Hotărârea nr. 62/2006

HOTARAREnr. 62 din 2006-04-06 HOTARIRE 62 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ASOCIATIA EUROCITIES
HOT. 62 06/04/2006
HOTARIRE 62 din 06/04/2006

HOTARIRE     62 din 06/04/2006

PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ASOCIATIA EUROCITIES

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale a Primariei Municipiului Bucuresti catre Asociatia EUROCITIES

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Relatii Internationale;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice, republicata;

            In temeiul prevederilor art.38(1) si (2) lit.”d” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba noul cuantum al cotizatiei anuale in suma de 3955,00 EURO, aferent calitatii de membru cu drepturi depline a Primariei Municipiului Bucuresti la Asociatia EUROCITIES si plata acesteia incepand cu anul 2006.

            Art.2 – Cotele aferente cotizatiilor anuale vor fi incluse in bugetele locale anuale.

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

           

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.04.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.04.2006

Nr. 62