Hotărârea nr. 49/2006

HOTARAREnr. 49 din 2006-03-16 HOTARIRE 49 din 16/03/2006 PRIVIND COLABORAREA INTRE PAROHIA DOAMNA SI ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC IN SCOPUL DERULARII PROIECTULUI RESTAURAREA PICTURILOR MURALE DE LA BISERICA DOAMNA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 49 16/03/2006
HOTARIRE 49 din 16/03/2006

HOTARIRE     49 din 16/03/2006

PRIVIND COLABORAREA INTRE PAROHIA DOAMNA SI ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC IN SCOPUL DERULARII PROIECTULUI RESTAURAREA PICTURILOR MURALE DE LA BISERICA DOAMNA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind colaborarea intre Parohia DOAMNA si Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic in scopul derularii proiectului Restaurarea Picturilor Murale de la Biserica DOAMNA din

Municipiul Bucuresti

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Cultura;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti numarul 30/10.02.2006 privind aprobarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006;

In conformitate cu art.46 alin.1 lit.”e” si „g” din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”x” si „z” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba colaborarea intre Parohia DOAMNA si Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic in scopul derularii proiectului Restaurarea Picturilor Murale de la Biserica DOAMNA din Municipiului Bucuresti.

Art.2 - Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, institutie publica de cultura din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu atributii in domeniul protejarii monumentelor istorice va incheia o conventie cu Parohia DOAMNA pentru derularea proiectului aprobat la art.1, in baza si cu respectarea prevederilor legale de speta, in vigoare.

Art.3 - Din bugetul Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic se aproba cheltuieli in valoare de 200.000 lei RON destinate derularii proiectului aprobat la art.1.

Art.4 - Directia Cultura si Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 49