Hotărârea nr. 57/2006

HOTARAREnr. 57 din 2006-03-16 HOTARIRE 57 din 16/03/2006 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN COMISIA DE CERCETARE PREALABILA IN VEDEREA DECLARARII UTILITATII PUBLICE A UNOR LUCRARI DE INTERES LOCAL MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 316/2007
HOTARARE nr. 57 din 16/03/2006
HOTARIRE 57 din 16/03/2006

HOTARIRE     57 din 16/03/2006

PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN COMISIA DE CERCETARE PREALABILA IN VEDEREA DECLARARII UTILITATII PUBLICE A UNOR LUCRARI DE INTERES LOCAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind desemnarea reprezentantilor C.G.M.B. in Comisia de cercetare prealabila in vederea declararii utilitatii publice a unor lucrari de interes local

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile art. 9 (1) si (3) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

In temeiul art.3 si art. 6 din H.G.R. nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru cauze de interes national sau de interes local;

In conformitate cu prevederile art. 38 (1), (2) si art.46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic – Se numesc domnii consilieri generali Toma Tudor si Oprisan Ion, ca membri in Comisia de cercetare prealabila in vederea declararii utilitatii publice a lucrarilor de interes local prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 57

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA la H.C.G.M.B. nr.

LISTA

lucrărilor de interes local

-    Pasaj suprateran Basarab;

-    Străpungere Buzesti - Berzei - Uranus;

-    Modernizare Bulevardul Tudor Vladimirescu;

-    Supralargire Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti;

-    Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu;

-    Penetrație si racord Splaiul Unirii - Autostrada București - Constanta;

-    Penetrație Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada București - Pitești;

-    Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești;

-    Supralargire Șoseaua Pipera;

-    Supralargire Str. Nitu Vasile;

-    Supralargire Bd. Constantin Brancoveanu;

-    Artera de legătură intre Str. Doamna Ghica si Bd. Chisinau;


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2