Hotărârea nr. 94/2006

HOTARAREnr. 94 din 2006-04-13 HOTARIRE 94 din 13/04/2006 PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI ION COCORA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI DE PROIECTE CULTURALE "THEATRUM MUNDI" SI INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA, URMARE A INDEPLINIRII CONDITIILOR LEGALE DE PENSIONARE SI DETASAREA DOMNULUI GEORGE IVASCU PENTRU A INDEPLINI ATRIBUTIILE FUNCTIEI DE DIRECTOR AL INSTITUTIEI
HOT. 94 13/04/2006
HOTARIRE 94 din 13/04/2006

HOTARIRE     94 din 13/04/2006

PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI ION COCORA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI DE PROIECTE CULTURALE "THEATRUM MUNDI" SI INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA, URMARE A INDEPLINIRII CONDITIILOR LEGALE DE PENSIONARE SI DETASAREA DOMNULUI GEORGE IVASCU PENTRU A INDEPLINI ATRIBUTIILE FUNCTIEI DE DIRECTOR AL INSTITUTIEI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind eliberarea domnului Ion Cocora din functia de director al Teatrului de Proiecte Culturale „Theatrum Mundi”  si incetarea contractului individual de munca , urmare a indeplinirii conditiilor legale de pensionare si detasarea domnului George Ivascu pentru a indeplini atributiile functiei de director al institutiei

 

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei Resurse Umane si Directiei Cultura; 

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Urmare indeplinirii conditiilor legale de pensionare de catre domnul Ion Cocora, avand functia de director - consultant artistic grad profesional I la Teatrul de Proiecte Culturale „Theatrum Mundi”, institutie  publica de cultura cu personalitate juridica  din subordinea CGMB;

Tinand cont de faptul ca pana la data prezentei, domnul Ion Cocora nu a transmis dovada solicitarii pensionarii, in conditiile legii;

          In conformitate cu prevederile art. 61 lit.”e” din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile   art.45, 46, 47 si 52(1) lit.”e”  din Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

          In temeiul prevederilor art.38 (2) lit.”i”, art. 46(1) si (4), precum si art.68 (1) lit.”b” si lit.”u” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Domnul Ion Cocora se elibereaza din functia de director al Teatrului de Proiecte Culturale „Theatrum Mundi”.

Art.2 – Contractul individual de munca al domnului Ion Cocora inceteaza in baza art. 61 lit. e din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3 – Pana la ocuparea, in conditiile legii,  a  postului devenit vacant de director al Teatrului de Proiecte Culturale „Theatrum Mundi”, domnul George Ivascu, actor grad profesional I la Teatrul de Comedie, se detasaza, la Teatrul de Proiecte Culturale „Theatrum Mundi”, pentru a indeplini atributiile functiei de director pe o perioada de 90 de zile.

Art.4 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Teatrul de Proiecte Culturale „Theatrum Mundi” vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr.94