Hotărârea nr. 51/2006

HOTARAREnr. 51 din 2006-03-16 HOTARIRE 51 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI PRIMARIA NAPOLI (REPUBLICA ITALIANA)
HOT. 51 16/03/2006
HOTARIRE 51 din 16/03/2006

HOTARIRE     51 din 16/03/2006

PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI PRIMARIA NAPOLI (REPUBLICA ITALIANA)

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea incheierii Acordului de Cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti (Romania) si Primaria Napoli (Republica Italiana)

 

Avand in vedere Expunerea de Motive a Primarului General si Raportul de Specialitate al Directiei Relatii Internationale;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-1/387/14.02.2006;

In temeiul art.46(2) si art. 95(2) lit. “p” si art. 95 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti (Romania) sa hotarasca cu privire la incheierea Acordului de Cooperare cu Primaria Napoli din Republica Italiana.

Cooperarea va consta in schimb de experienta si colaborare pe teme ale administratiei publice locale, intreprinderilor mici si mijlocii, schimbului comercial reciproc, formarii profesionale, culturii, cercetarii stiintifice, mediului inconjurator, energiei, inovatiei tehnologice si turismului, etc.

Art.2 - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 51