CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

j

PROCESUL - VERBAL încheiat în ședința ordinară a

(nnFTSjliuÎMf    M’•nî^îrMHb •’ n, >«»

n“'    ««

w H b li    kw< W W t . V    W V/ J Ul O lO I Uj W

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primăriei Municipiului București, la care au participat 52 din cei 55 de consilieri municipali.

La ședință au participat următorii: domnul primar general Adriean Videanu, doamna Mantale Mioara Prefect al Instituției Prefectului Municipiului București, doamna Zamfir Georgiana.

Au fost invitați să participe următorii: directorii aparatului propriu al: Primăriei Municipiului București, directorii regiilor autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședință au fost absenți următorii: Berbecaru A, Paraschiv L, Untaru V.

Dna Zamfir Georgiana

Domnilor consilieri generali, stimați invitați, bine ați venit la lucrările Consiliului General de astăzi.    1

Vă aduc la cunoștință că a fost redactat procesul verbal al ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 17.11.2006, a fost afișat pe site-u! Primăriei, a fost confruntat cu banda. Vi-I supun spre aprobare.    ‘

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 17.11.2006?

- 37 voturi, abțineri? - 9 voturi (Goncea L, Giugula M, Botezatu Enescu P, Mărășescu N, Găletușe S, Surulescu A, Tudorache D, Câmpurean M, Stan I), împotrivă? - 0 voturi.

Vreau să vă aduc la cunoștință că Primăria Sectorului 1 a formulat plângere administrativă prealabilă împotriva Hotărârii C.G.M.B. nr. 285/2006 privind excluderea spațiilor comerciale din complexul Hala Matache situat în Str. Haralambie Botez nr.10A, fost nr.1, sector 1, din lista spațiilor comerciale și de prestări servicii care se pot vinde în temeiul Legii nr.550/2002. în opinia : contestatorilor hotărârea a fost adoptată fără respectarea normelor legale în materie și se solicită C.G.M.B. abrogarea acesteia.    ;

Sunt prezenți 50 de consilieri generali astfel încât sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor ședinței de astăzi. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Vă mulțumesc.

, . .

Dna președinte Cosma Roxana

Muțumesc. Salut colegii mei în primul rând, sunt prezent! 50 de consilieri generali.

Dl.consilier Goncea i ivin

Drag: ccieg:, săptămâna trecută, cm înțcicc, că în P’.S'ă.D. c venă c

brigadă a Poliției la Secretariatul General. Am înțeles ca s-au ridicat documente privind hotărârile noastre de Consiliu? Aș vrea să știu dacă este adevărat doamna Secretar? A venit cineva de la Anti-fraude pentru a verifica documente privind CGMB? Da sau nu?

Dna președinte Cosma Roxana

întrebarea dvs., interpelarea dvs. se rezumă la această întrebare?

Dl.consilier Goncea Liviu

Da. Dacă au venit și ce au cercetat.

Mai am o a doua întrebare: aș vrea să știu, începând de astăzi care sunt colegii platformiști șiCare sunt colegii de la liberali (petroliști). Domnule primar suntem curioși.

Dna președinte Cosma Roxana

Cred că domnul primar o să vă anunțe și o să aveți ocazia să afiați de la fiecare în parte care sunt, cum spuneți dvs., platformiști sau nu. înainte de a, da cuvântul primarului general, dați-mi voie să o rog pe colega care tocmai a fost interpelată, pe doamna Zamfir, să răspundă la interpelarea anterioară.

Dna.Georgiana Zamfir

îi răspund domnului Goncea: nu am avut astfel de solicitări de la Anti-fraudă.

Dl.consilier Giugula Mihai Doru

Cu privire la prima întrebare, este o întrebare personală a domnul:? Goncea. Grupul de consilier PSD susține orice acțiune care poate depista corupția la orice nivel.

Dna.președinte Cosma Roxana

Mulțumesc, se va înregistra pe bandă.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Eu aș avea o rugăminte în numele tuturor consilierilor. începând cu anul viitor să fie stabilită o dată pe lună în care să se țină ședința CGMB. Nu este firesc să fim anunțați la sfârșit de săptămână, vineri după amiază că va fi ședință de consiliu, iar materialele să le primim lunea, sau marțea, sau

, î

.........

miercurea, sau chiar astăzi joia. Când am intrat în acest consiliu, domnule primar general, era o practică instituită de fostul primar general: comisiile d~ specialitate se întâlneau și lucrau efectiv asupra acestor proiecte de hotărâri.

Pot să vă spun că există o ruptură flagrantă între Executivul Primăriei

er ibnrdnn^ rJv.«s si CGMR O rsțicni îndure» în .anftsuetȘ nrivjntă n are chiar

iiÎOb »r<iesrr*»n©s r-w

înaintate CGMB să fie într-adevăr, conform legii prezentate cu câteva săptămâni înainte, înaintate comisiilor să le analizeze întrucât apar foarte mari probleme după aprobarea acestora și colegii noștri să ajungă pe la Parchetul General. Se aprobă neavând cunoștință despre conținutul acestor hotărâri. Este o problemă foarte gravă și cer și o rog și pe doamna prefect să aibă în vedere acest lucru.

Dna președinte Cosma Roxana

Ședința de astăzi a întrunit condițiile de legalitate la momentul semnării de către primarul general și afișării pe site-ul PMB, puteau fi consultate. Majoritatea proiectelor se află de o perioadă foarte lungă de timp pe site. Vă, rog domnilor consilieri, nu am refuzat niciodată să vă dau cuvântul, dar mi-ar face plăcere ca de fiecare dată să-l cereți înainte.    '

Di.consilier Băleanu Dorin

Trebuie să respectăm adevărul. A fost afișată lista cu ordinea de zi dar din această listă materialele erau prezente doar la 4 poziții. Asta este ca regula generală, doamnă președinte.

Di.consilier Iovici Teodor

Aș dori să aduc în atenția colegilor mei, am mai discutat cu ei, ca începând de anul viitor la Secretariatul CGMB să stea în original hotărârile pe care le aprobăm. Nu este normal ca acestea să stea la Direcția Administrație și noi dacă dorim să le consultăm, să vedem forma finală, trebuie să facem o cerere scrisă la această direcție pentru a ne da hotărârile. Normal, ar trebui să stea îa Secretariatul CGMB.

Dna președinte Cosma Roxana

Vă referiți la proiecte în original? La hotărârile în original pe care noi le

aprobăm?

Di.consilier Iovici Teodor


Da.

Dna președinte Cosma Roxana

Este adevărat, este greoaie procedura în momentul în care oricare dintre consilierii generali dorește a consulta o hotărâre în original sau o hotărâre

votată anterior. Singura posibilitate....

t h r*nne:ihiisit* inwsct « enrinr

Să vedem cum facem începând cu luna ianuarie 2007 acestea să stea

la noi.

Dl.consilier Giugula Mihai

Doresc să vă mai atrag încă odată atenția că din punct de vedere legal și doamna Prefect poate să vă confirme, publicarea pe site-ui PMB nu este o publicitate oficială. Publicitatea se face în conformitate cu legea nr.215/2001 în Monitorul oficial al Bucureștiului sau în panourile anume destinate. Afișarea pe site este o alternativă pentru puturoși.

Dna președinte Cosma Roxana

Domnule primar general trecem la ordinea de zi de astăzi, dacă aveți un amendament, comentarii de făcut legate de ordinea de zi vă rog să le aduceți.'

Dl.primar general Adriean Videanu

Mulțumesc doamna președinte,

Sper că nu este tardiv să urez „La muîți ani!” persoanelor cu numele de Nicolae, Niculine.

Legat de ordinea de zi v-aș propune să scoatem de pe ordinea de zi punctele 2, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 23 și să introducem pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâri:

- privind aprobarea schimbului de proprietății între terenul în suprafața de 204 mp situate in str. Jules Michelet nr. 13A, sector 1 si un teren in suprafața de 201,50mp situate în str. Jules Michelet, sector 1 apartinand Municipiului:

București

-    privind încheierea unui acord de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 2 ai Municipiului București si Consiliul Local Torino, Italia

-    privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București cu Consiliul Local al Orașului Voluntari în vederea realizării în comun a proiectului “Pasaj suprateran Șoseaua Andronache-Ștefănești”

-    privind componența nominală a Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali și a Comisiei pentru integrare europeană din cadrul CGMB


Acestea sunt propunerile pe care le-am avut.

DLconsiiier Toma Tudor

Propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CGMB în Comisia pentru analizarea solicităriîor

nrivind exercitam?? dreotului de nreemfi» ine de către mnnicininf iau«Mr<»e«

Dl.consilier Băleanu Dorin

Propun introducerea pe ordinea de zi o problemă care a deveni+ o problemă internațională și care a fost generată de activitatea CGMB și, de fapt, de o defecțiune pe care am menționat-o mai înainte : lipsa de colaborare dintre CGMB și aparatul PMB. Este vorba de Catedra! Piatza. Ați văzut, este o comisie de anchetă a Senatului, a intervenit și Papa de la Roma, Guvernul României și doar noi care suntem vinovați, până în prezent nu am luat în discuție această greșeală. Academia Română a avut o discuție cu primarul general, miniștrii, oameni de cultură, de artă, de știință au insistat pentru a rezolva această problemă și trebuie să ne pronunțăm. Este o problemă foarte importantă. Problema care este : acum un an de zile, în septembrie anul trecut, CGMB a avut pe ordinea de zi câteva zeci de proiecte de hotărâri, inclusiv aprobarea unei liste anexe de PLJZ-uri - 72 de poziții, printre care și poziția cu această catedrală (acest bloc, hală, catedrală). La acest PUZ s-a precizat doar suprafața, nu înălțime, nici un fel de parametrii tehnici. Noi am aprobat în necunoștință de cauză. Rugămintea este, întrucât arhitectul șef de regulă nu prezintă aceste PUZ-uri, să avem cunoștință și să introducem pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre privind abrogarea PUZ-ului de la poziția 17 privind Catedrala Sf. losif, urmând să fie sistată construcția , conform recomandărilor Comisiei de anchetă a Senatului să se găsească o soluție constructivă. Apelăm de asemenea la primarul general să sprijine această acțiune, să aibă o poziție constructivă pentru a debloca (întrucât sunt convins că nu are nici un fel de interese) deoarece este în interesul cetățenilor Bucureștiului. Vă mulțumesc.

Dna președinte Cosma Roxana

Se va consemna în procesul verbal remarca și aprecierea făcută de dvs. ‘

Dl.consilier Băleanu Dorin

Nu este o remarcă! Am propus introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru abrogarea PUZ-ului de la poziția 17 privind Catedrala Sf. losif.

Dna președinte Cosma Roxana    :

Atunci vă rog să-l predați ca să vedem despre ce propunere vorbiți.Dl.consilier Stan ion

Vreau să vă aduc Ea cunoștință doamna președinte, stimați coiegi, domnule primar general, grupul PSD a fost împotriva acestui proiect de hotărâre și ceea ce spuneți dvs., (cu regret, că nu știu unde sunteți ia

nlstfcrmisfi «sssf» I» ramnS) I» mnm®rttnl n®!8ni®ctiv PNl -DH A «ti    -

Le?n moment ce s-au produc sfects, c su capot, c au tăcut excavat;;, cupcrtaț;

rigorile domnilor. Am fi de acord dacă am putea să îndreptăm un rău făcut în acea zonă, dar vreau să se țină cont că la vremea respectivă am fost contra și am motivat și de ce.

Dna președinte Cosma Roxana

Domnule consilier, este dreptul oricărui coleg de-aî nostru de a propune introducerea pe ordinea de zi a unui proiect.

Dl.consilier Stan Ion

Pentru că sunt persoane aici de față invitate, mass-media, vreau să; aduc Sa cunoștință că noi am fost împotrivă la vremea respectivă.

Dna președinte Cosma Roxana

La momentul votului este consemnat votul, noi vorbim de ....    ;

Dl.consilier Stan ion

Știam că se va ajunge' aici. Am cerut demisia domnului Bold, care întotdeauna are dreptate ce spune dumnealui! Nu ne prezintă proiectele, ne pune în fața faptului împlinit și nu i se întâmplă nimic domnului Bold. Am cerut și în mandatul trecut, când eram eu președinte, și de când este domnul primar Videanu să fie dat afară acest individ. Este propunerea să-l dăm afară pe, domnul Bold. Noi, consilierii, dorim să-l dăm afară. Nu este un arhitect care să corespundă unei metropole.

Dna președinte Cosma Roxana

Vă mulțumesc stimate coleg. Propun să trecem la ordinea de zi.

Dl.consilier Giugula Mihai

Acest PUZ, din punct de vedere legal -am să vă dau numai practic ce se întâmplă din punct de vedere legal - dacă noi îl anulăm, nu că nu am fi de acord să-l anulăm, ne-a băgat într-un conflict internațional - domnul Bold, așa cum are practica, face numai ilegalități în acest București, dacă anulăm acest PUZ îl punem pe Bold în legalitate! îi acoperim ilegalitate făcută. în baza acestui PUZ s-a dat autorizație de construcție, autorizația de construcție odată pusă în execuție cu prima lopată săpată nu mai poți să o anulezi decât pe cale de instanță.

Dna președinte Cosma Roxana

Pentru că produce efecte. Sunteți avocat și puteți să .... Oă bucur că ați făcut această precizare.

O1' cnmșih’e*" GîhhbSs? Mihai

W'w’wC* V^i


l*4k1 S t


^b'.b ba •


»ras r fi <*,    \\ A -X, w. r » ‘j'n " »****. z^> zer, —

WjW'M.O. V    M li M 81M 6 h

vreau să vă mai precizez în continuare este că tot ce s-a întâmpîat până acuma, în 6 - 9 ani de zile în București, s-a datorat din punct de vedere al construcției și urbanismului domnului Bold. Domnule primar general, facem ultimul apel la dvs. să vă aliați poziției consilierilor și să-l destituiți pe acest Bold - arhitect șef al Bucureștiului. Dacă nu sunteți în stare spuneți-ne și vom adopta noi o hotărâre de Consiliu, argumentată temeinic și legal și desființăm postul. Facem altceva. Am spus acest punct de vedere și la emisiune, domnule consilier.

Dl.consiiier Adâr Victor

Am o singură întrebare : art.44 din legea nr. 286/2006 spune cîor’ „suplimentarea ordinei de zi se poate face numai pentru probleme urgente care nu pot fi amânate pentru ședința următoare și cu acordul majorității consilierilor generali prezenți.” înțeleg din expunerea executivului că acest© probleme de pe ordinea de zi sunt foarte urgente și nu pot fi amânate pentru o ședință ulterioară.    <

Dl.consiiier Bumbas Florin

Aș vrea să vă spun că nu cred că avem problema domnului Bold ci cred că avem problema cetățenilor din acest oraș, care în mod evident sunt împotriva construcției acestei catedrale. Faptul că noi am avizat acest PUZ este poate din vina noastră, poate din defecțiunea instituției în care ne manifestăm. Ideea este că noi ar trebui să abrogăm acest PUZ, dacă și-a făcut efectul ar trebui să suportăm consecințele, pentru că de fapt asta trebuie să facem : să anulăm și să găsim ....    ,

Dna președinte Cosma Roxana

Vă mulțumesc domnule consilier Bumbaș, trecem la propunerile făcu^ de către primarul general de scoatere de pe ordinea de zi a pct. 2, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 23 și de introducere pe ordinea de zi a punctelor pe care le-a citit anterior domnul primar general. Cine este pentru ? - 43 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri V - 9 voturi (Goncea L, Giugula M, Botezatu. Enescu P, Mărășescu N, Găletușe S, Surulescu A, Tudorache D, Câmpurean IVI, Stan I)


Di.consilier Toma Tudor    ,

Aș dori ca propunerea mea să fie la pcr.1 pe ordinea de zi întrucât

ulterior vom avea hotărâri care necesită aceasta.


pe ordinea de zi la pct. 1 a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CGMB în Comisia pentru analizarea solicitărilor privind exercitarea dreptului de preemțiune de către municipiul București pentru imobilele monumente istorice ? - împotrivă ? - 9 voturi(Giugula M, Tudorache D, Stan I, Mărășescu N, Găletușe S, Botezatu Enescu P, Câmpureanu M, Surulescu A, Gheorghe V), abțineri ? 2 voturi (Adâr V, Robe P)

Trecem la propunerea domnului consilier Băleanu D. de introducere pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre propus de dânsul unde mă simt datoare a face un amendament și implicit să-mi susțin și eu votul - orice vot pe care noi ni-l asumăm, pe care îl exprimăm și orice proiect de hotărâre ulterior votat și aprobat de CGMB produce efecte odată ce este pusă în practică și vă rogi să țineți cont din punctul meu de vedere la acest mic amendament. Cine este pentru ? - 6 voturi, împotrivă? - majoritate de voturi, abțineri ? -14 voturi !

Această propunere nu a fost aprobată.

Dl,consilier Giugula Mihai

Grupul PSD a fost împotriva propunerii.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea ordinei de zi așa cum a fost modificată și completată ? - 42 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -10 voturi (Giugula M, Tudorache D, Stan I, Mărășescu N, Găletușe S, Botezatu Enescu P,; Câmpurean M, Surulescu A, Gheorghe V).

Ordinea de zi a fost votată.

Trecem la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților C.G.M.B. în Comisia pentru analizarea solicitărilor privind exercitarea dreptului de preemțiune de către municipiul București pentru imobilele monumente istorice    ;

„Articol unic - Se desemnează 5 reprezentanți ai C.G.M.B. în ComicL, pentru analiza solicitărilor privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul București, pentru imobile monumente istorice din București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,”

Ținând cont că este de vot de persoane, rog Secretariatul CGMB ca în funcție de propunerile din sală să se consemneze și ulterior să se supună te

vot.    '


de zi acest proiect de hotărâre care era pe ordinea de zi suplimentară. Care este raționamentul? Acest proiect se afla la pct. 28 sau 29.

Cu privire la cei 5 reprezentanți, doresc să fie menționat în procesul verbal că acești reprezentanți trebuie stabiliți în concordanță cu coeficientul electoral stabilit de fiecare formațiune politică, care au participat la alegeri și au intrat în CGMB. Aici avem două opțiuni : ori numărul de 5 nu este corect, deoarece trebuie să fie 4 - pentru că partidele care au intrat în CGMB pe bază electorală sunt patru : PSD, PNL, PD și PRM, iar dacă folosim sintagma Alianța DA cum ați candidat pe liste, trebuie să avem trei. Dacă menținem numărul de cinci, trebuie să avem doi PSD, doi Alianță și unu PRM. Așa mi se, pare corect. Vă rog să supuneți discuției aceste amendamente la proiectul de hotărâre.

Dna președinte Cosma Roxana

în primul rând se vor consemna în procesul verbal așa cum ați solicitat dvs., așteptăm propuneri din sală.

PLconsilier Tănase Antonel

ÎS propun pe domnul consilier Băncilă Mihai.

Di.consilier Sovici Teodor

îl propun pe domnul consilier Stan Nicușor.

PLconsilier Ivașcu Teodor

îl propun pe domnul consilier Pop Romeo.

Dna consilier Moise Alina

îl propun pe domnul consilier Petrovici Octavian.

PLconsilier Giugula Mihai

Vă rog să consemnați că grupul PSD nu participă la o hotărâre ilegală.

PLconsilier Tănase Antonel

îl propun pe domnul consilier Oprișan Ion.

PLconsilier Zlotea Marian    i

îl propun pe domnul consilier Prioteasa Doru.    f

Dna președinte Cosma Roxana

Vă rog să faceți buleîineie de vot.

Vă supun votului ca, comisia de validare să fie aceeași cu, comisia de numărare a votului. Cine este pentru ? - 52 voturi proprietăți între terenul situat în Șos.Giurgiului nr.58A, sector 4proprietatea domndlui Tudor Mircea Cristian și a doamnei Tudor MireSa și terenul situat în Șos. Giurgiului nr.126s sector 4, aparținând municipiului București


Dl .consilier Adâr Victor

Doamna președinte, la acest punct eu am să mă abțin, deoarece nu pot, să-mi însușesc raportul de evaluare întocmit de SC DYNAMIC PROJECT COMPANY BUCUREȘTI pentru teren, deoarece metodologia aplicată, cel puțin din materialul pe care îl am se referă la dispoziția primarului general din 25.03.1993 care spune „adaptată”. De asemenea formula de calcul este pe baza Corpului experților tehnici din buletinul CET nr.8/ 1994. De asemenea^ am găsit niște inadvertențe Sa formula diferitelor metodologii a Primăriei, în ce sens : pentru bucureșteni prețul de referință este de 63.000 RON / mp., iar noi avem 2.200.000 mii lei ROL în zona II, în metodologia aprobată prin Hotărârea nr.207/2005, care spune : Metodologia de calcul a evaluării terenurilor aparținând domeniului public și privat a municipiului București destinat executării de construcții. Mă abțin, pentru că nu pot să-mi însușesc; ceva care în opinia mea poate să ducă la un prejudiciu asupra Primăriei Capitalei. Așa am citat și așa am interpretat.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 43 voturi, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? 9 voturi (Adâr V, Moise A, Robe P, Petrovicr O, Stan I, Gheorghe V, Botezatu Enescu P, Giugula M, Stan I)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Di.consilier Adâr Victor

Doamna președinte, cu tot respectul, de procedură: orice proiect de hotărâre (fac apel și la doamna distinsa Prefect prezentă aici) care se referă la patrimoniu, la schimb, la concesionări să respectăm legea. Pitagora a spus: vai vouă aacâ leghe nu sunt mai tari decât puterea! Vă rog frumos.

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la proiect de hotărâre privind achiziționarea unui teren cu construcții aferente (haie și clădiri anexe) pentru Administrația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor


DL consilier Adâr Victor

Sunt de acord să luăm acest spațiu, este necesar să nu mai plătim chirii în stânga în dreapta, însă un singur aspect am constatat: nu face referire la Ordonanța nr. 34/2006 nicăieri. Nici în raportul de specialitate, nici în aynjinAr^ Ha    mini în nroiArfiiI    £*.<??2*-

‘rt-%    p-% W <«S»h

- -    , S» V3.J »» w «»4 wVb «a»4^ U M B L (l    W W B B M * ț# I B W I W B»*!»» B B B    B B B '•*4' WCWBBiB! Wi W M VU H 'W ti I U I) ,

în metodologie ... dar nu face referirea „pe baza Ordonanței nr.34/2006” - eu așa văd că este normal - eu aș fi amendat aici „Se aprobă achiziționarea unui teren cu construcții aferente pentru Administrația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor. Negocierea se va desfășura în baza legislației în vigoare (nu pe baza Caietului de sarcini - acesta este cum ar veni în metodologia și Caietul de sarcini, .care sunt precizate foarte clar în ordonanța de urgență, este articol și capitol precizat). Nu pe baza aceasta, pe baza unei legi și temei legal facem achizițiile prin negociere. Vă rog frumos, ar trebui să sune astfel : Negocierea se va desfășura în baza legislației în vigoare (anexa 1 metodologie, anexa 2 - caietul de sarcini, analiza ofertei de stabilire a prețului

va fi efectuată de comisia de.....) să facem referire strict la temeiul legal ca să

fie vaiabilă hotărârea.

Di.consilier Mircea Valentin

Comisia juridică avea un amendament la acest proiect, pe aceeași discuție cu domnul Adâr, dar mai clar și anume : să se facă această achiziție prin procedură de licitație publică. Este o valoare destul de mare, nu știu exact cât va fi, dar este evident că în limita acestei legi se va scoate la licitație publică.    :

Dl.primar general Adriean Videanu    ;

Orice procedură de achiziție publică este prevăzută de lege. Este corect să menționăm acest lucru, probabil au considerat că este o prevedere super fluăr. Orice achiziție publică este reglementată de lege. Nimeni nu-și poate permite să facă altceva decât în baza unui act normativ, dar poate este bine și sunt de acord să introducem amendamentul.

Di.consilier Mircea Valentin    :

Propun următorul amendament : la art. 1 în partea de final „Prin procedură de licitație publică (s-a modificat în mod corespunzător și anexa, fiindcă face referire și la o anexă în acest art.1) și la art.2 „Licitația se va desfășura in baza condițiilor stabilite în Caietul de sarcini - se înlocuiește formularea „negociere” în cuprinsul hotărârii cu „licitație publică”.

Di.primar generai Adriean Videanu

Domnule președinte, dacă cumpărăm de îs administrația Socaiă Comur" ~ Gherghicești? Acolo găsim aceste spații. Este o negociere între cele două

administrații.

1

» «n» rtrPWMnrâ Uneirig K.9X2H2 între cele două instituții.

Dl.consilier Mircea Valentin

Atunci putem spune pentru a nu mai spune nici „negociere” ....

Di.primar generai Adriean Videanu

în condițiile legii.

Dl.consilier Mircea Valentin Și atunci putem spune conform legii.

Dna președinte Cosma Roxana

Atunci !a art.1 în loc să spunem prin „procedură de negociere conform anexei la prezenta hotărâre, în strictă conformitate cu legislația în vigoare.”

Dl.consilier Mircea Valentin

Nu, conform cu OUG nr.34/2006. Am mai avea și al doilea amendament, sau observație: acest proiect nu menționează și o suprafață maximă. Spune de un minim care este necesar probabil - 10000 mp., dar totuși nu putem cumpăra 10 ha., 20 ha, la cât se poate duce această ... Este un fel de împuternicire în alb în cazul ăsta și mie nu prea îmi convine, dacă ... mu-mi place.

Di.primar general Adriean Videanu

Dacă vom stabili o suprafață, înseamnă că preanticipăm ceea ce trebuie să se achiziționeze. Frați români, ideea este că oricum se va face o achiziție rațională pentru funcționare. Destinația este una clară, nu o să facem nici hipodromn, nu o să facem nimic altceva decât cu această destinație. Acum căi dăm 10000 mp. și are 10000 și 6 mp. ar fi o constrângere mult mai mare.

Dl.consilier Mircea Valentin

Putem spune 2, 3, 4 ha. Maxim 5 ha.

Di.primar general Adriean Videanu

Dumnezeu știe domnule consilier general


// -

Dna președinte Cosma Roxana

Domnule consilier vă mențineți amendamentul în privința legislației în vigoare, cu cele specificate de dvs.

Dț r.r»ns:ilter fon

r^r R^9^o^nF^'i?^«5î»    A

„    »„ u p « «,«J W4 u b b b b ■> b W sb*> ) wWJîbwJ W-W» u    ■ WMv'W U «ta .«fll 1W <«>< WiW «wta U \ li U l U U V ll W fa U    M W |b*    .    .

Supravegherea și Protecția Animalelor să ne prezinte dacă este pretabil ... proiectul este foarte evaziv. Nu este nuanțat dacă este pretabil. Dacă doriți să îuați ceva ce este deja construit, s-ar putea ca municipalitatea să aibă interes să construiască de la început. Ideea era, dacă nu este muit mai interesant, ca dânsa să se fi gândit la un obiectiv care deja există și care este mult mai pretabil. Pentru că, dacă există înseamnă că atunci este cu dedicație și atunci ar trebui să ne gândim că ar fi trebuit să facem de la început cu mai multe cabinete, cu țarcuri, cu tot ce trebuie, nu sunt expert. Ar trebui să ni se explice.

Dl.consilier Giugula Mihai

După cum vedeți există două anexe pe care dacă nu vă dați seama le aprobați. în funcție de ce aprobați se face achiziția. în această metodologie anexa este lăsată special cu lipsuri. Principiul de achiziție este prețul cel mai scăzut împreună cu gradul de detaliu cu utilități. Pe ce principiu se face aprecierea între participanți la gradul de dotare cu utilități? Care este punctajul care se acordă pentru existența apei, canalizării, conductelor, dimensiune, izolațiilor, stației de epurare, vidanjare și alte chestii. Acest lucru pus i« grămadă nu face altceva decât să creeze premiza unei achiziții cu dedicație. ;

Dna președinte Cosma Roxana

Stimați colegi, raportul de specialitate este promovat de către directorul executiv al Direcției de Achiziții, doamna Florentina Constantinescu, de unde ar trebui să mergem de ia premiza că va îndeplini toate condițiile de legalitate. Dar întrucât, îl aveți pe verso-ul paginii unde primarul general semnează expunerea de motive și întrucât ați interpelat-o și ați cerut ca doamna directoare Panaitescu să ne dea lămuriri, pentru că va fi un obiectiv pe care îl va prelua ulterior, o rugăm să dea lămuriri colegilor noștri.

Dna Panaitescu - director Administrația pentru Supravegherea șt

Protecția Animalelor

Bună ziua domnilor consilieri, stimate domnule primar general, stimată doamnă președinte de ședință,

în primul rând cum ați observat toată documentația este întocmită de biroul de achiziții din primăria capitalei care va demara procedura.

în al doilea rând la anexa la care se referea domnul consilier Giugula, ne referim la utilități și aici este normal să fie conductă de gaze în apropriere, să fie curent electric, utilitățile sunt reprezentate de acestea, având în vedere că achiziția se va tace pe baza unei metodologii ulterior stabilite, bineînțeles conform legii. Metodologia va fi .... Achiziția nu înseamnă că se face după aprobarea acestui proiect de hotărâre, se va mai face metodologie și achiziția se va face ulterior fot cu aorobarea dvs. domnilor consilieri.


13Dl.consilier Florescti Dragoș

în conformitate cu legea achizițiilor orice achiziție se face în baza unui Caiet de sarcini. Nu avem caiet de sarcini în proiectul de hotărâre deci propun să trecem Sa vot.

Dl.consilier Stan Ion

înseamnă că încă odată am avut dreptate. Practic noi nu avem exact o imagine a ceea ce vrem sa facem. în primul rând este o chestie care nu prea, mai este cu dedicație, sau „manglă” cum îi spun eu sau în cel mai rău caz, probabil că doamna Panaitescu s-a gândit la un C.A.P. dezactivat, pe undeva pe îa Vârteju sau nu știu pe unde, pentru că intrând în Uniunea Europeană trebuie să respectăm niște standarde. Ceea ce spunea domnul Giugula este perfect adevărat - utilități, stație de epurare, țarcuri pentru animale, secții unde se pot eutanasia animale care sunt în situația de a fi eutanasiate și multe altele. Trebuie să amânăm acest proiect de hotărâre.    ,

Dl.consilier Petrovici Octavian

Aș vrea să le aduc aminte colegilor noștri care tot pomenesc de Uniunea Europeană că tocmai din cauza această trebuie să ne aliniem acestor standarde. în loc să plătim zeci de mii de euro chirie pe lună în spații care nu sunt ale noastre și nu vă mai îngrijorează că totuși sunt bani publici, putem =>dăm acei bani să achiziționăm acel teren și să nu mai plătim chirie. Eu cred cădacă atât vă îngrijorează banul contribuabilului ar trebui să vă întrebați de ce plătim zeci de mii de euro chirie pe lună în loc să cumpărăm un teren cu banii ăia. Aceasta este problema de fapt.

Dl.consilier Giugula Mihai

Noi ori vorbim de mere ori de pere! Noi nu am spus că nu suntem de acord cu achiziționarea. Nu deturnați obiectul discuției. Suntem de acord cu achiziționarea unui teren în care să facem un țarc afectat pentru protecția animalelor la standarde europene. Am întrebat cum? Suntem de acord dar nu oricum. Am întrebat care sunt condițiile de Departajare aie partopanîiîor, nu sunt înscrise în metodologie. în ce bază se face Caietul de sarcini? După ureche? Atunci să se prezinte Caietul de sarcini spre aprobare CGMB.

Di.primar generai Adriean Videanu

Doamna președmte, stimați colegi, conflictul permanent între autoritatea de reglementare, autoritatea care reglementează și executiv și tendința parlamentului local de a intra în treburile executivului se va menține

permanent. Ceea ce spune domnul G’uoula «yrM» - rive smmhafi

ni-'iînru hidhivur»*»!. swai    !?2'2' responsabilitatea executivului care face Caietul de sarcini, care îndeplinește toate procedurile conform legii. Haide-ți să vedem care sunt competențele și atribuțiunile fiecărei structuri.

Al


Dl.consilier Stan Ion

Noi nu suntem ia parlament - întâi votăm o lege și după aceea apare metodologia de aplicare a legilor. Noi am întrebat : cum se va face această! achiziție? Noi dăm o hotărâre care se aplică.

Di.primar general Adriean Videanu

Sunteți într-o eroare pe cuvânt.    !

DLeonsilier Giuguia Mihai

Domnule primar, nu este nici un fel de mixtiune între executiv și CGMB.1 CGMB are bugetul, nu este bugetul primăriei. Noi trebuie să știm cum dispunem de acești bani, ca să știm cum îi folosim și cum au fost justificați în bani publici. Noi despre asta vorbim. Nici măcar nu ni s-a spus care este valoarea achiziției. Vorbim de una și încercați să denaturați    !

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea amendamentului propus de domnul consilier Mircea V. ? - 8 voturi, împotrivă ? - 6 voturi, abțineri ? 11 voturi

Amendamentul nu a fost aprobat.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 42 voturi,i împotrivă ? - 7 voturi (Stan î, Giuguia M, Mărășescu N, Găletușe S, Suruiescu A, Botezatu Enescu P, Câmpurean M), abțineri ? - 3 voturi (Robe P,' Gheorghe V, Adâr V)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului din 3tr. Poeiiisj u Bordea nr.2 (fost Str. Âpolodor nr.1), sector 4 cu aestinație administrativă și de reprezentare a Municipiului București

Dl.consilier Giuguia Mihai

Este de neînțeles cum odată retrocedăm imobilele, căutăm să avem cât mai puțin în întreținerea CGMB, să avem cât mai puține cheltuieli și după


15aceea venim și cumpărăm imobilele ia prețuri care nu se justifică. De bună cunoștință orice proprietate privată este mai bine întreținută decât orice proprietate a statului. Nu înțeleg de ce trebuie să cumpărăm noi această proprietate, când ce! mai bine să stea în proprietatea celui care și-a revendicat-o. că de aceea si-a revendicat-o. a'/ea nevoie H©    n

iuiosfebisu» nu sîs. o    «-<&. o»»i »*_?»?    pe caro

trebuie să-i dea pe această clădire nu se justifică. în momentul în care vom cumpăra această clădire și o vom da pe mâna angajaților (fără să jignesc pe nimeni) aceștia vor începe să zgârie pereții, să spargă geamurile și nu va mai fi un administrator vigilent care să aibă grijă de această clădire. Nu vom face altceva decât să cheltuim banii de care spunea colegul adineauri, în loc să ne păstrăm banii. Noi luăm impozit pe această clădire, luăm taxe și ce! care o are răspunde ea. Când nu o să mai poată să plătească vom vedea ce facem. Nui sunt de acord să folosim banii cetățeanului în scop de lux.

Dl.primar generai Adriean Videanu

Legea distinge un drept de preemțiune în favoarea Ministerului Culturii și’ a Municipalității pentru ce înseamnă monumente istorice comercializate, valorificate pe teritoriul municipiului București. Dvs. cei care faceți parte din comisie și împreună cu executivul Primăriei veți analiza, vom analiza împreună oportunitatea de a achiziționa cât și prețui unor clădiri monumente istorice cu anumite destinații pe care urmează să le dăm. Clădirea la care face; referire din punctul de vedere al executivului, dar urmează să stabilim toți acest lucru, ar fi o clădire utilă pentru Municipalitate, pentru a putea face un: oficiu de turism al Bucureștiului. Bucureștiul duce lipsă de o politică în domeniul turismului. Avem gândită înființarea unei structuri, cu certitudine vă pot spune că astăzi dacă vrem să o înființăm nu avem unde să-i dăm un sediu în care să poată funcționa. Fiecare obiectiv în parte de la caz la caz, în funcție de valoarea culturală, în funcție de valoarea imobiliară, în funcție de valoarea: istorică, dvs. și executivul primăriei sunteți cei care vom stabili dacă și cu cât vom achiziționa. Dar, este un drept prevăzut de lege care ni-l putem exercita sau nu ni-î putem exercita. De aceea, am considerat util ca din comisie să facă parte și consilieri generali, pentru a putea implica legislativul local în luarea unei decizii corecte din acest punct de vedere.

Di .consilier Adâr Victor

Vreau să vă întreb ce documente aveți dvs. la acest proiect de hotărâre, dacă îmi pe. miteți? Aveți proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul de specialitate?    1

Dna președinte Cosma Roxana


Dna președinte Cosma Roxana

Eu nu v-am spus că nu există. M-ați întrebat ce documente am în fața mea. Am niște fotocopii și acum am cerut originalul.

Dl.consiiier Adâr Victor

Trebuia să existe, repet, în mapa fiecărui consilier ca în cunoștință de cauză să citească concluziile acestei comisii, care nu este semnată de doamna Cristina Șetran, directoarea de la Direcția Evidență Imobiliară șț Cadastrală.

în altă ordine de idei, ca să faci un act de preemțiune ca să cumperi cu, bani publici de pe piață un imobil trebuie să ai obligatoriu raport de evaluareorientativ - poate să fie 10 milioane, poate să fie 2, 3, se aude prin târg că sediul Ambasadei Canadei a fost vândut cu 1,5 milioane de Euro. Este o știr© neoficială, neconfirmată, dar putem să ne interesăm. Un act prin care să sș arate că există litigii pe rol. Consilierii, cu respect spun, trebuie să fie interesați de orice lucru care este acolo. Ar trebui să scoatem de'urgență de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Să lăsăm doar acel proiect cu comisia ca s« analizeze cu pertinență toate aceste aspecte, deoarece comisia a spus că este abuziv. Eu nu am văzut nici un document al Direcției de Inspecție și Control ca să confirme sau să infirme acele investiții ale firmei. Sunt abuzive. Vreau să mulțumesc pe această cale reprezentanților mass-media care în 6 cotidiene au precizat despre această casă - Casa Bucur care este fostă Casa Oprea Soare (am aici istoricul ei - construită în 1914 după planurile arhitectului Petre Antonescu, cunosc despre ce este vorba). De aceea, în cunoștință de cauză cu multă responsabilitate nu trebuie să votăm acest lucru. Propun scoaterea acestui proiect de pe ordinea de zi. Știu că există preocupări la Centrul de Planificare Urbană referitor la acest lucru -preocupări nu neapărat planuri, ca să se facă un centru futurist al secolului XXI. Vreau să vă mai aduc aminte că Ministerul Culturii a cheltuit 7,8 mii.USD' dacă nu mă înșeală memoria, pentru a face acel sediu frumos de la Muzeul Satului, care înseamnă 5,6 mii.Euro.’ vreau sa vă mai spun că Ministerul Administrației și internelor construiește un bloc de 115 apartamente la ora actuală cu 3,5 mii. Euro fără TVA, care înseamnă 4,1 mii. Euro cu TVA -subsol, partere, 8 etaje și 3 tronsoane. Trebuie să ținem cont de ceea ce vrem să facem cu banii publici. Vă mulțumesc. Propun retragerea de pe ordinea de

zi.17PLconsier Giugula Mihai

Vreau să vă informez că eu nu am la mapă toate documentele oe care ie invocă domnul Adâr și pe care trebuia să ie cunoaștem. Ca să arătăm

domnului primar general că ne băaăm în b-Aboni®    «mt

nrnfwi iru® animua    o «o    inwi i»»    crccunc 273;3CÎC CU.

dedicație, este evident că una scriu și alta ne cer. Pe o parte în fața dvs. se argumentează că trebuie să ne exprimăm dreptul de preemțiune cu privire ia o viitoare achiziție și nouă ni se pune în față să votăm achiziționarea unui imobil. Este absolut că acest proiect de hotărâre trebuie scos de pe ordinea de zi, pentru că nu coincide conținutul cu ceea ce se afirmă. Este evident că este n hotărâre dedicată.

Di.primar generai Adriean Videanu

Domnul consilier Giugula este avocat și dacă ar citi proiectu! de: hotărâre, întrutotul contextul proiectului și-ar da seama că după ce se aprobă achiziționarea negocierea se va efectua de către comisia pe care tocmai ați votat-o puțin mai devreme. Ceea ce există în nota de fundamentare, dacă nu acesta este înțelesul tuturor, absoiut de acord. Ceea ce eu aș vrea să vă propun CGMB este ca exercitarea dreptului de preemțiune să fie aprobată și negocierea să se facă de către comisia de negociere pe care noi am stabilit-o. Nu este, în momentul de față, pentru că altfel nu ar mai avea sens art.2 al acestui proiect de hotărâre - negocierea se va efectua de către comisia deanaliză a solicitărilor privind exercitarea dreptului de preemțiune al PMB. Nu putem după o notă de fundamentare să prevedem într-un proiect de hotărâre un demers viitor. Este, din punctul meu de vedere clar că negocierea va urma din momentul de față.

Di.consiiier Giugula Mihai

Tocmai pentru că sunt avocat am dreptul la replică. Noi nu analizăm legile sau hotărârile în context, noi le analizăm ad-literam. Se aprobă: achiziționarea imobilului nu spune se aprobă analiza dreptului de preemțiune în vederea achiziționării. Dacă vreți să ne dezinformați sau poate nu cunoașteți ce ne-ați propus să votăm, articolul unic de la proiectu! de hotărâre pe care tocmai îl supuneți la vot desemnează 5 reprezentanți ai CGMB pentru analiza solicitărilor privind exercitarea dreptului de preemțiune - nu au competență de a negocia. Domnule, nu ne încurcați în legi pentru că de aceea suntem tari și buni avocați. Aveți'o hotărâre prin care exercitați dreptul de preemțiune - adică o opțiune care poate fi considerată în funcție de oportunitatea și limitele bugetului dacă achiziționăm sau nu și avem o hotărâre prin care ne obligați să achiziționăm, dând în sarcină unei comisii care nu are competențe, sarcini ilegale, îi obligați să facă ilegalități. Vreți să-i băgați în


18pușcărie? Aveți interese? Din acest motiv nu am votat proiectul de hotărâre pnvind comisia de examinare a dreptului de preemțiune.

DLconsiiier Toma Tudor

Comisia sau reorezentginfii CGMB în    nmryeie eum numW

solicitați dvs. este prevăzut de lege și comisia a fost deja numită, există această comisie dacă ați studiat legea (în calitate de avocat ați fi cunoscut această problemă) - comisia a fost deja numită în baza legii prin dispoziție de primar. Noi ceea ce am făcut a fost să propunem 5 consilieri care să asiste la dezbaterile comisiei, ca să evităm discuțiile manglei și altor operațiuni, la care faceți dvs. referire. Dacă nu doriți să faceți parte din această comisie și înainte de a vă exprima punctul de vedere citiți legea sau veniți la comisie unde toate, actele sunt depuse la dosar și le puteți studia.

Dl.primar generai Adriean Videanu

Doamna președinte, stimați colegi, dacă există vreo suspiciune propun, amânarea proiectului de hotărâre urmând să reglementăm toate aspectele... :

DLconsiiier Toma Tudor

Amânarea acestui proiect este echivalentul pierderii dreptului de preemțiune. Este un termen prevăzut de lege de 30 de zile, notificarea noastră a fost făcută în data de' 14 noiembrie, deci avem obligația legală să răspundem până în 14 decembrie. Dacă nu exercităm acest drept acum o să pierdem dreptul de a o face. De aceea vă propun, în spiritul a ceea ce ați spus, pentru că parțial a fost corect, să modificăm proiectul în sensul în care împuternicim această comisie să exercite dreptul de preemțiune, urmând ca’ după negocieri să aprobăm achiziționarea imobilului, în cazul în care considerăm că este necesar. Vă mulțumesc.

Dl.consiiier Qprișan Ion

Articolul 1 : Se aprobă achiziționarea imobilului din Str. Poenaru Bordea nr.2, sector 4, liber de sarcini ... și în aceste condiții scăpăm de toate nebuniile.    !

Dl.consiiier Adâr Victor

Domnule primar general, ați făcut afirmația că s-ar putea să existe suspiciuni. Părerea mea este că nu există suspiciuni, ci cetățenii aleși care sunt consilieri vor să fie la virgulă legea respectată. Eu știu că în 422 art. 4 alin.3 și 4 spune : Dreptul de preemțiune 30 de zile, Ministerul Culturii și Cultelor și 15 zile art.4 alin. 4 administrația locală. Legea prevede protecția' monumentelor istorice, chiar dacă nu luăm noi nu are dreptul să facă acolo decât cu declasare conform art.28 din Legea nr.422 /2001 modificată pe 2003.'

Rămân la părerea că trebuie amânat, deoarece dacă aprobăm acest lucru Dvs. aveți aici prin nota primarului generai împuternicirea acestei comisii să negocieze, deci acesta a avut un mandat clar, precizat, s-a plecat de la 4.500.000 s-a ajuns la 3.800.000 Euro. Dacă nu există la acest dosar o:

adresă din nartea Direcție? de Inanect’A si Cnntro! nar® sț§. infirm® «un* van* sine» mncm i*”“*?» —    SC C2TS 2CCIC dS Cătl”S “ITITIC CCTC 2 2V2t

acolo .... Vreau să salvez proiectul în sensul să-î amânăm. Eu voi fi împotrivă

să votez.

Dl.consilier Giugula Mihai

Sunt sătul să primesc lecții de drept de la tot felul de persoane care nu au facultatea de drept și care fac dreptul după ureche. Dreptul de preemțiune nu este un drept care trebuie să se manifeste obligatoriu, nimeni nu mă obligăsă manifest dreptul de preemțiune, nemanifestarea acestui drept în termenul legal nu își are decăderea din dreptul de opțiune a preemțiunii. Ori ne manifestăm dreptul de preemțiune ori suntem puși în fața unui fapt împlinit. '

Prin nota de fundamentare comisia a analizat și și-a exercitat dreptul de preemțiune. Cine minte? Comisia de analiză privind exercitarea dreptului de preemțiune și-a manifestat dreptul de preemțiune pentru imobilul ..., semnează Adriean Videanu. Ce votăm? Chiar așa nu avem pic de bun simț Eu am vrut să fiu politicos și sunt în continuare politicos și îmi cer scuze domnule primar pentru aceste afirmații care ni s-au pus la semnat și dvs. bănuiesc ca ați semnat ca „primarul”. Luați la întrebări persoanele care vă dau la semnat asemenea documente și de ce vă pun în situații imposibile. Nor dorim să vă apărăm și pe dvs. și pe noi, din cauza unor interese care exced șidvs. și nouă.

Dl.primar generai Adriean Videanu

Domnule Giugula, să mă ferească Dumnezeu să mă apărați dvs.. Problema este că trebuie să faceți diferența între două aspecte prevăzute de lege : demersul prealabil făcut de către executiv în tentativa de exercitare a dreptului de preemțiune și aprobarea CGMB. Sunt două chestii fundamentale, domnule avocat, vă rog foarte mult.

Dl.consilier Giugula Mihai

Domnule primar, nu dezinformați. Comisia numită prin dispoziția dvs. șin a manifestat dreptul legal de preemțiune. Noi nu ne mai manifestăm dreptul oe preemțiune prin'această hotărâre, noi aprobăm să validăm o hotărâre pe care nu o știm, să cumpărăm un imobil care nu ne trebuie. Asta faceți.

Dl.consilier Băleanu Dorin

Domnule primar general, dacă prin această notă de fundamentare sunt prevăzute anumite sume de bani, este vorba de milioane de euro, și noi consilierii nu suntem informați asupra acestor sume, nu putem să aprobăm așa ceva. Este clar o inducere în eroare. Nu știu dacă este din greșeală sau din inconștiența unor funcționari. De aceea, este foarte important pentru municipalitate să aibă grijă de clădirile de patrimoniu, cum este de fapt și

Q, .

P r<=^ /=». s |T f /■=»»•! f» fa h z=s /*=\ J1 n (i Il25J /■»,    ■*“>    f /•*> i*», (l <«*> b **B- S z»    •<■ O'    **>. /"> p r fa    /=». <* **’ ***    p** " "    z=-    z*-. • - A    . I

t>» li w» wi<w b    u^iWBbiWua    I wlWiiV.    Uil j    s^U«w “r | I »II iIW t* I IO    wO L'w    M v»*1 M U K tC4    MMi t^'WikVa £

și cu totul exagerată. Am înțeles că CEC-ul se achiziționează cu 18 milioane de Euro, Palatul Peleș cu 30 milioane de Euro, Casa Bucur face 4 milioaneNu are nici o legătură domnule consilier general. Este vorba de bani pe care îi dăm la niște băieți șmecheri care au ocupat abuziv acea clădire. Acolo ar trebui să meargă Parchetul General să ia la întrebări pe cei care au folosit și folosesc abuziv acea clădire și acel spațiu. Aceasta este problema esențială și vă rog să amânăm această problemă ca să fie clarificată. Nu se poate. Ne batem ioc de noi și de toți cetățenii Bucureștiului.

i

Dna președinte Cosma Roxana    :

Ultima interpelare este a domnului consilier Prioteasa D.    ,

Dl.consilier Prioteasa Doru

Trebuie să fie doar trei luări de cuvânt pentru a scurta această campanie electorală, care o înțeleg, dar nu mai înțeleg campania vis-a-vis de meseria dvs., o faceți la televizor pe banii Consiliului. Știu că sunteți avocat, toata lumea știe și strigați acolo „Vreau clienți!”    ’    :

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Adâr V. de amânare a proiectului de hotărâre ? - 48 voturi, împotrivă ? - 4 voturi (Oprișan, I, Zătreanu D, Băleanu D, Cruceanu E), abțineri ? - 0 voturi

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

i

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? - 43 voturi,: abțineri? - 9 voturi (Robe P, Giugula M, Botezatu Enescu P, Mărășescu N, Găletușe S, Surulescu A, Tudorache D, Câmpurean M, Gheorghe V), împotrivă? - 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului C.G.M.B.

pe anul 2006fa


Dlconsilier Pop Teodor

Din discuția comisiei de cultură de ieri, avem un amendament : să mai dăm 2 mld.tei Teatrului Bulandra. Domnuî Buzdugă este aici și a zis că poate să facă această modificare de hune* Vă ron <®ă n »r>rnhs>*i

Dl.director Buzdugă Dumitru - Direcția Buget

Se poate face o modificare, o corecție față de proiect, nu pot să spun acum, trebuie să văd mâine unde putem influența. Nu vom modifica totalul Prin acele redistribuiri să asigurăm 200.000 și Teatrului Bulandra ca sa-și facă un proiect care este în derulare.

Dl primar general Adriean Videanu

Stimați colegi, am cerut tuturor directorilor din executiv și a structurilor din subordinea CGMB, să ne optimizăm foarte exact ce înseamnă la Capitolul, „cheltuieli” pentru acest an în ideea de a valorifica cât mai eficient. Știți bine că din emisiunea de obligațiuni am făcut niște plasamente eficiente pentru municipalitate și să nu stricăm depozitele respective pentru a face cheltuielile în acest sfârșit de an și să ne corelăm cât mai bine veniturile proprii astfel încât să putem beneficia de dobânda la acele depozite. Acest lucru a făcut domnul director Buzdugă cu toate direcțiile și societățile în subordinea CGMB în ideea de a optimiza utilizarea banului public.    i

Dna președinte Cosma Roxana    ,

Aveți influențele pozitive sau negative exact în ideea de a optimizării acestei ...    :

I

Dl.director Buzdugă Dumitru - Direcția Buget

Dacă îmi permiteți să răspund. Din analiza ia zi bugetul general cum se numește al CGMB are mai multe secțiuni : bugetul local, bugetul împrumuturilor, bugetul fondurilor etc. Constatăm că cheltuieli prevăzute laceea ce numim „bugetul local” respectiv cele finanțate din sursele proprii ale municipalității nu se realizează în totalitate, pe de altă parte avem cheltuieli-prevăzute în buget a se plăti din împrumutul din obligațiuni și care sunt scadente, trebuie făcute. Asta duce în situația că, utilizând banii din împrumut care sunt plasați în depozite, iar banii din sursele proprii ne rămân. Acesta a fost obiectul A mai fost un obiectiv care a apărut, acela că prin ordonanța Guvernului se permite să se plătească premiul anual acum, ceea ce a impus modificări în multe bugete, pentru a beneficia toată lumea.

Dl.consilier Giugula Mihai

Prin această situație eu înțeleg că am dat un buget la niște structuri ale, CGMB care nu le-au cheltuit. Asta înseamnă că pentru viitorul buget, domnule

Buzdugă, nu mai dați decât bugetul de anul astă ca să știți sigur că banii mergi unde trebuie, să stăm până în ultima zi a lunii ca să știm de unde luăm banii.

Dna președinte Cosma Roxana

Se va menționa în orocesul-verbal al ședinței.

Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Pop R. ? -43 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Robe P, Giuguia M, Botezatu Enescu P, Mărășescu N, Găletușe S, Surulescu A, Tudorache D, Câmpurean M, Gheorghe V), împotrivă ? - 0 voturi

Acest amendament a fost aprobat.

Cine este pentru proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat ? - 43 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Robe P, Giuguia M, Botezatu Enescu PJ Mărășescu N, Găletușe S, Surulescu A, Tudorache D, Câmpurean M, Gheorghe V), împotrivă ? - 0 voturi    i

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind repartizarea ia bugetele' sectoarelor a unor sume de la bugetul de stat aprobate municipiului București pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de

învățământ preumversitar de stat

Dl.primar general Adriean Videanu

în urma discuțiilor cu Ministerul Finanțelor am mai obținut niște sume pentru învățământ și le-am repartizat împreună cu sectoarele.

Dna președinte Cosma Roxana    1

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 52 voturi (unanimitate de voturi)    i

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind clarificarea prevederilor Hotărârii C.G.M.B. nr.3/2006 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor bugetului local al Municipiului București pe anul 2006

Cine este pentru proiectul de hotărâre? - 43 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Robe P, Giuguia M, Botezatu Enescu P, Mărășescu N, Găletușe S, Surulescu A, Tudorache D, Câmpurean M, Gheorghe V), împotrivă ? - 0 voturi    i

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.Țrac^ni |g nurrMWîf’    h ri? re privind StSlbHîreS niv@IuriSOÎ’

impozitelor și taxelor iocaăe în MumdpmS București pentru anul 2007

Dl.primar general Adriean Videanu

și impozitelor pe 2007 să rămână ia niveiuî anului 2000, numai ihucaoic vu

nivelul inflației.

)

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru proiectul de hotărâre? - 42 voturi, abțineri ? - 10 voturi (Adâr V, Robe P, Giugula M, Botezatu Enescu P, Mărășescu N, Găletușe S, Surulescu A, Tudorache D, Câmpurean M, Gheorghe V) , împotrivă ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem Sa proiect de hotărâre privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor bugetului local al Municipiului București pentru

Cine este pentru proiectul de hotărâre ? - 43 voturi, abțineri ? -9 voturi (Robe P, Giugula M, Botezatu Enescu P, Mărășescu N, Găletușe S, Surulescu A, Tudorache D, Câmpurean M, Gheorghe V), împotrivă ? - 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea termenului Uimită de depunere a dosarelor de acordare a ajutoarelor de urgență

Cine este pentru proiectul de hotărâre ? - 52 voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr.28/01.02.2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare străzi -

9

Administrația Străzilor”

9

Dl.consilier Adâr Victor

La acest proiect de hotărâre îmi amintesc că domnul director executiv Udriște a venit cu acele 9 străzi : Gutenberg, Saligny ... și a spus ca s-au făcut niște calcule greșite - au venit de la sectoare, sunt cele 9 străzi pe care le-a preluat municipalitatea ca să poată să le reabiliteze. Până aici este ok. Problema este că în expunerea de motive și în raportul de specialitate se precizează că valoarea a crescut datorită faptului că numai facem numai rutier ci facem și infrastructură și mobilier stradal. Atunci dacă facem acest lucru rog ca în anexe să fie precizat clar: trebuie scris deasupra „Reabilitare indicatori tehnico-economia privind reabilitare sistem rutier, infrastructură și mobilier stradal”. De ce vă spun aceasta, pentru că sunt diferențe față de dată trecută de milioane de tei.


24r »r-«& nrectftfuinviea k .nems i^nyans»

Cine este pentru aprobarea amendamentului propus de domnul consilia Adâr V.? — 43 voturi, abțineri ? - 9 voturi (Robe P, Giugula M, Botezatu Enescu P, Mărășescu N, Găletușe S, Surulescu A, Tudorache D, Câmpurean M, Gheorghe V), împotrivă ? - 0 voturi

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul

aprobat ? - 52 voturi (unanimitate)

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

î

Trecem la proiect de hotărâre privând aprobarea mdicatoriSoir tehmco-economîid pentra lucrările de iluminat public aferente programului de investiții te infrastructura din WunicipiuS București p©

Dl.consilier Adâr Victor

Acest proiect de hotărâre l-am studiat și am văzut în desfășurător foarte multe lucruri de iluminat cu străzi, kilometri, metri s.a.m.d. Mi-am pus întrebarea : am văzut foarte multe parcaje subterane, dacă noi vrem să le dă... în parteneriat public privat, de ce trebuie să prevedem (aceasta este opinia mea) bani pentru iluminarea parcajelor subterane care sunt făcute în parteneriat public privat. V-ați gândit că în contractul de concesionare, conform Ordonanței 34/2006 se va negocia „la sânge” în sensul că primăria să

pună iluminarea și .......... să facă altceva? Asta vă întreb? Am văzut toate

parcajele și spune „bani din bugetul CGMB”, din banii primăriei. Este o întrebare pe care o fac deoarece acolo era vorba de sume și...    i

Dl.primar general Adriean Videanu

Sigur, este foarte bine să clarificăm acest aspect. Noi, știți că iluminatul public este responsabilitatea noastră, să nu vă gândiți că iluminăm subteranele parcărilor. Nu iluminăm subteranele, iluminăm ceea ce este la; suprafață. în parcări la suprafață este iluminat public, în parcări în interior este hurnina. privat. Nu intrăm într-o'parcare ... Fie ca este în asocierea noastra îie ... nu intrăm .... O parcare înseamnă o zonă de desfășurare care trebuie și ea iluminată.    :


25Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre?— 43 voturi, abțineri

i-    . f o r    /,    - p”    p. a y r^y    , i\ p    y,r i,

S, Suruiescu A, Tudoiaeiie D, Câmpunean ivi, Giieuiylic v) , mipuuivo 7 — u

voturi

Acest proiect de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea demarării

procedurilor de concesionare de iucrări pubiice privind “Parcaj subteran Piața Universității”, “Parcaj subteran Piața Presei Libere”, “Parcaj subteran Piața Domenii”, “Parcaj subteran Strada Edgar Quinet”, “Parcaj subteran Bdul.Magheru” și “Parcaj subteran Piața Charles de Gauile”

Dl.consilier Giugula Mihai

Vă rog să-mi spuneți ce înseamnă demararea procedurilor.

Dl.primar general Adriean Videanu

Demararea procedurilor înseamnă demararea procedurilor.

Dl.consilier Giugula Mihai

Detailați vă rog.

Dl.primar general Adriean Videanu

Nu pot să detaliez limba română.

Dl.consilier Giugula Mihai

Asta-i limba „strâmbă” a limbii române. Este limba afacerilor. Ce înseamnă demararea procedurilor?

Dl.primar general Adriean Videanu Demararea procedurilor în conformitate cu legea.

Dl.consilier Giugula Mihai

Ce înseamnă asta domnule? Faceți licitație nu faceți? Spuneți ce faceți ?

15    1    1    5    5

Demararea procedurilor de concesionare .... Explicați-ne și nouă ca să înțelegem. Vreau să știu care este cvorum-ul de vot. Doamna secretar ia demararea procedurilor care este cvorum-ul de vot?

Dna președinte Cosma Roxana


2/3 este votul conform ....

Dl.cpnșjlier,Adâr Victor

Doamna președinte, am mai cerut și să știți că susțin in continuare că trebuie să avem toate documentele puse la dispoziție. Eu și a!ți consilieri am constatat că nu au avizul de legalitate al secretarului generaj al primărie:. Nu-I

măria Ciucă _ aveți !<a punCtui 25 aveți avizui de iegaiixate? rara aviz ae legalitate conform legii nu putem să discutăm. Dvs. îl aveți. Perfect valabil, dar trebuie să-l avem și noi doamna președintă, pentru că noi trebuie să votăm în cunoștință de cauză. Este foarte important să avem avizul de legalitate.

Dna președinte Cosma Roxana

Avizul de legalitate vi l-am și arătat, se află la dosar.

Dl,consilier Băncilă Mihai

Eu mă gândesc să revenim la vechea procedură. La toate aceste licitații,, discuții, să participe o comisie de consilieri formată din reprezentanți ai tuturor partidelor. Atunci se va termina toată această discuție. O formație de 5-6, consilieri care se pricep, să știe ce este acela un pasaj, un bulevard, ce este Q: penetrație și aceștia să participe la operațiile care se fac.

Dna președinte Cosma Roxana

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 33 voturi,, împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? -10 voturi (Adâr V, Robe P, Giugula M, Botezatu Enescu P, Mărășescu N, Găletușe S, Surulescu A, Tudorache D, Câmpurean M, Gheorghe V)    ;

Vă rog frumos să nu declarați, numărați de două ori și declarați la sfârșit.

Vă rog să se facă prezența în sală.

Dna Zamfir Georgiana

Se trece la procedura de cvorum.    ’

Sunt prezenți 45 de consilieri.

Dna președinte Cosma Roxana întrucât nu s-a numărat în sală bine ...

Dl.consilier Prioteasa Doru

Propun vot nominal la acest proiect de hotărâre pe nume și să spună fiecare numele și partidul din care face parte, ca să vadă lumea cine se opune să construim parcaje în București. Circulația o tot reclamă ei așa, că Videanu .... dar votează contra. Să vadă și televiziunile că până acum au aflat că este avocat să afle și cum votează.


PI consilier Giugula Mihgi

în calitate de lider ai grupului, având în vedere că sa făcut un atac direct

fOLdm pdiiCeij

Parcaj rutier F


den partea unor cetățeni nu c ss esplanada Gara Băneasa unde nu circulă nimeni.


i ciH iCi

xarus nu


Dna președinte Cosma Roxana

Discutăm de alt proiect. Acela pe care l-am citit cu Piața Universității, Piața Presei Libere .... Acesta este proiectul pe care îl discutăm acum.

Cine este pentru propunerea făcută de domnul consilier Prioteasa de a se vota nominal ? - 45 de voturi

Dl.consilier Giugula Mihai

Doamna Cosma, vreau să se înregistreze pe bandă acest abuz al dvs. Q hotărâre care a fost votată nu mai poate fi reluată la vot. Dacă votați o altă hotărâre este clar. Sar doamna Prefect să se sesizeze din oficiu cu aceasfăi ilegalitate.

Dna președinte Cosma Roxana

Eu nu am dat nici un rezultat pe acel numărat greșit anterior, de aceea doamna Zamfir a spus că s-au exprimat un număr de 43 de voturi la 45 însă.' Tocmai am certificat că s-a numărat bine votul sau nu. Doamna Prefect dacă

Dna Mantale Mioara Prefectul Municipiului București    i

Vă rog să mergeți la următorul punct de pe ordinea de zi pentru că s-a votat. Punctul nr.26 dacă nu doriți să vă resping 25. Iar dacă consilierii cer acum vot nominal ar fi luat în considerare importanța punctului 25 cereau vot nominal înainte.

Dna președinte Cosma Roxana

Domnule consilieri Prioteasa vă susțineți amendamentul și pentru punctul 26? Da.

Cine este pentru amendamentul domnului Prioteasa? - 44 voturi,h împotrivă ? - 0 voturi, abțineri ? - 1 vot (Tănase A) .

Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de concesionare de lucrări publice privind Parcaj Piața Sălii Palatului, Parcaj subteran Șoseaua Ștefan cel Mare Peria, Parcaj subteran Șoseaua Ștefan cel Mare - Aleea Circului subteran Str. Barbu Văcărescu - B-dul Lacul Tei - Circul Globus


wteteran Esplanada Gara Bămeasa. Parcaj subteran Parcul MarasMu U Pavilionul Hs Parcaj subteran Piața WaSter Mărăcineanu, Parcaj Subteran Piața Alba Italia, Parcaj subteran P4a Sudului, Parcaj subteran P=ța

I5v


I®.


-..f- V}-'


r=c.'1 a,-,    r,.


Propun să se treacă la vot nominal.

Dl.consilier Adâr Victor

Eu mă abțin pentru că nu am găsit avizul de legalitate, fără aviz de

legalitate eu nu pot să mă pronunț.

Dna Zamfir Georgiana

Se trece la procedura de vot nominal.

Dna președinte Cosma Roxana

Pentru ? - 35 voturi (Băleanu D, Băncilă M, Bergheș C, Botoș L, Bumbaș F, Ciucă M, Cosma M, Cruceanu E, Dum'rtrescu V, Duță N, FlorescuD, Forăscu V, îlie R, ioan A, lovici T, Ivașcu T, Marinescu î, Mircea V, Moise A, Murg C, Oprișan I, Paliga S, Petrovici O, Pirpiliu S, Pîrvu C, Pop Rp Prioteasa D, Purcărea S, Radu M, Stan N, Toma T, Tudor Popescu C, Ț»u«a H, Zătreanu D, Zlotea M)

împotrivă ? - 2 voturi (Tănase A, Tudorache D)    ■

Abțineri ? - 9 voturi (Adâr V, Botezatu Enescu P, Câmpurean M, Găletușe S, Gheorghe V, Giugula M, Mărășescu N, Robe P, Surulescu A)

Dl.consilier Tănase Antone!

Sunt împotrivă deoarece în concesiuni ordonanța nr.34 încă nu are norme de aplicare. Nu știu ce demarăm.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea1 Serviciului Pază și Deservire Generală a Obiectivelor de Protecție Civilă a spațiului cu altă destinație situat în Str. Dristor nr.97-119, sector 3

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 36 voturi; împotrivă ? - 6 voturi (Giugula M, Botezatu Enescu P, Mărășescu N, Găletușe S, Surulescu A, Tudorache D), abțineri ? - 3 voturi (Robe P, Gheorghe V,; Câmpurean IVI)    ’    '

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.


29Trecem Ia proiect de hotărâre aprobarea scbimbubA de prepdetaO între îerenuS în suprafață de 204 mp situate in str. Juies MIcheiet nr. 13Â, sector 1 fi un teren în suprafață de 201,50 mp situate în Str. Juies

Cine cate pcfiiiu apiubaica ptuicuiuiui uc nutăiâic — 32 vuiun, abțineri? - 10 voturi (Adâr V, Robe P, Gheorghe V. Câmpurean M, Giugula MS, Botezata Enescu P, Mărășescu N, Găletușe S, Surulescu A, Tudorache D), împotrivă ? - 3 voturi (Bergheș C, Mircea V)

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem Ia proiect de hotărâre privind încheierea unui acord d© cooperare intre Consiliul Locaî a! Sectorului 2 ai Municipiului București si Consiliul Local Torino, Italia

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 22 voturi, împotrivă ? - 19 voturi, abțineri ? - 4 voturi

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem Ia proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiiiuius Local afi Sectorului 2 ai Municipiului București cu Consiliul Local aî Orașului Voluntari în vederea realizării în comun a proiectului “Pasaj suprateran Șoseaua Ândronache-Ștefănești”

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 17 voturi,! împotrivă ? - 25 voturi, abțineri ? - 3 voturi

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.    ■

Dl.consilier Giuguia Mihai

Am înțeles că nu doriți să mă ascultați, deci nu vorbesc pentru dvs., vorbesc pentru bandă. Se vede foarte clar că se încearcă un șantaj politic asupra PSD-ului ca să treacă proiectele cu interes al PD-ului. Având în vedere că tocmai ați votat indicatorii tehnici, domnule Oprișan, cu privire la Voluntari, acum votați proiectul.

Dna președinte Cosma Roxana

Trecem la proiect de hotărâre privind componența nominală â Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali șb a comisiei pentru integrare europeană din cadrul CGMB

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre ? - 33 voturi,, împotrivă ? - 9 voturi (Câmpurean M, Giugula M, Botezatu Enescu P, Mărășescu N, Găletușe S, Surulescu A, Tudorache D), abțineri ? - 3 voturi (Robe P, Gheorghe V, Adâr V).

Acest proiect de hotărâre a fost acrobat.

Di.consiiier Murg Călin

Proces verbal încheiat astăzi 7.12.2006, în urma numărării votului secretcătre municipiul București pentru imobilele monumente istorice Număr de voturi valabil exprimate : 41 Voturi anulate: 2

Membrii comisiei sunt:

-    dl.Băncilă cu 38 de voturi pentru

-    dl.Stan Nicușor cu 36 de voturi pentru

-    dl. Pop Romeo cu 38 de voturi pentru

-    dl.Oprișan Ion cu 31 de voturi pentru

-    dl.Prioîeasa Doru cu 38 de voturi pentru

Dna președinte Cosma Roxana Declar închise lucrările ședinței de astăzi.

Ședința s-a încheiat la orele 17,30.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTICONSILIERI:întocmit: D.Eftimie

31