Hotărârea nr. 97/2006

HOTARAREnr. 97 din 2006-05-04 HOTARIRE 97 din 04/05/2006 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 18/2008
HOTARARE nr. 97 din 4/05/2006
HOTARIRE 97 din 04/05/2006

HOTARIRE     97 din 04/05/2006

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele obtinute de la :

-                             Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a P.M.B.;

-                             Comisia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Tinand seama de prevederile:

Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

Hotararea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

PUG-ul Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f”,  lit.”k” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba Planurile Urbanistice Zonale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Prezentele documentatii reprezinta regulament de urbanism si nu dau dreptul la construire.

Art.3 - Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 - Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006

Nr. 97

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative


5 Ț'I


ANEXA LA HOTARAREA NR.
Nr.

Crt

Nr. / data Registratura

SOLICITANT

ADRESA

POȘTALA

DENUMIRE

INVESTIȚIE

Supraf. teren studiata

TEREN

PROPRIETATE PERSOANE FIZICE/JURIDICE

TEREN

DOMENIUL

PRIVAT

P.M.B./STAT

TEREN

DOMENIUL

PUBLIC

P.M.B./STAT

OBS.

1

468478/

07.09.2005

SC GERMAIN IMOB SA

SOS. VIILOR NR. 42-44-STR. C-TIN ISTRATI, SECTOR 5

BIROURI, DEPOZITARE S=45 000,00 MP POTmax-80%

CUTmax-3,5

Hmax-36 m

S=16000,00 MP

2

499143/

13.12.2005

D-NUL GHEORGHE BURLOI

STR. G. DONA NR. 22-24, SECTOR 1

LOCUIRE

S=15000,00 MP POTmax-65%

CUTmax-2,9

Hmax-16 m

S=T297,90 MP

3

516875/

27.02.2006

SC INSTAL SRL

B-DUL MIRCEA VODĂ

NR. 21G-STR. CAUZAȘI

NR. 25,

SECTOR 3

HOTEL, BIROURI, LOCUINȚE, COMERȚ S=10000,00 MP POTmax-55%, CUTmax-5,5 Hmaxtornisa,-34 m

S=612,94 MP

S=409,96 MP

4

504076/

16.01.2006

CK PROMOTEC SRL

STR. EUGEN BROTE

NR. 33-41,

SECTOR 1

ANSAMBLU LOCUINȚE 5=7000,00 MP POTmax-25%

CUTmax-1 Hmaxcornisa-16,5 m

S=5844,70 MP

5

505259/

19.01.2006

SC RANEXIM SRL

SOS. BERCENI NR. 104U, SECTOR 4

MICA PRODUCȚIE, BIROURI

S=3,00 HA

POTmax-60% CUTmax-0,9 Hmaxcornisa-16,00 m

S=13801,00 MP

6

510966/

08.02.2006

SC FARMAPLUS SRL

STR. C-TIN DOBROGEANU GHEREA NR. 96,    .

SECTOR 1    / ,'T^

/ ;O-'

LOCUINȚE

S=20C(0X)^MP POTmax-50% qrjTmaV2 \

Hitiai co^tisa^l8 m

S=333,00 MP

7

474366/

2005

SC CASA ECO SRL

STR. ODEI NR. 16-18, SECTOR 4

Locuințe

S=5,00 HA

POTmax-40% CUTmax-2,5 Hmaxcornisa-18 m

S=3587,91 MP

8

522422/

20.03.2006

D-NUL PETCU NICOLAE SORIN

STR. C-TIN VASILESCU

NR. 6,

SECTOR4

LOCUINȚE

S=2500,00 MP POTmax-53%

CUTmax-3

Hmax-19,5 M

S=976,50 MP

9

522510/

20.03.2006

SC START INVERSIONES IMOBILIARIS

STR. CAIMATEI NR. 10, SECTOR 2

BIROURI

S=l,00 HA

POTmax-45,6

CUTmax-1,67

Hmax-se menține llcornisa

S=870,00 MP

10

462222/

23.03.2006

SC WEYBRIDGE PROPRIERTY CO SRL

STR. BUZESTI NR. 82-92, SECTOR 1

BIROURI, HOTEL, COMERȚ, SERVICII S=2700,00 MP POTmax-70%

CUTmax-7,2 Hmax-18-35-50 m

S=1697,3 MP

S=1002,7 MP

11

506025/

23.01.2006

D-NA DESPINA ANDREI

D-NUL VICTOR VLAD GRIGORESCU

STR. TEMISANA NR. 23, SECTOR 1

LOCUINȚE

S=700,00 MP POTmax-100% CUTmax-4,6, Hmaxcornisa-16 m

S=116,00 MP

12

489554/

04.11.2005

SC TERRA INVEST SRL

STR. SEBASTIAN NR. 88, SECTOR 5

SUPERMARKET S=38,00 HA POTmax-70% CUTmax-4,5

Hmax-28,00 m

S=18593,00 MP

13

500354/

19.12.2005

KERMANY INVEST SRL

ALEEA RAMNICU VALCEA NR. 20-22,

SECTOR 3

LOCUINȚE

S=7000,00 MP

POTmax-52,2%

CUTmax-5,46

Hmax-35 m

S=984,85 MP

14

489219/

03.11.2005

SC RA APPS-SRP TRIMF

SOS. KISELEFF NR. 12, SECTOR 1

EXflNDERL'HOTEL

S=8500^)0MI7^

^7—l \    \

S=632,00 MP

ud

XI*

15

488586/

01.11.2055

SC ROCAR SA

PLATFORMA ROCAR, SECTOR 5

FUNCȚIUNI MIXTE S=210,50 HA POTmax-60%

CUTmax-3

Hmax-21 M cu accente de-45-90 m

S=210,50 HA

16

489553/

04.11.2005

D-NUL URSACHE LEONARD

STR. TEIUS NR. 231-233, SECTOR 5

LOCUIRE

S=360000,00 MP POTmax-15-20-25% CUTmax-0,2-0,6-0,9 Hmax-7-10 m

S=12000,00 MP

17

506437/

24.01.2006

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

SOS. BERCENI NR. 108C, SECTOR 4

FUNCȚIUNI MIXTE S=9839,83 MP POTmax-30% CUTmax-0,6

Hmax-llm

S=9839,83 MP

18

499992/

15.12.2005

SC ALGERNON IMPEX

SOS. BERCENI NR. 104N, SECTOR 4

FUNCȚIUNI MIXTE S=28557,00 MP POTmax-50%

CUTraax-2

Hmax-24 m

S=28557,00 MP

19

477732/

14.09.2005

D-NUL MOISA ȘTEFAN D-NUL RUSEANU DUMITRU

STR. STRĂDUINȚEI

NR. IA,

SECTOR 4

LOCUINȚE, SERVICII, COMERȚ

S=l,00 HA

POTmax-59,%

CUTmax-7

Hmax-30 m

S=480,00 MP

20

501894/

04.11.2005

D-NA HURMUZ DANIELA D-NUL HURMUZ MIRCEA

SOS. BUCUREST1-MAGURELE NR. 56B, SECTOR 5

FUNCȚIUNI MIXTE S=120000,00 MP POTmax-45-60% CUTmax-1,3-2,5 Hmax-10-15 m

S=596,99 MP

21

507895/

30.01.2006

D-NUL TEPES DANIEL

STR. TABACARILOR

NR. 24-26,

SECTOR 4

FUNCȚIUNI MIXTE S=6000,00 MP POTmax-70% CUTmax-4,6 Hmax-18-24,5-29,5 m

S=1250,00 MP

22

489243/

03.11.2005

D-NUL DAN FILIP

STR. FRANCEZA    . '

NR. 40-42-SPLAIUL * INDEPENDENTEI NR. 2D, , SECTOR 3    l

S=2,00 HA

POTmax-86% \\ QUȚmăjx-5,5 \

II max-2,7 m\ '

S=937,00 MP

•<

£


fi


23

512994/

14.02.2006

SC DELORIAN GROUP SRL

SOS. GH. IONESCU SISESTI NR. 147-173,

SECTOR 1

LOCUINȚE, FUNCȚIUNI MIXTE, FUNCȚIUNI SPECIFICE ZONEI V4 S=10,00 HA POTmax-20-45-60% CUTmax-0,7-1,6-2,5 Hmax-S+P+2+M -S+P+2E -S+P+2-4E

M3 -D(distanta dintre aliniamente)

S=4,5 HA

24

503582/

11.01.2006

D-NA JIPA MIHAELA FLORENTINA

B-DUL ALEX. OBREGIA

NR. 7B,

SECTOR 4

BIROURI, SERVICII S=1000,00 MP POTmax-45%

CUTmax-3,8 Hmaxcornisa-28 m

S=380,40 MP

25

486094/

20.10.2005

SC QUANTUM COM INVEST SRL

B-DUL AEROGARII-STR. PECHEA,

SECTOR 1

LOCUINȚE, BIROURI, SERVICII

S=4,00 HA

POTmax-60%

CUTmax-9,8

Hmax-98 m

S=4841,00 MP

S=1224,00 MP

26

495391/

28.11.2005

SC NEI CO GRUP S.A.

B-DUL DIMITRIE POMPEI, SECTOR2

BIROURI

S=5500,00 MP’ POTmax-40”/o CUTmax-3,6

Hmax-55 m

S=4578,00 MP

27

489633/

07.11.2005

S.C. METAR ADC. S.R.L.

STR. PITARUL HRISTACHE NR. 6-8

HOTEL S=2000,00 MP

POTmax-57%

CUTmax-4,57

Hmax-S+P+M+6E

S=265.00 MP

S=195.00 MP

28

522840/

21.03.2006

CASA COLOSSEUM

STR. BARAJUL ARGEȘ nr. 8,

SECTOR 1

FUNCȚIUNI MIXTE S=8,00 HA

POTmax-60%

CUTmax-3 HmajxțStmisa-17,5 m

S=5901,33 MP

29

663/13.02.06

S.C. VIDEO MEDIA INTERNAȚIONAL S.R.L.

STR. IANCU DE    ,/ l i

HUNEOARA NR.9,

ȘgilOO^I^ \

30

429987/

2005

SC GIRUETA SA

DRUMUL GĂZARULUI

NR. 26B,

SECTOR 4

REACTUALIZARE PUZ IN VEDEREA MODIF. FUNCȚIUNI POTmax-50%

CUTmax-3

Hmax-16

S=15596,00 MP