Hotărârea nr. 39/2006

HOTARAREnr. 39 din 2006-03-16 HOTARIRE 39 din 16/03/2006 PRIVIND ATRIBUIREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. SCARLAT VARNAV NR. 30, SECTOR 6, IN FOLOSINTA GRATUITA ASOCIATIEI SAMUSOCIAL DIN ROMANIA, PE TERMEN DE 10 ANI - PERIOADA DERULARII PROIECTULUI - IN VEDEREA INFIINTARII UNUI ADAPOST DE NOAPTE SI AMBULANTA SOCIALA PENTRU PERSOANELE ADULTE FARA ADAPOST DIN BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 192/2013
HOTARARE nr. 39 din 16/03/2006
HOTARIRE 39 din 16/03/2006

HOTARIRE     39 din 16/03/2006

PRIVIND ATRIBUIREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. SCARLAT VARNAV NR. 30, SECTOR 6, IN FOLOSINTA GRATUITA ASOCIATIEI SAMUSOCIAL DIN ROMANIA, PE TERMEN DE 10 ANI - PERIOADA DERULARII PROIECTULUI - IN VEDEREA INFIINTARII UNUI ADAPOST DE NOAPTE SI AMBULANTA SOCIALA PENTRU PERSOANELE ADULTE FARA ADAPOST DIN BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind atribuirea imobilului situat in Bucuresti, Strada Scarlat Varnav nr.30, sector 6, in folosinta gratuita Asociatiei Samusocial din Romania, pe termen de 10 ani - perioada derularii proiectului - in vederea infiintarii unui Adapost de noapte si Ambulanta Sociala pentru persoanele adulte fara adapost din Bucuresti

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f” si lit.”s”, art.46(2) si ale art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba atribuirea imobilului situat in Bucuresti, Strada Scarlat Varnav nr.30, sector 6, in folosinta gratuita Asociatiei Samusocial din Romania, pe termen de 10 ani - perioada derularii proiectului - in vederea infiintarii unui Adapost de noapte si Ambulanta Sociala pentru persoanele adulte fara adapost din Bucuresti. Dupa aceasta perioada, imobilul impreuna cu toate investitiile ulterioare efectuate asupra acestuia, vor ramane in patrimoniul municipalitatii.

Art.2 - Schimbarea destinatiei spatiului sau incetarea derularii proiectului mentionat la art.1 atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

Art.3 - Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti numarul 64/27.04.2004, precum si orice alte prevederi contrare prezentei hotarari se abroga.

Art.4 - Administratia Fondului Imobiliar va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 39