Hotărârea nr. 76/2006

HOTARAREnr. 76 din 2006-04-13 HOTARIRE 76 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN STR. BANU ANTONACHE NR. 57, SECTOR 1 (LOTUL 2), IN SUPRAFATA DE 193,70 M.P., PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA, BIROURI DI SPATII COMERCIALE
HOTARIRE nr. 76 din 13/04/2006
HOTARIRE 76 din 13/04/2006

HOTARIRE     76 din 13/04/2006

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN STR. BANU ANTONACHE NR. 57, SECTOR 1 (LOTUL 2), IN SUPRAFATA DE 193,70 M.P., PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA, BIROURI DI SPATII COMERCIALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren situat in Str.Banu Antonache nr.57, sector 1 (lotul 2), in suprafata de 193,70 m.p., pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de locuinta, birouri si spatii comerciale

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare Hotararea Consiliului Local al sectorului 1 nr.139/29.04.2004 prin care se aproba Planul Urbanistic de Detaliu pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de locuinta, birouri si spatii comerciale pe terenul situat in Str.Banu Antonache nr.57, sectorul 1 (lotul 2);

            In conformitate cu prevederile art.13(1) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si ale art. 1(2) si art.3 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f”, „h”, art.46(2) si art.125 din Legea  nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o t a r a s t e:

 

            Art.1- Se aproba concesionarea prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 ani, a terenului situat in Str.Banu Antonache nr.57, sector 1 (lotul 2), cu o suprafata de 193,70 m.p., identificat conform planului anexat, in vederea realizarii unei cladiri cu destinatia de locuinta, birouri si spatii comerciale.

                        Licitatia va fi organizata de Directia Achizitii, Concesionari si Contracte.

Art.2 – Procedurile de concesionare vor fi demarate doar dupa prezentarea situatiilor juridice actualizate la 31 decembrie 2005 cu privire la teren.

            Art.3- Redeventa minima anuala se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti numarul 207/2005, modificata si completata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.286/2005 si se va constitui in pretul de pornire al licitatiei.

            Art.4- Primarul General al municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

                        Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 13.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 13.04.2006

Nr.76

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 


t

-V.

u*<-UUo


S+a2^-r3D


: BILANȚ

, POTrnax = 85 3

g ș CUT max = J3j 3    Hma 18<n 46u.QtwuOi


Sr-P-ZER-S .


REGLEMENTARICATEGORIE SEMN CULOÂREiSEMNIFICATIE


£^£3.    ucroii '.LIMITA UMITATII TERITORIALE DE

»===T*    rLGRU |R£FERjNTA

L '■" J' l RQSU ȘAL INI AMENTUL PARCELEI SPRE STR. ■=-’-- ■ RQSU [LIMITELE LATERALE


UNTERD. DEFINITIVA DE CONSTRUIRE iINTERQ. TEMPORARA DE CONSTRUIRE


P+E


NEGRU ALINIERE PRINCIPALA NEGRU .ALINIERE SECUNDARA NEGRU [LIMITELE EDIFICA3ILULUI

GALSEN LOCUINȚE CU H<15a

DP.ANQ LOCUINȚE CU H>15s

NEGRU 'DISTANTA ALINIAMENT CIN M) NEGRU 'CALCAN NEGRU ACCESE

tREGIM DE ÎNĂLȚIME


cc cras :


t+olaeț» (m. TUCI


PR.h?    QATA CASA rĂjLA


lttfii-E LEJIME STR BMU .«E^C. STTIEJ


A^IZA?


PLAN

URSAI.'S'i: CE GETA.iL


V