Hotărârea nr. 335/2006

HOTARAREnr. 335 din 2006-12-14 HOTARIRE 335 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI PRIMARIA TORINO (REPUBLICA ITALIA)
HOT. 335 14/12/2006
HOTARIRE 335 din 14/12/2006

HOTARIRE    335 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI PRIMARIA TORINO (REPUBLICA ITALIA)

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea incheierii Acordului de Cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti (Romania) si Primaria Torino (Republica Italiana)

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si  raportul Directiei Relatii Internationale;

            Vazand raportul Comisiei pentru Relatii Internationale, Cooperare si Asociere cu alte Autoritati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            Luand in considerare  avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe nr.H2-1/1998/27.06.2006;

            In conformitate cu art.38 alin.2  lit. e, art. 46  alin. 2 si art.95 alin.(2), lit."p" si alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti (Romania) sa hotarasca cu privire la incheierea Acordului de Cooperare cu Primaria Torino din Republica Italiana.

            Cooperarea va consta in schimb de experienta in sectoarele administratiei publice locale, pentru dezvoltarea tehnologiei informatiei si comunicarii, al formarii profesionale, dezvoltarii relatiilor cu mediul universitar in scopul cresterii pregatirii profesionale a angajatilor si de asemenea pentru dezvoltarea relatiilor la nivel cultural, al cercetarii stiintifice, mediului inconjurator, energiei, inovatiei tehnologice si turismului.

            Art.2 Se deleaga Consiliului Local al Sectorului 2 competenta de a imputernici pe Primarul Sectorului 2 in vederea semnarii acordului de cooperare cu Primaria Torino din Republica Italiana.

Art.3 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.335