ a fost pe o listă de PUZ-uri și a fost votat de toți consilierii PSD.Rugămintea este să vă dați acordul așa cum susțineți că vi l-ați dat rândul trecut.

D-na.președinte Roxana Cosma

Dl.Băleanu să nu prelungim dialogul. Nu v-am refuzat cuvântul, vă mulțumim am consemnat și o supun la vot.

Cine este pentru propunerea domnului primar general de a scoate punctele 6, 10 și 11 de pe ordinea de zi?- majoritate de voturi.

Această propunere a fost aprobată.

Trecem la propunerea domnului consilier Antonel Tăna^^e-intradoâere a proiectelor de hotărâri. Cine este pentru?- 30 voturi îm^tr/^7^ \>ptițn, abțineri? - 7 voturi


Aceste proiecte au fost introduse pe ordinea de zi de astăzi.

Cine esțe pentru introducerea pe ordinea de zi a propunerii domnului Băleanu? -13 voturi, împotrivă? - 11 voturi, abțineri ? - 18 voturi.

Această propunere nu a fost aprobată.

OO+O oor»+r> f or<4;»-»oo Mo    ^^r^l^o + oO

__.xo x , .-,x    ,x - ux:.- —o

i iiajui naica, ii i tpviiiva f “ i vui (Ouai i i}, auui ici i f -u vuiuu.

Ordinea de zi a fost votată.

Trecem la Proiect de hotărâre privind acordarea unui spor de 10% din salariul de bază salariatilor Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București care își desfășoară activitatea în condiții nedorite

Cine este pentru? - 35 voturi, abțineri? - 6 voturi (Stan I, Berbecaru A, Câmpurean M, Botezatu E, Mărășescu N, Goncea L), împotrivă? - O voturi.

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în administrarea Administrației Grădina Zoologică în scopul realizării unui Parc Zoologic

Dl.consilier Stan Ion

Doamna președinte, în ultima perioadă avem așa o tendință să venim cu materiale pe care nu le putem parcurge nici dacă am fi genii. Sunteți vre-unul din dvs. în măsură să votați pe niște materiale pe care le-am primit abia astăzi? Mă îndoiesc.

Ce este cu Grădina Zoologică? Se desființează actuala Grădină Zoologică?

Dna.președinte Roxana Cosma

Nu.

Dl.consilier Stan Ion

Cine trebuie să ia terenul acela de acolo? Se duce Grădina Zoologică în Giulești Sârbi la marginea Bucureștiului și zona care este tradițională a Grădinii Zoologice o pregătim pentru „dedicații”? Grupul PSD va fi împotriva acestui proiect.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Aș vrea să informez pentru că probabil nu sunteți în cunoștință de cauză, că Asociația Grădinilor Zoologice din Uniunea Europeanjuuua fost consultată în legătură cu acest proiect și nu știu dacă știți cjKoipi^Jn vedere să închidem chiar și această Grădină Zoologică p^"țâițo^\em, datorită faptului că nu suntem aliriiați normelor europene cu qjrivțfe^a Grădîpil^


Zoologice. Nu știu dacă știți că România are interdicție de a mai importa animale pentru Grădina Zoologică, tocmai din această cauză. Noi am vrea să știm din ce fonduri se va finanța această Grădină Zoologică fiindcă e vorba de sute de milioane de EURO, fiindcă vom fi obligați să o facem la nivelul Uniunii

animololo’'    o'-ool- J ~i->    o


Piirnnono Acta

C9 ocini iram

4 ț p* *


trăiesc. Sunt cute de metri pătrați pe care trebuie să-i asigurăm fiecărui animal, trebuie să plantăm copaci, să creăm lacuri artificiale ș.a.m.d. Este foarte ușor să spunem că mutăm Grădina Zoologică. Am vrea să știm întâi de unde banii pentru această Grădină Zoologică, în condițiile în care probabil, știm foarte bine Bucureștiul are nevoie de multe alte investiții în afara unei Grădini Zoologice. Deci, cine dă banii pentru Grădina Zoologică și ce se întâmplă cu actuala Grădină Zoologică pe care probabil va trebui să o închidem până la sfârșitul anului?

Dl.primar general Adriean Videanu

Stimați colegi, așa cum a spus domnul consilier general Petrovici, Grădina Zoologică pe care Bucureștiul o are acum nu funcționează în condiții privind exigențele în materie impuse de Uniunea Europeană. De aceea, sigur că va trebui să gândim, nu se poate ca o Capitală cum este și Bucureștiul să nu gândească perspectiva înființării unei noi Grădini Zoologice ca să se țină cont de toate aceste constrângeri care sunt în momentul de față. De aceea, am cerut doamnei director de la Grădina Zoologică împreună cu domnul viceprimar Murgeanu să facă un studiu privind posibilitatea de a înființa o Grădină Zoologică care să corespundă acestor exigențe și cu permisiunea dvs. aș ruga-o pe doamna director să ne dea câteva detalii. Ceea ce vă rog să rețineți este că aprobând astăzi acest proiect de hotărâre a CGMB nu aprobăm investiția ci demararea studiilor pentru realizarea unei Grădini Zoologice care să corespundă. Vă mulțumesc.

Dl.consilier Goncea Liviu

Sunt în sală doi membrii ai Pro Democrația care la intrare m-au întrebat dacă știu ceva de Legea 52. Doamna președinte dvs știți ceva de Legea 52, legea transparenței decizionale?Ați postat aceste proiecte pe site? Ați mers către populație să discutați aceste proiecte?Nu ați fost.

Dna.președinte Roxana Cosma

Dna. director vă rog să vă susțineți proiectul

Dna.director Anca Oprea - Grădina Zoologică Bună ziua. Numele meu este Anca Oprea sunt direptbîU Zoologice București. Dați-mi voie să vă spun că Grădi/â^~" momentul de față funcționează și are toate avizele corespifiz


de la Ministerul Mediului. Este adevărat că Grădina Zoologică nu corespunde anumitor standarde referitoare la suprafețele care sunt acordate pentru toate speciile pe care le deținem. Tocmai din această cauză am încercat să extindem suprafețele pentru unele dintre specii renunțând la altele. Pe de altă

nartA r» Iadjc;|Ati® /-ata oc+a ArmnnivAtĂ ph lAniclA+ÎA I Ini'irtii Ci irrinono '•'oro

no    OO 11 i o

i iwi i i    k<*11iA Om i \_4i i i UoOqiO


r» | I K" I    *“*■    ►«■% » I

T“    • *4 •    y—• X

1 OOlllQl <4 11 l QoOOOlQ


QOuiI    <sGtl OC lllip'UlI

cauză am încercat să găsim o suprafață corespunzătoare aceasta reprezentând minim 40 de hectare cum sunt în alte parcuri din țările din Uniunea Europeană și în urma discuțiilor pe care le-am avut cu domnul primar și cu domnul viceprimar am ajuns la această concluzie de a încerca să găsim către sectoare suprafața corespunzătoare. Vă rog să țineți cont de faptul că această suprafață este a municipalității, după cum știți s-a mers și pe ideea unui teren în comuna Chiajna, dar acela trebuia cumpărat de către municipalitate și având în vedere că această suprafață nu este nevoie să fie cumpărată, o să încercăm să facem o Grădină Zoologică corespunzătoare pe această suprafață. într-adevăr, în momentul acesta nu se știe care vor fi costurile care vor presupune realizarea parcului zoologic, dar ce pot să vă spun este că discuțiile pe care le-am avut cu Uniunea Europeană respectiv cu Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice și Acvariilor au condus la ideea că, în momentul în care vom ști suprafața efectivă dânșii vor veni și vor monitoriza realizarea acestui proiect.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Nu ați înțeles ce am spus. Nu am spus că nu aveți avizele din țară. Eu am spus că Asociația Europeană a cerut desființarea Grădinii Zoologice, intrați pe site și o să vedeți că România este trecută la țările care nu îndeplinesc condițiile europene. Eu asta am spus, nu am spus că nu este necesar să facem o grădină zoologică. Am întrebat cine dă acești bani și dacă dvs. nu știți care sunt investițiile vă spun eu. Este vorba de sute de milioane de EURO. Să aduceți o grădină de 40 de hectare la standarde europene....Nu vă uitați așa domnule primar pentru că este vorba de sute de milioane de EURO. Eu am intrat pe site și am văzut cât a costat o Grădină Zoologică din Olanda, de exemplu. 150 milioane de EURO a costat. Poate nu știți, dar trebuie făcut arealul exact cum trăiește animalul. Să faceți lacuri artificiale, să faceți copăcei.    ’

Dl.primar general Adriean Videanu

Domnule consilier general, vă cooptăm în corpul de specialiști care să lucreze la proiect.

Dl.consilier Stan Ion


în primul rând nu suntem lămuriți : unde va fi aces comuna Chiajna nu are treabă cu Bucureștiul. Dânsa a sfiușr

se achiziționeze un teren în comuna Chiajna. V-am ascultat cu atentie și chiar mi-a făcut plăcere. Domnule primar, dacă mă ascultați....Unde va fi acest teren doamna director, unde l-ați identificat?

Dda rlirAPtnr Anrq Clnroa


O **» î » *•* 1 • l f\ /I ■ A^l ICA L-Qvui tVIUI I


---.1 O

UI U.


Dl.consilier Stan Ion

40 hectare? Ne apropiem foarte mult de Chiajna, de Roșu de Lungulețu, unde se pun cartofi. Dacă aveți o posibilitate să ne arătați practic unde este acest teren...Eu vă spun că riu aveți 40 de hectare la Ciulești Sârbi. Acolo este o groapă de gunoi și nu se pretează să facem Grădină Zoologică. Pe mine mă interesează ca să votăm în cunoștință de cauză. în primul rând nu respectați ceea ce trebuie să respectați ca și calitate de consilieri; ne puneți în fața faptului împlinit și ne trezim cu sute de proiecte pe ultima sută de metri să votăm ca nebunii. Nu vom vota. Amendamentul: nu votăm.

Dl.consilier Adîr Victor

Cred că discuția trebuia să aibă loc altfel. Executivul trebuia să ne 1

prezinte un studiu asupra acestui lucru,deoarece, încă o dată mă văd nevoit să mulțumesc mass-media pentru mesajul care l-a dat într-un cotidian. Citez: viitorul parc zoologic al Capitalei ar putea fi construit pe cel mai inundabil teren din București. Specialiștii de la Institutul de studii și proiectarea pentru îmbunătățiri funciare declară că pânza freatică este foarte ridicată atât din cauza inundațiilor de anul trecut cât și din cauza poziționării terenului. De aceea eu cred că am pornit greșit deoarece un studiu ar fi dovedit dacă merită sau nu merită să construim ceva pe un teren inundabil. Dacă ar fi întrebat pe cei de la ISPIF mai mult ca sigur că nu puteau face așa ceva.

Dl.primar general Adriean Videanu

Noi nu putem să aflăm toate aceste lucruri dacă nu stabilim locația și dacă nu facem cercetările respective. Vreți să facem o Grădină Zoologică la Moscova, sau unde vreți să o facem? Pentru numele lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți. Am identificat o suprafață de teren situată în zona Giulești, Taluz Lacul Dâmbovița, Drum Coasta Grândului, Drum La Roșu.Este un teren care a fost încadrat ca și izlaz comunal. Dacă noi nu-l dăm în momentul de față în administrarea Grădinii Zoologice nu putem să demarăm studiile. Să aflăm dacă poate fi drenat terenul, să nu mai fie inundații.

Dna.președinte Roxana Cosma

Câți consilieri sunt în sală? 47.


de hotărâre#ic;

Giugula

Cine este pentru aprobarea proiectului

împotrivă? - 5 voturi (Stan I, Mărășescu N,

Botezatu E), abțineri? 4 voturi (Petrovici O, Goncea L, Surulescu A, Berbecaru A).    ’

Acest proiect a fost aprobat.

Dl consilier Ginoi iIa MîHaî

Drnr'oHi iro    nrocodmto \/o înr'olQoi’ rjHMfiiIo    QHI*3ît!2 S2

numărați voturile. Când e vorba de două treimi trebuie să numărați voturile să vedem dacă sunt două treimi sau nu. V-ați obișnuit să plecați din sală și să aveți cvorumul.    i

’    I

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Pază și Deservire Generală a Obiectivelor de Protecție Civilă a spațiului cu altă destinație situat în Str. Dristor nr.97 - 119, sector 3

Dl.consilier Petrovici Octavian

Doamna președinte,

Eu am ridica mâna și v-ați făcut că nu mă vedeți. Domnii consilieri trebuie să voteze în cunoștință de cauză. Așa cum se arată în expunerea de motive, are dosar pe rol în instanță. Deci, trebuie să știți și dvs. că acest proiect are un proces pe rol în instanță. Până la rezolvarea acestui proiect. !

Dna.președinte Roxana Cosma

îl rog pe domnul consilier Toma Tudor să ne dea lămuririle necesare.

Dl.consilier Toma Tudor

Acest dosar la care faceți vorbire este un dosar de faliment îndreptat împotriva chiriașului care stă în acest spațiu. Nu are nici o legătură cu ; operațiunea pe care o supuneți la vot astăzi. Este vorba despre un contract de închiriere.    i

Direcția juridică este obligată să vă dea situația cu litigiile referitoare la imobil, numai că imobilul nu este în litigiu.

Dna.președinte Roxana Cosma

Cine este pentru? - 38 voturi, împotrivă? -1 vot (Stan Ion), abțineri? - 8 voturi (Petrovici O, Mărășescu N, Surulescu A, Giugula M, Câmpurean M, Botezatu Enescu P, Berbecaru A, Adîr V).    ;

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de concesionare de lucrări publice privind “Parcaj subteranH Piața Universității”, “Parcaj subteran Piața Presei LJ^sj^J^Parcaiți subteran Piața Domenii”, “Parcaj subteran Strada Edg^Stinet’^^harcaj i subteran Bdul.Magheru” și “Parcaj subteran Piața Ch^âșJderGaiHle^

Dl.consilier Giugula Mihai

Deci, Legea 52 se referă la transparența decizională a autorităților locale în sensul că tot acest maldăr de 200 de file trebuia să fie publicate și puse la dispoziție ca să avem timp să le studiem. Prezentarea acestora în ședință a

oroclnr QOD do ■filo no nuno    oo h    O’

I r ■    «■“» 4> z“»    *“» » • ,«“v    •

IU1IICC4 Oi llCkJUI OO VUIIVQOt/Q.

Cu privire la această demarare de proiecte, data trecută am arătat că nu s-a explicat ce înseamnă demarare. între timp m-am documentat și am aflat.

Să ne spună domnul primar cine va face studiul cu privire la utilitatea acestor proiecte și pe ce bani.

Dna.președinte Roxana Cosma

Alt amendament?

Dl.consilier Giugula Mihai

Aștept răspunsul.

Dna.președinte Roxana Cosma

Nu.

Dl.consilier Giugula Mihai

Nu mă puneți la punct doamna președinte.

Dna.președinte Roxana Cosma

Nu vă pun la punct. V-am dat cuvântul să ne spuneți amendamentele pe care le aveți la microfon.

Dl.consilier Giugula Mihai

Nu-mi faceți dvs. ordinea mea de zi, o fac eu. Vă rog să-mi răspundeți domnule primar.

Dl.consilier Giugula Mihai

Cine va face acest lucru?

Dna.președinte Roxana Cosma

Eu dau cuvântul d-lui primar general. Mai aveți vreun amendament?

Dl.consilier Gigula Mihai

Bineînțeles că mai am.


Dna.președinte Roxana Cosma

Vă rog să îl faceți.

Dl.consilier Giugula Mihai

îl fac după ce primesc răspunsul.

Dna.președinte Roxana Cosma

II nrimiti la cfârcit

Dl.consilier Giugula Mihai

Nu-nii dai dumneata ordine.

Dna.președinte Roxana Cosma

Altceva mai aveți?

DI.Giugula Mihai

Atunci vă informez: prin această demarare de proiect este o alocare mascată a 20 % din valoarea de 1.400.000 de EURO către firme de avocatură privată și care îi reprezintă interesele domnului primar.

Dl.primar general Adriean Videanu

Nu am să-i răspund domnului Giugula. Am să-l oblig ca în instanță să facă proba acuzelor pe care le aduce. Vreau să vă spun că oportunitatea acestor lucruri le stabilește Executivul și CGMB, dvs. și cu mine.

Dl.consilier Stan Ion

Ați spus de Executiv doamnă? Vreau să știe și presa că este prezentă. Noi din vechiul consiliu avem un proces care se întinde pe parcursul a 4 ani de zile în care executivul dvs. se duce o dată la un termen, se suspendă și îl lungește așa. Pentru că Executivul tot ce propune nu e foarte corect de multe ori. Și atunci dvs ați transferat responsabilitatea asupra consilierilor să răspundă solidar. Aceste proiecte pe care le propuneți acum, domnilor o sa dați cu subsemnatul până o să vă crească bărbi albe.

Dna.președinte Roxana Cosma

Trecem la vot. Cine este pentru? - 38 voturi, împotrivă? - 5 vot (Giugula M, Stan I, Câmpurean M, Mărășescu N, Botezatu E), abțineri? -4 voturi (Adâr V, Petrovici O, Berbecaru A, Surulescu A).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de concesionare de lucrări publice privind Parcaj subteran “Piața Sălii Palatului”, “Parcaj Subteran Șoseaua Ștefan cel Mare-Bloc Perla”, “Parcaj Subteran Șoseaua Ștefan cel Mare-Ațesa.-X'ircului”, “Parcaj Subteran Str. Barbu Văcărescu - B-dul Lacul TeL^irtkfl GJobus”, “Parcaj subteran Esplanada Gara Băneasa”, “ParcaZsxbteran T’ârcul

I /

Herăstrău - Pavilionul H, Parcaj subteran Piața Walter Mărăcineanu”, Parcaj Subteran “Piața Alba lulia”, “Parcaj Subteran P-ța Sudului”, “Parcaj Subteran P-ța Hurmuzachii”, “Parcaj Subteran P-ța Obor”, “Parcaj Subteran P-ța Amzei”, “Parcaj Subteran Restaurant Pescăruș” și “Parcai Siihtaran P-ta Dorobanți”

Dl.consilier Giugula Mihai

îmi mențin amendamentul făcut la celălalt punct și de abia aștept să fiu dat în judecată domnule primar.

Dl.primar general Adriean Videanu

Toate aceste obiective de investiții se vor realiza într-un parteneriat public-privat în care municipalitatea nu alocă nici un ban. Toate aceste investiții vor fi făcute în parteneriat public-privat și este un bussines care se realizează în toate capitalele europene prin licitație publică astfel încât bucureșteanul să beneficieze de locuri de parcare la prețul cel mai mic.

dl.consilier Stan Ion

Ați răspuns la prima întrebare pe care vroiam să o pun. A doua: cât va plăti? Pentru că aceste investiții în parteneriat public-privat vor trebui amortizate de cei care le vor face.

Asta înseamnă că bucureșteanul ar trebui să știe cât va plăti pentru un bilet de parcare pe oră, pe zi?Abonamente lunare...Nu am apucat să vedem. Noi suntem aleși și răspundem pentru banii bucureștenilor.

Dl.primar general Adriean Videanu .

Genul acesta de parteneriat public-privat care este valabil pentru toate capitalele europene se face pe un termen foarte lung astfel încât prețul plătit de utilizator să fie cât mai mic. Nu sunt parteneriate publice realizate pe 15-20 de ani, ele se întind probabil până la limita admisă de lege undeva la 49 de ani, probabil tocmai pentru a oferi cetățenilor posibilitatea unui contra cost redus ca să poată să utilizeze.

Dna .președinte Roxana Cosma

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 40 voturi, împotrivă? - 6 voturi (Stan I., Giugula M., Câmpurean M., Mărășescu N.,

Trecem la Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în Str. Vidin rir.52, sector 2, în suprafață de 45 m.p., pentru extinderea unei clădiri cu destinația de locuință

Qine Aste npntrii? — Z.1 voturi îmnntrix/aO _ A vntnri /Ct..    >i— M

M \

«"•/i


o •.-.i-.v.;    /    ~ . — — —    **

£- volum    i ipui cai i ivi.,

Petrovici O.)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat în Intr. Gheorghe Simionescu nr.3, sector 1, în suprafață de 110 m.p., pentru realizarea extinderii unei clădiri cu destinația de locuință

Dna.consilier Moise Alina

Totuși sunt 110 m.p. De ce nu se face licitație? Am înțeles la cele până în 50-60 m.p. Dar aici sunt 110 m.p.

Dl.consilier Prioteasa Doru

Nu se face licitație pentru că, conform normelor arhitecturale, nu se poate construi pe o suprafață sub 150 m.p. sau lățime mai mică de 12 m.p. Și acesta este mic, are accese puține decât din latura aceea. Nu se poate construi altceva.

Dl.consilier Giugula Mihai

Nu știu dacă normele de arhitectură prevăd să încălcăm legea. Orice trenare a patrimoniului se face prin licitație.

Dna.președinte Roxana Cosma

Este extindere.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 37 voturi, împotrivă? -4 voturi (Giugula M, Stan I, Mărășescu N, Botezatu E), abțineri? - 6 voturi (Adîr V., Petrovici O, Moise A, Berbecaru A, Surulescu A)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București, situat adiacent imobilelor din Șos. Nicolae ȚițuLeșcu nr.29-

Dl.consilier Petrovici Octavian    ~

Am o rugăminte să numărați și voturile pentru și nu vă puteți lua după

semnăturile de la prezență.

Dna nreserlintp Rnxans Cncma


f'ino octo nontri i9 _ Zi Q VOtUf!

Mărășescu N, Botezatu E) abțineri? Berbecaru A)

Acest proiect a fost aprobat.


îrv> r\ o+rn /o O 11 i i \-z hi i*U .


v    i    h i*»i il«* h /I

-r wiwiiy oiuymiQ ivi,


C*4- *-> •—> OlOl I


- 3 voturi (Câmpurean M, Surulescu


A,


Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 4867,5 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de înot)

- a venit dl.consilier llie Romeo -

îmi cer scuze, fac o rectificare, am sărit fără voia mea peste un punct de pe ordinea de zi și asupra căruia voi reveni ulterior.

Dl.consilier Stan Ion

Referitor la punctul pe care tocmai l-am votat, aș vrea să ne lămurească colegii care au dat lămuriri domnului Păcuraru ați zis că pe 45 m.p. nu se poate construi dar pe 55 m.p. se poate construi chiar birouri. Este o contradicție. Deci e vorba de alipire, e în regulă.

Referitor la acest punct nu se spune dacă acest proiect, el va avea și caracter de bazin olimpic sau doar de agrement.    .

Dacă are și caracter de bazin olimpic trebuie să aibă o lungime mai mare. Trebuie să aibă peste 50 metri ca să poată fi organizate și competiții.

Acesta ar fi amendamentul să fie destinat și competițiilor olimpice.

Dl.consilier Adîr Victor

Este o inadvertență între expunerea de motive și raportul de specialitate, în expunerea de motive se spune: bazinul de înot este situat în incinta liceului teoretic media. în raportul de specialitate spune: este situat la limita incintei liceului teoretic media și calea ferată. în raportul de specialitate se spune: transmiterea terenului în suprafață de 4867 m.p. situat în Bdul. Tipografiei sector 1. Vă rog să vă puneți de acord. în expunerea de motive scrie strada Jiului nr.163. V-am spus așa:Tipografiei Jiului, limita incintei....Văjoq foarte mult.


Dl.consilier Florescu Dragoșu


Acolo este Liceul Media , deci adresa este corectă

Dl.consilier Giugula Mihai

Constat că nu mai este aceeași prezență, vă rog să faceți prezența nominală. Nu mai avem cvorum.

Amendamentul dvs. nu era legat de proiect.

Cine este pentru aprobarea proiectului? - 42 voturi, împotrivă? - 1 vot (Botezatu), abțineri? - 5 voturi (Giugula M, Berbecaru A, Surulescu A, Mărășescu N, Petrovici O)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului București situat adiacent imobilului din str.Traian nr.103, sector 2, în suprafață de 180 m.p. pentru realizarea unei clădiri de locuințe și birouri

Dl.consilier Stan Ion

Acest teren este în colțul străzii, deci este pretabil la orice și la deschiderea unui bussines și a unui cabinet, și a unui magazin. De ce nu cu licitație doamnă?

Dl.consilier Prioteasa Doru

Dacă se uită dl.Stan în documentație se vede că e o fâșie lipită de tușe și nu e mai lată de 6 metri lățimea cea mai mare și 3 metri lățimea cea mai mică. E o Fîșie. Nu se poate face nimic acolo.

Dl.consilier Florescu Dragos

Solicit mai multă rigurozitate în redactarea ordinei de zi, există greșeli de ortografie și trebuie menționată totuși suprafața.

Dna.președinte Roxana Cosma

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 39 voturi, împotrivă? 6 voturi (Botezatu E, Câmpurean M, Surulescu A, Giugula M, Stan I., Mărășescu N), abțineri? - 2 voturi (Berbecaru A, Petrovici O)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafață de 759 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea realizării unui obiectiv sportiv (bazin de înot)

nu    f*»11»»    i

L>I. t/kJl lOHiCi kJiCtil IOI 1

Să se consemneze în procesul verbal să nu aibă doar caracter de bazin ambiental și să fie și pentru competiții olimpice

Dna.președinte Roxana Cosma

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?-43 voturi, împotrivă? - 2 voturi (Botezatu E, Giugula M), abțineri? - 3 voturi (Adîr V., Petrovici O, Moise A)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de proprietăți între terenul în suprafață de 204 m.p. situat în str.Jules Michelet nr.13A, sector 1, proprietatea domnului Popescu Sergiu Marcel și un teren în suprafață de 201,50 m.p. situat în str.Jules Michelet, sector 1, aparținând municipiului București

Dl.consilier Forăscu Vasile

Să fim de acord dacă în 6 luni nu eliberează terenul să revină înapoi la ceea ce a fost.

Dna.președinte Roxana Cosma

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 45 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 3 voturi (Adîr V., Petrovici O, Botezatu E).

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str.Constantin Dobrogeanu Gherea nr.149-151, sector 1

Cine este pentru? - 41 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 7 voturi (Stan I, Mărășescu N, Botezatu E, Surulescu A, Adîr V, Câmpurean M, Berbecaru A)

Acest proiect a fost aprobat.

Dl.consilier Giugula Mihai

Sesizez Prefectura că de acum 10 proiecte nu mai avem cvorumul necesar pentru proiectele cu două treimi în mod abuziv de președintele de ședir dorim să se facă numărarea voturilor numărul de voturi numărate, nu prin scădere. De la noi au plecat cel puțin 2 persoane.

rezența ^hnal și rbalDna.președinte Roxana Cosma

Sinijr se va mentinnp Sinur ră viata în nnnzitip a dificilă dar nu as+a

normai


r'O orir'O nrriminoro o H\/g> ------- ------ - — —


o o fio oi OOOI il+o+o irv-io«-liof

I I w    I W* W W W» *    ll I I Wt I W» h •

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Basarabia nr.96B, sector 2

Dl.consilier Adîr Victor

Cu tot respectul, vreau să vă spun că un consilier are dreptul să vă ceară și dvs. aveți obligația să supuneți la vot. Așa spune Regulamentul pe care noi l-am aprobat.

- a venit dna.consilier Gheorghe Victorița -

Dna.președinte Roxana Cosma

Cine este pentru aprobarea proiectului? - 40 voturi, împotrivă? - 6 voturi (Giugula M, Stan I., Mărășescu N, Botezatu E, Câmpurean M, Berbecaru A), abțineri? - 3 voturi (Gheorghe V, Adîr V, Petrovici O)

Acest proiect a fost aprobat

Dna, președinte Roxana Cosma

Cine este pentru propunerea domnului Giugula de a se face prezența? -7 voturi, împotrivă? 7 23 voturi, abțineri? 7 - voturi.

Această propunere nu a fost aprobată.

Dl.consilier Giugula Mihai

Vreau să se ia act, din partea Prefecturii că sunt în sală 37 de consilieri.

De 10 proiecte nu aveți majoritatea, deci toate sunt nule.

Dl.consilier Tănase Antonel

Trebuie să țineți cont că sunt și persoane care nu s-au manifestat la vot. Câți suntem în sală? 49.

Dna.președinte Roxana Cosma

Se va menționa.

1


Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Zonal str.Matei Milo nr.10, sector 1

Cine este pentru? 39 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri?- 10 voturi (Giugula M, Stan I., Mărășescu N, Botezatu E, Câmpurean M, Berbecaru A, Gheorghe V, Adîr V, Petrovici O, Surulescu A)

Acest proiect a fost aprobat.

7 rorom ia pr/?!|?cț de hotărâre privind aprobarea Pienuitii Urbanistic, Zonal modificator str.Ajustorului nr.2, sector 6

Dna.consilier Moise Alina    ș

Acest proiect noi nu îl avem la mapă.

Dna.președinte Roxana Cosma

Cine este pentru? - 44 voturi, abțineri? - 4 voturi (Botezatu E, Giugula M, Surulescu A, Adâr V), împotrivă?-1 vot (Moise A).    1

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str.Jiului nr.139, sector 1

Cine este pentru? - 38 voturi, împotrivă? - 3 voturi (Giugula M, Botezatu E, Mărășescu N), abțineri? - 8 voturi (Adîr V, Petrovici O, Moise A, Gheorghe; V, Stan I, Surulescu A, Berbecaru A, Câmpurean M)

. î

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str.Chiristigiilor-str.Avrig, sector 2

Cine este pentru? - 41 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 8 voturi (Moise A, Petrovici O, Gheorghe V., Florescu D, Botezatu E, Giugula M, Stan I.AdîrV)    '

Acest proiect a fost aprobat.

Dl.consilier Giugula Mihai

în sală sunt 40 de consilieri, am numărat eu.

Dna.președinte Roxana Cosma

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în Str. Maria Rosetti nr.55, sector 2

Dl.consilier Petrovici Octavian    •

Vreau să vă aduc la cunoștință câteva inadvertențe pe care proiectul le are în anexa de la dosar. Suma inițială a fost de 989.295 RON aprobată în ' 2002, acum ni se propune suma de 1.919.920 RON. PeniEu-^e a fost


suplimentată această sumă în condițiile în care și cursul val pus la dispoziție în anexă la 1 septembrie 2006 este f;

acea dată cursul BNR și este mai mic, deci aici ați socotit cu 50 mii EURO în plus numai prin cursul valutar pe care ni l-ați trecut în anexă, iar cei 900.000 RON nu se justifică. Cum ne explicați această suplimentare? S-a dublat suma atât în EURO cât și în lei. De ce? Este suma dublată, cursul valutar este

aresit

iA» ior*+o • o**o

i Cai i i v» i ill v*    ii iU*J V >wi i l .


Vâ propun amânarea acestui proiect până Dumneavoastră nu aveți decât propunerea.

Dna.președinte Roxana Cosma

Vă rog să nu intrați în polemică cu ceilalți din sală, spuneți tuturor amendamentul dvs. după care lăsați și alți colegi să-și spună amendamentele.

Dl.primar general Adriean Videanu

Dacă citeati aflati. Indicatorii tehnico-economici au fost elaborați în anul

J    I    ’

2002 și din anul 2002 până în septembrie 2006 când a fost făcută actualizarea indicatorilor au apărut între timp legea 121/2002, care reglementează obligativitatea plății taxei timbrului arhitectului și care a trebuit introdusă în deviz, legea privind circulația autovehiculelor în municipiul București, care de asemenea a trebuit inclusă în deviz, cât și creșterea materialelor în construcții în conformitate cu prevederile legale care au trebuit actualizate.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Da este foarte simplu. Eu am făcut un calcul și suma ar fi trebuit să fie de 1.067.296 RON, de aceea întreb cum se justifică cei 900.000 RON care sunt suplimentari?

Vreți să-mi spuneți că aceste taxe pe care firmele le plătesc sunt egale cu valoarea lucrării? Valoarea lucrării este de 1.067.000 actualizată la cursul actual.

Dl.primar general Adriean Videanu

O să cerem direcției de specialitate o explicație.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Atunci o să trebuiască să îl amânăm până găsim o explicație.

Dl.consilier Florescu Dragoș

Domnule primar general vă rog totuși la ședințele noastre din respect pentru noi, Executivul să fie prezent, chiar dacă suntem în preajma sărbătorilor. Aș vrea să le atrag atenția colegilor că sunt doar niște indicatori tehnico-economici lucrarea se va face prin licitație, prețul îl hj^gsfe^îe^fkdtatia deci nu implică cu nimic valoarea lucrărilor.


Dl.primar general Adriean Videanu

Da domnule consilier. Am să sancționez pe directorul care nu este aici astăzi în fața consiliului.

Dl mncili^r (Diiiniilp Mihoi

Domnule primar, înțeleg că îi sancționați și pe Sold.

Ca nu cumva să creadă că unii sunt mai favorizați decât alții. Să ne

prezentați la ședința viitoare ce sancțiune i-a fost dată lui Bold în special.

Dna.președinte Roxana Cosma

Cine este pentru amânarea acestui proiect? - 36 voturi, împotrivă? - 4 voturi, abțineri? - 9 voturi.

Acest proiect a fost amânat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare racord și punct termic aferent Primăriei sector 6” ’

Cine este pentru? - 47 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 2 voturi (Adîr V, Petrovici O)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru un număr de 100 de străzi de pe teritoriul municipiului București

Dl.consilier Petrovici Octavian

Domnule primar, în primul rând aici ar fi o problemă. Toate aceste străzi, indiferent de mărimea sau complexitatea lor au termen de finalizare 12 luni. Și acum o să vă dau exemplu concret. O stradă de 60 metri are termen de finalizare 12 luni. O stradă de 3400 de metri are termen de finalizare tot 12 luni. Nu mai vorbim că prețurile practicate la același gen de lucrări variază între 34.000 metrul și 3000 metrul. Vreau să știu de ce se întâmplă acest lucru și de ce termenul de finalizare la o stradă de 60 metri nu este de o lună și la o stradă de 200 metri de 2 luni ș.a.m.d. Mi se pare discriminare cel puțin față de cei care fac 3000 de metri într-un an de zile.

Dl.consilier Florescu Dragoș Numai prin caietul de sarcini se stabilește durata contractului. Această problemă este a Executivului


Dl.consilier Adîr Victor    ~

Un lucru îmbucurător pentru executiv, că trebuie să îl și lăudăm este

faptul că de data aceasta sectorul 3 are doar 7 străzi de reabilitare în schimb sectorul 5 se bucură de 23 de străzi, sectorul 1 de 25 sectorul 2 de 23, sectorul 6 de 16 sertorill 4 arp fi Până prum crom ohicm.i* po^nrnl o r-x

ne țăfă'.m cu


Cui cai


f\ /-»» I FV 7    I


p    »»■ >    £ a .«■»    L» • •

411 IUI/IU lUQIlO kJU


roohilitsroo eoMnniliiF Q

b    T_n    i ti b    I S—k    I    I ^4 I

vreau să salut acest lucru. Altă problemă este în premieră aici. Problema este că toate acestea au o rubrică alte cheltuieli. Și la un moment dat constat niște sume de aia aș vrea să ne lămurească cineva că la alte cheltuieli că la unele proiecte de hotărâre când s-au reabilitat nu era rubrica „alte cheltuieli”, acum o văd - alte cheltuieli. 6 miliarde, 7 miliarde, 8 miliarde, 5 miliarde lei vechi. Vreau să știu și eu ce sunt alte cheltuieli introduse acolo, sau neprevăzute?

Dna.Ghineraru Elena-director Administrația Străzilor

Durata de execuție trecută în indicatori se referă la lucrări de reabilitare

care cuprind și lucrări de spații verzi, semaforizare, parcări și pe parcursul a 12 luni aceste termene sunt diferite. Prin licitație în caietul de sarcini se stabilește durata de execuție reală și după licitație durata de execuție pe care fiecare participant la licitație și-o expune. Asta este diferența că o stradă de 60 de metri poate să fie executată în 60 luni cu toate lucrările pe care le-am specificat chiar în indicatori la fiecare din aceste străzi, ce cuprinde, spațiile verzi, vă dau doar un singur exemplu: un pom nu pot să-l plantezi în februarie. îl plantezi în martie. Sau semaforizarea, sau toate aceste lucruri pe care le-am scris în indicatori. Prețul nu știu cum a fost calculat, noi nu am dat un preț pe metrul pătrat. S-a spus și poate nu am înțeles bine. S-a .spus că o stradă are un preț și alta un alt preț. Nu de preț era vorba. Era vorba de valoarea de investiție care cuprinde toate elementele din indicatori. Nu am înțeles treaba asta cu prețul.

Dl .consilier Petrovici Octavian

Am împărțit suma la suprafața. în toate cazurile am făcut la fel.

Dna director Gheineraru Elena

Este greșit domnule consilier. Da toate cazurile au fost la fel. Pentru că noi v-am dat elemente de o lungime de stradă și o lățime de carosabil. Profilul transversal al unei străzi nu înseamnă numai lățimea carosabilului și lungimea unei străzi. înseamnă ce v-am specificat chiar în indicatori: parcări, spații verzi, înseamnă lucrări de semaforizare și alte lucrări.

Dl.consilier Petrovici Octavian

Noi nu le avem pe acestea. Problema e că noi ar


^bgr^ăZybtâ„

cunoștință de cauză. Eu am așa: stradă 60 metri - 1 milion,|sțjpd^ȘoMf|-2 milioane, stradă 500 metri - 50 milioane. Și atunci ar trebui să știu pentru ce dau acești bani. Nu este normal să împart la lungimea străzii?


Dl.consilier Adîr Victor

|\/|i_p rlat îHao Hnomno Hirontr^r Alto nhalti lioli foorto Hino o    în

pz w« » w* i ■ *■ w •—V VI <-l    .

Dna director Ghineraru Elena

Acelea nu înseamnă alte cheltuieli

Dl.consilier Adîr Victor

Dacă înțeleg pentru o stradă din asta vă ocupați și de spațiile verzi?

Dna.director Ghineraru Elena

Corect.

Dl.consilier Adîr Victor

Atunci trebuie să văd la fiecare stradă metri pătrați, vă rog frumos. Nu putem zice: am adus 10 betoniere de pietriș, am adus 15 betoniere, am adus 5 milioane de panseluțe.

Dna.director Ghineraru Elena

Pentru acestea există proiecte

Dl.consilier Adîr Victor

Noi aprobăm niște indicatori aici, niște metri pătrați. Adică nu ne jucăm cu banii pentru că spune așa: din bugetul PMB.

Dacă este discuția în sensul acesta eu cer amânarea și facem o ședință extraordinară când se dorește pentru că nu se poate așa ceva.

Dl.consilier Oprișan Ion

Cred că în momentul de fată trebuie să cer ca Executivul să fie mai

>

riguros în explicații. Având în vedere că am participat la analizarea tuturor acestor proiecte și am rugat să se introducă în mod real pe hârtie anumite lucruri văd că s-a respectat, dar nu este riguros în explicații. O stradă are o anumită lățime atât de stradă cât și de trotuar și acest lucru reiese clar din lungimea străzii, din lățimea străzii, reies clar metri pătrați. Acum mai sunt o serie de investiții ascunse pe care ar trebui să le înțeleagă colegii noștri care nu sunt de specialitate. Este vorba de partea de rezistență a drumului pe care o aveți dată în mod special în acești indicatori. Și am ceruț^^T^C^eibage iar doamna director i-a introdus dar ar trebui să fie ma


Dl.consilier Prioteasa Doru


Cheltuielile neprevăzute se referă la faptul că de săpat într-un oraș este foarte periculos să nu se strice anumite lucruri. Acolo sunt cheltuielile neprevăzute. Se face un coeficient conform experienței și asta o fac oroiectantii au tahAlp ^aHaIa nrin

firoțfp r'holti noii


Iada ni icp no că


ni înă cccilo nhol+i iîaI>


ca


o r»rnk"iĂ ria +/->+> î»->    li

O» p* > w M- w»»    țl III IliMSIti X»* 1 I LV4 I


>-» »-

<*C«I    ,


C""*    “

ujjcu . \j'ai


putea să nu apară și să nu fie nici o cheltuială. Dacă vreți să vedeți trebuie să urmăriți proiectul zi de zi.


Dl.consilier Petrovici Octavian

Nu vreau să vă supărați pe mine dar vă citesc din acest dosar. Eu am așa : valoare totală inclusiv TVA 8.298.000 din care lucrări de construcții montaj, asistență tehnică, studii proiectare, alte cheltuieli. Capacități totale lungime drum reabilitat 500 metri. Durată de realizare a investiției 12 luni. Atât.

Nimic. Foarte multe dintre anexe nu au nici măcar......Eu asta am primit. Nu

sunt rău intenționat, dar când am văzut aceste lucruri, că sunt diferente atât de mari între prețuri la străzi care au aceeași lungime, că mie nu mi se dă decât lungimea, era normal să mă întreb ce se întâmplă cu acești bani.

Dl.consilier Florescu Dragos

Este vorba de indicatori tehnico-economici, haideți să nu blocăm dezvoltarea infrastructurii orașului. Vreau să vă informez că luni am făcut de la Otopeni până în Drumul Taberei 2 ore și jumătate. Orașul este blocat. Haideți să dăm drumul la lucrări, să ne apucăm de treabă. Vorbim mult și facem puțin. Se fac caiete de sarcini, se fac licitații, verificăm licitațiile dacă s-au făcut corect și dăm drumul la treabă.

Dl.consilier Giugula Mihai

Nu știu cum își permite cineva să critice CGMB că vorbim mult și facem puțin. Nu vă e rușine? Cine vă oprește să faceți. Prezentați documentele cum trebuie să fie prezentate și nu mai ridicați cuvântul că vă oprim noi. Noi vă cerem să intrați în legalitate. De câte ori v-am cerut documentele de la licitație ați refuzat să ni le dați fără aprobarea primarului.

Vă rog să vă măsurați atitudinea și poziția față de CGMB angajatul

căruia sunteti.

1

Dl.consilier Adîr Victor

Unii consilieri au alți indicatori tehnico-economici, văd că consilier Oprișan are complet, cum trebuie lungime, număr de & știu de ce noi avem într-un fel și dânsul în alt fel. Normal că dacă dvs. nu ne puneți la dispoziție exact cum trebuie. Normal

domnul tot, nu ntiiDna.președinte Roxana Cosma

Domnule consilier Adîr ați avut mai multe interpelări pe același punct.

Puteti să concluzionați?

1 ’

nc-iI ior A    r

Eu ÎTiS Sbiiu uGâiTiiiâ.

Dna.președinte Roxana Cosma

Cine este pentru aprobarea proiectului? - 47 voturi, abțineri? - 2 voturi (Adîr V., Botezatu E), împotrivă ? - 0 voturi.

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Străpungere Str. 1 Mai (fostă Compozitorilor)”

Cine este pentru? - 41 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 8 voturi (Giugula M, Mărășescu N, Botezatu E, Surulescu A, Adîr V, Gheorghe V, Berbecaru A, Câmpurean M).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Penetrație B-dul Timișoara”

Cine este pentru? - 39 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 10 voturi (Giugula M, Mărășescu N, Botezatu E, Surulescu A, Adîr V, Gheorghe V, Berbecaru A, Câmpurean M, Moise A, Petrovici O).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Nod intermodal Răzoare”

Dl.consilier Adîr Victor

Se pare că este foarte important acest proiect. Eu am o întrebare. Am văzut că sunt 106 milioane de EURO dacă nu mă înșel ca și investiție din care 61 milioane este investiția construcții montaj și 31 milioane sunt despăgubirile pentru exproprieri. Eu cred că un om de afaceri când se uită că jumătate din investiție este exproprierea se gândește de două ori mai mult pentru că este pe banii lui. în momentul în care din 61 de milioane, 30 de milioane este exproprierea stau și mă


acesta. Am constatat pe planșa care eliminarea Bdului. Timișoara în sensul

spargă direct adică intră în Panduri și strada să meargă pe Trafic Greu pe urmă să o ia pe Panduri, în orice caz face 2 ocolișuri care după părerea mea nu au sens, ca să facă ce? Să facă o zonă verde în față din câte am înțeles.

HI nrimar nanara AHri<=>on Virlaarn '

r* +■ î + î    I o '    '■>'"*^0    1 ' •**    •*> ***"* ' OOx'^**r> *****

O LI I I iCtLI L/ o I    1 7    tCz Wi I    I UI^LZl </ALI    I I LH


t i S o    o • I ’ O r

U-* W I I t I IV,IV LSO I i I I I    I J


pentru municipalitate pentru că el leagă Drumul Taberei (un cartier aproape de 300.000 de locuitori ) de ceea ce înseamnă centrul orașului. Știți cu toții ce se întâmplă în momentul de față la Răzoare. Iar spațiul verde de care se făcea amintire, nici nu știu dacă 31 de milioane, oricum e o valoare absolut aproximativă. Nici nu știu dacă 31 milioane de EURO e mult sau puțin pentru ce înseamnă viața orașului. Gândiți-vă că trăim într-un oraș supraaglomerat în momentul de față și la un moment dat fezabilitatea unui astfel de proiect este una absolut extraordinară în momentul în care reușești să fluidizezi și să faci viața oamenilor mai ușoară. Zona verde din zona respectivă este temporară, este prezervat un teren pentru ceea ce înseamnă noua gară Cotroceni. Proiectul este un proiect complex în colaborare cu Ministerul Transporturilor, cu SNCFR cu infrastructură, e un proiect de mare anvergură pentru oraș căruia vrem să-i dăm drumul imediat în primăvara următoare. Mulțumesc.

Dl.consilier Florescu Dragoș

întâmplarea face să locuiesc în Drumul Taberei. Vreau să vă menționez că între orele 7 și 9 dacă vrei să ieși din cartier durează o’oră.

Este un proiect absolut necesar.

Dna.președinte Roxana Cosma

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?- 40 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 9 voturi (Giugula M, Mărășescu N, Petrovici O, Berbecaru A, Surulescu A, Botezatu E, Câmpurean M, Stan I, Surulescu A.)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Modernizare Piața Romană și Pasaj Pietonal”

Dl.consilier Adîr Victor

Am constatat o sumă care trebuie foarte bine precizată. 18 milioane de EURO. Eu când se vorbește de sume din astea, 18 milioane, 106 milioane 200 milioane de EURO rog executivul să aibă o expunere mult mai amplă și mai argumentată. Nu este vorba de 3 lei este vorba de barii^^^dffl^winia mea cred că PMB s-a gândit să mai facă un credit în 20(^/^p^35^bH.p§htru februarie - martie executivul s-a gândit să mai accesăm 200- 250 milioane EURO. Cu mai multă atenție argumentat. Am văzut indicatorii .Dar ce se vrea să se facă?Spune foarte clar: pasaj, accese. Totuși sunt niște bani. Adică avem bani să dăm 18 milioane de EURO acolo dar nu avem bani să facem trfintplp dA Ia Parau li I InivAi-RitĂtii Hnmniilo nrimar nonorol Avom honi ci nu

aceste mari investiții. Eu cred că banii nu ajung acum, rr^i


?șiVur|in

fiii /putem să facem treptele de la pasaj. Trebuia să vedem al cui este până la urmă.

(«Jlfi/M    *-» I ol    O O «

ui^vWlUiil ^>i


Dl.primar general Adriean Videanu

Imediat ce se va lămuri în instanță vă asigur că vom începe cu metroul să rezolvăm și pasajul știți că este într-un litigiu continuu dar o să rezolvăm, într-adevăr fac și eu un apel către colegii mei din Executiv. Poate că e mai bine în raportul de specialitate să dăm mai multe detalii colegilor dar așa cum am hotărât împreună cu dvs. la comisiile de specialitate ale CGMB, dacă cei care sunt interesați participă primesc toate informațiile de care au nevoie detaliat de la colegii noștri.

Dna.președinte Roxana Cosma

Cine este pentru aprobarea proiectului? - 40 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri ? 9 voturi (Petrovici O, Adîr V, Berbecaru A, Gheorghe V, Câmpurean M, Botezatu E, Surulescu A, Stan I., Mărășescu N)

Acest proiect a fost aprobat.

Dl.consilier Giugula Mihai

Având în vedere modul incalificabil în care am fost tratat în această ședință, vă anunț că părăsesc ședința în semn de protest.

- dl.consilier Giugula părăsește lucrările ședinței -

Dna.președinte Roxana Cosma

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții “Modernizare centrală termică Dr.Sion -adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 44 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 4 voturi (Adîr V, Petrovici O, Gheorghe V

Surulescu A)

Acest proiect a fost aprobat.Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Bucla de întoarcere tramvaie la intersecția Bd. Banu Manta cu Bd. Nicolae Titulescu

Cii'ic cStc pei'uiu?


44 voluii, îiiipOii ivă?


0 vuiuii, abin iun? - 4 vuiuii

I    ,


(Botezatu E, Adîr V, Surulescu A, Câmpurean M) Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea căii de rulare pe Bd. Ion Mihalache, Str. Buzești, Bd. Alexandru loan Cuza, Bd. Gh. Duca, Calea Griviței”

Dl.consilier Adîr Victor

Am o rugăminte pe care o adresez executivului care altă dată mi-a răspuns la fel de pozitiv, în sensul că atunci când se modernizează calea de rulare, obligatoriu să se modernizeze stațiile în sensul că oamenii să nu mai fie loviți de intemperii: soare, ploaie ș.a.m.d. Domnul primar general când mi-a răspuns a zis că va ține cont de acest lucru pe Bdul.Timișoara se vede că deja s-au făcut acele stații cu acoperiș pentru cetățeni. Vă rog unde se începe reabilitare și stațiile să fie corespunzător să nu stea oamenii în intemperii.

Dna, președinte Roxana Cosma

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 45, împotrivă? -0 voturi, abțineri? - 3 voturi (Adîr V, Surulescu A, Botezatu E)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București

Cine este pentru? - 48 voturi (unanimitate).

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de cooperare între Consiliul Local al sectorului 2 al municipiului București (România) și Primăria Torino (Republica Italiană)

Dl.consilier Băleanu Dorin


Cred că ar fi bine ca acest acord să fie încheiat între consiliu, întrucât Consiliul local sector 2 nu are personalitate j

Dna.președinte Roxana Cosma

Cu aprobarea noastră poate încheia acest acord. Cine este pentru? - 47 voturi, împotrivă ? - 1 vot (Mircea V), abțineri ? 0 voturi.

Acest proiect a fost aprobat.

I — IQ


r i UlCbl


uc Hotâiâic pi'i'vînu ăpiunaică oSOCiciii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București cu Consiliul Local al Orașului Voluntari in vederea realizării in comun a proiectului pasaj suprateran sos. Andronache - Stefanesti

Cine este pentru? - 47 voturi, abțineri- 1 vot (Pațica I), împotrivă- 0 voturi.

Acest proiect a fost aprobat.

Dl.consilier Bumbaș Florin

Aș dori să consemnați că liderul PSD a plecat din sală la singurul proiect propus de PSD și noi l-am votat.

Dna.președinte Roxana Cosma

Trecem la Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al municipiului București situat în Str.Segarcea nr.1, Drumul Taberei, sector 6, sector 1 în suprafață de 390 m.p. pentru realizarea unei construcții cu destinația de spațiu comercial și prestări servicii

Dl.consilier Adîr Victor

Doamna președinte, dvs. cred că citiți din altă ordine de zi suplimentară, decât cea pusă la dispoziție. Nu am văzut nici un Segarcea aici.

Eu nu știu dacă are procese pe rol, dacă are pe legea 10, nu are legea 18. Așa se discută un proiect de hotărâre pentru transmitere pentru concesionare.

Dna.președinte Roxana Cosma

Domnul Tănase l-a propus în momentul în care noi l-am votat ca și suplinire pe ordinea de zi.

Cine este pentru? - 39 voturi, abțineri?- 5 voturi (Gheorghe V, Moise A, Mircea V, Câmpurean M), împotrivă? - 4 voturi (Adîr V, Surulescu A, Botezatu E, Pațica I, Mărășescu N)

Acest proiect a fost aprobat.


Trecem la Proiect de hotărâre privind Sos.Giurgiului Drumul Bercenarului sector 4

Cine este pentru? - 42 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? - 6 voturi (AdîrV, Berbecaru A, Surulescu A, Gheorghe V, Moise A, Botezatu E)

Acest proiect a fost aprobat.


Cine este pentru? - 44 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? 4 voturi (Botezatu E, Adîr V, Gheorghe V, Mărășescu N)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafață de 200 m.p. situat în str.Steaua Roșie nr.5, aparținând domeniului privat al municipiului București, în administrarea consiliului Local al sectorului 2, în scopul realizării unei secții a Poliției Comunitare sector 2

Cine este pentru? - 47 voturi, împotrivă? - 0 voturi, abțineri? -1 vot (Mircea V)

Acest proiect a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București ca partener în consorțiul constituit pentru derularea proiectului „ASK-IT@BUCHAREST” la nivelul municipiului București

Cine este pentru? - 45 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? - 3 voturi (Surulescu A, Mircea V, Gheorghe V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.    .


Declar închis


29