Hotărârea nr. 336/2006

HOTARAREnr. 336 din 2006-12-14 HOTARIRE 336 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VOLUNTARI IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "PASAJ SUPRATERAN SOSEAUA ANDRONACHE-STEFANESTI"
HOT. 336 14/12/2006
HOTARIRE 336 din 14/12/2006

HOTARIRE    336 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VOLUNTARI IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "PASAJ SUPRATERAN SOSEAUA ANDRONACHE-STEFANESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti cu

Consiliul Local al Orasului Voluntari in vederea realizarii in comun a proiectului

„Pasaj suprateran Soseaua Andronache-Stefanesti”

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, precum si  raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand raportul Comisiei de Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;      

            In conformitate cu art. 38(1),art. 95  alin 2 lit. q, alin 3, si art.46 alin 2, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 Se aproba  asocierea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti cu Consiliul Local al Orasului Voluntari, in conditiile legii, in vederea realizarii in comun a proiectului Pasaj suprateran Soseaua Andronache-Stefanesti’’.

            Art.2 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Orasului Voluntari vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.336