Hotărârea nr. 54/2006

HOTARAREnr. 54 din 2006-03-16 HOTARIRE 54 din 16/03/2006 PRIVIND DEPUNEREA CANDIDATURII MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU GAZDUIREA FINALE CUPEI UEFA 2008/2009
HOT. 54 16/03/2006
HOTARIRE 54 din 16/03/2006

HOTARIRE     54 din 16/03/2006

PRIVIND DEPUNEREA CANDIDATURII MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU GAZDUIREA FINALE CUPEI UEFA 2008/2009

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind depunerea candidaturii Municipiului Bucuresti pentru gazduirea finalei Cupei UEFA 2008/2009

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Relatii Internationale;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38(1) si 38 (2) lit.“p” si art.46(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa faca demersurile necesare in vederea depunerii candidaturii Municipiului Bucuresti pentru gazduirea finalei Cupei UEFA 2008/2009.

Art.2 - Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa semneze pentru si in numele Municipiului Bucuresti toate documentele necesare indeplinirii prevederilor art.1.

Art.3 - Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin directiile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 54