Hotărârea nr. 328/2006

HOTARAREnr. 328 din 2006-12-14 HOTARIRE 328 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "PENETRATIE BULEVARDUL TIMISOARA" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 156/2013
HOTARARE nr. 328 din 14/12/2006
HOTARIRE 328 din 14/12/2006

HOTARIRE    328 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "PENETRATIE BULEVARDUL TIMISOARA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice si indicatorilor tehnico – economici aferenti proiectului ”Penetratie Bulevardul Timisoara

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand  raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Cap III, sectiunea 3, art.40 al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu art. 38, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art.46, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 Se aproba documentatia tehnico – economica  aferenta proiectului ”Penetratie Bulevardul Timisoara”, ai carui indicatori tehnico-economici  sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2  Finantarea proiectului se va asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.328

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

INDICATORI TEHNICO-ECONd^Gtr^ ai proiectului    -

„PENETRAȚIE BULEVARDUL TIMIȘOARA”

1. VALOAREA TOT ALA (inclusiv TVA)    - 101.598.777 RON

- 28.854.272 Euro

din care :

lucrări de construcții montaj    - 69.250.240 RON

-19.667.218 Euro

in preturi curs valutar 3.5211 Ron/Euro )

2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I din care C+M


-ANUL II din care C+M


-    50.799.389 RON - 14.427.136 Euro

-    34.625.120 RON -9.833.609 Euro

50.799.388 RON - 14.427.136 Euro - 34.625.120RON - 9.833.609 Euro

3.CAPACITATI

Principalii indicatori tehnici ai investiției:

-    Reabilitare drum existent:    1.715 Km ;

-Drum nou cu 4 benzi :    0,658 Km ;

-    Drum nou cu o benda de 7.00 m( bretele) :    1,56    Km    ;

-    Drum nou cu doua benzi ( dublarea centurii) :    0,8    Km    ;

-Pod cu 6 benzi :    135    m ;

-Pod cu 4 benzi :    232    m ;

-Pod cu o banda de 7.00 m :    208    m .