Hotărârea nr. 41/2006

HOTARAREnr. 41 din 2006-03-16 HOTARIRE 41 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SECTOR 1 SI FUNDATIA "M.A.T.C.A. 2000", IN VEDEREA FINALIZARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ARTERAPIE"
HOT. 41 16/03/2006
HOTARIRE 41 din 16/03/2006

HOTARIRE     41 din 16/03/2006

PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SECTOR 1 SI FUNDATIA "M.A.T.C.A. 2000", IN VEDEREA FINALIZARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ARTERAPIE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 si Fundatia Culturala „M.A.T.C.A.2000”, in vederea finalizarii si realizarii in comun a Proiectului „Dezvoltarea Serviciilor de Arterapie”

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.95 (2) lit.”q”, (3) si art.46 (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti sa hotarasca cu privire la cooperarea Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 1 cu Fundatia Culturala „M.A.T.C.A. 2000” in vederea finalizarii si realizarii in comun a Proiectului „Dezvoltarea Serviciilor de Arterapie”.

Art.2 - Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de16.03.2006.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 41