Hotărârea nr. 85/2006

HOTARAREnr. 85 din 2006-04-13 HOTARIRE 85 din 13/04/2006 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 28/2008 POZ.44 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 54/2011 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 87/2011
HOTARARE nr. 85 din 13/04/2006
HOTARIRE 85 din 13/04/2006

HOTARIRE     85 din 13/04/2006

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea  unor Planuri Urbanistice Zonale

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele obtinute de la Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a P.M.B si Comisia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului  a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile:

-          Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-           Ordinului MLPAT nr.91/1991 modificat si completat prin Ordinul MLPTL  nr.1943/19.12.2001;

-          Ordinul MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

-          Hotararii Guvernului nr.525/1995 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-          PUG- Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea CGMB nr.269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f” si „k” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

      Art.1- Se aproba  Planurile Urbanistice Zonale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

      Art.2- Documentatiile reprezinta regulament de urbanism si nu dau dreptul la construire.

      Art.3- Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

      Art.4- Perioada de valabilitate a documentatiilor de urbanism este de 5 (cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr. 85

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA LA HOTARAREA NR.


.<££......


Nr.

Crt.

Nr. / data Registratura

SOLICITANT

ADRESA

POȘTALA

DENUMIRE

INVESTIȚIE

Supraf. teren studiata

TEREN

PROPRIETATE PERSOANE FIZICE/JURIDICE

TEREN

DOMENIUL

PRIVAT

P.M.B./STAT

TEREN

DOMENIUL

PUBLIC

P.M.B./STAT

OBS.

1

-

DUAT-PMB

INTR. STRAULESTI, SECTOR 1

Prelungire valabilitate HCGMB nr. 244/1999

-

-

-

-

2

500627/

19.12.2005

SC SISTEM PLUS

STR. SIRIULUI NR. 42-46, SECTOR 1

BIROURI

S=2000,00 MP

POTmax-50%

CUTmax-2,8

Hmax-22 m

S=1800,00 MP

-

-

3

500626/

19.12.2005

T.C. CARPATI

STR. DANICENI NR.52-STR. DOCENȚILOR NR. 12,

SECTOR 1

LOCUINȚE

S=6000,00 MP

POTmax-50%

CUTmax-2

Hmax-15 m

S=2274,21 MP

-

-

4

499125/

13.12.2005

D-na IACOB MIRELA D-nul DUMITRU GEORGE EUGEN

D-nul GIURA LAURENTIU MARIAN

D-nul PÂNDELE CALIN

STR. DRUMUL GHINDARI NR. 41-43,

SECTOR 5

LOCUINȚE

S=8500,00 MP

POTmax=45%

CUTmax-1,3

Hmax-10 m

S=4300,00 MP

-

-

5

1685/

16.01.2004

PMB

COMPANIA NAȚIONALA DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI NAȚIONALE

LĂRGIRE

MODERNIZARE

DN1

-

-

-

-

6

501.580/

22.12.2005

CASCADE PARK PLAZA

CASCADE II OFICE BUILDING

BARBU-VACARESCU - B-D-UL. TEI.

BIROURI

S= 80.000 mp

POT max. 60%;

CUT max. 10;

H max. 100 m

7

482831/

05.10.2005

D-NA VISAN MIU MIHAELA D-NUL VISAN MIU RADU

STR. W.A. MOZART NR. 18D,

SECTOR 2

LOCUINȚA

S=5000,00 MP

POTmax-45%

CUTmax-1,65

Hmax-14 m

S=300,00 MP

-

-

8

436664/

06.03.2005

D-NUL ALIN ALEXANDRU BOROIU

STR. CALEA FLOREASCA NR. 70-72, SECTOR 1

LOCUINȚE,BIROURI

S=205 000,00 MP POTmax-60%

CUTmax-3

Hmax-10-23 m

S=558,00 MP

-

-

9

499180/

13.12.2005

PMB

STUDIU ISTORIC SI STUDIU DE

FEZABILITATE PENTRU ZONA ANSAMBLULUI VOIEVODAL "CURTEA VECHE”

-

-

-

-

10

499177/

31.08.2005

PMB

TRASEE CULTURALE CALEA VICTORIEI-STR. EPISCOPIEI-STR. PICTOR VERONA-GRADINA ICOANEI

-

-

-

11

499178/

31.08.2005

PMB

DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL C-TIILOR IN ZONELE DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR PENTRU PROTEJAREA PATRIMONIULUI ARHITECTURAL-, URBANISTIC AL" i MUNICIPIULUI BucjupEs’rr

_

-

-

-

12

501512/

22.12.2005

PMB

P.A.T.Z.

Zona Aglomerației Urbane si Zona Metropolitana a Municipiului București

Componente ale strategiei de dezvoltare economica integrata, in condițiile protecției mediului

Organizarea ccenturii verde-galbena> a Capitalei si a sistemului de parcuri regionale ale zonei metropolitane ETAPA 1/2005

-

-

-

-

13

501063/

21.12.2005

RAIFFEISSEN COM

STR. CALEA FLOREASCA-STR. B. VACARESCU-SOS. F-CA DE GLUCOZA,

SECTOR 1-2

CENTRU COMERCIAL, SERVICII

S=10HA

POTmax-65%

CUTmax-3,5

Hmax-23-26-48 m

Accent de inaltime 131 m

S=40446,00 MP

-

-

-

14

505927/

23.01.2006

SC SIMEX SA

STR. CLUCERULUI, SECTOR 1

LOCUINȚE, BIROURI S=8000,00 MP

POTmax-55%

CUTmax-2,75

Hmax-20 m

S=1798,55 MP

-

-

15

469800/

22.09.2005

SC ADRAS COMIMPEX

STR. BRAȘOV

SECTOR 6

BIROURI, SERVICII PUBLICE, COMERȚ

S=110 000,00 MP POTmax-70%

CUTmax-4,5 -13 Hmax-31E- 100 m

S=3500,00 MP

16

499647/

14.12.2005

PBS REAL ESTATE HOLDING SRL

STR. ROTAȘULUI NR. 14, SECTOR 1

ZONA MIXTA, LOCUIRE,

FUNCȚIUNI

COMPLEMENTARE

S=70000,00 MP

POTmax-45-50%

CUTmax-1,3-3

IplIHx-l6-21V24:m'''x

S=27464,78 MP

-

-

17

498698/

12.12.2005

ARHIEPISCOPIA

BUCUREȘTILOR

STR. RÂMNICUL SARAT-STR. ISTRIEI, SECTOR3

BISERICA CU ANEXE

FUNCȚIONALE

S=10000,00 MP POTmax-45,0%

CUTmax-0,5 ilmax-12,0 m

S=1030,00 MP

18

512981/

14.02.2006

D-nul DUMITRESCU VIRGIL

STR. BELGRAD NR. 5, SECTOR 1

LOCUIRE

S=2000,00 MP

POTmax-55%

CUTmax-2,6

Rmax-16,5 m

S=870,00 MP

-

-

19

491573/

16.12.2005

SC GRUPO ARGUELLES

STR. COLTEI NR. 46A, SECTOR 3

COMERȚ,BIROURI, LOCUIRE

S=610,49 MP

POTmax-70%

CUTmax-3,5

Hmax-21 m

S=610,49 MP

-

-

20

509561/

03.02.2006

D-nul ABDULWAHED NOUR-IDEEN

STR. AJUSTORULUI

NR. 2,

SECTOR 6

ZONA MIXTA, LOCUIRE,

FUNCȚIUNI

COMPLEMENTARE

S=49256,00 MP

POTmax-20-30-50-60 %

CUTmax-1,3-1,8-2,0-2,5

Hmax-P-2E-4E-10E-14E

S=49256,00 MP

-

-

21

499140/

13.12.2005

SC LIVADA DE MERI SRL

SOS. JANDARMERIEI

NR. 5-9,

SECTOR 1

LOCUIRE,COMERȚ, BIROURI, DOTĂRI S=55000,00 MP POTmax-35-40-55 % CUTmax-1,9-2,0-2,2 Hmax-14-19 m

S=51500,00 MP

-

-

22

504873/

18.01.2006

D-nul SILVIU VĂDUVĂ

SOS. GH. IONESCU SISESTI NR. 266B,

SECTOR 1

LOCUIRE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 8=10000,00 MP POTmax-45%

CUTmax-1,3

Hmax-10 m

S=2500,00 MP

-

-

23

469045/

27.07.2005

D-nul SILVIU JURA

STR. IALOMICIOAREf-^, NR. 32, X'.. > f»» 4 4 SECTOR l f

1

LOCUIRE

Ș=10000,00 MP i*8(Tinax-65%

KUFmax-1,7

Hm#x^7-ll m

S=123,00 MP

-

-

s.
'iT\


24

504698/

18.01.2006

Fam Buta V. T.

STR. DRUMUL PISCUL SADULUI NR. 67-69, SECTOR 1

LOCUIRE, FUNCȚIUNI COMPATIBILE

LOCUIRII,MICA PRODUCȚIE

NEPOLUANTA,DEPOZITA RE,BIROURI

S=60000,00 MP POTmax-45-60 % CUTmax-1,3-2

Hmax-10-20 m

S=22187,18 MP

-

-

25

504721/

18.01.2006

D-na GABRIELA VIOLETA POP

STR. PISCUL MARE

NR. 101-103,

SECTOR 1

LOCUIRE SI FUNCȚIUNI COMPATIBILE LOCUIRII S=55000,00 MP POTmax-45%

CUTmax-1,3

Umax-10 m

S=15054,00 MP

-

-

26

504715/

18.01.2006

D-na R.M. DUMITRESCU D-nul D.F. DUMITRESCU C.M. MOCANU

B. VATAMANU

rARLA NR. 116

PARCELA NR. 71

SECTOR 1

LOCUIRE SI FUNCȚIUNI COMPATIBILE LOCUIRII S=60000,00 MP POTmax-45%

CUTmax-1,3

Hmax-10 m

S=17044,00 MP

-

-

27

488062/

31.10.2005

OLOGEAC STELIANA &COMP

STR. COL. IOSIFALBU

NR. 88,

SECTOR 2

LOCUIRE

S=7817,00 MP

POTmax-24%

CUTmax-2,0

Hmax-48 m

S=7817,00 MP

-

-

28

511727/

10.02.2006

S.C. RO-IS CONSTRUCT S.R.L.

B-DUL. POLIGRAFIEI

STR. JIULUI

LOCUINȚE

BIROURI

S=12000,00 MP POTmax-70%

CUTmax-7.3

Hmax-90

S=6495,00 MP

29

507427/

27.01.2006

SC ADEVĂRUL S.A.

STR. AUREL VLAICU

NR. 107,

SECTOR 2

LOCUIRE

S=15000,00 MP POTmax-55%

CUTmax-3,6

Hmax-16-20 m

S=1377,00 MP

-

-

30

488489/

01.11.2005

SC ARABESQUE SRL

ALEEA TE|®ț^NR?>Skk sectohCq m a /v^s

S=30000,00 MP POTmax-40%

CUTmax-0,8

Ltinax-15 m

S=27864,00 MP
v


! •


31

499125/

13.12.2005

Fam. Dumitru Elena si Marian

STR. ȘINEI NR. 62 (LOT2), SECTOR 5

LOCUIRE

S=3500,00 MP

POTmax-45%

CUTmax-1,3

Hmax-lOm

S=300,00 MP

-

-

32

442152/

16.03.2005

P.M.B. P.S. 1-S.C. ARTLINE S.A.

STR. N. CARAMFIL STR. ALEX. SERBANESCU

LOCUINȚE. SPATI COMERCIALE, HOTEL S=5000,0 MP

POTmax-50%

CUTmax-4,5

Hmax-16 E

S=5000,0 MP

33

499314/

13.12.2005

D-nul Penescu Athanasie

Cristian

STR. ALEXANDRU CONSTANTINESCU

NR. 33,

SECTOR 1

EXTINDERE SI MODERNIZARE IMOBIL S=3500,00 MP

POTmax-53%

CUTmax-2,5

Hmax-17 m

S=601,00 MP

-

-

34

499317/

13.12.2005

D-nul Demetriade Nicolae

SOS. STRAULESTI, SECTOR 1

LOCUINȚE si FUNCȚIUNI MIXTE

S=20,00 HA

POTmax-35-45-50%

CUTmax-1,3-1,9-3

Hmax-12,50-18,50

S=8500,00 MP

-

-

35

511835/

10.02.2006

SC 94 AMS TRADING SRL

SC 94 BITEX TRADING SRL

STR. CERNĂUȚI NR.29, SECTOR 2

LOCUIRE

S=9000,00 MP

POTmax-40%

CUTmax-3,2

Hmax-30 m

S=1250,00 MP

S=1253,00 MP

36

576882/

27.02.2006

S.C. INSTAL SRL

B-DUL. MIRCEA VODA-

STR. MATEI BASARAB SECTOR 3

BIROURI, COMERȚ S=5000,00 MP

POTmax-55%

CUTmax-6

Hmax-86

S=3258,44 MP

37

473304/

22.08.2005

S.C. MMM TRADING INC.

USA SRL D-NUL. BOGDAN ADRIAN CHELCEA

SOS. CHITILEI NR. 1, SECTOR 1

STATIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI

S=5500,00 MP

CUTmâi-0;2

Hmax-5,5 ’

S= 2261,00 MP

38

506799/

25.01.2006

STAMBULESCU GH.

POPESCU MARCEL

STR. JULLES MICHELLET NR. 13

LOCUINȚE

SPATII COMERCIALE LA PARTER

S=600,00 MP

POTmax-40%

CUTmax-3

Hmax-13 m

S+P+4E

S=390 MP

39

523989/

24.03.2006

TUDOR IULIAN

STR. DANIEL DANIELOPOLU

Hotel

S=5000,00 MP

POTmax-60%

CUTmax-3

Hmax-18 ni

S+P+4E

S=550 MP

40

475495

/07.09.2005

S.C. ROMTAS

TRANSPORT S.R.L.

B-DUL. UVERTURII-CANAL ARGEȘ, SECTOR 6

SERVICII SI LOCUINȚE S=18800,00 MP POTmax-70%

CUTmax-3

Hmax-35-65 m

S=18800,00 MP

41

499314/

13.12.2005

NEAGU ALEXANDRU

STR. BUCUR, 4-6 SECTOR 4

BIROURI

S+P+4E 6E

42

501233/

21.12.2005

S.C NATURSTEIN SRL

SOS. BERCENI, NR. 8, SECTOR 4

LOCUINȚE, COMERȚ, GRĂDINIȚE

S=2,5, HA

POTmax-40%

CUTmax-2.3

Hmax- 59 m

S=2.25 HA

43

500781/

20.12.2005

PMB

ZONA AGLOMERAȚIEI URBANE SI ZONA METROPOLITANA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

44

-

PMB

B-DUL T.

VLADIMIRESCU-STR. ODOAREI,

SECTOR 5

MODERNIZARE TRASEU

45

528467/

10.04.2006

D-NA DUMITRESCU TANTI VIRGINICA

D-NUL CIOROBEA ADRIAN

STR. F-CA DE GLUCOZA NR. 6-8,

SECTOR 2

LOCUINȚE, COMERȚ, BIROURI

S=24,00 HA

POTmax-25-40%

CUTmax-2-3,5

Hmax-18-80 m

S=24,00 HA

46

528465/

10.04.2006

SC PROCEMA SA

B-DUL PRECIZIEI NR. 6, SECTOR 6

LOCUINȚE

S=2,00 HA

POTmax-30%

CUTmax-2,5

Hmax-26 m

S=18600,00 MP