Hotărârea nr. 68/2006

HOTARAREnr. 68 din 2006-04-06 HOTARIRE 68 din 06/04/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 82/2005 CUPRINZAND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI " EXTINDERE RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE"
HOTARIRE nr. 68 din 6/04/2006
HOTARIRE 68 din 06/04/2006

HOTARIRE     68 din 06/04/2006

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 82/2005 CUPRINZAND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI " EXTINDERE RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea Anexei 1 la Hotararea C.G.M.B nr.82/2005 cuprinzand indicatorii tehnico - economici aferenti  Studiilor de fezabilitate pentru realizarea investitiei  "Extindere retele publice de alimentare cu apa si canalizare pe strazile din anexa"

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de  specialitate  al  Directiei  Utilitati   Publice;

Vazand  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.40(1) din O.U.G nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza lit.”c”, art.26 din O.G. nr.32 / 2002, privind serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Anexa 1 la Hotararea C.G.M.B nr.82/20.04.2005 se modifica in mod corespunzator conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B nr.82 / 20.04.2005 isi pastreaza aplicabilitatea.

            Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 68

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative


înlocuiește anexa 1 la HCGMB 82/2005

Indicatorii tehnico-economici

privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru realizarea investiției "Extindere rețele publice de alimentare cu apa si canalizare pe străzile din anexa"

1. Strada Rubinului:

APA:

Valoarea totala a investiției:    492.468 mii LEI    preturi la 30.01.2003

Din care C + M :    378.447 mii LEI 1 EURO =35,680 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ) : 492.468/378.447 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 4 luni

Anul I ( 2005 ) :    4 luni

Capacitati (extinderi): 0,075 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    974.167 mii LEI    preturi la 30.01.2003

Din care C + M :    778.229 mii LEI 1 EURO =35,680 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ): 974.167 / 778.229 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 4 luni

Anul I ( 2005 ):    4 luni

Capacitati (extinderi): 0,095 km rețea de canalizare

2. Strada Doliei:

APA :

Valoarea totala a investiției:    1.871.417 mii LEI    preturi la 30.01.2003

Din care C + M :


Eșalonarea investiției:
Anul I ( 2005 ) : 1.871.417/ 1.497.312 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 4 luni

Anul I ( 2005 ):    4 luni

Capacitati (extinderi): 0,345 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției Din care C + M :


3.651.645 mii LEI 3.006.035 mii LEI


preturi la 30.01.2003 1 EURO =35,680 mii LEI


Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ) : 3.651.645 / 3.006.035 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 4 luni Anul 1(2005):    4 luni

Capacitati (extinderi): 0,355 km rețea de canalizare


3. Strada Caragea Ilie :

APA:

Valoarea totala a investiției: 768.482 mii LEI Din care C + M :    596.023 mii LEI


preturi la 30.01.2003 1 EURO =35,680 mii LEI


Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ) : 768:482/ 596.023 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 4 luni

Anul I (2005 ):    4 luni

Capacitati (extinderi): 0,185 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 1.516.499 mii LEI    preturi la 30.01.2003

Din care C + M :    1.231.235 mii LEI 1 EURO =35,680 mii LEI


Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ) : 1.516.499 / 1.231.235 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 4 luni Anul I ( 2005 ) :    4 luni

Capacitati (extinderi) : 0,185 km rețea de canalizare


4. Strada Concursului: APA :

Valoarea totala a investiției: Din care C + M :


271.560 mii LEI/ 200.116 mii LW
p (a 30.01.2003 5,680 mii LEI


Eșalonarea investiției:

Anul 1(2005 ): 271.560 / 200.116 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 1 luni

Anul I ( 2005 ):    1 luni

Capacitati (extinderi): 0,034 km rețea de distribuție apa si branșamente

53!*


CANALIZARE :

preturi la 30.01.2003 1 EURO =35,680 mii LEI


Valoarea totala a investiției: . 348.249 mii LEI Din care C + M :    263.555 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ): 348249 / 263.555 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 1 luni Anul I ( 2005 ):    1 luni

Capacitati (extinderi): 0,034 km rețea de canalizare

5. Strada Ilioara :

APA:

Valoarea totala a investiției: Din care C + M :


2.780.634 mii LEI 2.242.970 mii LEI


preturi la 30.01.2003 1 EURO =35,680 mii LEI


Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ): 2.780.634 / 2.242.970 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 4 luni Anul I (2005 ):    4 luni

Capacitati (extinderi): 0,560 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 5.117.445 mii LEI    preturi la 30.01.2003

Din care C + M :    4.241.844 mii LEI 1 EURO =35,680 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ): 5.117.445/4.241.844 mii LEI


6. Strada Intr.Ilioara :

APA:

Valoarea totala a investiției: 717.144 mii LEI preturi la 30.01.2003 Din care C + M :    560.647 mii LEI 1 EURO =35,680 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ): 717.144 / 560.647 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 4 luni

Anul I ( 2005 ):    4 luni

Capacitati (extinderi) : 0,090 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    1.225.728 mii LEI

Din care C + M :    990.244 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ): 1.225.728 / 990.244 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 4 luni Anul 1 (2005 ):    4 luni

Capacitati (extinderi) : 0,095 km rețea de canalizare

7. Strada Aleea Mizil:

APA :

Valoarea totala a investiției:    1.886.712 mii LEI

Din care C + M:    1.504.224 mii LEI

preturi la 30.01.2003 1 EURO =35,680 mii LEI


preturi la 30.04.2003 1 EURO =40,891 mii LEI


Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ): 1.886.712 / 1.504.224 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 3 luni

Anul I ( 2005 ):    3 luni

Capacitati (extinderi) : 0,288 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 349.938 RON Din care C + M :    289.542 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ): 349.938 / 289.542 RON

Durata de realizare a investiției: 4 luni


8. Strada Idealului:

APA:

Valoarea totala a investiției:    1.680.363 mii LEI    preturi la 30.01.2003

Din care C + M :    1.340.625 mii LEI 1 EURO = 35,680 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul 1(2005 ): 1.680.363 / 1.340.625 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 4 luni

Anul I (2005 ):    4 luni

Capacitati (extinderi) : 0,280 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: -2.981.710 mii LEI Din care C + M :    2.464.561 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul 1(2005): 2.981.710/2.464.561 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 4 luni

Anul I (2005 ):    4 luni

Capacitati (extinderi): 0,280 km rețea de canalizare

preturi la 30.01.2003 1 EURO =35,680 mii LEI


9. Strada Pazon Marin :

APA :

Valoarea totala a investiției: 2.333.466 mii LEI Din care C + M:    1.866.983 mii LEI

preturi la 30.01.2003 1 EURO = 35,680 mii LEI


Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ): 2.333.466 / 1.866.983 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 6 luni Anul I (2005 ) :    6 luni

Capacitati (extinderi) : 0,300 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 2.725.601 mii LEI Din care C + M :    2.188.242 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ): 2.725.601 / 2.188.242 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 6 luniCapacitati (extinderi): 0,330 km rețea de canalizare

10. Strada Petrache Fio rea :

APA:

Valoarea totala a investiției:    1.315.738 mii LEI    preturi la 30.01.2003

DincareC + M:    1.041.593 mii LEI 1 EURO = 35,680 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ): 1.315.738 / 1.041593 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Anul I ( 2005 ):    6 luni

Capacitati (extinderi): 0,300 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE:

preturi la 30.01.2003 1 EURO =35,680 mii LEI


Valoarea totala a investiției:    3.317.613 mii LEI

Din care C + M :    2.747.760 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ): 3.317.613 / 2.747.760 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Anul 1(2005 ):    6 luni

Capacitati (extinderi): 0,300 km rețea de canalizare

«r


11. Strada Anestinelor: APA:

Valoarea totala a investiției: Din care C + M :


2.698.379 mii LEI 2.351.606 mii LEI


preturi la 15.10.2004 1 EURO = 41,068 mii LEI


Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ) 2.698.379 / 2.351.606 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni Anul I ( 2005 ) :    5 luniEșalonarea investiției:

Anul I (2005 ): 4.994.748 / 4.413.438 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni Anul I (2005 ):    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,225 km rețea de canalizare

12. Strada Catanoaia :

APA:

Valoarea totala a investiției: 2.261.533 mii LEI preturi la 15.10.2004 DincareC + M:    1.948.580 mii LEI 1 EURO = 41,068 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ) 2.261.533 / 1.948.580 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Anul I ( 2005 ) :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,230 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

preturi la 15.10.2004 1 EURO =41,068 mii LEI


Valoarea totala a investiției: .5.174.103 mii LEI Din care C + M :    4.574.505 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ): 5.174.103 / 4.574.505 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni Anul I ( 2005 ) :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,230 km rețea de canalizare

13. Strada Prigoriilor: APA :

Valoarea totala a investiției: Din care C + M :


8.465.853 mii LEI 7.472.123 mii LEI


preturi la 15.10.2004 1 EURO = 41,068 mii LEI


Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ) 8.465.853 / 7.472.123 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni Anul I ( 2005 ):    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,420 km rețea de distributie'ap^șL^ransamente


CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției :    8.465.853 mii LE

i lk 15.10.2004


Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ) : 8.465.853 / 7.472.123 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni Anul I (2005 ):    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,435 km rețea de canalizare

14. Strada Lacul Greaca :

APA :

Valoarea totala a investiției:    3.481.968 mii LEI preturi la 15.10.2004

Din care C + M:    2.984.848 mii LEI 1 EURO = 41,068 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ) 3.481.968 / 2.984.848 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Anul I (2005 ):    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,430 km rețea de distribuție apa si branșamente

15. Strada Intr.Viseul de Sus :

APA :

Valoarea totala a investiției:    1.131.733 mii LEI preturi la 15.10.2004

Din care C + M :    932.697 mii LEI 1 EURO = 41,068 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ) 1.131.733 / 932.697 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Anul I ( 2005 ) :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,140 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

preturi la 15.10.2004 1 EURO =41,068 mii LEI


Valoarea totala a investiției:    1.956.217 mii LEI

Din care C + M :    ' 1.702.217mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ): 1.956.217 / 1.702.217 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni Anul I ( 2005 ):    5 luni


Capacitati (extinderi) : 0,205 km rețea de canalizară

16. Strada Viseul de Sus :

APA:

Valoarea totala a investiției :    2.572.693 mii LEI preturi la 15.10.2004

Din care C + M :    2.217.150 mii LEI 1 EURO = 41,068 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ) 2.572.693 / 2.217.150 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Anul I (2005 ) :    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,270 km rețea de distribuție apa si branșamente

17. Strada Mugur Mugurel:

APA:

Valoarea totala a investiției:    955.720 mii LEI preturi la 15.10.2004

Din care C + M:    800.318 mii LEI 1 EURO = 41,068 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ) 955.720 / 800.318 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Anul 1(2005 ):    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,115 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    2.115.558 mii LEI

DincareC + M:    1.840.421 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ) : 2.115.558 / 1.840.421 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni Anul I (2005 ) :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,118 km rețea de canalizare

18. Strada Burlusi:

APA:

Valoarea totala a investiției:    3.120.400 mii LEI

DincareC + M:    2.581.400 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ) 3.120.400 / 2.581.400 mii LEI Durata de realizare a investiției: 5 luni

preturi la 15.10.2004 1 EURO =41,068 mii LEIAnul I (2005 ):    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,400 km rețea de distribuție apa si branșamente

19. Strada Ion Agarbiceanu :

APA:

Valoarea totala a investiției:    1.167.487 mii LEI preturi la 15.10.2004

Din care C + M :    995.098 mii LEI 1 EURO = 41,068 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ) 1.167.487 / 995.098 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Anul I (2005 ):    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,120 km rețea de distribuție apa si branșamente

20. Strada Intrarea Albastritei:

APA:

Valoarea totala a investiției:    557.188 mii LEI preturi la 15.10.2004

Din care C + M :    462.782 mii LEI 1 EURO = 41,068 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ) 557.188 / 462.782 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Anul I ( 2005 ) :    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,048 km rețea de distribuție apa si branșamente

21. Strada Antenei:

APA:

Valoarea totala a investiției:    766.684 mii LEI preturi la 15.10.2004

Din care C + M :    631.467 mii LEI    1 EURO = 41,068 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ) 766.684 / 631.467 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni Anul I ( 2005 ):    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,095 km rețea de distribuție apa si branșamente

februarie 20b022. Strada Lemnisorului:

APA:

Valoarea totala a investiției : 575.300 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ) 575.300 / 423.800 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 4 luni

Anul I ( 2005 ):    4 luni

Capacitati (extinderi): 0,280 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    600.902 mii LEI    preturi februarie 2000

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ) : 600.902 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 3 luni

Anul 1(2005 ):    3 luni

Capacitati (extinderi): 0,160 km rețea de canalizare

23. Strada Intr. Sectorului:

APA:

Valoarea totala a investiției: 2.169.986 mii LEI

DincareC + M:    1.522.141 mii LEI 1 EURO = 41,000 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ) 766.129 / 642.126 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Anul I ( 2005 ):    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,077 km rețea de distribuție apa si branșamente

24. Str.Tina Radu : CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: Din care C + M :


8.285.014mii LEI 7.323.464 mii LEI


preturi la 15.10.2004 1 EURO = 41,068 mii LEI


Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ) 8.285.014 / 7.323.464 mii LEI25.    Str. Niculae Pascu :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 3.958.729 mii LEI preturi la 15.10.2004 Din care C + M:    3.458.471 mii LEI 1 EURO = 41,068 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I (2005 ) 3.958.729 / 3.458.471 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Anul I (2005 ):    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,238 km rețea de canalizare

26.    Str. Chezășiei:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 4.717.308 mii LEI    preturi la 29.03.2004

DincareC + M:    3.904.491 mii LEI    1 EURO = 40,311 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ) 4.717.308 / 3.904.491 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 4 luni

Anul I ( 2005 ):    4 luni

Capacitati (extinderi): 0,300 km rețea de canalizare

27. Drumul de legătură intre Aleea barajul Uzului si Bdul 1 Decembrie : CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 2.013.412 mii LEI preturi mai 2004 DincareC + M:    1.713.806 mii LEI 1 EURO = 40,334 mii LEI

Eșalonarea investiției:

Anul I ( 2005 ) 2.013.412 / 1.713.806 mii LEI

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Anul I ( 2005 ):    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,146 km rețea de canalizare

Sef Serviciu, Alexandru ZAHARIA