Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://www4.pmb.ro/wwwt/institutii/CGMB/sedinte/ordinea_de_zi/PV/138.pdf