Hotărârea nr. 56/2006

HOTARAREnr. 56 din 2006-03-16 HOTARIRE 56 din 16/03/2006 PRIVIND INFIINTAREA UNUI CIMITIR IN ADMINISTRAREA ACCU PENTRU INHUMAREA PERSOANELOR DE CULT MUSULMAN
HOTARIRE nr. 56 din 16/03/2006
HOTARIRE 56 din 16/03/2006

HOTARIRE     56 din 16/03/2006

PRIVIND INFIINTAREA UNUI CIMITIR IN ADMINISTRAREA ACCU PENTRU INHUMAREA PERSOANELOR DE CULT MUSULMAN

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

 privind infiintarea unui cimitir in administrarea ACCU pentru inhumarea persoanelor de cult musulman

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si Raportul de specialitate al  Directiei Protectia Mediului si Educatie Eco-civica;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza art.9(2) din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotararii C.G.M.B. nr. 201/2004;

In temeiul prevederilor art.38 (2) lit.”f” si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba infiintarea unui cimitir in suprafata de 6100 mp identificat conform schitei din anexa care face parte integranta  din prezenta hotarare.

Art.2 - Cimitirul nou infiintat va avea ca destinatie inhumarea persoanelor de cult musulman si va functiona sub autoritatea Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane.

Art.3 - Documentatia tehnica necesara  va fi aprobata printr-o hotarare ulterioara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.4 – Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane si directiile de specialitate ale Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 56

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

I

i

!

I

i

I.

\

i

l

l

I

i

i


I "'•'V

----LIMITA OMIT

DE TRASARE

----LIMITA CIMIT

TRASARE APst>s

srfifâA <los


•soE

SZ'lSi


fe- -


«" SOSEAU , DE CENTURA

ț «I»-j-4g,— -<-


n?


. ..r

£ M


¥=^4


1.EA 20KV „te


fcf


îf


( IBLU TELEFONIC SUBTERAN•I

.1,

X


,1 1

j- £ f i    £ f '£>£    •«, ™v £ £    -

4 pU...,..4«jU~.c

. Le * f t rti £ ■ £—-—    ............

. Zt )t

MnVț f


ț

Ți Ț

i


flH\


£ fi £    £


s/S

_0»

£ ’

£

Hu'r*+’


£ £ £ £


P.. rvnc=e,M',c;


,/S