Hotărârea nr. 65/2006

HOTARAREnr. 65 din 2006-04-06 HOTARIRE 65 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI FUNDATIA " SF. iRINA", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "CENTRUL DE INGRIJIRI PALIATIVE SF. IRINA"
HOT. 65 06/04/2006
HOTARIRE 65 din 06/04/2006

HOTARIRE     65 din 06/04/2006

PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI FUNDATIA " SF. iRINA", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "CENTRUL DE INGRIJIRI PALIATIVE SF. IRINA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 si Fundatia „Sf.Irina”, in vederea finantarii si realizarii in comun a

Proiectului „Centrul de ingrijiri paliative Sf. Irina”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile Legii nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala;

In temeiul art.38 (1), art.46 (2), art.95(2) lit.”q” si (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 – Se aproba cooperarea intre Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 si Fundatia „Sf.Irina”, in vederea finantarii si realizarii in comun a Proiectului „Centrul de ingrijiri paliative Sf. Irina”.

            Art.2- Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

           

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 65