Hotărârea nr. 46/2006

HOTARAREnr. 46 din 2006-03-16 HOTARIRE 46 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI FUNDATIA " ESTUAR", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "UN PAS INAINTE"
HOT. 46 16/03/2006
HOTARIRE 46 din 16/03/2006

HOTARIRE     46 din 16/03/2006

PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI FUNDATIA " ESTUAR", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "UN PAS INAINTE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 si Fundatia „Estuar”, in vederea finantarii si realizarii in comuna

Proiectului „Un pas inainte”

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile Legii nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala;

In temeiul art.95 (2) lit.”q”, (3) si art.46 (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti sa hotarasca cu privire la cooperarea dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 cu Fundatia „Estuar”, in vederea finantarii si realizarii in comun a Proiectului „Un pas inainte”.

Art.2- Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 46