Hotărârea nr. 8/2006

HOTARAREnr. 8 din 2006-01-26 HOTARIRE 8 din 26/01/2006 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE " PARCUL KHALIL GIBRAN"
HOTARARE nr. 8 din 26/01/2006
HOTARIRE 8 din 26/01/2006

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind atribuirea denumirii de „Parcul Khalil Gibran”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand solicitarea Ambasadei Libanului;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.2, alin.d din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu modificari si completari ulterioare;

In temeiul prevederilor art.38,alin.1 si alin.2 lit.”u” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic - Se atribuie denumirea de „Parcul Khalil Gibran” (poet si filozof libanez n.1883-d.1931) parcului situat la intersectia strazilor Rabat, Venezuela, Atena si Ankara, sector 1, Bucuresti.

Artera se identifica conform planului sc.1:2000, anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.01.2006

Nr. 8


"A,


V ■f^’1

Y.5W?


gfi

M’.    .*A W; ț' -..'-v'

?*P

"'^\AAA ''' '" '^

> >’X f; >

l.-'- ^r-    •-.!

r* ..    .- -A


^MțX. z/v/A/^sWr-W//4 <' V /C/yXfeq J    A Av    .' >f\ \ \

,/;a< V;U?Kwi    a ‘ ■ \ •' \ A-


\ '4>('/ ,? \?,<N.//- //•"/- ''.    SAfl.1    I .'.' >' °Vl !' ( t-J • ',; J a - 4 J..    \ '< \ '    s -

'    ' T-'    ■ ,': T ii {    .-'/<vXz-’.W'/...$ ,/. hi"’ VJXrv^'-.7'A''Si    <\    \ V V ■'

^-1 M’’A.

t;O tlX.<<ASXA^AW'A-:Stl    XA